Rakstos

Eksāmeni jākārto valsts valodā

  • Drukāt

 

Kopš 1.oktobra visos Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) klientu apkalpošanas centros transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas pakalpojumu sniegšana notiek tikai valsts valodā.
Ņemot vērā iepriekšminēto, arī teorētisko un vadīšanas eksāmenu pieņemšana notiks tikai valsts valodā. Tikai gadījumā, ja pretendents nav Latvijas valstspiederīgais (Latvijas pilsonis vai nepilsonis) un pietiekošā līmenī nepārzina valsts valodu, teorētisko eksāmenu kārtošana būs pieļaujama angļu vai krievu valodā, vai ar pretendenta nodrošināta tulka palīdzību. Par eksāmena kārtošanu ar tulka palīdzību, kas tiks organizēta individuāli, tiks piemērota papildus maksa atbilstoši CSDD noteiktam cenrādim.
Savukārt vadīšanas eksāmens var tikt pieņemts citā valodā, kā arī būs pieļaujams divvalodu saziņas veids, eksaminācijas inspektoram runājot valsts valodā un pretendentam – citā valodā, kas ir darbiniekam saprotama.