Neskatieties uz grīdu - skatieties uz augšu!

  • Drukāt

 

Aizvadītajā ceturtdienā Balvu Kultūras un atpūtas centrā vairāk nekā divi simti skolotāju no Balvu, Baltinavas un Rugāju novadiem pulcējās ikgadējā izglītības darbinieku konferencē. Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne, novēlot kolēģiem veiksmīgu jauno mācību gadu, citēja izpilddirektores Intas Kaļvas vārdus: "Neskatieties uz grīdu - skatieties uz augšu!', kurus I.Kaļva teica, apsekojot novada skolās izdarītos remontdarbus.

Reģistrācija. 29.augusta rītā Balvu Kultūras un atpūtas centrs atgādināja bišu spietu. Ja nereti mēdz teikt, ka skolās spieto bērni sārtvaidži, tad šoreiz kultūras namu ar smaidiem un laba vēlējumiem piepildīja cēlākās profesijas pārstāvji – 225 pedagogi.

Atklāj konferenci. Priecājoties par Laicānu ģimenes muzikālo sveicienu, pedagogi vēlreiz pārliecinājās, ka mūspuses jaunieši ir vislabākie un talantīgākie.

Svinīgas uzrunas. Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva atzina: "Gribu uz skolu!". Viņa nešaubās, ka nav tāda cilvēka, kuram 1.septembris ir vienaldzīgs. Radošumu un profesionālo gandarījumu par paveikto pedagogiem vēlēja arī Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa un Rugāju novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde.

Liels paldies! Šogad pelnītā atpūtā devās seši pedagogi: Lidija Vaidere (skat. foto), Aina Breidaka, Līga Baranova, Lilioza Balode, Ņina Ļeļe un Emerita Maslovska. Viņiem kolēģi teica milzum lielu paldies par ilggadējo darbu.

Sumina direktorus. Katrs izglītības iestādes vadītājs saņēma unikālu bilžu karti.

Vairāk nekā divi tūkstoši! Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne zināja teikt, ka Balvu novadā šogad mācīsies vairāk nekā divi tūkstoši bērnu. Jāpiebilst, ka darba gaitas uzsāks trīs jauni pedagogi Kubulos, Tilžā un Rugājos.

Sandis Štāls. Jaunais vēstures skolotājs darbu uzsāks Rugāju novada vidusskolā. Viņš atzīst, ka ir apjucis, jo skolotāja darba pieredzes pagaidām nav. "Mazliet dīvaini šķiet, ka bijušie skolotāji nu jau kļuvuši par kolēģiem, jo esmu Rugāju vidusskolas absolvents. Mani uzņēma ļoti jauki. Viss izdosies!" Sandis nešaubās.

Māra Kokoreviča. Sākumskolas skolotāja uzsāks darbu Stacijas pamatskolā. Balveniete smej, ka ir vienādās starta pozīcijās ar saviem pirmklasniekiem: "Man un viņiem tas būs pirmais gads skolā!"

Gatis Kokorevičs. Viņš mācīs ģeogrāfiju Tilžas internātpamatskolā.

Trīs novadi kopā. Balvu, Baltinavas un Rugāju novadu pedagogi kopā jutās komfortabli un omulīgi, apliecinot, ka Latvijas skolotājiem nav ko dalīt.