1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Estere, Hermīne

Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

Katoļu draudzēs
Balvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 9.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma X svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 (Sv.mises 12.00 nebūs saistībā ar bīskapa vizitāciju Viļakā); 16.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 23.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 24.jūnijā – Sv.Jāņa Kristītāja Dzimšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 30.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (pēc summas – euharistiskā procesija).
Balvu pansionātā – 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 10.00; 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds plkst. 18.00; 9.jūnijā sakarā ar V.E. Bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju Viļakas draudzē Svēta Mise Šķilbēnos nenotiks; 16.jūnijā plkst. 10.00; 23.jūnijā plkst. 10.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana plkst. 18.00; 28.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils, vigilija plkst. 18.00; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 10.00; 30.jūnijā plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 12.00; 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds plkst. 12.00; 9.jūnijā Svēto Misi vadīs un Kristības Sakramentu piešķirs priesteris, Rēzeknes-Aglonas diecēzes ģenerālvikārs Staņislavs Prikulis plkst. 9.00; 16.jūnijā plkst. 12.00; 23.jūnijā plkst. 12.00; 24.jūnijā – Sv.Jāņa Kristītāja Dzimšana plkst. 12.00; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 12.00; 30.jūnijā plkst. 12.00.
Tilžā – 2.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 14.30; 9.jūnijā plkst. 14.30; 16.jūnijā plkst. 14.30; 23.jūnijā plkst. 14.30; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 14.30; 30.jūnijā plkst. 14.30.
Bēržos – 2.jūnijā – mēneša I svētdiena – plkst. 9.30; 9.jūnijā plkst. 10.00; 16.jūnijā plkst. 9.30; 23.jūnijā plkst. 10.00; 30.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā – 2.jūnijā – mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 16.jūnijā plkst. 12.00; 27.jūnijā – Nemitīgās Palīdzības Dievmātes piemiņas godināšanas diena. Svēto Misi svinēs vairāki priesteri, pēc Mises – procesija. Noslēgumā – kopīga maltīte baznīcas dārzā plkst. 18.00.
Rugājos – 2.jūnijā – mēneša I svētdiena plkst. 14.00; 16.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 9.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā – Draudzes svētki plkst. 13.00.
Skujetniekos – 7.jūnijā plkst. 12.00 .
Kupravā – 2. jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena plkst. 14.00; 16.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00.
Liepnā – 9.jūnijā plkst. 14.00; 23.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00.
Viļakā – 2. jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, pirmā Sv. Komūnija, Sv. Mise plkst. 11.00; 7. jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētki), Sv. Mise plkst. 11.00; 8.jūnijā – Marijas Sirds svētki, Sv.Mise plkst. 9.00; 9.jūnijā – Jēzus Sirds svētku noslēgums, V. E. Rēzeknes -Aglonas bīskapa Jāņa Buļa vizitācija, iestiprināšanas sakraments, Sv.Mise plkst. 11.00 (procesija, bērnu un lauku ziedu, zāļu svētīšana); 16.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00; 23.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja diena, Sv. Mise plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv. Mise plkst. 11.00; 30.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūnijā – dievkalpojums, draudzes nama pateicības 10 gadu svētki plkst. 10.00; 9.jūnijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 16.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 23.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 30.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 30.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 9.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00; 23.jūnijā – svētdienas dievkalpojums kopā ar vācu māsu draudzi plkst. 12.00.
Kārsavā – 16.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 1.jūnijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 2.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 5.jūnijā plkst. 17.00 –Akafists. Aizlūgums; 8.jūnijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 9.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 12.jūnijā plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 13.jūnijā plkst. 8.00 – Kunga Debesīs Pacelšanās svētki. Dievišķā Liturģija. Aizlūgums; 15.jūnijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 16.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 19.jūnijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 21.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 un plkst. 17.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Balvu pareizticīgo kapos; 22.jūnijā plkst. 8.00 – Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena. Dievišķā liturģija. Panihida. No plkst. 12.00 līdz 16.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Balvu pareizticīgo kapos, plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 23.jūnijā plkst. 8.00 – Svētās Trijādības diena. Dievišķā liturģija. Vakara dievkalpojums. Plkst. 12.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Priedaines kapos, plkst. 13.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Vīksnas kapos, plkst. 15.00 – Mirušo pieminēšana (litijas) Miezāju kapos; 24.jūnijā plkst. 8.00 – Svētā Gara diena. Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 26.jūnijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 30.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums.
Balvu pansionātā – 12.jūnijā plkst. 10.00 – Aizlūgums; 24.jūnijā plkst. 12.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Balvu pansionāta kapos.

Kapusvētki

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
8.jūnijā: Miezāju kapos plkst. 15.00, Čāgu kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Tutinavas kapos plkst. 14.00, Derdziņu kapos plkst. 15.30; 22.jūnijā: Dampadruvas kapos plkst. 15.00, Kačupes kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Začu kapos plkst. 15.00; 30.jūnijā: Balvu Rozu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); 6.jūlijā: Mežarijas kapos plkst. 15.00, Priedaines kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Pilskalna kapos plkst. 15.00, Naudaskalna kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Salmaņu kapos plkst. 15.00, Dūrupes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Pansionāta kapos plkst. 15.30, Silaciema-Kurnas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Pērkonu kapos plkst. 14.00, Egļukalna kapos plkst. 15.00; 4.augustā: Sebežu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); Romūkstu kapos plkst. 16.00 (svētdiena).
Začu un Balvu Rozu kapusvētkos izmaiņas saistībā ar Baznīcas svētkiem.

Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
1.jūnijā: Sudarbes kapos plkst. 14.30, Kraukļevas kapos plkst. 16.00, Auškas kapos plkst. 14.00; 8.jūnijā: Golvoru kapos plkst. 14.00, Līdumnieku kapos plkst. 15.30, Saksmales kapos plkst. 17.00; 15.jūnijā: Dubļukalna kapos plkst. 12.00, Vilkavas kapos plkst. 14.00, Slavītu kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Reibānu kapos plkst. 12.00, Dekšņu kapos plkst. 14.00; 6.jūlijā: Bēržu kapos plkst. 12.00, Mastarīgas kapos plkst. 15.00, Lieparu kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Putrānu kapos plkst. 12.00, Kaupiņu kapos plkst. 13.30, Ķeiseļovas kapos plkst. 15.00; 20.jūlijā: Cepurnieku kapos plkst. 12.00, Silenieku kapos plkst. 14.00, Vārnienes kapos plkst. 15.30; 27.jūlijā: Cūkusalas kapos plkst. 12.00, Stāmeru kapos plkst. 14.30, Čušļu kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Upatnieku kapos plkst. 11.30, Gruzīšu kapos plkst. 14.30, Bolupes kapos plkst. 14.30.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
1.jūnijā: Loginu kapos plkst. 14.00, Merkuzīnes kapos plkst. 16.00; 8.jūnijā: Bakarevas kapos plkst. 14.00, Plieševas kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Ančepovas kapos plkst. 14.30, Bēliņu kapos plkst. 16.00; 22.jūnijā: Gubas kapos plkst. 10.00, Runcenes kapos plkst. 14.00; 22.jūnijā: Purviņu kapos plkst. 15.00, Ranguču kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Kāpessila kapos plkst. 15.30, Ūdrenes kapos plkst. 16.30; 6.jūlijā: Lutanānu kapos plkst. 14.00, Plešovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Ploskīnes kapos plkst. 14.30, Vilkovas kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Dagunovas kapos plkst. 14.30, Breksenes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Lotušu kapos plkst. 14.00, Tilžas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Svičevas kapos plkst. 14.30, Dukuļevas kapos plkst. 16.00; 10.augustā: Buku-Zelču kapos plkst. 15.00, Slobodas kapos plkst. 16.00; 17.augustā: Kozlovas kapos plkst. 14.30, Augstasila kapos plkst. 16.00.

Viļakas, Kupravas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās
6.jūlijā: Viduču kapos plkst. 14.00, Olutovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Slotukalna kapos plkst. 14.00, Lašku kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Skandines kapos plkst. 14.00, Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 28.jūlijā: Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā); 28.jūlijā: Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.30, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 4.augustā: Viļakas sv. Mateja kapos, pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 10.augustā: Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 17.augustā: Rejevas kapos plkst. 15.00; 25.augustā: Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 8.septembrī: Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30.

Luterāņu draudžu kapsētās
22.jūnijā plkst. 11.00 – Čukuļkalna kapos; 6.jūlijā plkst. 11.00 – Andrukalna kapos, plkst. 13.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 14.00 – Vectilžas kapos, plkst. 16.00 –Čudarienes kapos; 7.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos, plkst. 13.00 – Miezāju kapos; 13.jūlijā plkst. 11.00 – Garosilu kapos, plkst. 12.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Gaiļakalna kapos; 21.jūlijā plkst. 12.00 – Kārsavas kapos; 3.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 12.00 – Krišjāņu kapos, plkst. 14.00 – Kāpessila kapos; 4.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 11.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.