1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Aleksejs, Aleksis

Rakstos

Atbrīvo no darba un slēdz pārjaunojuma līgumus

19.jūnijā Balvu novada ārkārtas domes sēdē no amata atbrīvoja pašvaldības izpilddirektora vietnieci administratīvajos un finanšu jautājumos un 14 pārvalžu –  Baltinavas, Kubulu, Lazdukalna un Rugāju, Viļakas, Tilžas, Krišjāņu, Susāju un Vecumu, Lazdulejas, Balvu pilsētas, Vīksnas, Vectilžas, Šķilbēnu, Žīguru un Bērzpils – vadītājus.  

Ar 1.jūliju Baltinavas apvienības pārvaldi vadīs Sarmīte Tabore, Balvu apvienības pārvaldi – Artūrs Luksts,  Viļakas apvienības pārvaldi – Oļegs Kesks, Rugāju apvienības pārvaldi – Arnita Kļaviņa. Pārjaunojuma līgumus par pagastu pakalpojumu centru vadīšanu  parakstījuši: Anna Bērziņa (Tilžas un Briežuciema pagasti), Andris Višņakovs (Bērzkalnes un Balvu pagasti), Dzintra Pipcāne (Vīksnas un Kupravas pagasti), Ilmārs Locāns (Žīguru, Susāju un Vecumu pagasti), Andris Mežals (Šķilbēnu un Medņevas pagasti), Biruta Bogdane (Bērzpils un Krišjāņu pagasti). Tāpat pārjaunojuma līguma projektu par Balvu apvienības pārvaldes sabiedrības pārvaldes speciālista amata pienākumu veikšanu parakstījusi Maruta Castrova.

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.