1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
17-01-2020
Vārdadienas šodien: Antis, Antons

Rakstos

Viens sapnis piepildīts – prezidentam roka paspiesta!

Valsts augstākās amatpersonas Egila Levita 9.janvāra vizīte Viļakas novadā bija gaidīts notikums daudziem mūspuses iedzīvotājiem, jo tā bija iespēja skatīt prezidentu vaigā un dažiem - arī aprunāties. Šī prezidenta vizīte noteikti paliks atmiņā arī trīs Viļakas Valsts ģimnāzijas 3.klases skolēniem - Marekam Rēvaldam, Kristiānam Loginam un Radislavam Briškam, kuri pēc stundu beigām skolā devās uz Viļakas Romas katoļu baznīcu, lai ieraudzītu prezidentu dzīvē. Kad pēc svētbrīža baznīcā Egils Levits gājienā devās nolikt ziedus pie pieminekļa, puikas izmantoja iespēju un kādu brītiņu pagāja prezidentam blakus, cenšoties pievērst viņa uzmanību. “Un prezidents mūs arī pamanīja - apstājās un ar katru sasveicinājās. Mēs esam ļoti priecīgi, jo tieši to arī gribējām. Par to, ka prezidents mums paspieda roku, tagad varēsim izstāstīt gan mājiniekiem, gan arī skolasbiedriem,” lepojās puika. Šo drosmīgo zēnu rīcību novērtēja arī pats prezidents un Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sakot,- ja visi būtu tik drosmīgi un uzņēmīgi kā šie trīs puiši, Latvija būtu pavisam cita valsts.

Jaunatne vairs nevēlas lasīt...

Decembrī Balvu Valsts ģimnāzijas 11.klases skolniece Rēzija Slišāne saņēma ziņu, ka uzvarējusi medijpratības konkursā un ir aicināta ierasties “Baltijas Mediju izcilības centrs” organizētā projekta “Pilna doma” noslēguma pasākumā. Pēc portāla “Delfi” redakcijā pavadītās dienas, Rēzija sākusi apsvērt domu nākotnē izvēlēties žurnālistes profesiju.

Vai jāpiedalās sporta stundās, ja bērns no tām ir atbrīvots?

“Ir skolēni, kuri uz zināmu laiku ir atbrīvoti no sporta nodarbībām skolā. Nav izslēgts, ka daļa jauniešu šādus atbrīvojumus, iespējams, izmanto negodprātīgi. Proti, skolēnam ir oficiāls, bet ne faktisks iemesls, kādēļ viņš nevarētu piedalīties sporta stundās. Nav arī noslēpums, ka nereti skolotāji uz šādiem atbrīvojumiem mēdz skatīties ar neuzticību. Tā tas bija arī laikā, kad pati mācījos skolā. Jautājums, vai bērnam jāpiedalās sporta stundās, ja viņš no sporta nodarbībām ir atbrīvots?” jautā kāda māmiņa no Balviem.

Izglītības kvalitātes valsts dienests skaidro: “Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka izglītojamajam nepieciešams iegūt vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos, izņemot tos mācību priekšmetus un valsts pārbaudījumus, no kuriem izglītojamais ir atbrīvots. Tāpat noteikts, ka mācību sasniegumu vērtētājs izglītības iestādes obligātajā dokumentācijā lieto apzīmējumu ‘nv’ (nav vērtējuma), ja nav iespējams novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus. Izglītības iestāde savos iekšējos normatīvajos aktos nosaka gadījumus, kad mācību sasniegumu vērtētājs ir tiesīgs lietot apzīmējumu ‘nv’. Tāda pati kārtība noteikta arī valsts vispārējās vidējās izglītības standartā. Tas nozīmē, proti, ja audzēknis ir atbrīvots no mācību priekšmeta apguves, viņam vērtējums šajā mācību priekšmetā netiek izlikts, bet tiek lietots apzīmējums ‘nav vērtējuma’. Tomēr arī tad, ja audzēknis ir atbrīvots no piedalīšanās sporta aktivitātēs veselības dēļ, viņam ir jābūt sporta stundās.”
Bet vai skolēns var iegūt, piemēram, atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ja kādā no mācību priekšmetiem nav vērtējuma? Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja INTA KAĻVA skaidro, ka šādos gadījumos atestātu var iegūt, ja ir attaisnojošs iemesls, kādēļ skolēns nevarēja apmeklēt kādu no mācību stundām un rezultātā nav saņemts vērtējums. Savukārt atestātu nevar iegūt, ja attaisnojoša iemesla nav.

Viļakas jaunieši ciemojas Armēnijā

Novembrī Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra pārstāvji viesojās Armēnijā, kur sadraudzējās ar vienaudžiem no Gruzijas, Polijas un Armēnijas. 16 jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kā arī četri komandu līderi viesojās Armēnijas kultūras galvaspilsētā Gyumri. Ciemiņiem bija iespēja gida pavadībā iepazīt arī valsts galvaspilsētu. Četru valstu pārstāvju tikšanās iemesls bija dalīties pieredzē par vides problēmām. Īpašu uzmanību viņi pievērsa atkritumu šķirošanai, to pārstrādei un samazināšanai, kas Armēnijā ir ļoti aktuāla tēma.
Apmaiņas laikā jaunieši diskutēja par dažādām atkritumu piesārņojuma problēmām, prezentēja situācijas savās valstīs un piedalījās aktivitātēs, kas veicināja izpratni par atkritumu šķirošanas, pārstrādes un samazināšanas nozīmi, kā arī iesaistīja vietējo sabiedrību aktivitātēs, skaidrojot dažādu atkritumu veidu ietekmi uz vidi. Jaunieši rīkoja arī nacionālos vakarus, kuros prezentēja savu kultūru un tradīcijas, kā arī nacionālos ēdienus.
Viens no izaicinājumiem apmaiņas dalībniekiem bija komunikācija svešvalodā, jo ne vienmēr bija viegli atrast īstos vārdus, lai paustu savu viedokli, bet viesošanās noslēgumā šīs barjeras bija samazinājušās un valodas lietošana pozitīvi ietekmēja tās pārzināšanu.

Konkursa “Profesijas dzejoļos” uzvarētāji

1.klašu grupā

1. vieta - Bērzpils vidusskolas 1.klases skolniecei Alīnai Viktorijai Delverei par dzejoli “Skolotāja” ;
2. vieta - Baltinavas vidusskolas 1.klases skolniecei Emmai Zelčai par dzejoli “Mazā šuvēja”;
3.vieta - Baltinavas vidusskolas 1.klases skolniecei Helēnai Slišānei par dzejoli “Frizieris”.
2.klašu grupā
1.vieta - Bērzpils vidusskolas 2.klases skolniecei Ievai Elizabetei Indriksonei par dzejoli “Mana mamma skolotāja”;
1. vieta - Balvu pamatskolas 2.c klases skolniekam Tomam Kozlovskim par dzejoli “Skolotāja”;
2.vieta - Baltinavas vidusskolas 2.klases skolniekam Elvim Keišam par dzejoli “Traktoristi”;
2.vieta - Tilžas vidusskolas 2.klases skolniekam Markusam Arulim par dzejoli “Zemnieka ikdiena”;
3.vieta - Bērzpils vidusskolas 2.klases skolniecei Katrīnai Jaundžeikarei par dzejoli “Skaistuma labākais draugs”.
3.klašu grupā
1.vieta - Baltinavas vidusskolas 3.klases skolniekam Janekam Supem par dzejoli “Sētnieks”;
2.vieta - Tilžas vidusskolas 3.klases skolniekam Dairim Vīcupam par dzejoli “Ugunsdzēsējs”;
3.vieta - Baltinavas vidusskolas 3. klases skolniekam Rihardam Kokorevičam par dzejoli “Robežsargs”.
4.klašu grupā
1.vieta - Stacijas pamatskolas 4.klases skolniecei Danielai Romanovskai par dzejoli “Brašais robežsargs”;
2.vieta - Stacijas pamatskolas 4.klases skolniecei Kristai Gallai par dzejoli “Jaukā frizierīte”;
3.vieta - Balvu pamatskolas 4.c klases skolniecei Līvai Tuleiko par dzejoli “Latvijas robežsargi”.
5.klašu grupā
1.vieta - Tilžas vidusskolas 5.klases skolniecei Katrīnai Patrīcijai Radjukovai par dzejoli “Suņu frizieris”;
2.vieta - Bērzpils vidusskolas 5.klases skolniekam Raineram Ančānam par dzejoli “Ugunsdzēsējs” ;
3.vieta - Tilžas vidusskolas 5.klases skolniecei Romenai Timoškānei par dzejoli “Pirtnieks”.
6. klašu grupā
1.vieta - Tilžas vidusskolas 6.klasei skolniecei Sanijai Vīcupei par dzejoli “Psihologs”;
2.vieta - Tilžas vidusskolas 6.klases skolniecei Līgai Pavlovai par dzejoli “Frizieris”;
3.vieta - Tilžas vidusskolas 6.klases skolniekam Markusam Jānim Elstam par dzejoli “Robežsargs”.

Laika prognoze

Balvi

Humidity:
Wind: at
/
/
/
/
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Vai droši dzīvot daudzdzīvokļu namos?