1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
27-11-2020
Vārdadienas šodien: Lauris, Norberts

Rakstos

Varēs saņemt maskas

Vakar Viļakas novada domes sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu, ka 2020.gadā Viļakas novada trūcīgas, maznodrošinātās personas un daudzbērnu ģimenes varēs saņemt daudzkārt lietojamas sejas maskas Viļakas novada sociālajā dienestā. Tāpat nolēma piešķirt Viļakas novada skolu 7.-12. klašu skolēniem pārtikas kuponus EUR 15 vērtībā.

Pretgripas vakcīnas jau beigušās

Valsts atbalstīto pretgripas vakcināciju iedzīvotājiem organizē divos veidos – imunizācijas valsts programmā, kad vakcīnas ir pieejamas pie ģimenes ārsta vai citās vakcinācijas iestādēs, un saskaņā ar zāļu iegādes kompensācijas sistēmu, kurā vispirms jāsaņem vakcīnas recepte pie ģimenes ārsta, tad tā jāiegādājas aptiekā un jādodas vakcinēties. Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente L.Kozlovska informē, ka Ministru kabineta noteikumos veiktas izmaiņas vakcinācijas nosacījumos attiecībā par gripu. Par pretgripas vakcīnu tagad nav jāmaksā iedzīvotājiem no 65 gadu vecuma. Otra riska grupa, kas tāpat kā seniori turpmāk saņems bezmaksas vakcīnas, ir bērni un pieaugušie ar hroniskām plaušu, sirds un asinsvadu, vielmaiņas, nieru, imūndeficīta slimībām. Bezmaksas vakcīnu saņem arī grūtnieces. Šosezon imunizācijas programmā iekļauti arī mediķi, sociālo centru ilgstoši klienti un darbinieki, kurus vakcinē uz vietas. Vakcinācija sākusies jau ar septembri, bet jaunie noteikumi ir spēkā ar šī gada oktobri.
Uz visiem minēto grupu cilvēkiem attiecas zāļu iegādes kompensācijas sistēma, kad vispirms aptiekā jāiegādājas ģimenes ārsta izrakstīta pretgripas vakcīna un tad jādodas vakcinēties. Taču ir būtiska problēma, kā atklāj L.Kozlovska. Lai arī šogad iepirkto vakcīnu daudzums bijis lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo laiku, lielākais daudzums to jau iztērēts. “Tas nozīmē, ka šoruden iedzīvotāji vakcinācijai atsaukušies ļoti aktīvi. Acīmredzot to veicinājušas arī bažas par Covid-19 izplatību. Balvos vakcīnu vairs nav. Arī Veselības ministrijas darba grupa mūsu sarunās neapstiprināja iespēju, ka vakcīna varētu atkal parādīties decembrī. Ieguvēji būs tie, kas paspēja sapotēties,” stāsta daktere Kozlovska.

Pensiju indeksācija oktobrī

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2020.gada 1.oktobrī indeksēs pensijas un atlīdzības vai to daļu apmēru, kas nepārsniedz 454 eiro mēnesī. Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2020.gada 30.septembrim.

Vecuma pensijām tiks piemēroti šādi indeksi:
o 1,0380, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
o 1,0446, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
o 1,0512, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
o 1,0578, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi.
o Indeksēta tiks visa piešķirtā pensija, kas nepārsniedz 454 eiro apmēru. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 454 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 454 eiro.
Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru.
Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām (apmēram, kas nepārsniedz 454 eiro) tiks piemērots indekss 1,0380 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.
Pensijas palielinājums būs atkarīgs no piešķirtās pensijas apmēra.
Piemēram: personai par 30 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2020.gada 30.septembrī ir 300 eiro. Šim apmēram piemēro indeksu 1,0446, līdz ar to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 313,38 eiro un pensijas palielinājums 13,38 eiro.
Indeksējamā pensijas apmērā piemaksa pie valsts pensijas netiek iekļauta.
Piešķirto piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no 2020.gada 1.oktobra palielinās:
no 1,61 līdz 1,67 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim;
no 1,07 līdz 1,11 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997.gada 1.janvāra.
Piemēram: personai par 25 gadu apdrošināšanas stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2020.gada 30.septembrī ir 200 eiro. Šim apmēram piemēro indeksu 1,0380, līdz ar to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 207,60 eiro un pensijas palielinājums 7,60 eiro. Savukārt piešķirtā piemaksa, kuras apmērs par 24 gadiem apdrošināšanas stāža līdz 1995.gada 31.decembrim ir 38,64 eiro, būs 40,08 eiro un piemaksas palielinājums 1,44 eiro. Kopējā pensijas un piemaksas palielinājuma summa būs 9,04 eiro.
VSAA pensiju indeksāciju nodrošinās automātiski bez personas iesnieguma. Pensiju un piemaksu jaunajā apmērā izmaksās, sākot no 2020.gada oktobra. Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām” 26.pantu.

 

Donoru diena Balvos 9.septembrī

 

Valsts asinsdonoru centrs informē, ka 9.septembrī Balvu muižā notiks Asins donoru diena.

 

Licencēta unikāla programma

Šonedēļ licencēta unikāla un mūsdienīgā akadēmiskā maģistra studiju programma “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, sniedzot iespēju no šī gada Latvijā beidzot studēt kultūras mantojuma jomā. Tā sagatavos jauno profesionāļu paaudzi muzejos un citās kultūrvietās, atbalstīs kultūras tūrisma ekspertu izaugsmi, jaunos muižu īpašniekus, pašvaldību speciālistus un citus Latvijas aktīvos mantojuma saglabātājus.

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Vai pašvaldības piešķirtie līdzekļi jauno uzņēmēju atbalstam sevi vienmēr attaisno?