1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
31-01-2023
Vārdadienas šodien: Sonora, Spīdola

Rakstos

Atsāksies reģistrēšanās

24.janvārī apstiprināti grozījumi noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudēm, kas nosaka kārtību, kādā nepieciešams kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā līdz 2023.gada 1.septembrim jāiesniedz valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanai. Plānots, ka kopējais kārtotāju skaits, lai nodrošinātu pārbaudes Krievijas Federācijas pilsoņiem Imigrācijas likuma noteiktajā termiņā, ir 17 865 cilvēki. No 1.februāra līdz 24.martam personas varēs reģistrēties vienā no veidiem: elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, izmantojot Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļvietnē ievietoto veidlapu vai e-adreses ziņojumā pieejamo centra veidlapu; personīgi, savu ierašanos VISC piesakot telefoniski; nosūtot iesniegumu vēstulē pa pastu.

Nosaka algas izpildvarai

 

26.janvāra Balvu novada domes sēdē deputāti akceptēja lēmumprojektu par mēneša darba algas noteikšanu Balvu novada pašvaldības izpildvarai: izpilddirektoram – EUR 2724; izpilddirektora vietniekam administratīvajos un finanšu jautājumos – EUR 2400; izpilddirektora vietniekam attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos – EUR 2400. Lēmums piemērojams, sākot ar 2023.gada 1.janvāri.

 

Turpinās izmaksāt pabalstus

Lai Nodarbinātības valsts aģentūra varētu turpināt sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un izmaksāt vienreizēju nodarbinātības vai pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (620 eiro), tiks nodrošināti 1,24 miljoni eiro atbalsta sniegšanai vēl 2000 Ukrainas civiliedzīvotāju. Līdz 9.janvārim nodarbinātības uzsākšanas pabalstu bija pieprasījuši 10 740 Ukrainas civiliedzīvotāji, savukārt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu – 91 Ukrainas civiliedzīvotājs. 2022.gadā kopumā Labklājības ministrija šim nolūkam piešķīra finansējumu 5,65 miljonu eiro apmērā, kas paredzēja nodrošināt pabalsta izmaksu 11 300 Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Aicina atsaukties

Balvu novada pašvaldība aicina atsaukties radošus, uzņēmīgus cilvēkus, lai kopā radītu un attīstītu Amatnieku māju Lāča dārzā Balvos par vietu, kas kļūtu par vienu no šī vēsturiskā parka atpazīstamības simboliem, vienlaikus piedāvājot mūsdienīgā, estētiski baudāmā vidē Balvu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem sajust Ziemeļlatgales viesmīlību un piedzīvot pozitīvas emocijas.

Var pieteikties “Pareizajiem kursiem”

Kaut arī daudzi Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka nevar ietekmēt procesus valsts pārvaldē, ir gluži pretēji – iedzīvotāju iesaiste ir svarīga ne tikai savas pašvaldības, bet arī nacionāla mēroga lēmumu pieņemšanā, būtiski ietekmējot dzīvi reģionos. Tāpēc Valsts kanceleja aicina pieteikties “Pareizajiem kursiem”, kas notiks tiešsaistē no 16. līdz 31.janvārim. Tās būs vienreizējas un interaktīvas 50 minūšu bezmaksas nodarbības iedzīvotājiem tiešsaistē par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā valsts pārvaldē. Pavisam plānotas desmit nodarbības, katrā no tām uzsvars likts uz sabiedrības līdzdalību citā nozarē, un iedzīvotāji var izvēlēties to tēmu, kas viņus visvairāk interesē.

vadi

Veiksmes prognoze


.