1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
23-05-2024
Vārdadienas šodien: Ilvija, Marlēna, Ziedone

Rakstos

Krāmu tirdziņš “Vēršukalnā”

18.maijā no plkst. 11.00 līdz 15.00 kultūrvēsturiskajā lauku sētā “Vēršukalns” norisināsies krāmu tirdziņš.

Bioloģiskā biškopība – arī tālmācībā

Kā esošie bitenieki, tā arī tie, kuri vēlas sākt nodarboties tieši ar bioloģisko biškopību, turpmāk arī attālināti varēs iegūt nepieciešamās zināšanas mācību programmā “Biškopība bioloģiskajā lauksaimniecībā”, ko izveidojis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Mācību programmā apgūstamās 40 kvalifikācijas stundas pieejamas LLKC Tālmācības platformā www.talmaciba.llkc.lv.

Kā dārzā iznīdēt gārsu?

“Pamazām sākas dārza darbi. Vēlētos izveidot kādu jaunu dobi, bet dārzā ieviesušās ilggadīgās nezāles, īpaši grūtības sagādā gārsa, jo, lai arī ravēju, tās saknes nav iespējams iznīdēt. Kā bez ķīmijas varētu atbrīvoties no gārsas?” jautā laikraksta lasītājs.

Par cīņu ar nezālēm plašsaziņas līdzekļos ir rodami vairāku agronomu un dārzkopju padomi. Lūk, daži no tiem!
* Pats vienkāršākais veids ir potenciālās dobes vietu noklāt ar melno ģeotekstilu un nostiprināt malas, lai gar tām zem pārklājuma neiespīd gaisma. Ģeotekstils nobloķē gaismas piekļuvi augiem, un rezultātā pēc 4–6 nedēļām daudzgadīgās nezāles iet bojā.
* Otrs variants ir krietni darbietilpīgāks. Proti, platību, kur paredzēts ierīkot jauno dobi, apber ar 20–25 centimetrus biezu frēzkūdras slāni. Vārpata un gārsa, protams, tam izaugs cauri, bet svarīgi, ka pēc laika – pēc mēnešiem diviem vai trim – daudzgadīgās nezāles it kā pārceļas uz irdeno kūdras slāni, un tad to saknes kā striķus var vienkārši izvilkt laukā.
* Trešais variants: vietu, kur atradīsies dobe, noklāj ar mitriem kartonu gabaliem pēc jumta dakstiņu principa – tā, lai šuves cita citu nosegtu. Pēc tam uz kartona klāj 20 –25 centimetrus biezu organisko atkritumu kārtu – mizas, svaigi pļauto zāli –, un vēl pa virsu nomulčē, vislabāk ar salmiem.

Var pieteikties platību maksājumiem


No šī gada 17.aprīļa līdz 22. maijam, ar kavējuma samazinājuma sankciju līdz 17.jūnijam, lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot ģeotelpisko iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Arī šogad LAD iesniegumus no mazajām saimniecībām pieņems pa tālruni mutvārdos.
2024.gadā prasības platību un dzīvnieku maksājumu saņemšanai nav būtiski mainījušās, arī atbalsta pasākumu skaits un veidi ir tādi, kādi tie bija iepriekšējā sezonā.

LAD aicina visus lauksaimniekus vērtēt, kādiem atbalsta veidiem pieteikties un rūpīgi pārbaudīt vai ģeotelpiskajā iesniegumā ir pieteikti visi atbalsta veidi. Sezonas laikā rūpīgi jāseko līdzi iesniedzamo dokumentu termiņiem, kā arī jāsniedz atbildes uz Lauku atbalsta dienesta informācijas pieprasījumiem.
Ar atbalsta veidiem un nosacījumiem to saņemšanai var iepazīties LAD tīmekļvietnē izvēlnē “Platību maksājumi”, kā arī LAD ir sagatavojis 2024.gada platību un dzīvnieku maksājumu rokasgrāmatu: “Rokasgrāmatas un veidlapas”. Informatīvajā materiālā ir apkopota svarīgākā informācija par pieteikšanos platību un dzīvnieku maksājumiem: detalizēti aprakstīti atbalsta saņemšanas nosacījumi un piemēri to labākai izpratnei, skaidrojumi par jauno nosacījumu sistēmu, kā arī pieejama cita noderīga informācija.

Kur lauksaimnieki var saņemt atbalstu, aizpildot un iesniedzot ģeotelpisko iesniegumu?
Ja ir jautājumi un nepieciešama plašāka informācija par pieteikšanos platību maksājumiem, aicinām zvanīt uz klientu apkalpošanas tālruni +371 67095000 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00) vai apmeklēt Klientu apkalpošanas centrus klātienē. Klientiem ir iespējams pieteikt savu vizīti kādā no Klientu apkalpošanas centriem konkrētā laikā, izmantojot tiešsaistes pieraksta iespējas. Ja kādā dienā vairs nav iespējams veikt pierakstu, aicinām apmeklēt konkrēto apkalpošanas centru arī bez pieraksta, jo LAD klientus apkalpo arī rindas kārtībā.
Lauku atbalsta dienests turpina iesākto pieeju un organizē arī konsultācijas dažādās vietās Latvijā, kuru laikā LAD darbinieki palīdzēs aizpildīt ģeotelpisko iesniegumu. Aktuālais konsultāciju grafiks skatāms LAD tīmekļvietnē “LAD konsultācijas par platību maksājumu iesniegšanu”, pakāpeniski tiks precizētas vēl citas konsultāciju norises vietas.
Aprīlī un maijā LAD organizē un piedalās citu sadarbības partneru semināros. To aktuālais grafiks arī skatāms LAD tīmekļvietnē “LAD semināri par jauno platību maksājumu sezonu”.

Kādas ir galvenās izmaiņas 2024. gada sezonā?

2024.gadā ir vairākas izmaiņas, galvenās no tām:
* standartizlaides vienības šogad ir samazinātas uz 300 eiro/ha (auzas, griķi utt.), iepriekšējā gadā tie bija 400 eiro/ha;
* 4% neražojošās platības varēs nodrošināt arī ar starpkultūrām un slāpekli piesaistošajiem kultūraugiem (lucerna, āboliņš, zirņi, lauku pupas u.c.), bet par šo platību nesaņem 2. ekoshēmas maksājumu;
* nebūs ražojošās papuves, kur varēja audzēt graudaugus, dārzeņus;
* starpkultūras papildinātas ar šādiem augiem: vasaras ripsis, ziemas rapsis, ziemas ripsis, vasaras kvieši, mieži;
* 5. ekoshemas atbalstam augšņu analīzes jāveic reizi 7 gados (īpaši jutīgajās teritorijās reizi 5 gados);
* buferjoslas (4m un 8 m zaļās joslas) uzturamas laikā no 25.jūnija līdz 15. septembrim. Ja 4 m plato zaļo joslu apstrādā ziemāju sējai, tad drīkst apstrādāt ātrāk, bet pirms tam jāveic fotofiksācija, ka tāda josla ir bijusi.
Plašāka informācija par citām izmaiņām skatāma 2024.gada platību un dzīvnieku maksājumu rokasgrāmatā: “Rokasgrāmatas un veidlapas”. Arī šogad aktīvā lauksaimnieka nosacījumu izpilde nav jāpierāda saimniecībām, kuru platība ir līdz 20ha.

Samazinātas birokrātiskās prasības informācijas iesniegšanai (dati, fotoattēli)
Ir izmaiņas nosacījumos, atvieglojot lauksaimniekiem to izpildi, kādi dati un attēli jāsagatavo un jāiesniedz, lai saņemtu konkrētus atbalstus:
* 2.eksohēmai (kaļķošana) fotoattēlus šogad nevajag gatavot un iesniegt;
* 4.eksohēmai 90% apmērā jāgatavo fotoattēli no laukiem, kur veikta minimālā augsnes apstrāde (diskošana), tos nevajag iesniegt ALD, bet tie jāglabā lauksaimniekam pie sevis;
* 5.ekoshēmai par 10% no platības jāgatavo fotoattēli vai GPS faili, tos nevajag iesniegt LAD, bet tie lauksaimniekam jāglabā pie sevis;
* līdz 5. novembrim lauksaimniekam jāsūta LAD vai VAAD augšņu agroķīmiskās analīzes, mēslošanas plānus un faktisko AAL izlietojumu. Līdz novembrim saimniecība uztur informāciju vienā no sistēmām, ko tā izmanto savā saimniecībā datu fiksēšanai: privātā sistēmā, VAAD sistēmā vai pēc VAAD parauga izstrādātā Excel failā, kas tiks publicēts LAD tīmekļvietnē un EPS. Dati sistēmā jāpilda visas sezonas garumā;
* ir samazināts mēslošanas plānā iesniedzamo datu apjoms;
* pasākumam “Bioloģiskā lauksaimniecība” lauksaimnieks uztur lauku vēsturi pie sevis un sertificējošās iestādes pārbauda to;
* pasākumam “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” lauku vēsturi saimniecība uztur pie sevis, tā nav jāsūta LAD vai VAAD;
* vidi saudzējošās dārzkopības atbalstam lauksaimnieks uztur informāciju pie sevis un VAAD skata to pārbaudēs saimniecībā.

Īstermiņa aizdevums no ISIP un degviela ar samazināto akcīzes nodokļa likmi
Vienlaikus ar pieteikšanos platību maksājumiem lauksaimnieki var pieteikties arī īstermiņa aizdevumam no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta (ISIP). Īstermiņa aizdevumu lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt vienu reizi gadā. Aizdevums tiek piešķirts, pamatojoties uz kārtējā gada ģeotelpisko iesniegumu. Piesakoties uz aizdevumu, ir jāsagatavo un jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu. Dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokļa likmi var pieteikties ar 17.aprīli.

Būs pieejami dati par piesārņotām vietām

Valsts vides dienests sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru radījis jaunu, pārskatāmu un lietotājiem draudzīgu piesārņotu vietu pārvaldības vietni www.pvps.vvd.gov.ls, kas lietotājiem būs pieejama no š.g. 1. maija. Dati par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām Latvijā līdz šim glabājās papīra formātā vairākos arhīvos un noliktavās. Piesārņoto vietu pārvaldības sistēma (PVPS) būs brīvi pieejama un noderīga visai Latvijas sabiedrībai – teritoriju īpašniekiem, to kaimiņiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, kā arī teritoriju plānotājiem, attīstītājiem, izpētes un sanācijas darbu veicējiem.

vadi

Veiksmes prognoze


.