1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
17-10-2017
Vārdadienas šodien: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Rakstos

Oktobrī sāksies avansa maksājumu izmaksāšana lauksaimniekiem

Ar 20.oktobri sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana lauksaimniekiem.

Lauksaimnieki saņems 70% no vienotā platību maksājuma un 85% no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.
Vienotā platību maksājuma finansējums 2017.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 14%, un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro/ha (avansa maksājumā 70% no likmes, t.i., aptuveni 49 eiro/ha), kas vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.
Maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, likmes 2017.gadā būs nemainīgas – tādas, kā bija līdz šim: par 1.kategoriju – 35 eiro/ha (avansa maksājumā 85% no likmes, t.i., apmēram 30 EUR/ha), par 2.kategoriju – 45 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 38 eiro/ha ) un par 3.kategoriju – 50 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 43 eiro/ha), kā arī 25 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 21 eiro/ha) teritorijā ar citiem specifiskiem ierobežojumiem.
Bioloģiskie lauksaimnieki 2017.gadā saņems atbalstu tādā pašā apmērā kā iepriekšējos gados: par laukaugu platībām 117 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 99 eiro/ha), par ilggadīgo zālāju platībām 97 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 82 eiro/ha), par dārzeņu platībām 399 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 339 eiro/ha), par kartupeļu platībām 397 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 337 eiro/ha), par augļu koku un ogulāju platībām 485 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 412 eiro/ha).
Avansa maksājumu izmaksu veiks pakāpeniski. Maksājumus avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ aicinām lauksaimniekus pārliecināties, vai savlaikus ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes uz LAD nosūtīto informācijas pieprasījumu.

Dokumentē plūdu postījumu platības

Vēl līdz 2.oktobrim lauksaimnieki var pieteikt platības kompensācijām par plūdu radītajiem postījumiem. Līdz piektdienai Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē bija saņemti 303 pieteikumi ar kopējo platību 2289 hektāri. Pārvaldes vadītāja Saulcerīte Indričeva atzina, ka Balvu pusē postījumi ir kritiski, kā arī to, ka zemnieku galvenā vēlme nav saņemt atlīdzību, bet viņi izmanto katru iespēju, lai ievāktu kaut kādu daļu no ražas. Atlīdzībai pieteiktās pārsvarā ir graudaugu, arī siena un nedaudz zirņu platības. Plūdu postījuma sekas apskata dabā un dokumentē ar foto.

Pieci sertifikāti par biznesa ideju prezentāciju

Lai apzinātu iespēju īstenot savas biznesa idejas un gūtu pārliecību, ka tas ir pilnīgi pa spēkam, LLKC lauku jauniešiem jau vairākus gadus rīko ideju konkursu “Laukiem būt!”. Balvos noslēdzies konkursa pirmais mācību posms un zināmi sertifikātu ieguvēji. Vairāk stāsta Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Lauku attīstības konsultante Anita Kokoreviča.

Konkurss “Laukiem būt!” aicina atsaukties jauniešus vecumā no 18 līdz 40 gadiem un drosmīgi pierādīt savas idejas dzīvotspēju. Vispirms notiek teorētiska rakstura mācības, kurās var izglītoties jaunieši jau ar esošu uzņēmējdarbības ideju, arī tādi, kuri idejas vēl meklē, un arī jaunieši bez konkrētas idejas un zināšanām, bet kuri vēlas iegūt zināšanas šajā jomā un sevi pierādīt. Informatīvajā programmā notika savstarpēja iepazīšanās un jauniešus iepazīstināja ar pasākuma mērķi, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Saistoša bija iespēja tikties ar šī konkursa iepriekšējiem veiksminiekiem, kuri dalījās pieredzē un atziņās.
Noslēgusies konkursa piecu dienu mācību programma. Konsultante atklāj, ka sākotnēji mācībām pieteicās nedaudz vairāk Balvu un Viļakas novadu jaunieši, taču biznesa plānu prezentācijas sagatavoja un ar tām iepazīstināja pieci jaunieši. Konsultante vērtē, ka idejas bijušas dažādas un interesantas. Artis cer īstenot ideju - durvju ražošanu no masīvkoka, Jeļenai ir sapnis Balvos atvērt suši bāru, Guntim patīk biškopība, tādēļ viņa mērķis ir ar savu preci dažādot bišu produktu tirgu, savukārt Aivis lielā daudzumā vēlas audzēt ķiplokus, bet Ilgvars Vecumu pagastā sapņo par veselības dabas takas iekārtošanu ar pirts rituāliem. “Prezentācijas izdevās. Jaunieši apliecināja, ka prot tās prezentēt, pastāstīt par saviem biznesa plāniem un ir noskaņoti ideju īstenošanai dzīvē. Visi šie pieci jaunieši katrs saņēma sertifikātu par mācību programmas apguvi,” uzsvēra lauku konsultante.
Ar iegūto sertifikātu un izstrādāto biznesa plānu jaunieši var piedalīties tālāk biznesa ideju konkursā un iegūt naudas balvas savas idejas īstenošanai. Biznesa ideju konkurss “Laukiem būt!” plānots 2018.gada pirmajā pusgadā.

Piedalies mācībās “Laukiem būt!”

Ikviens jaunietis, kurš savu nākotni saskata biznesa izveidē dzimtajā pusē, jebkurā no Latvijas novadiem aicināts piedalīties pasākuma “Laukiem būt!” mācībās, lai gūtu praktiskus padomus ieceru īstenošanai dzīvē. “Laukiem būt!” ietvaros jau visos Latvijas novados veiksmīgi aizvadītas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotās informatīvās dienas jauniešiem, kuri vēlētos sākt savu uzņēmējdarbību. Jaunieši, kuri vēl nav paspējuši pieteikties mācībām, neko nav nokavējuši, – joprojām ir iespēja ielēkt mācībās tajos novados, kur tās jau sākušās. Pirmā mācību diena Alūksnē un Gulbenē notika jau 18.septembrī.

Ņems vērā reālo situāciju

Jau ziņots par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 29 novados Latgalē, Vidzemē un Sēlijā. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru lauksaimniecības zeme atrodas plūdu skartajā platībā, var piemērot atkāpes, administrējot tiešmaksājumus un Lauku attīstības programmas pasākumus.

Atkāpes atbalsta maksājumu saņemšanai
Uz platību maksājumu saņemšanu neattiecinās termiņu zālāju nopļaušanai un novākšanai, ilggadīgo stādījumu rindstarpu izpļaušanai un papuves aparšanai, jo šīs platības apsaimniekošana prasa ilgāku laiku. Tiešo maksājumu saņemšanai neattiecinās minimālās ražības ieguves prasību saistītā atbalsta saņemšanai par sertificētām (zālāju, labības, kartupeļu) sēklām un cietes kartupeļiem. Arī meliorācijas sistēmām plūdu nodarītos bojājumus neuzskatīs par pārkāpumu savstarpējās atbilstības prasību izpildei, lai saņemtu tiešos un platību maksājumus.
Balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegumu, par vienu gadu var pagarināt noteikto projekta īstenošanas termiņu un noteikt sasniedzamos rādītājus līdz uzraudzības perioda beigām, bet ne zemākus par normatīvajos aktos noteiktajiem, pieļaujot 10 procentu toleranci. Vērtējot projektos noteikto mērķu sasniegšanu, ņems vērā reālo situāciju un pagarinās uzraudzības periodu vai arī piemēros atkāpes. Nepiemēros soda sankcijas par minimālo ieņēmumu prasības neizpildi marķētās dīzeļdegvielas iegādei un bioloģiskās lauksaimniecības atbalstam.

Zaudējumus segs tikai daļēji
Līdz 2.oktobrim ik darbdienu Balvos, Brīvības ielā 46 a, pieņems iesniegumus par plūdos cietušajām platībām. Tas jādara iespējami operatīvi, lai varētu apzināt situāciju un platības apsekot. Apsekošanas faktu fiksē elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un dokumentē ar fotogrāfijām.
Zemkopības ministrija uzsver, ka kompensāciju saņems tikai tās saimniecības, kuru izaudzētā produkcija noteiktā platībā ir zaudēta pilnībā. Kompensēt paredzēts tikai bojā gājušo graudaugu, dārzeņu un kartupeļu platību, un zaudējumus lauksaimniekiem būs iespējams segt tikai daļēji. Zaudējumu apmēru rēķinās, ņemot vērā noteiktās vidējās izmaksas uz hektāru attiecīgajai kultūrai. Kopējo kompensāciju izmaksai nepieciešamo summu aprēķinās, ņemot vērā visu apzināto bojā gājušo platību novados, kuros izsludināta ārkārtējā situācija.

Cerības ar katru dienu zūd
Lauku uzņēmēji vēl nogaida un nesteidz pieteikties kompensāciju saņemšanai cerībā, ka tomēr izdosies ievākt kaut kādu daļu graudaugu. Bet šonedēļ atkal lietavas. Tilžas lauksaimnieks Vilnis Dzenis neslēpj, ka situācija ir vairāk nekā bēdīga. Pieklususi uzņēmuma “Tilžas rapsis” teritorija, tukšajos bunkuros skan tikai atbalsis. Šoruden, salīdzinot ar pērnā gada darbu kalendāru, produkcijas vākums tilžēnietim ir 30% līmenī. Graudi ir vairāk nekā mitri, tie neripo uz priekšu un nebirst bunkurā. Vilnis saka paldies firmām, kas ir saprotošas un pieņem arī tādus graudus, kādus atved zemnieki. Dažkārt mitruma procents uzrāda pat 28%. “Izdevumi būs lieli, un vēl nav zināms, kas no tā visa paliks pāri,” saka lauksaimnieks. Jo sāpīgāk vērot realitāti zinot, ka bija izaugusi laba, pat ļoti laba raža. Bet tīrumi izskatās briesmīgi – stāv lieks ūdens, vārpas daudzviet cieši piegūlušas zemei. Grūti padomāt, kā būs ar rudens arumu un vai vispār šīs sezonas laikā tik briesmīgi izmocīto zemi varēs sakārtot un apsaimniekot tālāk. V.Dzenis sakās esam vēl optimists, lai gan cerība, ka šoruden spēs izbraukt uz lauka un kaut ko ievākt, zūd ar katru dienu. Sinoptiķi nebeidz solīt lietainas dienas. Auzas acīmredzot ir norakstāmas pilnībā. “Satiekamies ar citiem zemniekiem, parunājam, pakratām sirdi viens otram, un viss. Labo gadu pieredze atgādina, ka lauksaimniekam jāiekrāj arī rezerve, jo ne velti nākas piedzīvot arī šādus kritumus, kādi ir tagad,” atzīst Vilnis. Pašam nelielu mierinājumu sniedz apziņa, ka nav saistību ar banku, apdrošinātas rapša un vasaras kviešu platības.

Vēl nogaida
Balvos pieteikumus par plūdu nopostītajiem sējumiem dienā iesniedz kādi 4-5 lauksaimnieki. Tie saņemti no Viļakas, Šķilbēniem, Baltinavas, Rugājiem, Bērzpils. Darbiniece atzīst, ka lauku uzņēmēji ar ziņu iesniegšanu vēl nogaida cerībā, ka varbūt laika apstākļi uzlabosies un viņi iespēs ievākt kādu daļu izaugušā. Šonedēļ iesniegumus aizpilda rakstveidā, bet pēc 15.septembra to varēs izdarīt arī elektroniski. Pieteikumos jānorāda hektāri, konkrētais kultūraugs, jāpievieno arī karte.

Laika prognoze

6°C

Balvi

Skaidrs
Humidity: 89%
Wind: West at 7 kmh
Ceturtdiena1°C/11°C
Piektdiena2°C/7°C
Sestdiena-1°C/7°C
Svētdiena1°C/4°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Trešdiena

Pārpratumu trešdienā pa galvu, pa kaklu nav jāsteidzas izpildīt priekšnieka (-ces) pavēles. Sākumā ieteicams precizēt visas detaļas un pārrunāt darba procesu visos sīkumos. Šodienas tendence: vienu domāju, otru saku, bet trešo daru. Tāpēc darba devēja un veicēja teiktais un dzirdētais var atšķirties kā diena no nakts. Un rezultātā abas puses būs neapmierinātas. Šī trešdiena piemērota iesākto lietu pabeigšanai, nevis jaunu darbu uzsākšanai.