1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
06-10-2022
Vārdadienas šodien: Daumants, Druvvaldis

Rakstos

LAD no oktobra vidus izmaksās vienotā platību maksājuma avansu

No šī gada 16.oktobra LAD pakāpeniski uzsāks izmaksāt vienotā platību maksājuma (VPM) un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansus. VPM avanss tiks izmaksāts 70% apmērā no noteiktās likmes.

Bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums ir 85% apmērā.
Par VPM un citu maksājumu provizoriskajām likmēm informācija pieejama dienesta mājaslapā ,izvēlnē “Platību maksājumi”.
Pārējie platību maksājumi tiks izmaksāti, sākot no 1.decembra.
LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums.

Pasta pakalpojumi mūspusē

“Latvijas Pasts” atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus klienta dzīvesvietā vairākās Balvu novada teritorijās – Bērzkalnes, Briežuciema, Krišjāņu, Kubulu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Susāju, Tilžas, Vectilžas,Vecumu, Vīksnas un Žīguru iedzīvotāji var pieteikties pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā un ērti sev izdevīgā laikā tos saņemt, iepriekš sazinoties ar Latvijas Pasta Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. Saņemot aicinājumu par sūtījuma saņemšanu, šajās teritorijās dzīvojošie adresāti var pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā.

Pētīs augsni

Septembrī un oktobrī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte veiks augsnes izpēti un konkrētu punktu apsekošanu 65 Latvijas pagastos, tostarp Balvu novada Bērzpils, Lazdukalna un Rugāju pagastos.

Brīvība mājputniem

31.maijā valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās, atceļot virkni ierobežojumu mājputniem un nebrīvē turētiem putniem, tajā skaitā atceļot prasību putnus turēt norobežotā vietā, kas stāsies spēkā pēc noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pavairos līdakas

Šogad Balvu novada pašvaldība īstenos divus Valsts zivju fonda projektus, lai pavairotu līdakas Viļakas (3 000 vienvasaras līdaku mazuļi) un Svātūnes (3 600) ezeros un spētu kvalitatīvi veikt zivju resursu aizsardzību ziemas periodā. Tāpat paredzēts iegādāties sniega motociklu ar piekabi, lai novada teritorijā varētu veikt kvalitatīvu un ātru zivju resursu aizsardzību publiskajās ūdenstilpēs ziemas periodā, mazinot maluzvejas nodarīto kaitējumu.

vadi

Veiksmes prognoze


.