1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-09-2020
Vārdadienas šodien: Vanda, Veneranda, Venija

Afiša ar 8.maiju

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā” – 2.stāva Mazajā zālē.
Fotogrāfiju izstāde “Azari zyli i bazneicys boltys”.
10.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuru mazuļi dzimuši 2014.gadā.
10.maijā plkst. 15.00 latviešu animācijas filmu programma visai ģimenei: Baltā, Zīļuks, Pavasaris Vārnu ielā, Zaķīšu pirtiņa, Kabata. Ieejas maksa ģimenei -  EUR 1.

Šogad Muzeju nakts – Raiņa un Aspazijas 150-gades zīmē...
16. maija vakarā muzeji aicina gan klejot pa dzejnieku biogrāfiju dramatiskajiem līkločiem, gan meklēt viņu daiļrades atspulgus apkārtējās dzīves realitātēs. Kas tad būs baudāms Balvos?
Balvu Novada muzejā
Muzeja ekspozīcijas atvērtas no plkst. 11.00 līdz 24.00.
Plkst. 19.00 Muzeju nakts atklāšana un “Dzeja Saules dārzā” (piedalās bērni - novada skatuves runas konkursu dalībnieki). Būs skatāmas multfilmas, kurās skan Raiņa un Aspazijas dzeja -  “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” un “Saule un mēness”.
Laikā no plkst. 21.00 līdz 22.00 muzeja pagrabiņā dzejas kafejnīca “Mēness dārzā” (piedalās vietējie dzejnieki). Būs skatāmas Zinta Purena grafikas.
Joprojām aicinām vietējos dzejniekus pieteikties dzejas lasījumiem. Apmeklētājiem lūdzam ierasties savlaikus plkst. 21.00, jo tad uz stundu pagrabiņš slēgs durvis.
Iespējas:
kopā rakstīt MUZEJA NAKTS dzejoli; pavizināties “Mazā, sirmā kumeliņā” (līdzi ņemot kādu sudraba dālderīti).
No skatu laukuma pie ezera – izbraukt Balvu ezerā ar “Vilnīti” un lūkoties, kā “Mēness starus stīgo”.
Pie muzeja viesosies I.K. “Mieriņš un dēli” - trušu sētiņa “Saulainais stūrītis”.
Pie Bērnu un jauniešu centra
No plkst. 20.00 - tēja un mūzika Aspazijas noskaņās.
Olīvs Mētra – personība, kas saista Balvus ar Raini un Aspaziju...
Balvu Valsts ģimnāzijā
Muzejs atvērts laikā no plkst. 22.00 līdz 24.00.
Plkst. 22.00 Olīvs Mētra – Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājs – Raiņa un Aspazijas līdzgaitnieks.
Labvēlīgos laika apstākļos mēģināsim saredzēt Raiņa krāteri uz Merkura.

Balvu Novada muzejā
Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas:
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Mākslas dienas uzzied – Mākslas skolai 20!”.
 Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena – 10.00 – 17.00. Sestdiena – 11.00 – 16.00. Svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Bērzkalnē
Atpūtas pēcpusdiena pagasta vecākajai paaudzei 9.maijā plkst. 15.00 Bērzkalnes bērnudārzā zālē. Piedalās Rubeņu dramatiskais kolektīvs. Līdzi var ņemt groziņu.

Bērzpilī
Saietu namā skatāma skolotājas Ārijas Loginas vāzīšu kolekcija un Balvu Mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde.
Izstādes skatāmas līdz 29.maijam darba dienās.

Briežuciemā
Pagasta bibliotēkā Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas 3. mākslas kursa studentes Kristīnes Šubrovskas darbu izstāde “Caur laiku”.

Krišjāņos
Lai sanākam kopā, lai svinam Krišjāņa dienu Krišjāņos 16.maijā! No plkst. 10.00 pie tautas nama aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji.
Plkst. 11.00 laukumā pie pagasta dziedāt, dejot, līksmoties.
Plkst. 12.00 bibliotēkā radošā darbnīca - rotaļlietu gatavošana.
Plkst. 20.00 tautas namā svētku koncerts “Lai sasaucamies, lai dziedam” kopā ar kaimiņu pagastu pašdarbniekiem.
Plkst. 22.00 tautas namā ballē spēlēs Kaspars Maks (Gulbene). Ieejas maksa - EUR 1,50, pēc plkst. 23.00 -  EUR 2, pašdarbniekiem - brīva.

Tilžā
10.maijā plkst. 11.00 kultūras namā koncertuzvedums “Mātes stāsts”. Tikšanās ar dzejnieci Dženiju Berķi un biedrības “Tilžas rūķīši” rokdarbnieču izstāde.
Tilžas kultūras nama etnogrāfiskā anasambļa maija dziedājumi pie krustiem:  14.maijā plkst. 15.00  Tilžas kapos, 21.maijā plkst. 15.00 Ūdrenes kapos, 28.maijā plkst. 14.00 Kāpessila kapos, 30.maijā plkst. 16.00 Tilžas Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcas dārzā.

Vīksnā
10.maijā plkst. 15.00 Māmiņu dienai veltīts koncerts ar saksafonistu Arni Grapu. Ieejas maksa - EUR 1. Māmiņas koncertu varēs baudīt par brīvu.
No 12. līdz 28.maijam tautas namā skatāma Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles 1.- 4.klašu pulciņa “Čaklie pirkstiņi” darbu izstāde.
28.maijā plkst. 13.00 Vīksnas senioru pēcpusdienas pasākums “Neba maize pati nāca” kultūrvēstures sētā “Vēršukalns”. Pieteikties pasākumam un transportam  tautas namā.

Vectilžā
Folkloras kopa “Saime” aicina uz maija dziedājumiem pie krucifiksiem: 12.maijā plkst. 14.00 pie Malvīnes (mājas vietas), 19.maijā plkst. 14.00 Ranguču kapos, 26.maijā plkst. 14.00 Lutenānu kapos.

Lazdukalnā
8.maijā plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 3, pēc plkst. 23.00 - EUR 3,50.

Medņevā
Maija dziedājumi - 10.maijā plkst. 15.00 Aizpurves krusts, plkst. 17.30 Lāšķu krusts, plkst. 19.00 Lodumas krusts.
8.maijā plkst. 19.00 tautas namā Mātes dienas koncerts kopā ar Viļakas novada etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Skatāma novadnieka Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas izstāde.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde “Dzīves steigā nepamanām...”.
Apskatāmas pasākuma “Satiec savu meistaru” izstādes: Baltinavas novada pūra lādes, Ziemeļlatgales svītrainie brunči, adītās zeķes, Čosnī deči.
Mākslas dienas 2015 Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā
Gleznošanas darbnīcas visiem interesentiem 12.05. plkst. 17.00, darbnīcu noslēgumā - radošo darbu izstāde.
Izstādes līdz 17.05.
“Puzles - mans vaļasprieks” Lūcija Ločmele.
Rudītes Kašas ilustrācijas Ontona Slišāna grāmatai “Labi, ka labi”.
Indras Keišas, Lilitas Kūkojas, Ivetas Gabrānes, Sandras Bukšas radošo darbu izstāde.
16. maijā visā Latvijā notiks Muzeju nakts. Šogad Muzeju nakts devīze “Rainim un Aspazijai - 150”. Baltinavas Novada muzejā plkst. 20.00 apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar abu dzejnieku biogrāfijas dramatiskajiem līkločiem; piedalīties jaunas izstādes atklāšanā; aktīvi darboties sveču dekorēšanas meistardarbnīcā; šķetināt Raiņa un Aspazijas dzīves gaitas notikumus. Pasākuma laikā skatīsimies filmu studijas “Rija” veidoto animācijas filmu “Zelta zirgs”.
Baltinavas novada bibliotēkā 7.klases audzēkņu pārbaudes darbu izstāde mācību priekšmetos - zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, mākslas valodas pamatos.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 24.aprīli

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā” – 2.stāva Mazajā zālē.
Fotogrāfiju izstāde “Azari zyli i bazneicys boltys”.
Dokumentālās filmas “Zviedrijas dienas Balvos” laikā: 24.aprīlī kino vakars: plkst. 16.30 “Fotogrāfe no Rīgas”; plkst. 17.45  “Nekad nepadodies, dēls”.
25.aprīlī plkst. 10.00 animācijas filma bērniem  “Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Ieeja uz kinofilmām bez maksas.

Balvu Novada muzejā
Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas:
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Mākslas dienas uzzied – Mākslas skolai 20!”.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena – 10.00 – 17.00. Sestdiena – 11.00 – 16.00. Svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Bērzpilī
25.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā “Joku bānītis” iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Viļakas, Rēzeknes, Lubānas novadiem. Ieejas maksa - ziedojums - EUR 1.
Līdz 30.aprīlim saietu nama 2.stāvā skatāma Balvu  Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

Briežuciemā
Pagasta bibliotēkā Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas 3. mākslas kursa studentes Kristīnes Šubrovskas darbu izstāde “Caur laiku”.

Tilžā
3.maijā kultūras namā deju vakars kopā ar Zinti Krakopu.
No plkst. 21.00 līdz 22.00 dažādu stilu un vecumu deju kopu uzstāšanās. No plkst. 22.30 balle. Ieeja uz koncertdaļu -  EUR 1, koncertdaļa un balle - EUR 2, balle - EUR 3.

Vīksnā
Līdz 30.aprīlim tautas namā apskatāma Skaidrītes Bankovas gleznu personālizstāde un Vīksnas pagasta pirmsskolas iestādes izstāde “Zaķu raibais brīnums” .

Rugājos
24.aprīlī tautas namā pasākums novada senioriem, kurā aicinām piedalīties tos novada iedzīvotājus, kam pāri 60. Uz un no pasākuma kursēs novada transports.

Lazdukalnā
25.aprīlī saietu namā Eiropas deju kopu sadancis “Pavasara ceļos”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde “Dzīves steigā nepamanām...”.
Apskatāmas pasākuma “Satiec savu meistaru” izstādes: Baltinavas novada pūra lādes, Ziemeļlatgales svītrainie brunči, adītās zeķes, Čosnī deči.
24.aprīlī plkst. 17.00 kultūras namā notiks Baltinavas vidusskolas popiela “Mūzikas kokteilis”.
24.aprīlī plkst. 22.00 diskoballīte “Party Mix” kultūras namā. Par labāko ballīšu mūziku gādās DJ LB un Arthur Slishan. Ieeja brīva.
25.aprīlī jau no plkst. 10.00 Vislatvijas akcijas “Lielā talka” laikā notiks teritorijas sakopšanas darbi vecajā muižas parkā (Ontona un Annes tematiskajā parkā). Sīkāku informāciju par talku meklējiet  www.baltinava.lv.

Viļakā
25.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā Viļakas novada kultūras namu, tautas namu dziedošo, dejojošo, muzicējošo un teātri spēlējošo bērnu kolektīvu saiets-koncerts “MUZIKĀLIE VITAMĪNI”. Koncertā piedalās kolektīvi no Rekavas, Upītes, Žīguriem, Kupravas, Viļakas. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.
* Skatāma novadnieka Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas izstāde.

Medņevā
25.aprīlī plkst. 20.00 “Kapelu maratons”. Danču vakars kopā ar kapelām no Viļakas, Balvu, kārsavas, rēzeknes un rīgas novadiem. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.
30.aprīlī plkst. 19.00 dramatiskā kolektīva jubilejas izrāde. Ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 17.aprīli (2015.gads)

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde “Dzīves steigā nepamanām...”.
Apskatāmas pasākuma “Satiec savu meistaru” izstādes: Baltinavas novada pūra lādes, Ziemeļlatgales svītrainie brunči, adītās zeķes, Čosnī deči.
19. aprīlī plkst. 14.00 vidusskolas sporta zālē  notiks galda tenisa sacensības vīriešiem, kā arī novusa sacensības sievietēm. Sadalījums abos sporta veidos būs pa vecuma grupām. Laipni aicināti piedalīties! Sporta zālē ieeja ar ielas apaviem ir aizliegta!
22.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā viesosies Liepājas  leļļu teātris ar izrādi bērniem “Pifa piedzīvojumi”. Biļetes cena EUR 1,50.
24.aprīlī plkst. 17.00 kultūras namā notiks Baltinavas  vidusskolas popiela “Mūzikas kokteilis”.
24.aprīlī plkst. 22.00 diskoballīte “Party Mix”  kultūras  namā. Par labāko ballīšu mūziku gādās DJ LB un Arthur Slishan. Ieeja  brīva.
25.aprīlī jau no plkst. 10.00 Vislatvijas akcijas “Lielā Talka” laikā notiks teritorijas sakopšanas darbi vecajā muižas parkā (Ontona un Annes tematiskajā parkā). Sīkāku informāciju par talku meklējiet  www.baltinava.lv

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.Skatāma novadnieka Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas izstāde.

Viļakā
25.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā Viļakas novada kultūras namu, tautas namu dziedošo, dejojošo, muzicējošo un teātri spēlējošo bērnu kolektīvu  saiets-koncerts “MUZIKĀLIE VITAMĪNI”. Koncertā piedalās kolektīvi no Rekavas, Upītes, Žīguriem, Kupravas, Viļakas. Ieeja brīva.

Medņevā
21.aprīlī plkst. 10.30 tautas namā  mazajiem lasītājiem tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi.
17.aprīlī plkst. 22.00 balle. Muzicēs Ralfs no  “MDW”.  Ieeja līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk EUR 2,50.
25.aprīlī plkst. 20.00 “Kapelu maratons”. Danču vakars kopā ar kapelām no Viļakas, Balvu, kārsavas, rēzeknes un rīgas novadiem. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Balvos
Pasākumi 23.aprīlī “Zviedrijas dienas Balvos”:
Plkst. 12.00 izstādes “Klimata pārmaiņas” atklāšana Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā. Izstādē Zviedrijas un Latvijas animatori piedāvā gan izklaidējošus, gan brīdinošus zīmējumus par klimata pārmaiņām. Satīrs un humors tiek miksēts, lai uzsvērtu nepieciešamību nopietnāk attiekties pret klimata pārmaiņu jautājumu.
Plkst. 14.00 izstādes “Dzīves puzle” atklāšana Balvu Valsts ģimnāzijā. Zviedrijas vēstnieks Rīgā Henriks Landerholms uzstāsies ar lekciju par Zviedru ģimenes modeli. “Dzīves puzle” ir izstāde par ģimenes modeļiem. Tā atspoguļo izaicinājumus, kas rodas, apvienojot ģimenes dzīvi, karjeru, ikdienas dzīvi un ekonomiku, kā arī tieksmi pēc vienlīdzības. Kas var tikt darīts no sabiedrības un indivīdu puses?
Plkst. 15.00 izstādes “Zviedrija no putna lidojuma” atklāšana Vidzemes ielā 2B. Šajā izstādē zviedru/krievu izcelsmes fotogrāfs Dmitrijs Karpenko prezentē 50 iespaidīgas fotogrāfijas, kas uzņemtas Stokholmā un Malaren ezera tuvumā. Bildes viņš uzņēma no pašam piederošā Cessna lidaparāta.
Plkst. 17.30 zviedru filmu festivāla atklāšana Balvos, rādot dokumentālo filmu “Ceļa gals” Balvu Novada muzejā. Filmas režisore ir Mauda Nikadera, kas filmē sievieti vārdā Daina, kura dzīvo Latgalē. Daina dzīvo 3km attālumā no tuvākā ceļa, bez elektrības vai tekoša ūdens. Dainai ir divi pieauguši bērni, abi ir imigrējuši uz Eiropas valstīm. Daina ir pilnīgi atkarīga no sevis, lai nodrošinātu savu izdzīvošanu.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā” – 2.stāva Mazajā zālē.
Fotogrāfiju izstāde “Azari zyli i bazneicys boltys”.
18.aprīlī plkst. 11.00 mazo vokālistu konkurss “Cālis – 2015”.
19.aprīlī plkst. 19.00 Inga un Normunds ar koncertprogrammu “15 gadi uz skatuves”.  Ieejas maksa - EUR 5. Pasākuma  laikā būs iespēja iegādāties dueta izdotos albumus.
21.aprīlī plkst. 16.00 Liepājas leļļu teātra izrāde “Pifa piedzīvojumi”.  Leļļu izrāde pēc pasakas motīviem. Ieejas maksa – EUR 1,50. Biļešu iepriekšpārdošana.
Dokumentālās filmas “Zviedrijas dienas Balvos” laikā: 24.aprīlī kino vakars: plkst. 16.30 “Fotogrāfe no Rīgas”; plkst. 17.45  “Nekad nepadodies, dēls”.
25.aprīlī plkst. 10.00 animācijas filma bērniem  “Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Ieeja uz kinofilmām bez maksas.

Balvu muižā
18.aprīlī plkst. 16.00 Balvu novada jauktā kora “Mirklis” un Alūksnes skolotāju kora “Atzele” un Tilžas vidusskolas bērnu kora kopkoncerts “Sadziedāt pavasari!” Balvu muižas koncertzālē. Ieeja bezmaksas.

Balvu Novada muzejā
Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas:
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Mākslas dienas uzzied – Mākslas skolai 20!”. Izstādes atklāšana, tikšanās ar izstādes organizatoriem, lielajiem un mazajiem māksliniekiem 22.aprīlī plkst. 16.00.
Pasākuma laikā: • Audzēkņu animācijas filmiņu demonstrēšana. • Skolas mājaslapas prezentācija. • Saldais pārsteigums.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena – 10.00 – 17.00. Sestdiena – 11.00 – 16.00. Svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Bērzpilī
25.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā “Joku bānītis” iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Viļakas, Rēzeknes, Lubānas novadiem. Ieejas maksa - ziedojums - EUR 1.
No 20. līdz 30.aprīlim saietu nama 2. stāvā skatāma Balvu  Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

Briežuciemā
21.aprīlī plkst. 14.00 kopīga multfilmu skatīšanās tautas nama mazajā zālē.

Kubulos
18.aprīlī plkst. 15.00 atpūtas vakars vidējai un vecākajai paaudzei kultūras namā. Koncertā piedalās TDK “Cielaviņa”, 1.-4.kl. kolektīvs, Eiropas deju kopa “Rūtas”, pagasta ansambļi. Deju mūziku spēlēs Andris Maks no Litenes pagasta. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Vīksnā
Līdz 30.aprīlim tautas namā apskatāma Skaidrītes Bankovas gleznu personālizstāde un Vīksnas pagasta pirmsskolas iestādes  izstāde “Zaķu raibais brīnums” .
17.aprīlī plkst. 18.00 Mati Unts komēdija “Čārlija krustmāte” Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā. Ieejas maksa - EUR 1,50,  skolēniem un pensionāriem - EUR 1.

Rugājos
17.aprīlī plkst. 19.00 tautas nama mazajā zālē esiet aicināti uz I.Uršuļskas grāmatas “Pa varavīksnes tiltu” muzikālu prezentāciju pie tējas tases.
24.aprīlī tautas namā pasākums novada senioriem, kurā aicinām piedalīties tos novada iedzīvotājus kam pāri 60. Uz un no pasākuma kursēs novada transports. Sekojiet līdzi informācijai.

Lazdukalnā
24.aprīlī saietu namā Eiropas deju kopu sadancis  “Pavasara ceļos”. Ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 10.aprīli

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā” – 2.stāva Mazajā zālē.
Fotogrāfiju izstāde “Azari zyli i bazneicys boltys”.
12.aprīlī plkst. 15.00 Balvu Tautas teātra izrāde, Somersets Moems “Apsolītā zeme”. Biļešu iepriekšpārdošana.
18.aprīlī plkst. 11.00 mazo vokālistu konkurss “Cālis – 2015”.
21.aprīlī plkst. 16.00 Liepājas leļļu teātra izrāde “Pifa piedzīvojumi”. Ieejas maksa – EUR 1,50.

Balvu muižā
18.aprīlī plkst. 16.00 Balvu novada jauktā kora “Mirklis” un Alūksnes skolotāju kora “Atzele” koncerts Balvu muižas koncertzālē. Ieeja bezmaksas.

Balvu Novada muzejā
Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas:
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
Līdz 11.aprīlim vēl skatāma Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes maģistra studiju programmas “Māksla” absolventu darbu izstāde “Krāsu ceļš”.
Ar 15.aprīli Balvu Mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Mākslas dienas uzzied – Mākslas skolai 20!”. Izstādes atklāšana, tikšanās ar izstādes organizatoriem, lielajiem un mazajiem māksliniekiem 22.aprīlī plkst. 16.00.
Pasākuma laikā: • Audzēkņu animācijas filmiņu demonstrēšana. • Skolas mājaslapas prezentācija. • Saldais pārsteigums.
 Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena – 10.00 – 17.00. Sestdiena – 11.00 – 16.00. Svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem.
www.muzejs.balvi.lv

Bērzpilī
25.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā “Joku bānītis” iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no citiem novadiem.

Briežuciemā
21.aprīlī plkst. 14.00 kopīga multfilmu skatīšanās tautas nama mazajā zālē.

Kubulos
18.aprīlī plkst. 15.00 atpūtas vakars vidējai un vecākajai paaudzei kultūras namā. Koncertā piedalās TDK “Cielaviņa”, 1.-4.kl. kolektīvs, Eiropas deju kopa “Rūtas”, pagasta ansambļi. Deju mūziku spēlēs Andris Maks no Litenes pagasta. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Vīksnā
Līdz 30.aprīlim tautas namā apskatāma Skaidrītes Bankovas gleznu personālizstāde un Vīksnas pagasta pirmsskolas iestādes  izstāde “Zaķu raibais brīnums” .
17.aprīlī plkst. 18.00 Mati Unts komēdija “Čārlija krustmāte” Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā. Ieejas maksa - EUR 1,50,  skolēniem un pensionāriem - EUR 1.

Rugājos
15.aprīlī plkst. 10.00 tautas nama zālē mazo novada vokālistu konkurss - koncerts “Cālis -2015”.
16.aprīlī plkst. 11.00 tautas nama zālē muzikālais teātris “Krāsu sapnīši”.
17.aprīlī plkst. 19.00 tautas nama mazajā zālē esiet aicināti uz I.Uršuļskas grāmatas “Pa varavīksnes tiltu” muzikālu prezentāciju pie tējas tases.
24.aprīlī tautas namā pasākums novada senioriem, kurā aicinām piedalīties tos novada iedzīvotājus kam pāri 60. Uz un no pasākuma kursēs novada transports. Sekojiet līdzi informācijai.

Lazdukalnā
24.aprīlī saietu namā Eiropas deju kopu sadancis  “Pavasara ceļos”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde “Dzīves steigā nepamanām...”.
11. aprīlī plkst. 10.00 vidusskolas sporta zālē Baltinavas veterānu un sieviešu komandu kausa izcīņa volejbolā.
12.aprīlī plkst. 14.00 vidusskolas sporta zālē galda tenisa sacensības sievietēm, kā arī novusa sacensības vīriešiem.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.  * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami ga-rīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

Medņevā
25.aprīlī plkst. 20.00 “Kapelu maratons”. Danču vakars kopā ar kapelām no Viļakas, Balvu, kārsavas, rēzeknes un rīgas novadiem. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 2.aprīli

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā” – 2.stāva Mazajā zālē;
Fotogrāfiju izstāde “Azari zyli i bazneicys boltys”. Tikšanās ar fotomāksliniekiem Siviju Danelsoni, Ivetu Tumaševicu, Vladislavu Kundziņu, Jāni Stradi 9.aprīlī plkst. 15.00.
5.aprīlī plkst. 15.00 Lieldienas visai ģimenei. Izrāde par latviešu tautas instrumentiem “Koklītes ceļojums”. Pavasari gaidot, visi aicināti uz izrādi, kurā pasakas formā varēsiet iepazīties ar dažādiem mūzikas instrumentu tēliem – bungām, dūkām, mandolīnu, ermoņikām u.c. Pēc izrādes lustīgi danči un šūpošanās. Ieeja bezmaksas.
5.aprīlī plkst. 21.00 iedejosim Lieldienas kopā ar Gunti Skrastiņu un grupu “No pusvārda”. Ieejas maksa - EUR 3. Iespējams rezervēt galdiņu.
6.aprīlī plkst. 13.00 Balvu Tautas teātra izrāde, Somersets Moems “Apsolītā zeme”. Biļešu iepriekšpārdošana.
9.aprīlī plkst. 10.00 dokumentālā filma “Laika ekonomika”. Diskusija par globalizācijas ietekmi. Ieeja bezmaksas.

Balvu Novada muzejā
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.

Balvu pagastā
5.aprīlī plkst. 19.00 Pirmajās Lieldienās tautas namā Naudaskalnā Baltinavas novada amatierteātra “Palādas” izrāde Danskovīte  “Ontans i Sābri”. Ieejas maksa - EUR 2.

Bērzkalnē
5.aprīlī plkst. 14.00 Rubeņu saietu namā ciemojas Lieldienu zaķis. Plkst. 20.00  Bērzkalnē, kultūrai paredzētās telpās, diskoballe, DJ Ingars.

Bērzpilī
6.aprīlī plkst. 13.00 Bērzpils estrādes teritorijā pie šūpolēm Zaķis Garausis aicina uz Lieldienu lustēšanos kopā ar pagasta pašdarbniekiem. Starp muzikālajiem priekšnesumiem jautras everģēlības ar Lieldienu olām, spēles un rotaļas, šūpošanās. Līdzi ņemsim radus, draugus, kaimiņus un krāsotas olas.

Briežuciemā
5.aprīlī plkst. 13.00 pasākums “Nu atnāca Lieldieniņas”. Dziesmas, rotaļas un citas Lieldienu izdarības. Varat līdzi paņemt krāsotu olu, jo būs olu izstāde. Par skaistāko olu varēs nobalsot. Būs balvas.
Pagasta bibliotēkā Gunas Sisojevas rokdarbu izstāde “Krāsu sprādziens”.

Tilžā
5.aprīlī plkst. 10.00 tradīciju pasākums “Līdz ar saullēktu” (uz lielo pēršanu pulcēsimies tirgus laukumā, tad dosimies olu kaujās un cepsim pankūkas). Plkst. 22.00 kultūras namā “Sadancosim Lieldienās”. Ieejas maksa - EUR 2,   spēlēs “Kontrasts”. Iespēja rezervēt galdiņu.
6.aprīlī plkst. 13.00 kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases izrāde “Čārlija krustmāte”. Ieejas maksa - EUR 1. No plkst. 16.00 līdz 18.00 diskotēka bērniem kopā ar Lieldienu zaķi.  Ieejas maksa - EUR 0,20.

Kubulos
5.aprīlī plkst. 18.00 Lieldienu koncerts “Pavasara treļļi”. Piedalās Kubulu kultūras nama, Stacijas pamatskolas, bērnudārza “Ieviņa” dziedātāji un modes demonstrētāji. Ieeja bezmaksas. Plkst. 22.00 diskoballe. Ieejas maksa - EUR 1.

Krišjāņos
5.aprīlī plkst. 17.00 tautas namā teātra izrāde Mati Unts “Čārlija krustmāte” Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā. Ieeja brīva. Plkst. 21.00 diskoballe. Ieeja brīva.

Vectilžā
5.aprīlī plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā PAVASARA KONCERTS. Koncertā piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi: amatierteātris “Melnais kaķis”, folkloras kopa “Saime”, bērnu deju kolektīvs un jauniešu tautu deju kopa “Vectilža”. Ieeja bezmaksas. Plkst. 22.00 balle ar grupu “Brīvdiena”. Ieejas maksa - EUR 2.

Vīksnā
No 8. līdz 30.aprīlim tautas namā apskatāma Skaidrītes Bankovas gleznu personālizstāde un Vīksnas pagasta pirmsskolas iestādes “Zaķu raibais brīnums” izstāde.
5.aprīlī plkst. 21.00 tautas namā pavasara saulgriežu balle. Muzicēs Arnis Graps. Ieejas maksa - EUR 2.
17.aprīlī plkst. 18.00 Mati Unts komēdija “Čārlija krustmāte” Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā. Ieejas maksa - EUR 1,50,  skolēniem un pensionāriem - EUR 1.

Viļakā
3.aprīlī Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze aicina  uz Lielo Krustaceļu sveču gaismā Viļakas pilsētā. Krustaceļš sāksies plkst. 19.30 pie Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas (lūgums līdzi paņemt sveci).
5.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā koncerts-benefice “Dēkas” deju raksti. Kopā ar deju kopu “Dēka” pavasarīgu sveicienu Lieldienās sniegs kultūras nama amatiermākslas kolektīvi “Cansone”, “Dēkainīši”, “Mazie  Dēkainīši” un “Dēkaiņi”, “Atzele” kapela. Visi laipni aicināti!

Medņevā
5.aprīlī plkst. 20.00 tautas namā Lieldienu koncerts  “Ak, pavasar, ak, pavasar...”. Plkst. 22.00 balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.

Šķilbēnos
5.aprīlī plkst. 19.00 kultūras centrā “Rekova” svētku koncerts “Skanīgās Lieldienas”. Balle kopā ar Valdi Domarku, starplaikos deju mūzika no DJ LB. Ieeja brīva.
5.aprīlī plkst. 11.00 pie Upītes pamatskolas ozola “Lieldienas”. Šūpošanās, olu kaujas, atrakcijas.

Vecumos
5.aprīlī plkst. 18.00 Borisovas tautas namā Lieldienu pasākums “Liela nāca Liela diena”. Plkst. 21.00 balle kopā ar Juri Ķirsonu.

Susāju pagastā “Vēršukalns”
6.aprīlī plkst. 11.00 lauku sētā “Vēršukalns” Lieldienu pasākums “Zaķim šodien liela diena” - olu ripināšana, konkursi, šūpošanās, olu kaujas, dažādas sportiskas un ne tik sportiskas aktivitātes (pasākums notiks brīvā dabā. Sliktu laika apstākļu gadījumā  pasākums notiks muzeja telpās).

Lazdukalnā
5.aprīlī plkst. 19.00 saietu namā Lieldienu pasākums. Līdzi ņemiet olas kaujām. Plkst. 22.00 saietu namā Lieldienu balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.

Rugājos
5.aprīlī plkst. 11.30 pirms dievkalpojuma Rugāju Romas katoļu baznīcā koncertē Rugāju jauktais koris. Plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā ar savām dziesmām dievkalpojumu kuplinās garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”.
Plkst. 15.00 Lieldienu jautrošanās Rugāju parkā. Laipni lūdzam, nāciet! Jūs sagaida Lieldienu zaķa skrējiens, olu ripināšana, olu meklēšana un citas aktivitātes, dziesmas un dejas, un vēl nebijis notikums – šūpošanās lielajās Lieldienu šūpolēs! Lūgums, ejot uz pasākumu, paņemt līdzi katram savu Lieldienu olu, rīkosim “Lieldienu krāsaino olu izstādi”.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde “Dzīves steigā nepamanām...”.
5.aprīlī plkst. 13.00 kultūras namā Lieldienu atrakcijas lieliem un maziem (lūgums līdzi ņemt krāšņas Lieldienu olas, lai varētu piedalīties atrakcijās). Plkst. 15.00 svētkus sāksim ar Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas kapelas priekšnesumu. Pēc tam Baltinavas amatierteātra “Palādas” lugas “Sadzeivuosem!” pirmizrāde. Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu “Unknown Artist”. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša

 • Afiša ar 18.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 11.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 4.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 28.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 21.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 14.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 7.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 3.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 27.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā*Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.*Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.*Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.*Ekspozīcija “Ģenerāļa Valda Matīsa piemiņas istaba”....

 • Afiša ar 20.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

vadi

Veiksmes prognoze


.