1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
18-09-2020
Vārdadienas šodien: Ginters, Guntra, Marianna

Afiša ar 20.februāri

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē;
Vladislavs Kundziņš “Ziedi, mana pilsēta, ziedi!”
20.februārī plkst. 16.00 konkurss “Mūsu talanti”. Ieejas maksa - EUR 1.
28.februārī plkst. 18.00 jauniešu deju kopas “Rika” 10 gadu jubilejas pasākums “Viena  polka, otra polka... Desmit polkas?!”. Koncertā piedalās deju kolektīvi no:  Gulbenes “Zelta Rūsiņš”; Igaunijas “Mandariinid” (Pōlva); Lietuvas “Račiupelis” (Kupiškis). Ieeja bezmaksas.
8.martā plkst. 15.00 “Mana  sirds un dvēsele dzied...”. Jauktajam korim “Ezerkrasts - 10”. Koncertā piedalās Baltinavas novada jauktais koris, Balvu Mūzikas skolas vijolnieku ansamblis, Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis, saksofonists Arnis Graps. Ieeja bezmaksas. Visi laipni aicināti!

Balvu Novada muzejā
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena – 10.00 – 17.00; sestdiena – 11.00 – 16.00; svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties.  Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Balvu pagastā
22.februārī plkst. 12.00 Pilskalnā Meteņdienas pasākums ar vizināšanos no kalna, grūbas biezputru, pankūkām u. c. Interesantāko braucamrīku veidotājus gaida pārsteiguma balvas.
7.martā plkst. 20.00 tautas namā uz saviesīgu vakaru “Viss par sievietēm”  ielūdz Artis no grupas “Pie letes”. Galdiņus rezervēt tautas namā pie Ainas. Līdzi ņemt pašu sarūpētu cienastu un svētku noskaņojumu.

Bērzpilī
Izstāde “Bērzpilieši portretos un notikumos”. Mums ir, ar ko lepoties! Veidosim izstādi no fotogrāfijām, kas atspoguļo Bērzpils pagasta vēsturi, sadzīvi, kultūru u.c. Sākot no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem līdz šodienai -  cilvēki un notikumi.
Lūgums iesniegt fotogrāfijas (formāts nav noteikts) līdz 28.februārim Bērzpils saietu namā pie A.Krivišas. Pēc izstādes iesniegtās fotogrāfijas atdos atpakaļ. Izstādi atklās marta sākumā.

Bērzkalnē
22.februārī plkst. 12.00 “Masļeņica” Rubeņos pie saietu nama.

Briežuciemā
Līdz februāra beigām Mazajā zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde  “Dzīves steigā nepamanām...”.
6.martā plkst. 19.00 sievietēm veltīts pasākums. Koncertā piedalās šova deju grupa “Leo”, mūsdienu deju grupa “Lulū” (Balvi), kā arī Briežuciema vīrieši.
Pasākuma laikā notiks arī  “Misis briežuciemiete” kronēšana, tāpēc aicinām - vīrieši, līdz 1. martam piesakiet dāmas, kuras, jūsuprāt, varētu pretendēt uz šo titulu! Dāmas, varat pieteikties arī pašas! Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Zitas tautas namā vai sazinoties ar Jāzepu Jermacānu vai Aigaru Keišu.
Nāciet baudīt koncertu un just līdzi titula  “Misis briežuciemiete” pretendentēm!

Krišjāņos
21.februārī  plkst. 19.00 pozitīvu emociju šovs “Pop -iela piestāj Krišjāņos”. Plkst. 21.00 diskoballe. Ieeja brīva.

Vectilžā
20.februārī plkst. 15.00 sporta un atpūtas centrā dāmu pēcpusdiena.  Tikšanās ar psiholoģi un biznesa īpašnieci Anželiku  Baltmani un Oksanu Cvečkovsku. Tikšanās tēma “Izmainot ikdienas ieradumus, izmainīsi ikdienas dzīvi!”. Ieeja bezmaksas.
21. februārī plkst. 10.00 sporta un atpūtas centrā ĪSTU VĪRU CĪŅAS (dažādas sporta aktivitātes  vīriešiem). Plkst. 22.00 balle, spēlē brāļi Puncuļi. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
21.februārī plkst. 18.00 kultūras namā “SADANCIS VIĻAKĀ”. Skatītājiem  piedāvās  tautas deju, līnijdeju, Eiropas deju, mūsdienu DEJU kokteilis visām gaumēm.
Koncertā piedalās Viļakas KN “Dēka”, “Dēkaiņi”, “Dēkainīši”, līnijdeju grupa “Ziemeļmeitas”, Rekavas KC “Bitīt, matos”, Žīguru KN dāmu deju kopa “Alianse”, sieviešu tautisko deju kolektīvs, eksotisko deju grupa (Upīte, Balvi), Vīksnas TN sieviešu deju kopa un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Piesitiens”. Deju kokteili ar dziesmām un mūziku dažādos Sanda un Ingrīda, un Viļakas ģitāristi. Ieeja brīva.
7.martā plkst. 19.00 kultūras namā muzikāli - humoristiska kafejnīca “Pie ELLAS”. Pasākums ar anekdotēm, joku stāstiem, pastāstiem, dziesmām... Ieeja brīva. No plkst. 21.00 diskoballe kopā ar Ingaru. Ieejas maksa -  EUR 1,50, no plkst. 23.00 – EUR 2. Būs iespēja rezervēt galdiņus.

Šķilbēnos
6.martā plkst. 16.00 Upītes tautas namā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Kārsavas Mūzikas skolas orķestru un Viļakas Mūzikas un mākslas skolas saksofonistu koncerts “Samīļuosem sīvītes”.
8.martā plkst. 13.00 kultūras centrā “Rekova” “Dāmu olimpiāde”. Atjautības un erudīcijas uzdevumi un muzikāli pārsteigumi dāmām un jaunkundzēm.

Vecumos
6.martā plkst. 19.00 Borisovas tautas namā Sieviešu dienas pasākums “Jums, sievietes!”.  Plkst. 22.00 diskoballe.

Lazdukalnā
28.februārī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – 3 eiro, pēc plkst. 23.00 - 3,50 eiro.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 13.februāri

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē;
Vladislavs Kundziņš “Ziedi, mana pilsēta, ziedi!”
14.februārī plkst. 16.00 tautas mākslas kolektīvu koncerts “Bez mīlestības nedzīvojiet!”. Ieeja bezmaksas.
14.februārī plkst. 21.00 deju vakars kopā ar grupu “Ceļavējš”.  Ieejas maksa - EUR 3.
20.februārī plkst. 16.00 konkurss “Mūsu talanti”. Ieejas maksa - EUR 1.
28.februārī plkst. 18.00 deju kopas “Rika” 10 gadu jubilejas pasākums.
8.martā plkst. 15.00 kora “Ezerkrasts” 10 gadu jubilejas pasākums.

Balvos
17.februārī plkst. 10.00 Balvu Bērnu un jauniešu centra rīkotais pasākums “Vizi, vizi, Metenīti” Balvu pilsētas parkā. Kopīgas aktivitātes, konkursa  “Sniega brīnums” noslēgums, silta tēja.

Balvu Novada muzejā
• Kultūrizglītojošā programma Balvu pilsētas dzimšanas dienas svētku laikā “Sapņu un jaunību pilsēta”.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena – 10.00 – 17.00; sestdiena – 11.00 – 16.00; svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties.  Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Balvu pagastā
22.februārī plkst. 12.00 Pilskalnā Meteņdienas  pasākums ar vizināšanos no kalna, grūbas biezputru, pankūkām u. c. Interesantāko braucamrīku veidotājus gaida pārsteiguma balvas.

Bērzpilī
 Bērzpils saietu nams organizē svečturu izgatavošanas darbnīcu. Liec lietā savu fantāziju! Svečturis -  “Melnā balzama” māla pudele. Tu vari to apgleznot,  aplīmēt vai kā citādi izgreznot (materiāli pašiem savi). Tad veidosim svečturu izstādi. Svečturus gatavojam līdz 14.februārim. Iesniegšana saietu namā pie A. Krivišas 16. un 17.februārī.

Izstāde “Bērzpilieši portretos un notikumos”. Mums ir, ar ko lepoties! Veidosim izstādi no fotogrāfijām, kas atspoguļo Bērzpils pagasta vēsturi, sadzīvi un kultūru u.c. Sākot no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem līdz šodienai -  cilvēki un notikumi.
Lūgums iesniegt fotogrāfijas (formāts nav noteikts) līdz 28.februārim Bērzpils saietu namā pie A. Krivišas. Pēc izstādes iesniegtās fotogrāfijas atdos atpakaļ. Izstādi atklās marta sākumā.

Bērzkalnē
14.februārī plkst. 19.00 Valentīndienas pasākums - diskoballīte Rubeņu saietu namā.
15.februārī plkst. 12.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā.
22.februārī plkst. 12.00 “Masļeņica” Rubeņos pie saietu nama.

Briežuciemā
Līdz februāra beigām Mazajā zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde  “Dzīves steigā nepamanām...”.

Krišjāņos
21.februārī  plkst. 19.00 pozitīvu emociju šovs “Pop-iela piestāj Krišjāņos”. Dalībniekus aicina pieteikties līdz 19.februārim pie kultūras darba organizatores. Plkst. 21.00 diskoballe. Ieeja brīva.

Lazdulejā
14.februārī plkst. 11.00 pagasta fotomīļu fotoizstādes “Ziema mūsu pagastā” atklāšana.
Plkst. 11.30 sirsnīgās Meteņdienas izdarības pie pagasta pārvaldes ēkas. (Stipra sala vai vēja gadījumā spēles un rotaļas - saietu nama zālē.) Plkst. 21.00 diskotēka.
Līdz 17.februāra plkst. 17.00 iedzīvotāji aicināti iesniegt fotogrāfijas izstādei “Ziema mūsu pagastā”.

Tilžā
13.februārī plkst. 22.00 kultūras namā Valentīndienas balle. Spēlēs Ainārs Lipskis. Ieejas maksa līdz plkst. 22.30 - EUR 2, vēlāk - EUR 3.

Vectilžā
20.februārī plkst. 15.00 sporta un atpūtas centrā dāmu pēcpusdiena.  Tikšanās ar psiholoģi un biznesa īpašnieci Anželiku  Baltmani un Oksanu Cvečkovsku. Tikšanās tēma “Izmainot ikdienas ieradumus, izmainīsi ikdienas dzīvi!”. Ieeja bezmaksas.
21. februārī plkst. 10.00 sporta un atpūtas centrā ĪSTU VĪRU CĪŅAS (dažādas sporta aktivitātes  vīriešiem). Plkst. 22.00 balle,  spēlē brāļi Puncuļi. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
21.februārī plkst. 18.00 kultūras namā “SADANCIS VIĻAKĀ”. Skatītājiem  piedāvās tautas deju, līnijdeju, Eiropas deju, mūsdienu DEJU kokteilis visām gaumēm.
Koncertā piedalās Viļakas KN “Dēka”, “Dēkaiņi”,  “Dēkainīši'”, līnijdeju grupa “Ziemeļmeitas”, Rekavas KC “Bitīt, matos”, Žīguru KN dāmu deju kopa “Alianse”, sieviešu tautisko deju kolektīvs, eksotisko deju grupa (Upīte, Balvi), Vīksnas TN sieviešu deju kopa un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Piesitiens”. Deju kokteili ar dziesmām un mūziku dažādos Sanda un Ingrīda, un Viļakas ģitāristi. Ieeja brīva.

Medņevā
13.februārī plkst. 19.00 tautas namā Valentīndienas koncerts kopā ar grupu “Tērvete” un mīlas snaiperi. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Muzicēs grupa “Velves”. Ieeja līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.

Rugājos
13.februārī plkst.  20.00 Rugāju tautas namā notiks spēle pāriem “Mīlestība, kura dzīvo mūsos”.
13.februārī plkst. 22.00 aicinām uz jautru ballēšanos mīlestības svētku noskaņās kopā ar ansambli “Gints un es”. Ieejas maksa - 3 eiro. Pasākuma dalībniekiem ieeja brīva.

Lazdukalnā
28.februārī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – 3 eiro, pēc plkst. 23.00 - 3,50 eiro.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 6.februāri

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē;
Vladislavs Kundziņš “Ziedi, mana pilsēta, ziedi!”. Tikšanās ar autoru 11.februārī plkst. 16.00.
7.februārī plkst. 18.00 konkurss “Mis un Misters Balvi”.
14.februārī plkst. 16.00 tautas mākslas kolektīvu koncerts “Bez mīlestības nedzīvojiet!”. Ieeja bezmaksas.
14.februārī plkst. 21.00 deju vakars kopā ar grupu “Ceļavējš”. Iespēja pieteikt galdiņu. Ieejas maksa - EUR 3.
20.februārī plkst. 16.00 konkurss “Mūsu talanti”. Ieejas maksa - EUR 1.
21.februārī kora “Ezerkrasts” 10 gadu jubilejas pasākums.
28.februārī plkst. 18.00 deju kopas “Rika” 10 gadu jubilejas pasākums.

Balvos
6.februārī biedrība “Razdoļje” organizē “Masļeņicu” pie Balvu pamatskolas.
17.februārī plkst. 10.00 Balvu Bērnu un jauniešu centra rīkotais pasākums “Vizi, vizi, Metenīti” Balvu pilsētas parkā. Kopīgas aktivitātes, konkursa “Sniega brīnums” noslēgums, silta tēja.

Balvu Novada muzejā
• Kultūrizglītojošā programma Balvu pilsētas dzimšanas dienas svētku laikā “Sapņu un jaunību pilsēta”.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena – 10.00 – 17.00; sestdiena – 11.00 – 16.00; svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties.  Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Bērzpilī
Līdz 16.februārim saietu namā skatāma fotoizstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.
Fotogrāfi - amatieri aicināti iesūtīt savas fotogrāfijas par tēmu  “Bērzpils cilvēki un notikumi fotogrāfijās”, lai kopīgi veidotu izstādi “Bērzpilieši portretos un notikumos”.

Bērzkalnē
13.februārī plkst. 19.00 Valentīndienas pasākums - diskoballīte Rubeņu saieta namā.
15.februārī plkst. 12.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā.
22.februārī plkst. 12.00 “Masļeņica” Rubeņos pie saietu nama.

Briežuciemā
Līdz februāra beigām Mazajā zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde  “Dzīves steigā nepamanām...”.
6.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts Sveču mēneša noskaņās ar dziesmām, dejām un teātra spēlēšanu. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - Eur 2,50.

Krišjāņos
Visus, kuri nolēmuši iepriecināt savus mīļos Valentīndienā, aicinām 13.februārī plkst. 11.00 tautas namā uz Ritas Keišas fotogrāfiju izstādes “Ziema” atklāšanu.

Lazdulejā
13.februārī plkst. 11.00 Meteņi (Meteņu izdarības) saietu namā.
Līdz 17.februāra plkst. 17.00 iedzīvotāji aicināti iesniegt fotogrāfijas izstādei “Ziema mūsu pagastā”.

Tilžā
13.februārī plkst. 22.00 kultūras namā Valentīndienas balle. Spēlēs Ainārs Lipskis. Ieejas maksa līdz plkst. 22.30 - EUR 2, vēlāk - EUR 3.

Vīksnā
Tautas namā februārī skatāma Daces Teilānes fotoizstāde “Vēsturiskā pilsēta Balvi”.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.  * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Muzeja ekspozīcijas zālē naudas kolekcija, kas attiecas uz laika posmu no 18.gs. līdz 2013.gadam. * Jāņa Laicāna filumēnijas (sērkociņu kastīšu etiķetes) kolekcija. * Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.

Medņevā
13.februārī plkst. 19.00 tautas namā Valentīndienas koncerts kopā ar grupu “Tērvete” un mīlas snaiperi. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Muzicēs grupa “Velves”. Ieeja līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.

Rugājos
6.februārī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā konkursa “Rugāju novada jaunietis” apbalvošanas pasākums. No plkst. 22.00 ballīte kopā ar grupu “Elektrolīts”. Ieejas maksa uz balli - 1,50 EUR.
13.februārī plkst. 20.00 Rugāju tautas namā notiks spēle pāriem “Mīlestība, kura dzīvo mūsos”. Aicinām pieteikties visus Rugāju novada romantiskākos un mīlošākos pārus (vecumam nav nozīmes), lai sacenstos par spēles uzvarētāju godu. Tāpat mīļi gaidīti arī līdzjutēji.
Pārus aicinām pieteikties līdz 9.februārim pie kultūras nodaļas darbiniecēm Guntas vai Santas.
13.februārī plkst. 22.00 aicinām uz jautru ballēšanos mīlestības svētku noskaņās kopā ar ansambli “Gints un es”. Ieejas maksa - 3 eiro. Pasākuma dalībniekiem ieeja brīva. Iespējama galdiņu rezervēšana.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 30.janvāri

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Fotoizstāde “Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” – 1.stāva foajē;
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē;
Liene Šaicāne “Gleznas” 2.stāvā.
1.februārī plkst. 17.00 starptautiskais projekts - mūzikls “Čigānu barons”. Biļešu cenas - EUR  12; 10; 9;  8.
7.februārī plkst. 18.00 konkurss “Mis un Misters Balvi”. Biļešu iepriekšpārdošana.
14.februārī plkst. 16.00 tautas mākslas kolektīvu koncerts “Bez mīlestības nedzīvojiet!”. Ieeja bezmaksas.
14.februārī plkst. 21.00 deju vakars kopā ar grupu “Ceļavējš”. Iespēja pieteikt galdiņu. Ieejas maksa EUR 3.
20.februārī plkst. 16.00 konkurss “Mūsu talanti”. Ieejas maksa EUR 1.

Balvu Mūzikas skolā
6.februārī plkst. 18.00 lielajā zālē notiks Latvijas Mūzikas skolotāju festivāls- koncerts, kurā uzstāsies Latvijas  mūzikas skolotāji. Ieeja brīva.

Balvu Novada muzejā
• Kultūrizglītojošā programma Balvu pilsētas dzimšanas dienas svētku laikā “Sapņu un jaunību pilsēta”.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Aicinājums! Izveidosim fotoizstādi par Balviem. Tuvojas Balvu pilsētas dzimšanas diena, un varbūt kāds no jums ir nofotografējis daudz interesentu mirkļu, notikumu, objektu  pilsētas dzīvē. Gaidīsim jūsu fotogrāfijas A4 formātā līdz 30.janvārim. Sīkāka informācija pie Daces Teilānes.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena – 10.00 – 17.00; sestdiena – 11.00 – 16.00; svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties.  Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Bērzpilī
Līdz 16.februārim saietu namā skatāma fotoizstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.

Briežuciemā
Līdz februāra beigām Mazajā zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde  “Dzīves steigā nepamanām...”.
6.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts Sveču mēneša noskaņās ar dziesmām, dejām un teātra spēlēšanu. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - Eur 2,50.

Kubulos
31. janvārī tautisko deju kolektīvu sadancošanās “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam ... XII”.
Plkst. 14.00 pansionātā “Balvi” Rīgas 64. vidusskolas tautisko deju kolektīva  “Dzērvenīte” koncerts.  
Plkst. 17.00 sadancošanās Kubulu kultūras namā. Piedalās: Kubulu kultūras nama un Stacijas pamatskolas tautisko deju kolektīvs “Cielaviņa” - 5.-9.klašu un jauniešu kolektīvi; Rīgas 64. vidusskolas tautisko deju kolektīvs “Dzērvenīte” - 7.-9. un 10.-12. klašu kolektīvi; P/A “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” skolēnu deju kolektīvs “Randiņš”- 7.-9.klašu un jauniešu kolektīvi; Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Žuburi”. Ieeja bez maksas.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Muzeja ekspozīcijas zālē naudas kolekcija, kas attiecas uz laika posmu no 18.gs. līdz 2013.gadam. * Jāņa Laicāna filumēnijas (sērkociņu kastīšu etiķetes)  kolekcija. * Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.

Viļakā
Viļakas bibliotēkā līdz 8.februārim izstāžu zālē skatāma izstāde “Viena diena Susāju pagastā” un senlietu ekspozīcija.

Rugāju Novada muzejā
Izstāde “Sporta čībiņu stāsts”.

Rugājos
31.janvārī plkst. 14.00 Rugāju tautas namā atkal atgriežas Baltinavas dramatiskais teātris ar izrādes “Ontons i Anne” 1.daļu “Ontons i vampiri”, ieejas maksa - 2,50 eiro.
13.februārī plkst. 20.00 Rugāju tautas namā notiks spēle pāriem “Mīlestība, kura dzīvo mūsos”. Aicinām pieteikties visus Rugāju novada romantiskākos un mīlošākos pārus (vecumam nav nozīmes), lai sacenstos par spēles uzvarētāju godu. Tāpat mīļi gaidīti arī līdzjūtēji.
Pārus aicinām pieteikties līdz 9.februārim pie kultūras nodaļas darbiniecēm Guntas vai Santas.
13.februārī plkst. 22.00 aicinām uz jautru ballēšanos Mīlestības svētku noskaņās kopā ar ansambli “Gints un es”. Ieejas maksa - 3 eiro. Pasākuma dalībniekiem ieeja brīva. Iespējama galdiņu rezervēšana.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā gleznošanas studijas “Olīves” gleznu izstāde “Jūtu pieskāriens”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta!

Afiša ar 23.janvāri

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Fotoizstāde “Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” – 1.stāva foajē;
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē;
Liene Šaicāne “Gleznas” 2.stāvā.
24.janvārī plkst. 16.00 senioru kora “Pīlādzis” jubilejas koncerts “AR SMAIDU PA DZĪVI!”.  Piedalās Rēzeknes senioru koris “Septiņkalne”, deju kopas “Luste” un “Atvasara”. Ieeja bezmaksas.
25.janvārī plkst. 16.00 Valmieras teātra izrāde - A.Eglītis “Bezkaunīgie veči”. Biļešu cenas - EUR  8,50; 7; 6. Biļešu iepriekšpārdošana.
1.februārī plkst. 17.00 starptautiskais projekts - mūzikls “Čigānu barons”. Biļešu cenas - EUR  12; 10; 9;  8. Biļešu iepriekšpārdošana.
7.februārī plkst. 18.00 konkurss “Mis un Misters Balvi”. Biļešu iepriekšpārdošana.
14.februārī plkst. 16.00 tautas mākslas kolektīvu koncerts “Bez mīlestības nedzīvojiet!”.

Balvu Novada muzejā
• Kultūrizglītojošā programma Balvu pilsētas dzimšanas dienas svētku laikā “Sapņu un jaunību pilsēta”.
• Izstāde, kas bija veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. Tajā skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi ar visiem aksesuāriem, apbalvojumi, ko muzejam glabāšanā nodeva V.Matīsa kundze Elvīra Matīsa.
• Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Aicinājums! Izveidosim fotoizstādi par Balviem. Tuvojas Balvu pilsētas dzimšanas diena, un varbūt kāds no jums ir nofotografējis daudz interesentu mirkļu, notikumu, objektu  pilsētas dzīvē. Gaidīsim jūsu fotogrāfijas A4 formātā līdz 30.janvārim. Sīkāka informācija pie Daces Teilānes.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena – slēgts; otrdiena, trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena – 10.00 – 17.00; sestdiena – 11.00 – 16.00; svētdiena – slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties.  Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Briežuciemā
Līdz februāra beigām Mazajā zālē apskatāma Māras Āzes, Marikas Bečas, Andras Korņejevas fotoizstāde  “Dzīves steigā nepamanām...”.
6.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts Sveču mēneša noskaņās ar dziesmām, dejām un teātra spēlēšanu. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - Eur 2,50.

Kubulos
Kubulu kultūras nama mazajā zālē visu mēnesi skatāma Edītes un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde “Bērni - mūsu nākotne”.

Tilžā
24.janvārī plkst. 19.00 pašdarbnieku vakars. Līdzi ņemiet labu noskaņojumu un groziņu. Spēlēs Juris Ķirsons.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.  * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.  * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Muzeja ekspozīcijas zālē naudas kolekcija, kas attiecas uz laika posmu no 18.gs. līdz 2013.gadam.  *  Jāņa Laicāna filumēnijas (sērkociņu kastīšu etiķetes) kolekcija.  *  Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.

Viļakā
Viļakas bibliotēkā līdz 8.februārim izstāžu zālē skatāma izstāde “Viena diena Susāju pagastā” un senlietu ekspozīcija.

Rugāju Novada muzejā
Kopš 12.janvāra skatāma izstāde “Sporta čībiņu stāsts”.

Rugājos
Hei, hei, ja būs sniegs un labvēlīgi laika apstākļi, tad  24.janvārī  ap plkst. 13.00 nāc uz Rugāju parku un kopīgi baudīsim ziemas priekus!
Ņem līdzi ragaviņas vai kādu citu priekšmetu braukšanai no kalna, varēsi piedalīties stafetēs.
Liec lietā izdomu, jo izsludinām interesantāko braucamrīku parādi braukšanai pa sniegu (derēs pašu izgatavoti vai pārtaisīti braucamrīki no kartona, kastēm, kokiem, zariem, plastmasas vai cita materiāla). Interesantākajiem balvas.
Paredzētas izklaides iespējas gan maziem, gan lieliem. Aicinām piedalīties ģimenes ar bērniem.
Ja ir, neaizmirsti paņemt līdzi arī slēpes, varēsi piedalīties slēpošanas stafetēs.
Ņem līdzi cimdus un uzvelc piemērotu apģērbu, jo neizpaliks sniegavīru velšana, cietokšņu celšana un citādu sniega skulptūru veidošana.
Apsolām parūpēties par siltu tēju, ugunskuru un mūziku.
 31.janvārī plkst. 14.00 Rugāju tautas namā atkal atgriežas Baltinavas dramatiskais teātris ar izrādes “Ontons i Anne” 1.daļu “Ontons i vampiri”, ieeja 2,50 eiro.
 Biļetes varēs iegādāties arī iepriekšpārdošanā ar 27.janvāri kultūras nodaļā.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā gleznošanas studijas “Olīves” gleznu izstāde “Jūtu pieskāriens”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta


 

Afiša

 • Afiša ar 18.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 11.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 4.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 28.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 21.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 14.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 7.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 3.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 27.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā*Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.*Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.*Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.*Ekspozīcija “Ģenerāļa Valda Matīsa piemiņas istaba”....

 • Afiša ar 20.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

vadi

Veiksmes prognoze


.