1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
18-09-2020
Vārdadienas šodien: Ginters, Guntra, Marianna

Afiša ar 5.decembri

Balvos
Sakrālās kultūras centrā Pētera Džigura 70.dzīves jubilejas grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai skan”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Fotoizstāde “Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” – 1.stāva foajē;
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē.
6.decembrī plkst. 16.00 Viktors Kozlitins. Kinodziesmas un krievu romances. Biļešu cena - Eur 4, pensionāriem un skolēniem - Eur 3.  Biļešu iepriekšpārdošana.
13.decembrī plkst. 14.00 “Jaunais teātris” piedāvā humoršovu “Vīrieši, vīrieši...”. Biļešu iepriekšpārdošana.
18.decembrī plkst.19.00 filma “Izlaidums gads”.
25.decembrī plkst.20.00 Ziemassvētku balle. Muzicē brāļi Puncuļi.
26.decembrī  plkst.15.00 Ziemassvētku koncerts.
27.decembrī plkst.16.00 Baltinavas amatierteātra  “Palādas” viesizrāde “Pareizo stidzine”.
28.decembrī plkst.13.00 eglītes sarīkojums bērniem “Reiz mežā dzima eglīte...”. Iepriekšēja pieteikšanās.

Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
14.decembrī Kubulu pagasta jauktā vokāla ansambļa koncerts 3. Adventē.

Balvu Novada muzejā
Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “Maju gonar” darbu izstāde.
o Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena - slēgts;  otrdiena,  trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena - 10.00-17.00; sestdiena -11.00-16.00; svētdiena - slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Balvu pagastā
20.decembrī plkst. 12.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Nekur nav tik labi kā mājās” un svētki Balvu pagasta bērniem tautas namā. Ciemosies Ziemassvētku vecītis, kurš ies rotaļās un atnesīs arī dāvaniņas Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
20.decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku pasākums “Mazu brīdi pirms” tautas namā. Piedalās Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Čaukstenes” un jauktais vokālais ansamblis “Malduguns”.

Bērzkalnes pagastā
6.decembrī plkst. 19.00 disko ballīte Rubeņu saietu namā.
8.decembrī plkst. 16.00 egles iedegšana pie Bērzkalnes pagasta ēkas.

Briežuciemā
12.decembrī plkst. 15.00 jaunās latviešu spēlfilmas “Modris” kopīga skatīšanās. Ieeja brīva.

Tilžā
5.decembrī plkst. 22.00 balle kopā Zinti Krakopu. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 2,50.
Tilžas Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma centrā skatāma izstāde “Smilšu skulptūru starptautiskā festivāla Jelgavā labāko darbu foto apskats”.

Vīksnā
27.decembrī plkst. 19.00 svētku koncerts  “Klusā naktī balti Ziemassvētki zied”  tautas namā. Piedalās Vīksnas tautas nama pašdarbības kolektīvi.
27.decembrī plkst. 20.30 Vecgada karnevāla disenīte bērniem tautas namā. Ieeja  EUR 1.
27.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu  tautas namā. Ieejas maksa - EUR 2,50. Pēc plkst.23.00 EUR 3.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim  un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Muzeja ekspozīcijas zālē naudas kolekcija, kas attiecas uz laika posmu no 18.gs. līdz 2013.gadam. * Jāņa Laicāna filumēnijas (sērkociņu kastīšu etiķetes)  kolekcija. * Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.

Rugāju novadā
12.decembrī plkst. 9.00 jauniešu iniciatīvu centrā Ziemassvētku tirdziņš. Plkst. 14.30 Rugājos aicinām lielus un mazus uz LIELĀS EGLES iedegšanas pasākumu pie jauniešu iniciatīvu centra.
12.decembrī plkst. 14.30 Lazdukalnā aicinām lielus un mazus uz LIELĀS EGLES iedegšanas pasākumu pie saietu nama.
12.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt koncertu “Sadziedāšanās Lūcijas dienā”, piedalās ansambļi no Gaigalavas, Naudaskalna, Bērzpils, Lazdukalna, Rugājiem. Ieeja brīva.
22.decembrī plkst. 11.30 Rugāju tautas namā Ziemassvētku pasākums Rugāju novada pirmsskolas vecuma bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.
24. decembrī plkst. 16.30 pirms dievkalpojuma garīgās mūzikas koncerts Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā.
25.decembrī pirms dievkalpojuma garīgās mūzikas koncerts Rugāju Romas katoļu baznīcā.
26.decembrī plkst. 16.00 Rugāju  tautas namā Ziemassvētku koncertu sniegs ansamblis “Skonē” no Rēzeknes, ieeja brīva.
26.decembrī plkst. 19.00 Lazdukalna saietu namā Ziemassvētku pasākums, ieeja brīva. Plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā Ziemassvētku balle kopā ar Zinti Krakopu, ieeja brīva.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā skatāma  Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas mājturības skolotāju - Ingas Carevas, Ojāra Lāča, Raimonda Leicāna - audzēkņu rokdarbu izstāde.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 28.novembri

Balvos
Sakrālās kultūras centrā Pētera Džigura 70.dzīves jubilejas grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai skan”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Fotoizstāde “Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā” – 1.stāva foajē;
Leontins Dailis Bērziņš “Gleznas” – 2.stāva Mazajā zālē.
29.novembrī plkst. 19.00 uzņēmēju, zemnieku balle. Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi.
6.decembrī plkst. 16.00 Viktors Kozlitins. Kinodziesmas un krievu romances. Biļešu cena - Eur 4, pensionāriem un skolēniem - Eur 3.  Biļešu iepriekšpārdošana.
13.decembrī plkst. 14.00 “Jaunais teātris” piedāvā humoršovu “Vīrieši, vīrieši...”. Biļešu iepriekšpārdošana.
18.decembrī plkst.19.00 filma “Izlaidums gads”.

Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
14.decembrī Kubulu pagasta jauktā vokāla ansambļa koncerts 3. Adventē.

Balvu Mūzikas skolā
3.decembrī plkst. 17.00 Lielajā zālē notiks Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķestra klarnešu kvarteta Quatro Differente 15 gadu jubilejas koncerts. Piedalās arī NBS orķestra klarnešu grupa un Jānis Vēbersts (sitaminstrumenti). Ieeja brīva.

Balvu Novada muzejā
o  Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “maju gonar” darbu izstāde.
o Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena - slēgts;  otrdiena,  trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena - 10.00-17.00; sestdiena -11.00-16.00; svētdiena - slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem.
www.muzejs.balvi.lv

Bērzkalnes pagastā
6.decembrī plkst.19.00 disko ballīte Rubeņu saietu namā.
8.decembrī plkst.16.00 egles iedegšana pie Bērzkalnes pagasta ēkas.

Bērzpilī
29.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena vecākajai paaudzei. Priekšnesumus rādīs Bērzkalnes dramatiskais kolektīvs un Ozolmuižas lauku kapela. Līdzi ņemiet groziņu un labu garastāvokli!
Ja nepieciešams transports, interesēties Bērzpils pagasta pārvaldē vai saietu namā līdz 28.novembrim.

Briežuciemā
Līdz novembra beigām mazajā zālē skatāma Sandras Pakalnītes fotogrāfiju izstāde “Pagasta svētku retro fotogrāfijas”.
Gada noslēgumā izdos pagasta  “Pateicības Avīzīti”. Visi tiek aicināti izteikt priekšlikumus, kuriem  pagasta iedzīvotājiem un par ko teiksim PALDIES. Līdz 5.decembrim iesniedziet savas pateicības pagasta pārvaldē, tautas namā vai bibliotēkā. (Teikt paldies varat savam kaimiņam, darba kolēģim, draugam....par izpalīdzību, labi paveiktu darbu, sabiedrisko aktivitāti vai citām labām lietām). Šiem cilvēkiem pateiksim PALDIES arī gada noslēguma pasākumā 27.decembrī.
12.decembrī plkst. 15.00 jaunās latviešu spēlfilmas “Modris” kopīga skatīšanās. Ieeja brīva.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 garīgo dziesmu koncerts, pirmās Adventes sveces iedegšana. Piedalās garīgo dziesmu ansambļi “Vakarblāzma” (Kubuli), “Sonāte” (Lazdukalns).

Tilžā
5.decembrī plkst. 22.00 balle kopā Zinti Krakopu. Ieejas maksa EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 2,50.
Tilžas Kultūrvēstures izpētes un Tūrisma centrā skatāma izstāde “Smilšu skulptūru starptautiskā festivāla Jelgavā labāko darbu foto apskats”.

Vectilžā
29.novembrī plkst. 18.00 sporta un atpūtas centrā Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju 10 gadu jubilejas koncerts “Es mācēju danci vest…”.

Vīksnā
28.novembrī plkst.22.00 tautas namā diskoballe. Muzicēs Dj Barik, Dj Romix, Dj.V GRIGORIEFF. Ieeja - ziedojums  EUR 2,50 . Visus ieņēmumus  ziedos bērnam ar cerebrālo trieku.
1.decembrī plkst.17.30 tautas namā Kinopunkts piedāvā septiņām Lielā Kristapa balvām nominētās Jura Kursieša filmas “Modris” seansu. Ieeja brīva. Filma “Modris” ir patiesos notikumos iedvesmots stāsts par pusaudzi, kura samilzušais konflikts ar māti noved līdz tiesu darbiem. Pēc tam Modris nolemj atrast tēvu, kuru nekad dzīvē nav saticis. Galvenajās lomās Kristers Pikša, Rēzija Kalniņa. 
       
Viļakā
30.novembrī plkst. 16.00 kultūras namā ziemas ieskaņu koncerts “Kad uzzied cerību putekšņi dvēseles vidū”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Valsts ģimnāzijas un pamatskolas kolektīvi. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

Medņevā
29.novembrī plkst. 20.00 "Ermoņiku skaņas-9". Večerinka ar ermoņiku muzikantiem. Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
28. novembrī plkst. 21.00 kultūras centrā “Rekova” diskotēka “Zelta astoņdesmitie”. Atpūtas vakars romantiskā gaisotnē ar līdzpaņemtiem groziņiem. Ieejas maksa  līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50,  pēc plkst. 23.00  - EUR 2.
29.novembrī plkst. 11.00 Upītes kultūrvēstures muzejā atstarojošu leļļu gatavošanas meistardarbnīca “Uzbur pasaku” kopā ar Evitu Zālīti.

Rugāju novadā
29.novembrī plkst. 14.00 Rugāju Kultūras nodaļa sadarbībā ar novada domi un sociālās aprūpes centru aicina visus interesentus apmeklēt Strūžānu pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Raduga” sniegto koncertu  “No veco labo dziesmu pūra”. Ieeja brīva.
12.decembrī plkst. 9.00 jauniešu iniciatīvu centrā Ziemassvētku tirdziņš.
12.decembrī plkst. 14.30 Rugājos aicinām lielus un mazus uz LIELĀS EGLES iedegšanas pasākumu pie jauniešu iniciatīvu centra.
12.decembrī plkst. 14.30 Lazdukalnā aicinām lielus un mazus uz LIELĀS EGLES iedegšanas pasākumu pie saietu nama.
12.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt koncertu “Sadziedāšanās Lūcijas dienā”, piedalās ansambļi no Gaigalavas, Naudaskalna, Bērzpils, Lazdukalna, Rugājiem. Ieeja brīva.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā skatāma fotokonkursa  “Mana zeme - Latvija” labākie darbi.
26.novembrī plkst. 11.00 kultūras namā notiks Adventa ieskaņas koncerts. Organizē Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvs. Ieeja brīva. Visi mīļi gaidīti!
29.novembrī no plkst. 21.00 līdz 4.00 kultūras namā “OTTO” jubilejas ballīte! To šogad palīdzēs nodrošināt dziedātāja Angel, Kaspars Maks jeb Washek, grupa “Kreisais Pagrieziens”, paši jubilāri -  grupa “OTTO” un, protams, īpašie viesi “BERMUDU DIVSTŪRIS”. Starplaikos būs iespēja piedalīties jautros konkursos, vērot burvju mākslinieka Kriša priekšnesumus, iespēja laimēt dāvanu karti no SIA “Ozolmājas” vai CD atskaņotāju no “Philips audio”, kā arī padejot kopā ar DJ Ingaru. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa Eur 5.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 28.novembrim skatāma audzēkņu radošo darbu izstāde  “Tu esi Latvija”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 21.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma Igora Pliča jubilejas fotoizstāde.
Sakrālās kultūras centrā Pētera Džigura 70.dzīves jubilejas grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai skan”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
22.novembrī plkst. 18.00 Sudrabkāzu balle “Tavu sirdspukstu atbalsīs”.
29.novembrī plkst. 19.00 Uzņēmēju, zemnieku balle. Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi. Dalības maksa vienai personai EUR 12. Iepriekšēja pieteikšanās pagasta pārvaldē vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā līdz 24.novembrim.
13.decembrī plkst. 14.00 “Jaunais teātris” piedāvā humoršovu “Vīrieši, vīrieši...”.

Balvu Novada muzejā
o  Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “maju gonar” darbu izstāde.
o Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena - slēgts;  otrdiena,  trešdiena, ceturtdiena,  piektdiena - 10.00-17.00; sestdiena -11.00-16.00; svētdiena - slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Bērzpilī
29.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena vecākajai paaudzei. Priekšnesumus rādīs Bērzkalnes dramatiskais kolektīvs un Ozolmuižas lauku kapela. Līdzi ņemiet groziņu un labu garastāvokli!
Ja nepieciešams transports, interesēties Bērzpils pagasta pārvaldē vai saietu namā līdz 28.novembrim.

Briežuciemā
Līdz novembra beigām mazajā zālē skatāma Sandras Pakalnītes fotogrāfiju izstāde “Pagasta svētku retro fotogrāfijas”.
22.novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Nāciet visi klausīties brīnišķīgo Medņevas folkloras kopas  “Egle” koncertu. Ieeja brīva.
27.novembrī  plkst. 15.00 skolā notiks Katrīnas dienas tirdziņš. Ar saviem ražojumiem un suvenīriem aicinām piedalīties skolēnus, skolēnu vecāku, vietējos amatniekus.
Gada noslēgumā izdos pagasta  “Pateicības Avīzīti”. Visi tiek aicināti izteikt priekšlikumus, kuriem  pagasta iedzīvotājiem un par ko teiksim PALDIES. Līdz 5.decembrim iesniedziet savas pateicības pagasta pārvaldē, tautas namā vai bibliotēkā. (Teikt paldies varat savam kaimiņam, darba kolēģim, draugam....par izpalīdzību, labi paveiktu darbu, sabiedrisko aktivitāti vai citām labām lietām). Šiem cilvēkiem pateiksim PALDIES arī gada noslēguma pasākumā 27.decembrī.

Vectilžā
29.novembrī plkst. 18.00 sporta un atpūtas centrā Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju 10 gadu jubilejas koncerts “Es mācēju danci vest…”.

Medņevā
29.novembrī plkst. 20.00 Ermoņiku skaņas-9. Večerinka ar ermoņiku muzikantiem. Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu. Ieeja brīva.

Viļakā
30.novembrī plkst. 16.00 kultūras namā ziemas ieskaņu koncerts “Kad uzzied cerību putekšņi dvēseles vidū”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Valsts ģimnāzijas un pamatskolas kolektīvi. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.  * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

Šķilbēnos
21.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas nama jaunākās latviešu spēlfilmas “Modris” pirmizrāde. Ieejas maksa - EUR 1,50.  Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ar filmas biļetēm - ieeja brīva,  pārējiem - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 3.
28.novembrī plkst. 21.00  kultūras centrā “Rekova”  diskotēka “Zelta astoņdesmitie”. Atpūtas vakars romantiskā gaisotnē ar līdzpaņemtiem groziņiem. Ieejas maksa  līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50,  pēc plkst. 23.00  - EUR 2.

Žīguros
21.novembrī plkst. 19.00 kultūras nama Mazajā zālē Jāņa Petera 75 gadu jubilejai veltīts dzejas un mūzikas vakars “VĒJU STUNDĀ”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā skatāma fotokonkursa  “Mana zeme - Latvija” labākie darbi.
22.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā notiks “Jaunīšu sadraudzeibas forums Baļtinovā”. Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot Rolandam. Muzikālo daļu pasākumā nodrošinās “Zaļā gaisma”.
26.novembrī pkst. 11.00 kultūras namā notiks Adventa ieskaņas koncerts. Organizē Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas kolektīvs. Ieeja brīva. Visi mīļi gaidīti!
29.novembrī no plkst. 21.00 līdz 4.00 kultūras namā “OTTO” jubilejas ballīte! To šogad palīdzēs nodrošināt dziedātāja Angel, Kaspars Maks jeb Washek, grupa “Kreisais Pagrieziens”, paši jubilāri -  grupa “OTTO” un, protams, īpašie viesi “BERMUDU DIVSTŪRIS”. Starplaikos būs iespēja piedalīties jautros konkursos, vērot burvju mākslinieka Kriša priekšnesumus, iespēja laimēt dāvanu karti no SIA “Ozolmājas” vai CD atskaņotāju no “Philips audio”, kā arī padejot kopā ar DJ Ingaru. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa Eur 5.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 28.novembrim skatāma audzēkņu radošo darbu izstāde  “Tu esi Latvija”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta


 

Afiša ar 14.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma Igora Pliča jubilejas fotoizstāde.
Sakrālās kultūras centrā Pētera Džigura 70.dzīves jubilejas grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai skan”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
17.novembrī plkst. 19.00 valsts svētku sarīkojums “Tautas laiks - mans laiks”. Viesmākslinieki: Rīgas Zelta koris. Ieeja bezmaksas.
17.novembrī plkst. 22.00 deju vakars kopā ar grupu “Vēja Runa”.
22.novembrī plkst. 18.00 Sudrabkāzu balle “Tavu sirdspukstu atbalsīs”. Pieteikties pasākumam Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Sporta ielā 1, līdz 15.novembrim.
29.novembrī plkst. 19.00 Uzņēmēju, zemnieku balle. Viesmākslinieki: Dainis Skutelis un brāļi Puncuļi. Dalības maksa vienai personai EUR 12. Iepriekšēja pieteikšanās pagasta pārvaldē vai Ziemeļlatgales Biznesa centrā līdz 24.novembrim.
13.decembrī plkst. 14.00 “Jaunais teātris” piedāvā humoršovu “Vīrieši, vīrieši...”.

Pansionātā “Balvi”
18.novembrī plkst.15.00 valsts svētku koncertu sniedz Balvu Kultūras un atpūtas centra tautas mākslas kolektīvi.

Balvu Novada muzejā
Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “maju gonar” darbu izstāde.
o Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena - slēgts;  otrdiena -10.00-17.00; trešdiena - 10.00-17.00; ceturtdiena - 10.00-17.00; piektdiena - 10.00-17.00; sestdiena -11.00-16.00; svētdiena - slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Balvu pagastā
Naudaskalnā, Balvu pagasta sporta hallē, 15.novembrī plkst. 16.00 uz saviesīgu vakaru “No atmiņu lādes” aicināts ikviens, kurš strādājis un jūt savu piederību bijušajai p.s. “Bolupe” tās pastāvēšanas periodā, lai pabūtu kopā, atcerētos bijušos laikus, dalītos atmiņās un ballētos kopā ar grupu “Igauņi”. Lai lustīgāks pasākums, līdzi jāņem groziņš.

Bērzkalnē
18.novembrī plkst. 14.00 bērnudārza zālē  Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīta pēcpusdiena. Plkst. 13.30 kursēs autobuss no Rubeņu saietu nama.

Bērzpilī
Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 14. novembrī plkst. 14.10  pagasta centrā pie piemiņas zīmes Brīvības cīņu karavīriem pasākums “Spēka zīmes Latvijai”. No sarkanbaltsarkanām svecītēm veidosim spēka zīmes Latvijai.
Aicinām ierasties ar svecītīm pagasta iedzīvotājus, pašdarbības kolektīvus, Bērzpils vidusskolas skolēnus, citas pagasta organizācijas un visus interesantus piedalīties pasākumā, kā arī būs brīvais mikrofons -  “Laba vēlējumiem Latvijai dzimšanas dienā”.
29.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena vecākajai paaudzei. Priekšnesumus rādīs Bērzkalnes dramatiskais kolektīvs un Ozolmuižas lauku kapela. Līdzi ņemiet groziņu un labu garastāvokli!
Ja nepieciešams transports, interesēties Bērzpils pagasta pārvaldē vai saietu namā līdz 28.novembrim.

Briežuciemā
Līdz novembra beigām mazajā zālē skatāma Sandras Pakalnītes fotogrāfiju izstāde “Pagasta svētku retro fotogrāfijas”.
22.novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Nāciet visi klausīties brīnišķīgo Medņevas folkloras kopas  “Egle” koncertu. Ieeja brīva.
27.novembrī plkst. 15.00 skolā notiks Katrīnas dienas tirdziņš. Ar saviem ražojumiem un suvenīriem aicinām piedalīties skolēnus, skolēnu vecāku, vietējos amatniekus. Pieteikties līdz 24. novembrim pie Sandras Pakalnītes vai Zitas Mežales.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 19.00 tautas namā viesosies Praulienas pagasta amatierteātris ar izrādi “Veikalnieki”. Režisore V.Miška. Plkst. 22.00 diskoballe. Uz diskoballi ir iespēja rezervēt galdiņus. Ieeja brīva.

Kubulos
16.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā teātra izrāde Monika Zīle “SAVEDĒJS”. Isnaudas tautas nama amatierteātris “Isnauda”.

Tilžā
Tilžas kultūras namam 75! 15.novembrī plkst. 18.00 jubilejas pasākums “Sens tik sens ir tas stāsts”. Mīļi gaidīts ikviens, bet īpaši priecāsimies redzēt bijušos kultūras nama vadītājus, darbiniekus, pulciņu vadītājus, kā arī bijušos un esošos pašdarbniekus! Ieeja brīva. Ja jums ir fotogrāfijas par Tilžas kultūras nama pasākumiem un darbību, lūgums atnest uz kultūras namu, būsim pateicīgi arī par visa veida informāciju.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieejas maksa EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 2,50 EUR.

Vectilžā
18.novembrī plkst. 14.00 sporta un atpūtas centrā valsts svētku koncerts “Rakstu rakstus rakstīdami”. Koncertā piedalās Medņevas tautas nama vokālais ansamblis “Melodija”, folkloras kopa “Egle” un kapela.
29.novembrī plkst. 18.00 sporta un atpūtas centrā Vectilžas pagasta jauniešu tautu deju 10 gadu jubilejas koncerts “Es mācēju danci vest…”.

Vīksnā
16.novembrī plkst. 14.00 tautas namā  Baltinavas teātra “Pallādas” komēdija “Pareizo stidzine” (Pareizā taciņa).
19.novembrī plkst. 22.00 tautas namā  diskoballe kopā ar DJ Ingaru.

Medņevā
15. novembrī plkst. 22.00 balle. Muzicēs GINTS &ES. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - 2,50 EUR.
29.novembrī plkst. 20.00 Ermoņiku skaņas-9. Večerinka ar ermoņiku muzikantiem. Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu. Ieeja brīva.

Viļakā
17.novembrī plkst. 18.00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums “Te mana zeme”. Atzinības un pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Andri Baltaci un Latgales šlāgermūzikas grupu “Baltie lāči”. Plkst. 21.00 kultūras namā balle kopā ar grupu “Bruģis”. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.  * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Muzeja ekspozīcijas zālē naudas kolekcija, kas attiecas uz laika posmu no 18.gs. līdz 2013.gadam. * Jāņa Laicāna filumēnijas (sērkociņu kastīšu etiķetes)  kolekcija. * Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.

Vēršukalna muzejā
14.novembrī plkst. 17.00 valsts svētkiem veltīts pasākums “Paši skaistākie vārdi” kopā ar sieviešu vokālo ansambli “Melodija”.

Šķilbēnos
14. novembrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Rekova” svētku koncerts “Vēl vienu baltu domu Latvijai”. Pēc pasākuma balle kopā ar Aldi Kisi. Ieeja brīva.
21.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas nama jaunākās latviešu spēlfilmas “Modris” pirmizrāde. Ieejas maksa - EUR 1,50.  Plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ar filmas biļetēm - ieeja brīva,  pārējiem - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 3.
28. novembrī plkst. 21.00 kultūras centrā “Rekova” diskotēka “Zelta astoņdesmitie”. Atpūtas vakars romantiskā gaisotnē ar līdzpaņemtiem groziņiem. Ieejas maksa  līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50,  pēc plkst. 23.00  - EUR 2.


Žīguros

15. novembrī plkst. 19.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts sarīkojums.  Pateicības rakstu pasniegšana. * Koncerts “ES ATNĀCU UGUNTIŅU” (piedalās Žīguru kultūras nama un Žīguru pamatskolas kolektīvi).  Ieeja  brīva.
 Pēc koncerta diskoballe visām paaudzēm. Ieejas maksa - EUR 1,50 (līdz plkst. 23.00),  vēlāk - EUR 2.
21. novembrī plkst. 19.00 kultūras nama Mazajā zālē Jāņa Petera 75 gadu jubilejai veltīts dzejas un mūzikas vakars “VĒJU STUNDĀ”. Ieeja brīva.

Rugājos
14. novembrī plkst. 13.00 tautas nama zālē notiks Latvijas republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltīts koncerts “Dziesma manai Latvijai”. Visi laipni aicināti!
14.novembrī plkst. 22.00 tautas nama zālē balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Iespēja rezervēt galdiņu.
16.novembrī plkst. 18.00 tautas namā Baltinavas dramatiskais teātris “Palādas” ar izrādi “Pareizo stidziņa”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Biļešu iepriekšpārdošana ar 10.novembri Rugāju kultūras nodaļā.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā skatāma fotokonkursa  “Mana zeme - Latvija” labākie darbi. Sagaidot mūsu valsts 95.gadadienu, biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai “SAVI” aicināja piedalīties fotokonkursā, kurā bija jāiesūta darbi, kas dokumentē būtisko Ziemeļlatgales pilsētu un novadu sejā, ikdienas dzīvē. Darbi piedāvā ielūkoties mūsu apkārtnē un cilvēkos, tie ir dokumentāla mirkļa liecība. Laipni aicināti apskatīt!
17.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Pasākuma laikā notiks konkursu “Gada cilvēks 2014” un  “Par Baltinavas novada Atzinības raksta dizaina izstrādi” laureālu apbalvošana. Pēc koncerta balle kopā ar Lindu un Modri. Darbosies bufete. Ieeja brīva.
22.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā notiks “Jaunīšu sadraudzeibas forums Baļtinovā”. Sīkāka informācija un komandu pieteikšana līdz 15.novembrim,  rakstot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanot Rolandam. Komandu pieteikšana obligāta! Muzikālo daļu pasākumā nodrošinās “Zaļā gaisma”.
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 28.novembrim skatāma audzēkņu radošo darbu izstāde  “Tu esi Latvija”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 7.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā skatāma Igora Pliča jubilejas fotoizstāde.
Sakrālās kultūras centrā Pētera Džigura 70.dzīves jubilejas grafiku izstāde “Sirdī dziesmas lai skan”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
7.novembrī plkst. 17.30 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem Lāčplēša dienas pasākuma un lāpas - gaismas nodošanas ceremonija “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”.
17.novembrī plkst. 19.00 Valsts svētku sarīkojums “Tautas laiks - mans laiks”. Viesmākslinieki: Rīgas Zelta koris. Ieeja bezmaksas.
17.novembrī plkst. 22.00 deju vakars kopā ar grupu “Vēja Runa”.
13.decembrī plkst. 14.00 “Jaunais teātris” piedāvā humoršovu “Vīrieši, vīrieši...”.

Balvu Novada muzejā
o Ar 8.novembri Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “maju gonar” darbu izstāde.
o Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
Izstāžu apmeklējumu laiks: pirmdiena - slēgts;  otrdiena -10.00-17.00; trešdiena - 10.00-17.00; ceturtdiena - 10.00-17.00; piektdiena - 10.00-17.00; sestdiena -11.00-16.00; svētdiena - slēgts. Grupām vēlams iepriekš pieteikties. Ieeja par ziedojumiem. www.muzejs.balvi.lv

Balvu pagastā
Naudaskalnā,  Balvu pagasta sporta hallē, 15.novembrī plkst.16.00 uz saviesīgu vakaru “No atmiņu lādes” aicināts ikviens, kurš strādājis un jūt savu piederību bijušajai p.s. “Bolupe” tās pastāvēšanas periodā, lai pabūtu kopā, atcerētos bijušos laikus, dalītos atmiņās un ballētos kopā ar grupu “Igauņi”. Lai lustīgāks pasākums, līdzi jāņem groziņš.

Bērzpilī
7.novembrī plkst. 10.00 Bērzpils pagasta centrā Piemiņas plāksnes  “Brīvības cīņu (1918-1920) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kvalieriem” atklāšana.  Visi laipni gaidīti!
Lāčplēša dienai veltīta ierindas skate - 11.novembrī plkst.14.00 Bērzpils vidusskolas sporta zālē. Skatē aicinātas piedalīties Balvu novada skolu 5.-9.klašu un 10.-12.klašu komandas.
Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 14. novembrī plkst. 14.10 pagasta centrā pie piemiņas zīmes Brīvības cīņu karavīriem pasākums “Spēka zīmes Latvijai”. No sarkanbaltsarkanām svecītēm veidosim spēka zīmes Latvijai.
Aicinām ierasties ar svecītīm pagasta iedzīvotājus, pašdarbības kolektīvus, Bērzpils vidusskolas skolēnus, citas pagasta organizācijas un visus interesantus piedalīties pasākumā, kā arī būs brīvais mikrofons -  “Laba vēlējumiem Latvijai dzimšanas dienā”.

Briežuciemā
Līdz novembra beigām mazajā zālē skatāma Sandras Pakalnītes fotogrāfiju izstāde “Pagasta svētku retro fotogrāfijas”.
8. novembrī plkst. 19.30 Mārtiņdienas jeb Vīriešu dienas pasākums “Ko redzi pa atslēgas caurumu?!”. Uzstājas Briežuciema un kaimiņpagastu atraktīvākie pašdarbnieki. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 dejas kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa - EUR 1,50.
22.novembrī plkst. 19.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Nāciet visi klausīties brīnišķīgo Medņevas folkloras kopas  “Egle” koncertu. Ieeja brīva.

Kubulos
7. novembrī kultūras namā dzīvās mūzikas grupu festivāls “Savējie 2014” . Piedalās: Ceļā (Rīga/Balvi), Dumplings (Balvi), Unknown Artist (Upīte), Intriga (Gulbene), Mani Mākoņi & Dagmāra Laicāne (Balvi), Šudiņ 5cūs (Rēzekne), Napruots (Rekava), Kristīne Šomase ar grupu un nezināmais mākslinieks. Darbosies kafejnīca. Ieejas maksa festivālā - Eur 5.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 19.00 tautas namā viesosies Praulienas pagasta amatierteātris ar izrādi “Veikalnieki”. Režisore V.Miška. Plkst. 22.00 diskoballe. Uz diskoballi ir iespēja rezervēt galdiņus. Ieeja brīva.

Tilžā
Tilžas kultūras namam 75! 15.novembrī plkst.18.00 jubilejas pasākums “Sens tik sens ir tas stāsts”. Mīļi gaidīts ikviens, bet īpaši priecāsimies redzēt bijušos kultūras nama vadītājus, darbiniekus, pulciņu vadītājus, kā arī bijušos un esošos pašdarbniekus! Ieeja brīva. Ja jums ir fotogrāfijas par Tilžas kultūras nama pasākumiem un darbību, lūgums atnest uz kultūras namu, būsim pateicīgi arī par visa veida informāciju.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Juri Ķirsonu. Ieejas maksa EUR 2, pēc plkst.23.00 - 2,50 EUR.

Medņevā
15. novembrī plkst. 22.00 balle. Muzicēs GINTS &ES. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - 2,50 EUR.
29.novembrī plkst. 20.00 Ermoņiku skaņas-9. Večerinka ar ermoņiku muzikantiem. Līdzi ņemt labu garastāvokli un groziņu. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
14. novembrī plkst. 18.00 kultūras centrā “Rekova” svētku koncerts “Vēl vienu baltu domu Latvijai”. Pēc pasākuma balle kopā ar Aldi Kisi. Ieeja brīva.
28. novembrī plkst. 21.00 kultūras centrā “Rekova”  diskotēka “Zelta astoņdesmitie”. Atpūtas vakars romantiskā gaisotnē ar līdzpaņemtiem groziņiem. Ieejas maksa  līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50,  pēc plkst. 23.00  - EUR 2.

Viļakā
8.novembrī plkst.18.00 kultūras namā dramatiskā kolektīva BENEFICE “Idille PROVINCĒ”.  Pasākuma viesi - Žīguru un Medņevas dramatiskie kolektīvi. Nāciet - ieeja brīva.
Atceroties Latvijas brīvības cīņu varoņus, 11.novembrī plkst. 15.00 svētbrīdis Viļakas katoļu baznīcā. Plkst. 15.50 gājiens no Baznīcas ielas (pretī katoļu baznīcai) uz Brāļu kapiem. Plkst. 16.20 piemiņas pasākums Brāļu kapos. Līdzi ņemsim sarkanas vai baltas svecītes, no kurām veidosim valsts karogu. Kursēs autobuss: plkst. 14.40 Medņevā (pieturā), plkst. 14.30 Žīguros pie pamatskolas.
Godinot visu latviešu karavīru piemiņu, 11.novembra vakarā iedegsim svecītes mūsu namu logos!
17.novembrī plkst. 18.00 Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums “Te mana zeme”. Atzinības un pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Andri Baltaci un Latgales šlāgermūzikas grupu “Baltie lāči”. Plkst. 21.00 kultūras namā balle kopā ar grupu “Bruģis”. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā 
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.  * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim  un Valerianam Zondakam  veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. Muzeja ekspozīcijas zālē naudas kolekcija, kas attiecas uz laika posmu no 18.gs. līdz 2013.gadam. * Jāņa Laicāna filumēnijas (sērkociņu kastīšu etiķetes)  kolekcija. * Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.

Vēršukalna muzejā
14.novembrī plkst. 17.00 valsts svētkiem veltīts pasākums “Paši skaistākie vārdi” kopā ar sieviešu vokālo ansambli “Melodija”.

Žīguros
15. novembrī  plkst. 19.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts sarīkojums.  * Pateicības rakstu pasniegšana. * Koncerts “ES ATNĀCU UGUNTIŅU” (piedalās Žīguru kultūras nama un Žīguru pamatskolas kolektīvi).  Ieeja  brīva.
 Pēc koncerta diskoballe visām paaudzēm. Ieejas maksa - EUR 1,50 (līdz plkst. 23.00),  vēlāk - EUR 2.
21. novembrī plkst 19.00 kultūras nama Mazajā zālē Jāņa Petera 75 gadu jubilejai veltīts dzejas un mūzikas vakars “VĒJU STUNDĀ’’. Ieeja brīva.
 
Rugājos
10. novembrī plkst. 14.00 tautas nama zālē aicināti interesenti uz Mārtiņdienas tirgu.
11.novembrī plkst. 14.00 Lāčplēša dienas dziesmotais pasākums pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens.
11.novembrī plkst. 20.00 aicinām ikkatras  mājas logā iedegt svecīti.
14. novembrī plkst. 13.00 tautas nama zālē notiks Latvijas republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltīts koncerts “Dziesma manai Latvijai”. Visi laipni aicināti!
14.novembrī plkst.22.00 tautas nama zālē balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieejas maksa EUR 2,50. Iespēja rezervēt galdiņu.
16.novembrī plkst. 18.00 tautas namā Baltinavas dramatiskais teātris “Palādas” ar izrādi “Pareizo stidziņa”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Biļešu iepriekšpārdošana ar 10.novembri Rugāju kultūras nodaļā.
 
Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā skatāma fotokonkursa  “Mana zeme - Latvija” labākie darbi. Sagaidot mūsu valsts 95.gadadienu, biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai “SAVI” aicināja piedalīties fotokonkursā, kurā bija jāiesūta darbi, kas dokumentē būtisko Ziemeļlatgales pilsētu un novadu sejā, ikdienas dzīvē. Darbi piedāvā ielūkoties mūsu apkārtnē un cilvēkos, tie ir dokumentāla mirkļa liecība. Laipni aicināti apskatīt!
7. novembrī plkst. 20.00 kultūras namā notiks Lauksaimnieku, uzņēmēju un amatnieku balle. Pasākuma laikā dejas kopā ar Aināru Lipski.
11. novembrī būsim vienoti Lāčplēša dienas lāpu gājienā! Gājiena sākums plkst. 16.45. Pulcēšanās pie kultūras nama!

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša

 • Afiša ar 18.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 11.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 4.septembri (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 28.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 21.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

 • Afiša ar 14.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 7.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 3.augustu (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija...

 • Afiša ar 27.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

  Balvu Novada muzejā*Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.*Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.*Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.*Ekspozīcija “Ģenerāļa Valda Matīsa piemiņas istaba”....

 • Afiša ar 20.jūliju (2020.g.)

  (Afiša)

    Balvu Novada muzejā* Muzeja izstāžu zālē skatāma izstāde “Ainavas”. Dažādu autoru gleznas no muzeja krājumiem.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras mantojums”.* Ekspozīcija “Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai”.* Ekspozīcija “Ģenerāļa...

vadi

Veiksmes prognoze


.