1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
29-05-2020
Vārdadienas šodien: Bernedīne, Biruta, Mairita

Rakstos

Afiša ar 2.martu

Balvu Novada muzejā
* Līdz 10.aprīlim keramiķu Jolantas un Valda Dundenieku personālizstāde “Rakstu rotaļas mālā”.
* Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas un vietējās vērtības.
* Novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam veltīta ekspozīcija.
* Ekspozīcija “Balvi senajās fotogrāfijās”.
9.martā muzejs apmeklētājiem ir slēgts!

Balvu Sakrālās kultūras centrā
* Mākslinieces Līgas Sakses foto un gleznu izstāde.
6.martā plkst. 19.00 gavēņa garīgie vingrinājumi - konference.
8.martā plkst. 19.00 Alfa kurss - interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus.
13.martā plkst. 19.00 gavēņa garīgie vingrinājumi - konference.
20.martā plkst. 19.00 filma par svēto Faustīni.
23.martā Dieva žēlsirdības ceļojums. Svētās Faustīnes relikviju godināšana Balvu Romas katoļu baznīcā: plkst. 15.00 Dieva žēlsirdības kronītis; plkst. 17.00 Krustaceļš; plkst. 18.00 Svētā Mise.
24.martā rekolekcijas sievietēm.
25.martā plkst. 16.00 latviešu kino klasiķa/vecmeistara Ivara Selecka dokumentālais stāsts “Turpinājums”.
27.martā gavēņa garīgie vingrinājumi - konference.

Balvos
8.martā plkst. 19.00 Balvu muižā Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrāde Danskovīte “Lauku kurorts piļsātnīkīm”. Ieejas maksa iepriekšpārdošanā - EUR 3, izrādes dienā - EUR 4.
10.martā plkst. 19.00 konkurss “Mis un Misters Balvi” Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sporta hallē. Biļešu cena - EUR 20, EUR 15, EUR 10.
17.martā plkst. 18.00 Balvu pamatskolas sporta zālē (ieeja no pagalma puses) tematisks deju kolektīvu koncerts “Pavasaris ir klāt!”. Ieeja bezmaksas.
26.martā plkst. 12.30 pie pieminekļa Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represētajiem iedzīvotājiem komunistiskiā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums “Mums skarbs bij liktens”.

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma Daces un Modra Teilānu fotogleznu izstāde “Atspulgi”.
9.martā plkst. 19.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas valsts simtgadei, Balvu pagasta tautas namā. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas maksa - EUR 1.

Bērzkalnē
9.martā plkst. 20.00 Rubeņu saietu namā sieviešu dienas diskoballīte.

Bērzpilī
10.martā plkst. 14.00 vidusskolas zālē sieviešu dienai veltīts koncerts. Koncerta dalībnieki: Viļānu novada Dekšāres pagasta vīru folkloras kopa “Kūzuls” un dramatiskais kolektīvs “Kūpā”, Bērzpils pagasta muzicējošie, dziedošie, dejojošie un teātri spēlējošie vīrieši. Ieeja - daudz smaidu!

Briežuciemā
9.martā plkst. 19.00 anekdošu cīņas ar muzikālām pauzēm “Pasmaidi, dzīve kļūs krāsaināka!”. Nāciet klausīties, skatīties, izsmieties, līdzi just un arī padalīties ar savu anekdošu pūru!

Krišjāņu pagastā
Tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.

Lazdulejā
10.martā plkst. 14.00 saietu namā sievietēm veltīta tematiska pēcpusdiena kopā ar Zinaidu Loginu.

Tilžā
10.martā plkst. 22.00 kultūras namā deju vakars.

Vīksnā
Vīksnas tautas namā skatāma fotoizstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” laikā.

Rugāju novadā
8.martā plkst. 19.00 Lazdukalna saietu namā Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums “Tik dēļ jums, daiļās dāmas!”, kurā uzstāsies solistu apvienība “Jubilāri”. Ieeja bezmaksas.
10.martā plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle, veltīta sieviešu dienai, kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa: līdz plkst. 23.00 - EUR 2,50, pēc plkst. 23.00 - EUR 3,50. Sievietēm ieejas maksa ballē - EUR 2,50.
17.martā plkst. 19.00 Rugāju tautas namā tautas muzikantu saiets “Danču vakars Rugājos”. Uzstāsies tautas muzikanti no malu malām. Laipni aicināti gan spēlēt, gan dejotgribētāji.

Baltinavā
Novada muzejā starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2014” plenēra darbu izstāde “Sajūti Varakļānus”.
20.martā plkst. 17.00 kultūras namā kino pēcpusdiena. Ieeja 2 eiro. (Filma “Paradīze 89”. Filma visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.)
28.martā plkst. 17.00 kultūras namā kino pēcpusdiena. Ieeja 2 eiro. (Filma “Turpinājums”. Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados, Zanes ģimene ir pirmās paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.)

Viļakā
3.martā plkst. 19.00 kultūras namā humoristiski izklaidējoša programma “SMEJIES VESELS!”. Piedalās dramatisko kolektīvu - Baltinavas “Palāda”, Salnavas, Medņevas, Viļakas, Rubeņu un Briežuciema “Sipiņi” - aktieri. Ieeja brīva.
17.martā plkst. 18.00 kultūras namā astotā dziesmu draugu tikšanās muzikālajā kafejnīcā “PIE ELLAS”. Muzikalitāti, erudīciju un atraktivitāti rādīs Viļakas novada vokālie ansambļi un viesu kolektīvi no Baltinavas un Kubuliem. Ieeja brīva.

Medņevā
19.martā plkst. 19.00 tautas namā Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrāde “Māma” (detektīvs). Ieejas maksa - EUR 2.

Žīguros
3.martā plkst. 15.00 kultūras namā dāmu deju kopas “Alianse” 5 gadu darbības jubilejas pasākums “Saulainais sadancis”. Piedalās “Alianse” draugu kolektīvi no Viļakas, Kubuliem, Balviem, Liepnas, Baltinavas, Vārkavas, Alūksnes un Žīguru KN amatiermākslas kolektīvi. Ieeja brīva.

Viļakas Novada muzejā
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. * Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture. * Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas. * Novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstāde.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 23.februāri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības. • Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. • Februārī piedāvājam apskatīt Balvu pilsētu senajās fotogrāfijās un iepazīties ar svarīgākajiem vēstures notikumiem, kas norisinājušies Balvos.
27.februārī plkst. 15.00 keramiķu Jolantas un Valda Dundenieku personālizstādes “Rakstu rotaļas mālā” atklāšana.
24.februārī plkst. 15.00 tematiskā sarīkojumā “Dzimuši reizē ar pilsētu” gaidīsim 17 Balvu pilsētas vienaudžus, viņu ģimenes, draugus, lai kopīgi dalītos atmiņās par nodzīvotajiem 90 gadiem.

Sakrālās kultūras centrā
Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.
27.februārī plkst. 19.00 gavēņa garīgie vingrinājumi - konference.

Balvos
23.februārī plkst. 17.00 Vijas Laganovskas pirmā dzejas krājuma “2 soļi pirms Pleskavas” atvēršanas svētki Balvu Centrālajā bibliotēkā.
8.martā plkst. 19.00 Balvu muižā Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrāde Danskovīte “Lauku kurorts piļsātnīkīm”. Ieejas maksa iepriekšpārdošanā - EUR 3, izrādes dienā - EUR 4. Biļešu iepriekšpārdošana ar 27.februāri Balvu muižā (lietvedes kabinetā).

Balvu pagastā
23.februārī plkst. 19.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas valsts simtgadei, Balvu pagasta tautas namā. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele-Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas maksa - EUR 1.
28.februārī plkst. 10.00 garīgie dziedājumi tautas namā.

Krišjāņos
23.februārī plkst. 19.00 tautas namā oriģināla joku luga no Ā.Alunāna un Tilžas amatierteātra “Spogulis” “PAŠU AUDZINĀTS”. Režisore I.Daukste. Ieejas maksa - EUR 1,50, skolēniem - EUR 1.

Vīksnā
Vīksnas tautas namā skatāma fotoizstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” laikā.
24.februārī plkst. 17.00 (mainīts pasākuma laiks) tautas namā Starpnovadu dāmu deju grupu sadancis “Visa dzīve man viens ceļojums”. Pasākumā piedalās Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju, Alūksnes un Madonas novada deju grupas. Ieeja brīva.
28.februārī plkst. 18.00 tautas namā Zinaida Logina gaidīs uz pirmajām nūjošanas nodarbībām.

Viļakā
3.martā plkst. 19.00 kultūras namā humoristiski izklaidējoša programma “SMEJIES VESELS!”. Piedalās dramatisko kolektīvu - Baltinavas “Palāda”, Salnavas, Medņevas, Viļakas, Rubeņu un Briežuciema “Sipiņi” - aktieri. Ieeja brīva.
17.martā plkst. 18.00 kultūras namā astotā dziesmu draugu tikšanās muzikālajā kafejnīcā “PIE ELLAS”. Muzikalitāti, erudīciju un atraktivitāti rādīs Viļakas novada vokālie ansambļi un viesu kolektīvi no Baltinavas un Kubuliem. Ieeja brīva.

Medņevā
19.martā plkst. 19.00 tautas namā Baltinavas amatierteātra “Palādas” izrāde “Māma” (detektīvs). Ieejas maksa - EUR 2.

Šķilbēnos
23.februārī plkst. 19.00 Upītes tautas namā režisora Ivara Zviedra jaunākā filma “Zāģeri”.

Žīguros
3.martā plkst. 15.00 kultūras namā dāmu deju kopas “Alianse” 5 gadu darbības jubilejas pasākums “Saulainais sadancis”. Piedalās “Alianse” draugu kolektīvi no Viļakas, Kubuliem, Balviem, Liepnas, Baltinavas, Vārkavas, Alūksnes un Žīguru KN amatiermākslas kolektīvi. Ieeja brīva.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Mozaīka krāsās”, skolotāja Elita Eglīte. o Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Krāsu ziedi”. Skolotāja Anita Kairiša. o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi”. o Balvu pamatskolā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Ziema”, skolotāja Elita Teilāne. o Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3.klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotāja Anita Kairiša un Dace Logina. o Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē skatāma PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu abstraktās glezniecības konkursa izstāde “Paradīzes Dārzs”. (Konkursa dalībnieki brīvi izvēlējās kompozīcijas risinājumu pēc dotās klusās dabas, gleznojot vienu abstraktu darbu, radot uzstādījuma krāsu un tonālo attiecību salikumu laukumos).

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma Daces un Modra Teilānu fotogleznu izstāde “Atspulgi”.

Krišjāņu pagastā
Tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.

Baltinavā
Novada muzejā starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2014” plenēra darbu izstāde “Sajūti Varakļānus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 16.februāri

 

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības. • Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam. • Februārī piedāvājam apskatīt Balvu pilsētu senajās fotogrāfijās un iepazīties ar svarīgākajiem vēstures notikumiem, kas norisinājušies Balvos.
Līdz 21.februārim skatāma novadnieka Pētera Džigura personālizstāde.
27.februārī plkst. 15.00 keramiķu Jolantas un Valda Dundenieku izstādes atklāšana.
24.februārī plkst. 15.00 tematiskā sarīkojumā “Dzimuši reizē ar pilsētu” gaidīsim 17 Balvu pilsētas vienaudžus, viņu ģimenes, draugus, lai kopīgi dalītos atmiņās par nodzīvotajiem 90 gadiem.

Sakrālās kultūras centrā
Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.  
16.-18. februārī Svētās Marijas no Nācaretes, Baznīcas mātes, kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola.
20.februārī plkst. 19.00 gavēņa garīgie vingrinājumi - konference.
22.februārī plkst. 19.00 Alfa kurss - interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus.
27.februārī plkst. 19.00 gavēņa garīgie vingrinājumi - konference.

Balvos
23.februārī plkst. 17.00 Vijas Laganovskas pirmā dzejas krājuma “2 soļi pirms Pleskavas” atvēršanas svētki Balvu Centrālajā bibliotēkā.

Balvu pagastā
21., 28.februārī plkst. 10.00 garīgie dziedājumi tautas namā.
23.februārī plkst. 19.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas valsts simtgadei, Balvu pagasta tautas namā. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas maksa EUR 1.

Bērzkalnē
17.-18.februārī akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā viesu nama “Paradīzes” īpašais ziemas piedāvājums - vizināšanās ar kvadracikliem, pirts un pirts āra kubuls. Iepriekšēja rezervācija.
18.februārī plkst. 12.00 Masļeņica Rubeņos, laukumā pie saietu nama. Vizināšanās ar ragaviņām, salmu lelles dedzināšana, sniega bumbu velšana, tēja, pankūkas (aktivitātes atkarīgas no laika apstākļiem). Groziņā līdzi var ņemt pankūkas.

Bērzpilī
17.februārī veltījums Broņislavas Martuževas tēva dziesmai, Bērzpilij un Latgalei “LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL…” Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcā. Plkst. 15.00 Svētā Mise – aizlūgums par Martuževu dzimtu. Plkst. 15.30 audio un video ierakstos runā un dzied Broņislava Martuževa, pāvests Jānis Pāvils II. Fragmenti no B.Martuževas dienasgrāmatas, dziesmas ar B.Martuževas vārdiem, B.Martuževas sacerēta dziesma ar K.Skalbes vārdiem. Francis Trasuns par latgaliešu izceļošanu uz Sibīriju 20.gadsimta sākumā. Piedalās Dricānu garīgo dziesmu ansamblis “Almus” (vadītājs Jānis Trūps), Lubānas katoļu baznīcas ansamblis (vadītāja Ināra Mālniece), solistu apvienība “Jubilāri” (Andris Baltacis, Andris Eriņš, Aldis Kise, Gints Ločmelis). Pasākumu organizē Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA. Ieeja par ziedojumiem projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts”.

Briežuciemā
17.februārī plkst. 11.00 pie tautas nama aicināti pulcēties tie, kuri nodarbojas ar nūjošanu, un tie, kuri gribētu iemācīties nūjot, lai kopīgi dotos veselīgā pārgājienā.
Tos, kuri grib izmēģināt ko jaunu, aicinām 17. februārī plkst. 12.00 pulcēties pie tautas nama, lai piedalītos baskāju skrējienā. Līdzi jāpaņem dvielis.
17.februārī plkst. 19.00 tautas namā konkurss “Mans superīgais vectētiņš”. Konkursa dalībniekiem, atbalstītājiem un skatītājiem koncertu sniegs Tilžas jaunie dejotāji un Briežuciema dziedātāji un aktieri.
22.februārī plkst. 17.00 vingrošanas nodarbības tautas namā.

Krišjāņos
17.februārī plkst. 14.00 viesu nams “Noras” aicina piedalīties meistardarbnīcā Latgales kulinārā mantojuma tradīcijās: speķa pīrādziņu un/vai cepumu “Rozīte” gatavošana akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Ieeja bez maksas.
23.februārī plkst. 19.00 tautas namā oriģināla joku luga no Ā.Alunāna un Tilžas amatierteātra “Spogulis” “PAŠU AUDZINĀTS”. Režisore I.Daukste. Ieejas maksa - EUR 1,50, skolēniem - EUR 1.

Lazdulejā
21.februārī plkst. 17.00 bezmaksas nūjošanas pamatu apmācību nodarbības. Tikšanās pie tautas nama.

Tilžā
17.-18.februārī akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā zirgu sētā “Kapulejas” vizināšanās kamanās vai zirga mugurā, bērniem - vizināšanās ar poniju. Visiem ciemiņiem karsta tēja. Iepriekšēja pieteikšanās. Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos! Maksa - ziedojums.
18.februārī plkst. 11.00 sveču darbnīca - bišu vaska sveču liešana akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā Tilžas kultūrvēstures un tūrisma centrā. Maksa – ziedojums.
18.februārī plkst. 13.00 Meteņdiena Tilžā - tradīciju pasākums brīvā dabā - akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā Tilžas brīvdabas estrādē.

 

Vīksnā
Vīksnas tautas namā skatāma fotoizstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” laikā.
24.februārī plkst. 17.00 (mainīts pasākuma laiks) tautas namā Starpnovadu dāmu deju grupu sadancis “Visa dzīve man viens ceļojums”. Pasākumā piedalās Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju, Alūksnes un Madonas novada deju grupas. Ieeja brīva.
28.februārī plkst. 18.00 tautas namā Zinaida Logina gaidīs uz pirmajām nūjošanas nodarbībām. Inventārs tiks nodrošināts.

Viļakā
17.februārī plkst. 18.00 kultūras namā starpnovadu līnijdeju un mūsdienu deju grupu februāra saiets “Mūsdienu un līnijdeju RITMOS”.

Viļakas Novada muzejā
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.
* Novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstāde (Klostera iela 1).

Šķilbēnos
18.februārī plkst. 12.00 Balkanos tautas slēpojums “Balkanu apļi”. * Reģistrācija un numuru saņemšana no plkst. 11.15. * Individuālais vērtējums visās vecuma grupās. * Sacensību godalgoto vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem, kausiem un balviņām. * Kopējais masu starts, brīvais solis. * Dalījums vecuma grupās, distanču garumi no 1,5 līdz 15km. P.Vancāns, tālr. 27824570.
23.februārī plkst. 19.00 Upītes tautas namā režisora Ivara Zviedra jaunākā filma “Zāģeri”.

Rugāju novadā
16.februārī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā norisināsies Balvu, Rugāju, Baltinavas, Viļakas novadu vokālo ansambļu skate - koncerts. Laipni aicināti visi interesenti!
17.februārī plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā Valentīnas sarkanā ballīte kopā ar muzikantu Ģirtu Ripu. Ieejas maksa EUR 2,50. Iespēja rezervēt arī galdiņus.

Baltinavā
16.februārī plkst. 22.00 Valentīndienas diskotēka kultūras namā kopā ar DJ LB un DJ MAIRIX. Ieejas maksa - EUR 2,50. Būs pieejami galdiņi.
17.februārī plkst. 12.00 būsiet mīļi gaidīti radošajā darbnīcā “Ledusskapja magnētiņu gatavošana” Baltinavas Novada muzejā pasākuma “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma virtuālā izstāde par Balvu pilsētu no muzeja krājuma materiāliem.
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Mozaīka krāsās”, skolotāja Elita Eglīte.
o Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Krāsu ziedi”. Skolotāja Anita Kairiša.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi”.
o Balvu pamatskolā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Ziema”, skolotāja Elita Teilāne.
o Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3. klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotāja Anita Kairiša un Dace Logina.
o Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē skatāma PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu abstraktās glezniecības konkursa izstāde “Paradīzes Dārzs”. (Konkursa dalībnieki brīvi izvēlējās kompozīcijas risinājumu pēc dotās klusās dabas, gleznojot vienu abstraktu darbu, radot uzstādījuma krāsu un tonālo attiecību salikumu laukumos).

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma Daces un Modra Teilānu fotogleznu izstāde “Atspulgi”.

Krišjāņu pagastā
Tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.

Baltinavā
Novada muzejā starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2014” plenēra darbu izstāde “Sajūti Varakļānus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

 

 

Afiša ar 9.februāri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
• Februārī piedāvājam apskatīt Balvu pilsētu senajās fotogrāfijās un iepazīties ar svarīgākajiem vēstures notikumiem, kas norisinājušies Balvos.
Līdz 21.februārim skatāma novadnieka Pētera Džigura personālizstāde.
24.februārī plkst. 15.00 tematiskā sarīkojumā “Dzimuši reizē ar pilsētu” gaidīsim 17 Balvu pilsētas vienaudžus, viņu ģimenes, draugus, lai kopīgi dalītos atmiņās par nodzīvotajiem 90 gadiem.

Sakrālās kultūras centrā
Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.

Balvos
Par godu Balvu pilsētas 90.dzimšanas dienai, 10.februārī Balvu muižā plkst. 17.00 aicinām uz muzikālu uzvedumu “Nāc un svinēt sāc!”. Viesmākslinieki: latviešu dziedātājs, tenors Ingus Pētersons, dziedātājs Ainars Bumbieris.
11.februārī plkst. 15.00 Balvu muižā kamermūzikas koncerts. Andris Pauls - vijole, Diana Ozoliņa - čels, Lelde Paula - klavieres. Programmā: F.Šūberta un P.Plakida skaņdarbi. Ieeja bezmaksas.
23.februārī plkst. 17.00 Vijas Laganovskas pirmā dzejas krājuma “2 soļi pirms Pleskavas” atvēršanas svētki Balvu Centrālajā bibliotēkā.

Balvu pagastā
13., 21., 28.februārī plkst. 10.00 garīgie dziedājumi tautas namā.
23.februārī plkst. 19.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas Valsts simtgadei, Balvu pagasta Tautas namā. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas maksa - EUR 1.

Bērzkalnē
11.februārī plkst. 12.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā. Vizināšanās ar ragaviņām, sniega bumbu velšana, tēja, pankūkas (aktivitātes atkarīgas no laika apstākļiem). Groziņā līdzi var ņemt pankūkas.
17.-18.februārī akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā viesu nama “Paradīzes” īpašais ziemas piedāvājums - vizināšanās ar kvadracikliem, pirts un pirts āra kubuls. Iepriekšēja rezervācija.
18.februārī plkst. 12.00 Masļeņica Rubeņos, laukumā pie saietu nama. Vizināšanās ar ragaviņām, salmu lelles dedzināšana, sniega bumbu velšana, tēja, pankūkas (aktivitātes atkarīgas no laika apstākļiem). Groziņā līdzi var ņemt pankūkas.

Bērzpilī
17.februārī veltījums Broņislavas Martuževas tēva dziesmai, Bērzpilij un Latgalei “LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL…” Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcā. Plkst. 15.00 Svētā Mise – aizlūgums par Martuževu dzimtu. Plkst. 15.30 audio un video ierakstos runā un dzied Broņislava Martuževa, pāvests Jānis Pāvils II. Fragmenti no B.Martuževas dienasgrāmatas, dziesmas ar B.Martuževas vārdiem, B.Martuževas sacerēta dziesma ar K.Skalbes vārdiem. Francis Trasuns par latgaliešu izceļošanu uz Sibīriju 20.gadsimta sākumā. Piedalās Dricānu garīgo dziesmu ansamblis “Almus” (vadītājs Jānis Trūps), Lubānas katoļu baznīcas ansamblis (vadītāja Ināra Mālniece), solistu apvienība “Jubilāri” (Andris Baltacis, Andris Eriņš, Aldis Kise, Gints Ločmelis). Pasākumu organizē Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA. Ieeja par ziedojumiem projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts”.

Briežuciemā
15., 22. februārī plkst. 17.00 vingrošanas nodarbības tautas namā.
17.februārī plkst. 11.00 akcijas “Satiec ziemu Ziemeļlatgalē” laikā pie tautas nama aicināti pulcēties tie, kuri nodarbojas ar nūjošanu, un tie, kuri gribētu iemācīties nūjot, lai kopīgi dotos veselīgā pārgājienā.
17.februārī plkst. 19.00 tautas namā konkurss “Mans superīgais vectētiņš”. Konkursa dalībniekiem, atbalstītājiem un skatītājiem koncertu sniegs Tilžas jaunie dejotāji un Briežuciema dziedātāji un aktieri. Aicinām līdz 10.februārim pieteikt pagasta superīgākos vectētiņus konkursam!

Kubulos
10.februārī plkst. 22.00 tautas namā balle par godu pilsētas dzimšanas dienai. Muzicēs Ainārs Lipskis. Ieeja EUR 3. Iespējams rezervēt galdiņu.

Krišjāņos
17.februārī plkst. 14.00 viesu nams “Noras” aicina piedalīties meistardarbnīcā Latgales kulinārā mantojuma tradīcijās: speķa pīrādziņu un/vai cepumu “Rozīte” gatavošana akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Ieeja bez maksas.

Tilžā
11.februārī plkst. 13.00 kultūras namā amatierteātra “Spogulis” pirmizrāde Ā.Alunāns “Pašu audzināts”. Ieejas maksa EUR 2.
17.-18.februārī akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā zirgu sētā “Kapulejas” vizināšanās kamanās vai zirga mugurā, bērniem - vizināšanās ar poniju. Visiem ciemiņiem karsta tēja. Iepriekšēja pieteikšanās. Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos! Maksa - ziedojums.

Tilžā
18.februārī plkst. 11.00 sveču darbnīca - bišu vaska sveču liešana akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā Tilžas kultūrvēstures un tūrisma centrā. Maksa – ziedojums.
18.februārī plkst. 13.00 Meteņdiena Tilžā - tradīciju pasākums brīvā dabā - akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā Tilžas brīvdabas estrādē.

Vīksnā
Vīksnas tautas namā skatāma fotoizstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” laikā.
10.februārī plkst. 22.00 tautas namā Valentīndienas diskoballīte ar dj Ingaru. Vēlamais dreskods - sarkanos toņos. Ieejas maksa - 2 eiro, pēc plkst. 22.30 - 3 eiro.
14.februārī plkst. 17.30 tautas namā Zinaida Logina gaidīs uz pirmajām nūjošanas nodarbībām. Inventārs tiks nodrošināts.
24.februārī plkst. 18.00 tautas namā Starpnovadu dāmu deju grupu sadancis “Visa dzīve man viens ceļojums”. Pasākumā piedalās Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju, Alūksnes un Madonas novada deju grupas. Ieeja brīva.

Medņevā
9.februārī plkst. 22.00 tautas namā Valentīndienas balle. Muzicēs Juris Ķirsons, ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.

Viļakā
10.februārī plkst. 14.00 kultūras namā Viļakas pilsētas pensionāru vakars “Aizgavēņus gaidot” ar pankūkām, bliņām, dziesmām un dejām. Pankūku konkurss - degustācija. Dančus spēlēs kapela “Atzele”.
17.februārī plkst. 18.00 kultūras namā starpnovadu līnijdeju un mūsdienu deju grupu februāra saiets “Mūsdienu un līnijdeju RITMOS”.

Viļakas Novada muzejā
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.
* Novadnieka, mākslinieka Valerijana Dadžāna mākslas darbu izstāde (Klostera iela 1).

Žīguros
10.februārī plkst. 12.00 pie kultūras nama Meteņdiena kopā ar Viļakas novada pensionāriem un Žīguru kultūras nama amatiermākslas kolektīviem.

Rugāju novadā
16.februārī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā norisināsies Balvu, Rugāju, Baltinavas, Viļakas novadu vokālo ansambļu skate - koncerts. Laipni aicināti visi interesenti!
17.februārī plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā Valentīnas sarkanā ballīte kopā ar muzikantu Ģirtu Ripu. Ieejas maksa - EUR 2,50. Iespēja rezervēt arī galdiņus.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma virtuālā izstāde par Balvu pilsētu no muzeja krājuma materiāliem.
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Mozaīka krāsās”, skolotāja Elita Eglīte.
o Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Krāsu ziedi”. Skolotāja Anita Kairiša.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi”.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Dažādais pastelis”, skolotāja Olga Reče.
o Balvu pamatskolā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Ziema”, skolotāja Elita Teilāne.
o Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3. klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotāja Anita Kairiša un Dace Logina.
o Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē skatāma PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu abstraktās glezniecības konkursa izstāde “Paradīzes Dārzs”. (Konkursa dalībnieki brīvi izvēlējās kompozīcijas risinājumu pēc dotās klusās dabas, gleznojot vienu abstraktu darbu, radot uzstādījuma krāsu un tonālo attiecību salikumu laukumos).

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma Daces un Modra Teilānu fotogleznu izstāde “Atspulgi”.

Krišjāņu pagastā
Tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.

Baltinavā
Novada muzejā starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2014” plenēra darbu izstāde “Sajūti Varakļānus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 2.februāri

Balvu Novada muzejā
• Izstādes un pastāvīgās ekspozīcijas. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas, tostarp etnogrāfija, tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības.
• Izstāde, kas veltīta mūsu novadniekam - ģenerālim Valdim Matīsam.
• Februārī vēl skatāma Balvu pilsēta senajās fotogrāfijās, iespēja ieskatīties Balvu pilsētas vēstures lappusēs pirms Otrā pasaules kara.
Līdz 21.februārim skatāma novadnieka Pētera Džigura personālizstāde.
24.februārī plkst. 15.00 tematiskā sarīkojumā “Dzimuši reizē ar pilsētu” gaidīsim 17 Balvu pilsētas vienaudžus, viņu ģimenes, draugus, lai kopīgi dalītos atmiņās par nodzīvotajiem 90 gadiem.

Sakrālās kultūras centrā
Skatāma Gata Pladara fotoizstāde “Medžugorje manām acīm”.

Balvos
2.februārī plkst. 18.00 “Jauniešu gada balva 2017” - Balvu Bērnu un jauniešu centra ikgadējs pasākums, kurā tiks godināti jaunieši vairākās nominācijās Balvu muižā. Īpašais viesis: “X Faktors” uzvarētājs – Arturs Gruzdiņš.
Par godu Balvu pilsētas 90. dzimšanas dienai, 10. februārī Balvu muižā plkst. 17.00 aicinām uz muzikālu uzvedumu “Nāc un svinēt sāc!”. Viesmākslinieki: latviešu dziedātājs, tenors Ingus Pētersons, dziedātājs Ainars Bumbieris.
11.februārī plkst. 15.00 Balvu muižā kamermūzikas koncerts. Andris Pauls - vijole, Diana Ozoliņa - čels, Lelde Paula - klavieres. Programmā: F.Šūberta un P.Plakida skaņdarbi. Ieeja bezmaksas.
23.februārī plkst. 17.00 Vijas Laganovskas pirmā dzejas krājuma “2 soļi pirms Pleskavas” atvēršanas svētki Balvu Centrālajā bibliotēkā.

Balvu pagastā
7., 13., 21., 28. februārī plkst. 10.00 garīgie dziedājumi tautas namā.
23.februārī plkst. 19.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde Nora Vētra Muižniece “Māsas”, veltīta Latvijas Valsts simtgadei, Balvu pagasta Tautas namā. Režisore Vaira Resne, komponists Kaspars Freimanis, scenogrāfe Astra Ločmele Ambarova, rekvizitores Elita Gromova, Ludmila Buša, gaismotājs Krišs Resnis. Ieejas maksa EUR 1.

Bērzkalnē
11.februārī plkst. 12.00 Meteņdienas izklaides Bērzkalnes sporta un atpūtas laukumā. Vizināšanās ar ragaviņām, sniega bumbu velšana, tēja, pankūkas (aktivitātes atkarīgas no laika apstākļiem). Groziņā līdzi var ņemt pankūkas.
17.-18.februārī akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā viesu nama “Paradīzes” īpašais ziemas piedāvājums - vizināšanās ar kvadracikliem, pirts un pirts āra kubuls. Iepriekšēja rezervācija.
18.februārī plkst. 12.00 Masļeņica Rubeņos, laukumā pie saietu nama. Vizināšanās ar ragaviņām, salmu lelles dedzināšana, sniega bumbu velšana, tēja, pankūkas (aktivitātes atkarīgas no laika apstākļiem). Groziņā līdzi var ņemt pankūkas.

Bērzpilī
17.februārī veltījums Broņislavas Martuževas tēva dziesmai, Bērzpilij un Latgalei “LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL…” Bēržu Sv.Annas Romas katoļu baznīcā. Plkst. 15.00 Svētā Mise – aizlūgums par Martuževu dzimtu. Plkst. 15.30 audio un video ierakstos runā un dzied Broņislava Martuževa, pāvests Jānis Pāvils II. Fragmenti no B.Martuževas dienasgrāmatas, dziesmas ar B.Martuževas vārdiem, B.Martuževas sacerēta dziesma ar K.Skalbes vārdiem. Francis Trasuns par latgaliešu izceļošanu uz Sibīriju 20.gadsimta sākumā. Piedalās Dricānu garīgo dziesmu ansamblis “Almus” (vadītājs Jānis Trūps), Lubānas katoļu baznīcas ansamblis (vadītāja Ināra Mālniece), solistu apvienība “Jubilāri” (Andris Baltacis, Andris Eriņš, Aldis Kise, Gints Ločmelis). Pasākumu organizē Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA. Ieeja par ziedojumiem projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts”.

Briežuciemā
8., 15., 22. februārī plkst. 17.00 vingrošanas nodarbības tautas namā.
17.februārī plkst. 11.00 akcijas “Satiec ziemu Ziemeļlatgalē” laikā pie tautas nama aicināti pulcēties tie, kuri nodarbojas ar nūjošanu, un tie, kuri gribētu iemācīties nūjot, lai kopīgi dotos veselīgā pārgājienā.
17.februārī plkst. 19.00 tautas namā konkurss “Mans superīgais vectētiņš”. Konkursa dalībniekiem, atbalstītājiem un skatītājiem koncertu sniegs Tilžas jaunie dejotāji un Briežuciema dziedātāji un aktieri. Aicinām līdz 10.februārim pieteikt pagasta superīgākos vectētiņus konkursam!

Kubulos
3.februārī tautas namā tautisko deju kolektīvu sadancošanās “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam...15”. Plkst. 13.30 koncerts pansionātā “Balvi”. Piedalās deju kopa “Randiņš studija” (cēsis) un dziedātāja Dagmāra Laicāne.
Plkst. 15.00 kultūras namā koncerts “Lecam uz dziesmu svētkiem” (Dziesmusvētku skates dejas).
10.februārī plkst. 22.00 tautas namā balle par godu pilsētas dzimšanas dienai. Muzicēs Ainārs Lipskis. Ieeja EUR 3. Iespējams rezervēt galdiņu.
Plkst. 18.00 koncerts “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam...”. Piedalās “Cielaviņa” (Kubuli), “Vainags”, “dzērvenīte” (Rīga),“Randiņš studija” (cēsis), “Litenietis” (Litene), Rugāju novada jauniešu deju kolektīvs, BPVV ar tērpu kolekciju.

Krišjāņos
17.februārī plkst. 14.00 viesu nams “Noras” aicina piedalīties meistardarbnīcā Latgales kulinārā mantojuma tradīcijās: speķa pīrādziņu un/vai cepumu “Rozīte” gatavošana akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Ieeja bez maksas.

Tilžā
Tilžas pagasta iedzīvotāji izteikuši vēlmi dejot vidējās paaudzes deju kolektīvā (aptaujas anketu rezultāti). Interesentiem pieteikties kultūras namā.
Sagaidot Latvijas simtgadi, Tilžas kultūras nams aicina iedzīvotājus piedalīties akcijā “Kopā būt un domāt vienu domu”, kuras laikā Latvijai dzimšanas dienā darināsim 100 m garu šalli. Šalle būs vizuāls, simbolisks apliecinājums tam, ka katrs esam daļa no Latvijas, ka cienām savu zemi un ar savu darbu dodam ieguldījumu valsts stiprināšanā. Akcijas noslēgums - 28.jūlijā Tilžas pagasta svētkos, labo domu un vārdu pusstundā uz Brīvības ielas. Katram akcijas dalībniekam jānoada, jānotamborē vai citā tehnikā jādarina 30x30 cm liels šalles posms, kurā atainojas Latvijas gadalaikiem raksturīgās krāsas. Vēlams izmantot arī valsts simboliku un spēka zīmes (piem., jumis, saulīte, meteņa zīme u.c.). Gatavos šalles posmiņus katra mēneša 26.datumā varēs nodot kultūras namā. Viens cilvēks var darināt un iesniegt vairākus posmus. Šalles posma apakšējā labajā stūrī jābūt norādītiem autora iniciāļiem. Darbam klāt jāpievieno zīmīte ar pilnu vārdu, uzvārdu, vecumu un amatu. Pavisam kopā vajadzīgi 333 posmiņi. Sāksim ar pozitīvām domām, un sekos labs rezultāts!
11.februārī plkst. 13.00 kultūras namā amatierteātra “Spogulis” pirmizrāde Ā.Alunāns “Pašu audzināts”. Ieejas maksa EUR 2.
17.-18.februārī akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā zirgu sētā “Kapulejas” vizināšanās kamanās vai zirga mugurā, bērniem - vizināšanās ar poniju. Visiem ciemiņiem karsta tēja. Iepriekšēja pieteikšanās. Aktivitātes piedāvājums tikai atbilstošos laika apstākļos! Maksa- ziedojums.
18.februārī plkst. 11.00 sveču darbnīca - bišu vaska sveču liešana akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā Tilžas kultūrvēstures un tūrisma centrā. Maksa – ziedojums.
18.februārī plkst. 13.00 Meteņdiena Tilžā - tradīciju pasākums brīvā dabā - akcijas “Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē” laikā Tilžas brīvdabas estrādē.

Vīksnā
Vīksnas tautas namā skatāma fotoizstāde “Latvijas dabas spēks un skaistums” projekta “Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” laikā.
4.februārī plkst. 13.00 pie pagasta pārvaldes tiek aicināti visi veselīga un aktīva dzīvesveida piekritēji uz slēpošanas nodarbībām. Inventārs tiks nodrošināts.
10.februārī plkst. 22.00 tautas namā Valentīndienas diskoballīte ar dj Ingaru. Vēlamais dreskods - sarkanos toņos. Ieejas maksa - 2 eiro, pēc plkst. 22.30 - 3 eiro.
14.februārī plkst. 17.30 tautas namā Zinaida Logina gaidīs uz pirmajām nūjošanas nodarbībām. Inventārs tiks nodrošināts.
24.februārī plkst. 18.00 tautas namā Starpnovadu dāmu deju grupu sadancis “Visa dzīve man viens ceļojums”. Pasākumā piedalās Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju, Alūksnes un Madonas novada deju grupas. Ieeja brīva.

Vectilžā
Vectilžas pagasta Ziemas sporta svētki 3.februārī. Sākums plkst. 10.00 ar mājās rotātu ragaviņu konkursu “Orģinālākās ragaviņas” (iespēja iegūt īpašo balvu).
Aicinām piedalīties pasākumā, kurā jūs sagaida gan komandu sacensības, gan individuālas disciplīnas: • Sniegpārsliņu orientēšanās • Veiklais sniegavīru snovs • Sniegotais rūķu labirints • Zibenīgo piku biatlons • Ragaviņu vilkšana • Hokeja ripas mešana vārtos un citas aktivitātes.
Visiem pasākuma dalībniekiem karsta ingvera tēja ar pankūkām.

Medņevā
9.februārī plkst. 22.00 tautas namā Valentīndienas balle. Muzicēs Juris Ķirsons, ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2, vēlāk - EUR 2,50.

Viļakā
2.februārī plkst. 10.00 kultūras namā leļļu teātra “TIMS” izrāde “Notikums virtuvē”. Ieejas maksa - 2 eiro.
10.februārī plkst. 14.00 kultūras namā Viļakas pilsētas pensionāru vakars “Aizgavēņus gaidot” ar pankūkām, bliņām, dziesmām un dejām. Pankūku konkurss - degustācija. Dančus spēlēs kapela “Atzele”.
17.februārī plkst. 18.00 kultūras namā starpnovadu līnijdeju un mūsdienu deju grupu februāra saiets “Mūsdienu un līnijdeju RITMOS”.

Viļakas Novada muzejā
* Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām - nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības.
* Novada kristīgo draudžu - katoļu, pareizticīgo un luterāņu – vēsture.
* Katoļu bīskapiem Kazimiram Duļbinskim un Valerianam Zondakam veltītajā piemiņas istabā aplūkojami garīdznieku amata piederumi un personīgās lietas.

Šķilbēnos
2.janvārī plkst. 20.00 Rekovas vydškolas sporta angarā danči kūpā ar folkloras kūpu “Upīte”. Vālams panimt maines apavus.

Žīguros
10.februārī plkst. 12.00 pie kultūras nama Meteņdiena kopā ar Viļakas novada pensionāriem un Žīguru kultūras nama amatiermākslas kolektīviem.

Skatāmas izstādes:
Balvu pilsētā
o Līdz 9.februārim Balvu Centrālās bibliotēkas izstāžu zālē būs skatāma Nikolaja Gorkina filatēlijas kolekcijas izstāde “Cilvēka skaistums mākslā”.
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāma virtuālā izstāde par Balvu pilsētu no muzeja krājuma materiāliem.
o Balvu Centrālajā bibliotēkā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Mozaīka krāsās”, skolotāja Elita Eglīte.
o Sociālā dienesta 3.stāva zālē skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Krāsu ziedi”. Skolotāja Anita Kairiša.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu vides objekts-pētījums par Latvijas mākslinieku daiļradi “Mākslas kubi”.
o Balvu novada pašvaldībā Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Dažādais pastelis”, skolotāja Olga Reče.
o Balvu pamatskolā skatāmi Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbi “Ziema”, skolotāja Elita Teilāne.
o Ā.Baranovskas doktorāta telpās skatāmi Balvu Mākslas skolas 3.klašu audzēkņu vasaras prakses darbi, skolotāja Anita Kairiša un Dace Logina.
o Balvu Mākslas skolas Izstāžu zālē skatāma PIKC Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas audzēkņu abstraktās glezniecības konkursa izstāde “Paradīzes Dārzs”. (Konkursa dalībnieki brīvi izvēlējās kompozīcijas risinājumu pēc dotās klusās dabas, gleznojot vienu abstraktu darbu, radot uzstādījuma krāsu un tonālo attiecību salikumu laukumos).

Balvu pagastā
Tautas nama zālē skatāma Daces un Modra Teilānu fotogleznu izstāde “Atspulgi”.

Krišjāņu pagastā
Tautas namā skatāma Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Krāsas gadalaikos”, skolotāja Lana Ceplīte.

Baltinavā
Novada muzejā starptautiskā glezniecības plenēra “Baltā pilsēta 2014” plenēra darbu izstāde “Sajūti Varakļānus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat deputāta Andra Kazinovska lēmumu izstāties no JKP frakcijas Saeimā?