1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
24-02-2020
Vārdadienas šodien: Diāna, Dina, Dins

Rakstos

Afiša ar 23.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde. Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
31.maijā plkst. 13.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra festivāla atklāšanas pasākums “Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā”.
Plkst. 17.30 svētku gājiens no laukuma pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Maršruts: Bērzpils iela - Teātra iela - Partizānu iela - Brīvības iela.
15.jūnijā plkst. 13.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI piecgadīgajiem balveniešiem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 4.jūnijam.

Balvu pilsētas parkā
31.maijā plkst. 18.00 bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Lielkoncerts “BALVU VILCIŅŠ DEJOT SAUC”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu deju kolektīvi.
Pēc koncerta ap plkst. 20.00 sadancošanās disko ritmos.

Balvu Novada muzejā
Izstādes uz laiku slēgtas. Notiek ekspozīcijas rekonstrukcija.

Balvu Mākslas skolā
o Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
o  Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”.
 o Lasītājas, gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem.
 o Latvijas valsts mežu fotoizstāde “Mežs”.

Bērzkalnē
31.maijā plkst. 15.00 sezonas atklāšana Bērzkalnes estrādē. Piedalās Rēzeknes un Valmieras bērnu deju kolektīvi. Vīksnas pašdarbnieku teatralizēts uzvedums. Ap plkst. 21.00 balle. Muzicēs Zintis Krakops.

Kubulos
31.maijā plkst. 15.00 kultūras namā dejo Gulbenes un Babītes novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Balvu pansionātā
31.maijā plkst. 15.00 dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem:
29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos;
31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
Tilžas kultūras namā skatāma Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā  fotogrāfiju izstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
31.maijā plkst. 12.00 kultūras namā Bērnības svētki. Plkst. 22.00 Baltinavas parkā vasaras sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu “Elektrolīts”. Ieeja – brīva. Darbosies bufete.
1.jūnijā plkst. 15.00  kultūras namā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums.
4.jūnijā plkst. 11.00 kultūras namā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas izlaidums.
7.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 12.klases izlaidums.
13.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidums.  

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro.

Medņevā
23.maijā tautas namā diskotēka. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50, vēlāk - 2,50 EUR.
Maija dziedājumi: 25.maijā plkst. 18.00 - Medņevas krusts, plkst. 19.00 - Lodumas krusts.

Šķilbēnos
25.maijā plkst. 12.00 šķilbēnu pagasta Balkanos riteņbraukšanas sacensības.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 16.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde. Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.
17.maijā Balvos - Eiropas muzeju nakts.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca būs atvērta no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Plkst. 19.00 tematisks pasākums.
Pie Balvu Novada muzeja plkst. 20.00 Muzeju nakts atklāšanā koncertēs folkloras kopa “Rekavas Dzintars” un Balvu novada bērnu tautu deju kolektīvi.
No plkst. 21.00 Dzintars Dvinskis ar draugiem piedāvās iepazīt senos motociklus. Piedalās deju studija “Leo” un “Terpsihora”.
Plkst. 21.00 Balvu ugunsdzēsēju (VUGD un BUB) padomi, kā savaldīt sarkano gaili.
Līdz pat pusnaktij būs skatāma Dzintara Putniņa fotoizstāde (un, iespējams, arī vēl  kādu Dzintaru) un Dzintara Studenta “Studentu” darba izstāde.
No plkst. 21.00 pie Balvu Bērnu un jauniešu centra darbosies “Sarkanais CHILI pagalms” ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru un iesaistīties vakara veidošanā katram pašam.
Ēriks Kanaviņš aicinās doties ar plostu “Vilnītis” lūkoties dzintarainajā zvaigžņu atspulgā.
Pasākums “Dzintara elpa Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā” (Dārza ielā 2) no plkst. 21.00 līdz 24.00. Izstāde “Dzintara darinājumi”, dzintars mūzikā un literatūrā, “Tālim matīsam (1904.-1985.) - dzintara dziesminiekam -110”.

31.maijā plkst. 13.00 laukumā pie KAC festivāla atklāšanas pasākums "Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā". Plkst. 17.30 svētku gājiens. Maršruts: Bērzpils - Teātra - Partizānu - Brīvības iela.


Balvu pilsētas parkā
31.maijā plkst. 18.00 bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Lielkoncerts “BALVU VILCIŅŠ DEJOT SAUC”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu deju kolektīvi. Pēc koncerta ap plkst. 20.00 sadancošanās disko ritmos. 
Kubulu kultūras namā plkst. 15.00 dejo Gulbenes un Babītes novadu bērnu tautas deju kolektīvi. Bērzkalnes pagasta estrādē dejo Rēzeknes, Valmieras pilsētu bērnu tautas deju kolektīvi. Balvu pansionātā dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
o Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. o Lasītājas, gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem. o Latvijas valsts mežu fotoizstāde “Mežs”.

Bērzpilī
17.maijā pagasta svētki “Lielais pavasara jampadracis”. Plkst. 9.00 tirgus pagasta centrā pie saietu nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji.
Plkst. 11.00 Bērzpils vsk. sporta laukumā sporta aktivitātes visām paaudzēm; bērniem vizināšanās ar poniju (maksas pakalpojums); kā arī citas aktivitātes.
Pirms koncerta konkursu “Pagasta darbīgākās ģimenes” un “Izpalīdzīgā kaimiņa” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts “Ūdeņi, kas vieno”, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap 22.30 balle, spēlē grupa “Starpbrīdis” (Līvāni),  ieeja brīva.

Briežuciemā
Bibliotēkā apskatāma rotaļlietu un citu senu lietu izstāde.
Tautas namā fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbi.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 22.maijā plkst. 14.00 - Ranguču kapos; 29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos; 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
Tilžas kultūras namā skatāma Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā fotogrāfiju izstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
Novada muzejā 17.maijā muzeju nakts “Dzintara pilieni Baltinavā”. Muzeju nakts aktivitātes sāksies plkst. 20.00 ar mākslinieces Olgas Rečes gleznu izstādes “Iedvesma dabā” atkāšanu. Muzeja viesiem būs unikāla iespēja piedalīties saulaino dzintarziepju gatavošanas meistardarbnīcā, ko vadīs Sandra Bukša. Interesentiem būs izdevība savērt saules lāses pavedienos pērļošanas meistardarbnīcā, ko vadīs Iveta Gabrāne. Vakara gaitā muzeja apmeklētāji varēs uzzināt dažādus dzintarīgus faktus un piedalīties aktivitātēs. Muzeju naktī arī pastāvīgā ekspozīcija būs atvērta apmeklētājiem!
16.maijā ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro. Pieteikšanās pagasta pārvaldē līdz 21.maijam.

Šķilbēnos
Riteņbraukšanas sacensības šķilbēnu pagasta Balkanos, kas bija paredzētas 18.maijā, pārceltas uz 25.maiju plkst. 12.00.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 9.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Bērzpilī
Līdz 14.maijam Bērzpils pagasta iedzīvotajiem tiek izsludināti konkursi.
1.konkurss  “Pagasta darbīgās ģimenes noteikšana” (ģimenes, kuras čakli darbojas Bērzpils pagasta sabiedriskajā dzīvē, kultūrā, sportā vai draudzē u.c.).
 2. konkurss “Mans izpalīdzīgais kaimiņš”.
Neesi kūtrs un vienaldzīgs, līdzdarbojies! Piesaki savu darbīgāko ģimeni kādā no minētajām sfērām vai arī izpalīdzīgo kaimiņu, kurš jums dzīvē un sadzīvē ir ļoti palīdzējis.
Pieteikt dalībniekus konkursiem var, iesniedzot pamatotu aprakstu brīvā formā. Tos izvērtēs žūrija, izvirzītie nominanti tiks sumināti pagasta svētkos 17.maijā. Sīkāka info par konkursiem pie A. Krivišas saietu namā.
17.maijā - pagasta svētki “Lielais pavasara jampadracis”.
Plkst. 9.00 tirgus pagasta centrā pie saietu nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji.
Plkst. 11.00 Bērzpils vsk. sporta laukumā sporta aktivitātes visām paaudzēm; bērniem vizināšanās ar poniju (maksas pakalpojums); kā arī būs citas aktivitātes.
Pirms koncerta konkursu  “Pagasta darbīgākās ģimenes” un “Izpalīdzīgā kaimiņa” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts “Ūdeņi, kas vieno”, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap 22.30 balle, spēlē grupa “Starpbrīdis” (Līvāni), ieeja brīva.

Briežuciemā
Ar 9.maiju skolā, tautas namā, audēju darbnīcā, bibliotēkā apskatāmas Briežuciema pamatskolas audzēkņu, starpnovadu amatu meistaru, mākslinieku, fotogrāfu darbi. Bibliotēkā apskatāma arī senu rotaļlietu izstāde.
10.maijā plkst. 12.00 starpnovadu amata meistaru tikšanās, internetkataloga “Orudi” prezentācija. Aicināti piedalīties ne tikai amata meistari, bet arī pārējie iedzīvotāji.
11.maijā plkst. 15.00 visi aicināti pulcēties Maija dziedājumiem Dukuļevas kapu kapličā.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 22.maijā plkst. 14.00 - Ranguču kapos; 29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos; 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
9. maijā plkst. 19.00 kultūras namā koncerts “Māmiņ, es tevi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs un vējš no lapām rasas lāses trauks”. Ieeja brīva.
10. maijā plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 2,50 EUR.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro. Pieteikšanās pagasta pārvaldē līdz 21.maijam.

Medņevā
9.maijā plkst. 22.00 balle kopā ar GREGU. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2,50, vēlāk -3 EUR.
11.maijā dziedājumi pie pagasta krustiem: plkst. 16.00 - Aizpurves krusts, plkst. 17.00 - Viduču krusts, plkst. 19.00 - Loduma krusts.

Vecumos
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 30.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
3.maijā plkst. 10.00  “Balvu teātrim” - 110 gadi.  “Ķiršu dārzam” - 10. Aicinām ķiršu kociņu īpašniekus, līdzi ņemot darbarīkus (spaini, lāpstu, dārza šķēres), piedalīties ķiršu dārza sakopšanas talkā!
4.maijā plkst. 16.00 Balvu Tautas teātris “Jaunā saimniece” (mācību izrāde pēc H.Vuolijoki lugas “Niskavuori jaunā saimniece” motīviem). Režisore Vaira Resne. Biļešu iepriekšpārdošana. Vietu skaits ierobežots. Ieejas biļetes cena -  EUR 2,85.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
1.maijā plkst. 13.00 koru sadziedāšanās koncerts “Nāc nākdama, vasariņa!”.
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Briežuciemā
Aprīlī Mazajā zālē apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbu izstāde.
Līdz 10.maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.
1.maijā plkst. 20.30 Tilžas vidusskolas 12.klases iestudētā izrāde “Brīnuma zālīte” (pēc Blaumaņa stāsta motīviem). Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja - EUR 2, pārējiem- 3 EUR.

Kubulos
1. maijā plkst. 17.00 ATPŪTAS PASĀKUMS VIDĒJAI UN VECĀKAJAI PAAUDZEI “Pavasaris, pavasaris - nu visiem līksmes laiks”. Koncertēs: TDK “Cielaviņa”,  vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Ieeja bez maksa. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Tilžā
1.maijā plkst. 18.00 kultūras namā pasākums “Augsim Latvijai”. Svinīga  jaunsargu uzņemšana jaunsardzē. Muzikāls sveiciens no Tilžas sieviešu vokālā ansamļa “Rasa” un Tilžas kora, pēc svinīgās daļas - dokumentālās filmas “četrreiz katrs viens” demonstrēšana. Ieeja brīva.

Vectilžā
Folkloras kopa “Saime” aicina piedalīties maija dziedājumos:
4.maijā plkst. 17.00 Krutovas ceļmalas krusta iesvētīšana.
11.maijā plkst. 17.00 pagasta centrā.
18.maijā plkst. 17.00 pie Upenieku krucifiksa.
25.maijā plkst. 17.00 Krutovas kapos.
       
Rugāju novadā
30.aprīlī plkst. 14.00 Rugāju parkā aicinām apmeklēt atceres pasākumu mūsu novadniekam operdziedātājam “T.Matīsam -110” un “Latvijai Eiropā-10”. Pēc pasākumiem Rugāju stadionā kopīgi vienosimies “Prieka lēcienam Latvijas brīvībai”, ko iemūžināsim fotogrāfijās.
3. maijā plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
4.maijā plkst. 19.00 kultūras namā svētku koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Janu no Ludzas. ieejas maksa - EUR 2.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā Ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Šķilbēnos
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 3 EUR.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

1.maijā  plkst. 11.00 kultūras namā “Viļakas novada Cālis - 2014”. Piedalās Viļakas novada mazie dziedātāji.
3.maijā plkst. 16.00 kultūras namā  “Muzikālais Šurumburums”. Viļakas novada kultūras iestāžu bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts.
4.maijā  plkst. 18.00 kultūras namā vieskoncerts - dzied Viktors Zemgals. Ieejas maksa - EUR 2.

Vecumos
1.maijā plkst. 15.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”. Piedalās viesi no Lazdukalna, Viļakas, Žīguriem un Borisovas.
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 25.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
25.aprīlī plkst. 11.00 Balvu novada mazo vokālistu konkurss “Cālis 2014”. Piedalās 19 dziedātāji. Ieeja bezmaksas.
26.aprīlī plkst. 14.00 Mūsdienu deju radošais festivāls “Move it! Move it!”.  Ieejas maksa EUR 1.
3.maijā plkst. 10.00  “Balvu Teātrim” - 110 gadi.  “Ķiršu dārzam” - 10. Aicinām ķiršu kociņu īpašniekus, līdzi ņemot darbarīkus (spaini, lāpstu, dārza šķēres), piedalīties ķiršu dārza sakopšanas talkā!
4.maijā plkst.16.00 Balvu Tautas teātris “Jaunā saimniece” (mācību izrāde pēc H.Vuolijoki lugas “Niskavuori jaunā saimniece” motīviem). Režisore Vaira Resne. Biļešu iepriekšpārdošana. Vietu skaits ierobežots. Ieejas biļetes cena -  EUR 2,85.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
1.maijā plkst. 13.00 koru sadziedāšanās koncerts “Nāc nākdama, vasariņa!”.
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
25.aprīlī plkst. 19.00 bibliotēku nakts “Mežs ienāk bibliotēkā”.

Bērzpilī
26.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā  “Joku bānītis’’ iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Viļakas, Gulbenes, Lubānas u.c. novadiem. Ieeja -ziedojumi: EUR 1.

Briežuciemā
Aprīlī Mazajā zālē apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbu izstāde.
Līdz 10.maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.

1.maijā plkst. 20.30 Tilžas vidusskolas 12.klases iestudētā izrāde “Brīnuma zālīte” (pēc Blaumaņa stāsta motīviem). Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja - EUR 2, pārējiem- 3 EUR.

Kubulos
1. maijā plkst. 17.00 ATPŪTAS PASĀKUMS VIDĒJAI UN VECĀKAJAI PAAUDZEI “Pavasaris, pavasaris - nu visiem līksmes laiks”. Koncertēs: TDK “Cielaviņa”,  vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Ieeja bez maksa. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Rugāju novadā
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus.
30.aprīlī plkst. 14.00 Rugāju parkā aicinām apmeklēt atceres pasākumu mūsu novadniekam operdziedātājam “T.Matīsam -110” un “Latvijai Eiropā-10”. Ppēc pasākumiem Rugāju stadionā kopīgi vienosimies “Prieka lēcienam Latvijas brīvībai”, ko iemūžināsim fotogrāfijās.
3. maijā plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
25.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas “POP-iela”. Plkst. 22.00 diskotēka. Ieeja brīva.
4.maijā plkst. 19.00 kultūras namā svētku koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Janu no Ludzas. Ieejas maksa - EUR 2.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā Ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Šķilbēnos
Līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 3 EUR.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
25.aprīlī kultūras namā no plkst. 16.00 “Nāc, piedalies!”.  Pasākums jauniešiem ar dažādām aktivitātēm – spēle “Vai Tu esi gudrāks par 5-klasnieku?”, darbs interešu grupās, darba grupu prezentācijas, noslēgums. Plkst. 22.00 diskotēka (ieeja  no plkst. 22.00 līdz 23.00 - EUR 1,50 , vēlāk - 3 EUR).
27.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā krievu romances dzied Viktors Kozlitins. Ieejas maksa - EUR 3.
1.maijā plkst. 11.00 kultūras namā “Viļakas novada Cālis - 2014”. Piedalās Viļakas novada mazie dziedātāji.
3.maijā plkst. 16.00 kultūras namā  “Muzikālais Šurumburums”. Viļakas novada kultūras iestāžu bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts.
4.maijā plkst. 18.00 kultūras namā vieskoncerts -  dzied Viktors Zemgals. Ieejas maksa - EUR 2.

Medņevā
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes novadu kapelas. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Vecumos
1.maijā plkst. 15.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”. Piedalās viesi no Lazdukalna, Viļakas, Žīguriem un Borisovas.
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta!

vadi

Veiksmes prognoze


.