1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-02-2020
Vārdadienas šodien: Ariadne, Eleonora

Rakstos

Afiša ar 17.aprīli

Balvos
21.aprīlī plkst. 12.30 pēc dievkalpojuma Balvu Romas katoļu baznīcā Balvu jauktā kora “Mirklis” Lieldienu koncerts, diriģents Uldis Kokars.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
20.aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums - koncerts. Plkst. 20.00 deju vakars kafejnīcā. Spēlēs grupa “Galaktika”.
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu koncerts “Bērni,  putni dzied. Zaķi, saule dejo”. Pēc koncerta radošās darbnīcas, spēles un rotaļas Centrālajā laukumā.
20. aprīlī plkst. 20.00 deju vakars kafejnīcā. Spēlē grupa “Galaktika”. Ieejas maksa EUR 3.
25.aprīlī mazo vokālistu konkurss “Cālis 2014”.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
25.aprīlī plkst. 19.00 bibliotēku nakts “Mežs ienāk bibliotēkā”.

Balvu pagastā
20.aprīlī tautas namā  “Naudaskalnā” Lieldienu pasākumi: Plkst. 15.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde A.Brigadere “Čaukstenes”, režisore V.Resne. Jauktā vokālā ansambļa  “Malduguns” un Balvu pamatskolas 2.- 4.klašu vokālā ansambļa koncerts, kolektīvu vadītāja G.Ripa.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Alise”. Bezmaksas pasākumi.

Bērzpilī
20.aprīlī plkst. 13.00 saietu namā Lieldienu koncerts “Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...”. Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta pie estrādes šūposimies Lieldienu šūpolēs, notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja - krāsaina Lieldienu ola.
26.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā  “Joku bānītis’’ iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Viļakas, Gulbenes, Lubānas u.c. novadiem. Ieeja -ziedojumi: EUR 1.

Bērzkalnē
20.aprīlī plkst. 12.00 Bērzkalnē, sporta un atpūtas laukumā, Lieldienu pasākumi “Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, plkst. 15.00 Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
Aprīlī Mazajā zālē apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbu izstāde.
Līdz 10.maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums  “Lieldienu raibumiņi” (“Sipiņu” izrāde “Klepernīku pogasta zvaigzne 2”, skeči, dziesmas, dejas, rotaļas. Līdzi var paņemt krāsainu dziju, lentas u.t.t., lai kopīgi izveidotu krāsainus Lieldienu raibumiņus). Pēc pasākuma diskoballe. Ieeja brīva.
1.maijā plkst. 20.30 Tilžas vidusskolas 12.klases iestudētā izrāde “Brīnuma zālīte” (pēc Blaumaņa stāsta motīviem). Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja - EUR 2, pārējiem- 3 EUR.

Kubulos
20.aprīlī plkst. 20.00 kultūras namā apvienības “3 Stenori” joku programma Lieldienās “AP  PAR  ZEM...”. Īpašie viesi - dāmu ansamblis “Vakarblāzma”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Galdiņu rezervācija.
1. maijā plkst. 17.00 ATPŪTAS PASĀKUMS VIDĒJAI UN VECĀKAJAI PAAUDZEI “Pavasaris, pavasaris - nu visiem līksmes laiks”. Koncertēs: TDK “Cielaviņa”,  vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Ieeja bez maksa. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Krišjāņos
20.aprīlī plkst. 12.00 pie tautas nama Lieldienu pasākums. Būs interesanti piedzīvojumi Lieldienu noskaņās, kā arī lielā olu-saldumu groza meklēšana. Katram līdzi jāņem viena krāsota ola un labs garastāvoklis.

Tilžā
Līdz 22.aprīlim kultūras namā skatāma fotogrāfes Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
20.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā izrāde “Brīnuma zālīte”. Ieeja brīva.
Plkst. 21.00 kultūras namā balle, spēlēs ansamblis “Draugi”. Ieeja brīva.

Vectilžā
20.aprīlī plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā Lieldienu koncerts “Rotā saule Lielu dienu”. Koncertā piedalās pagasta  mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Īpašie viesi - cirka mākslinieki (amatierteātra izpildījumā). Plkst. 22.00 balle. Grupa “Zaļā gaisma”. Ieeja - bez maksas.

Vīksnā
20.aprīlī plkst. 18.00 tautas namā  Pavasara saulgriežu pašdarbnieku koncerts un uzvedumi “Priecīgas Lieldienas!”. Piedalās: Vīksnas bērnu un pieaugušo dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Vārpiņa”, Vīksnas dramatiskais kolektīvs “Sadzīviskas ainas no Antonciema”, TDK “Piesitiens”, sieviešu deju grupa, mūsdienu bērnu deju grupa “Konča” un bērnu vokālais ansamblis “Luteklīši”.
Plkst. 21.00 Pavasara saulgriežu balle. Spēlēs grupa “Intriga” (Gulbene). Ieeja uz pasākumiem - brīva.

Rugājos
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.
20. aprīlī Lieldienu pasākumi: garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Rugājos plkst. 16.00 Lieldienu izdarības skolas bērzos. 
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšēja pieteikuma uz pasākumu un no kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darbiniekiem līdz 23.04.

Lazdukalnā
20.aprīlī plkst. 20.00 saietu namā Lieldienu pasākums. Piedalās Rugāju novada pašdarbnieki. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
20.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā  Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa priekšnesums un amatierteātra “Palādas” lugas “Pareizuo stidzine” pirmizrāde.
Plkst. 22.00  balle ar grupu “Kruīzs” no Gulbenes. Ieeja pasākumos brīva.
25.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā baltinavas vidusskolas “POP-iela”. Plkst. 22.00 diskotēka. Ieeja brīva.
4.maijā plkst. 19.00 kultūras namā svētku koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Janu no Ludzas. ieejas maksa - EUR 2.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
20.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā “Iekrāso gadu ar dziesmu...”. Lieldienu koncerts, vokālā ansambļa “Cansone” BENEFICE. Piedalās Viļakas, Žīguru, Medņevas un Baltinavas amatiermākslas kolektīvi. Visi laipni aicināti!
27.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā  krievu romances dzied Viktors Kozlitins. Ieejas maksa - EUR 3.

Šķilbēnos
Līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
20.aprīlī plkst. 19.00 Rekovas kultūras centrā Lieldienu koncerts.
Plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasarīga diskoballīte ar Dj INGARU. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 12.00 pie Upītes pamatskolas ozola iešūposim Lieldienas. Līdzi jāņem Lieldienu olas. Būs šūpošanās, atrakcijas un spēles.
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst.23.00 - 3 EUR.

Medņevā
20.aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu pavasara koncerts.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa - EUR 2.
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes novadu kapelas. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Vecumos
20.aprīlī plkst. 13.00 Borisovas tautas namā Lieldienu pasākums “Lielā diena Borisovā”.  Piedalās pašmāju pašdarbnieki. Turpinājumā diskoballe. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 - EUR 1,50, pēc plkst. 23.00  -  2 EUR.
1.maijā plkst. 19.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 11.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
11.aprīlī plkst. 19.00 Daiņa Skuteļa solo koncerts. Ieejas maksa - Eur 5, 6, 7. Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Koncertos piedalīsies brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.
12.aprīlī plkst. 13.00 tautu deju kolektīvu skate-koncerts. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums - koncerts. Plkst. 20.00 deju vakars kafejnīcā. Spēlēs grupa “Galaktika”.
25.aprīlī mazo vokālistu konkurss “Cālis 2014”.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mūzikas skolā
16.aprīlī plkst. 16.00 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Balvu Mūzikas skolai - 55”.

Balvu pagastā
20.aprīlī tautas namā  “Naudaskalnā” Lieldienu pasākumi: plkst. 15.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde A.Brigadere “Čaukstenes”, režisore V.Resne. Jauktā vokālā ansambļa  “Malduguns” un Balvu pamatskolas 2.- 4.klašu vokālā ansambļa koncerts, kolektīvu vadītāja G.Ripa.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Alise”. Bezmaksas pasākumi.

Bērzpilī
20.aprīlī plkst. 13.00 saietu namā Lieldienu koncerts “Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...”. Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta pie estrādes šūposimies Lieldienu šūpolēs, notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja - krāsaina Lieldienu ola.
26.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā  “Joku bānītis’’ iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Viļakas, Gulbenes, Lubānas u.c. novadiem. Ieeja -ziedojumi: EUR 1.

Bērzkalnē
20.aprīlī plkst. 12.00 Bērzkalnē sporta un atpūtas laukumā Lieldienu pasākumi “Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, plkst. 15.00 Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums  “Lieldienu raibumiņi” (nelieli  teātra gabaliņi, dziesmas, dejas, rotaļas. Līdzi var paņemt krāsainu dziju, lentas u.t.t., lai kopīgi izveidotu krāsainus Lieldienu raibumiņus). Pēc pasākuma diskoballe. Ieeja brīva.

Kubulos
14.aprīlī plkst. 9.30 kultūras namā Leļļu teātra “Tims” teatralizēta koncertprogramma “Mežā”. Ieejas maksa - EUR 1,15.
16.aprīlī plkst. 10.00 kultūras namā starpnovadu konkurss “Mazais prātnieks”. Piedalās izglītības iestāžu 5-6-gadīgo grupu bērni.
20.aprīlī plkst. 20.00 kultūras namā apvienības “3 Stenori” joku programma Lieldienās “AP  PAR  ZEM...”. Īpašie viesi - dāmu ansamblis “Vakarblāzma”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Galdiņu rezervācija.

Tilžā
Līdz 22.aprīlim kultūras namā skatāma fotogrāfes Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
14.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā Leļļu teātra “Tims” teatralizēta koncertprogramma “Mežā”. Ieejas maksa - EUR 1,50.
20.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā izrāde “Brīnuma zālīte”. Ieeja brīva.
Plkst. 21.00 kultūras namā balle, spēlēs ansamblis “Draugi”. Ieeja brīva.

Vectilžā
20.aprīlī plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā Lieldienu koncerts “Rotā saule Lielu dienu”. Koncertā piedalās pagasta  mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Īpašie viesi - cirka mākslinieki (amatierteātra izpildījumā). Plkst. 22.00 balle. Grupa “Zaļā gaisma”. Ieeja - bez maksas.

Vīksnā
20.aprīlī plkst. 18.00 tautas namā pavasara Saulgriežu pašdarbnieku koncerts un uzvedumi “Priecīgas Lieldienas!”. Piedalās: Vīksnas bērnu un pieaugušo dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Vārpiņa”, Vīksnas dramatiskais kolektīvs “Sadzīviskas ainas no Antonciema”, TDK “Piesitiens”, sieviešu deju grupa, mūsdienu bērnu deju grupa “Konča” un bērnu vokālais ansamblis “Luteklīši”.
Plkst. 21.00 pavasara Saulgriežu balle. Spēlēs grupa “Intriga” (Gulbene). Ieeja uz pasākumiem - brīva.

Rugājos
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.
20. aprīlī Lieldienu pasākumi: garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Rugājos plkst. 16.00 Lieldienu izdarības skolas bērzos. 
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšējā pieteikuma uz pasākumu un no kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darbiniekiem līdz 23.04.

Lazdukalnā
20.aprīlī plkst. 20.00 saietu namā Lieldienu pasākums. Piedalās Rugāju novada pašdarbnieki. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
11.aprīlī plkst. 17.00 kultūras namā Lieldienu radošā darbnīca: līdzi ņemt aplikāciju papīru, zīmuli, šķēres. Visi laipni aicināti!
20.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā  Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa priekšnesums un amatierteātra “Palādas” lugas “Pareizuo stidzine” pirmizrāde.
Plkst. 22.00 balle ar grupu “Kruīzs” no Gulbenes. Ieeja pasākumos brīva.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
20.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā “Iekrāso gadu ar dziesmu...”. Lieldienu koncerts, vokālā ansambļa “Cansone” BENEFICE. Piedalās Viļakas, Žīguru, Medņevas un Baltinavas amatiermākslas kolektīvi. Visi laipni aicināti!
27.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā  krievu romances dzied Viktors Kozlitins. Ieejas maksa - EUR 3.

Šķilbēnos
Līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
20.aprīlī plkst. 19.00 Rekovas kultūras centrā Lieldienu koncerts.
Plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasarīga diskoballīte ar Dj INGARU. Ieeja - brīva.
20.aprīlī plkst. 12.00 pie Upītes pamatskolas ozola iešūposim Lieldienas. Līdzi jāņem Lieldienu olas. Būs šūpošanās, atrakcijas un spēles.
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst.23.00 - 3 EUR.

Medņevā
20.aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu pavasara koncerts.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa - EUR 2.
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes novadu kapelas. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Vecumos
20.aprīlī plkst. 13.00 Borisovas tautas namā Lieldienu pasākums “Lielā diena Borisovā”.  Piedalās pašmāju pašdarbnieki. Turpinājumā diskoballe. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 -EUR 1,50, pēc plkst.23.00 - 2 EUR.
1.maijā plkst. 19.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 4.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
11.aprīlī plkst. 19.00 Daiņa Skuteļa solo koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana. Ieejas maksa - Eur 5, 6, 7. Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Koncertos piedalīsies brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam Valdim Matīsam. o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mūzikas skolas Lielajā zālē
10.aprīlī plkst. 18.00 GRUZIJAS bruņoto spēku centrālā orķestra metāla pūšaminstrumentu kvinteta koncerts. Piedalās: NBS orķestra metāla pūšaminstrumentu kvintets. Programmā: gruzīnu, latviešu, citu valstu komponistu oriģinālmūzika un pārlikumi metāla pūšaminstrumentu kvintetam. Ieeja brīva.

Bērzpilī
Akcijas “Satiec savu meistaru” laikā: saietu namā 4.aprīlī plkst. 15.00 jostu aušanas pamati. Mācīs Irīda Maderniece.
5.aprīlī plkst. 15.00 aušanas pamati. Mācīs Irēna Kindzule.
Aicinājums pagasta adītājām un tamborētājām! Veidosim segu kopā! Materiāls - dzija. Nāciet 5.aprīlī jau ar noadītiem vai notamborētiem 20 x 20 cm gabaliņiem, no kuriem veidosim segu. Sīkāka informācija pie A.Krivišas saietu namā.
Aicinājums! Piedalies izstādes “Mans Lieldienu zaķis” veidošanā! Izgatavo savu Lieldienu zaķi un iesniedz  saietu namā līdz 15.aprīlim. Darba materiāls pēc paša fantāzijas: koks, zari, salmi, pudeles, papīrs u.c. Labākos darbus apbalvos! Sīkāka informācija pie A.Krivišas  Bērzpils saietu namā.

Bērzkalnē
9.aprīlī plkst. 10.00 mazo dziedātāju konkurss “Cālis” Bērzkalnes bērnudārza zālē.

Briežuciemā
4. aprīlī akcijas “Satiec savu meistaru” pasākumi: plkst. 10.00 alus darīšanas meistardarbnīca “Dzintaru” mājās (iepriekš jāpiesakās pie Jāņa Kaša). Plkst. 14.00 bibliotēkā piespraužu un ziedu gatavošana no dažādiem materiāliem.
Mazajā zālē aprīlī apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” darbu izstāde.
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums  “Lieldienu raibumiņi” (nelieli  “teātra gabaliņi” , dziesmas, dejas, rotaļas. Līdzi var paņemt krāsainu dziju, lentas u.t.t., lai kopīgi izveidotu krāsainus Lieldienu raibumiņus). Pēc pasākuma diskoballe. Ieeja brīva.

Tilžā
5.aprīlī plkst. 19.00 dramatisko kolektīvu saspēle “Dzīve kā teātris, teātris kā dzīve”. Ieejas maksa EUR 1 (ziedojumi). Aicināti piedalīties Tilžas, Vectilžas, Krišjāņu, Briežuciema, Litenes, Blontu, Salnavas, Bērzpils dramatiskie kolektīvi.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ieejas maksa EUR 1,50, pēc plkst.23.00 - EUR 2.
Līdz 22.aprīlim kultūras namā skatāma fotogrāfes Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.

Vīksnā
20.aprīlī plkst. 18.00 tautas namā pavasara Saulgriežu pašdarbnieku koncerts un uzvedumi “Priecīgas Lieldienas!”. Piedalās: Vīksnas bērnu un pieaugušo dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Vārpiņa”, Vīksnas dramatiskais kolektīvs “Sadzīviskas ainas no Antonciema”, TDK “Piesitiens”, sieviešu deju grupa, mūsdienu bērnu deju grupa “Konča” un bērnu vokālais ansamblis “Luteklīši”.
Plkst. 21.00 pavasara Saulgriežu balle. Spēlēs grupa “Intriga” (Gulbene). Ieeja uz pasākumiem brīva.

Rugāju novadā
4.aprīlī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dažādo talantu pasākums.
5.aprīlī plkst. 20.00 Rugāju tautas namā grupa “3 Stenori” ar pavasarīgu joku koncertprogrammu “Par, ap un zem...”. Ieejas maksa EUR 1,50 (Ls 1,05).
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.
20. aprīlī Lieldienu pasākumi: garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Plkst. 16.00 Lieldienu izdarības skolas bērzos. Lieldienu koncerts Lazdukalna saietu namā plkst. 20.00, plkst. 22.00 balle.
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšējā pieteikuma uz pasākumu un no kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darbiniekiem līdz 23.04.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
4.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā “Satiec savu meistaru!”- Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis aicina 1. – 4. klašu skolēnus apgūt latviešu tradicionālās rotaļdejas.
4.aprīlī plkst. 15.00 Baltinavas aušanas darbnīcā interesentus aicina apskatīt, kā top Ziemeļlatgales tautas tērpa brunči. Iepriekš pieteikties.
5.aprīlī plkst. 10.00 novada muzejā būs iespējams apskatīt linu dvieļu izstādi, kā arī piedalīties linu dvieļu aušanā, izšūšanā un mežģīņu tamborēšanā.
20.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā  Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa priekšnesums un amatierteātra “Palādas” lugas “Pareizuo stidzine” pirmizrāde.
Plkst. 22.00 balle ar grupu “Kruīzs” no Gulbenes. Ieeja pasākumos brīva.                                        

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Šķilbēnos
5.aprīlī plkst. 16.00 Upītes Kultūrvēstures muzejā Starpnovadu audēju pasākums, veltīts audējas Helēnas Vizules simtgadei. 
No 5. līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
12.aprīlī plkst. 18.00 Upītes tautas namā eksotisko deju koncerts. Piedalās dejotājas no Upītes, Balviem, Kārsavas, Gulbenes un Cesvaines.

Medņevā
5.aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 akcijas “Satiec savu meistaru” laikā dziedāsim Viļakas novada kāzu dziesmas, melodijas un tradīcijas. Vadītājas: Ināra Sokirka un Inita Raginska.
5.aprīlī no plkst. 19.00 līdz 21.00 tautas namā dziedāšana, muzicēšana, tolku bolsi, ermoņiku  spēlēšana. Vadītāji: Natālija Smuška, Alfrēds Circens, Skaidrīte šaicāne.
20.aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu pavasara koncerts. Plkst. 22.00 balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa EUR 2.
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 28.martu

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
28.martā plkst. 18.00 Maritas Leišavnieces kvalifikācijas darbs - koncerts “Vilks ar garu asti sit pa krāsu kasti”. Ieeja brīva.
29.martā plkst. 18.00  Agra Daņiļeviča 50 gadu jubilejas koncerts - grupas “Dzirnas” izrāde “Barčiks”. Biļešu cenas Eur 5 un EUR 7. 
30.martā plkst. 15.00 cirka šovs 3D. Ar jaunu programmu “Planet of neon” krāšņais Eiropas cirka šovs ar mūsdienīgu lāzeru, neona, PRK gaismu un citu specefektu šovu. Biļetes iepriekšpārdošanā.
Smieklu dienā, 1. aprīlī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde “Ontans izklaidej”. Ieejas maksa EUR 2,85. Biļešu iepriekšpārdošana.
11.aprīlī plkst. 19.00 Daiņa Skuteļa solo koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana. Ieejas maksa - Eur 5, 6, 7. Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Speciāli Daiņa Skuteļa pirmajiem solo koncertiem tika radīta jauna J.Strazda dziesma, kas būs dzirdama arī Latvijas radiostacijās. Vēl koncertā būs dzirdamas populāras dziesmas itāļu, spāņu un portugāļu valodās. Koncertos piedalīsies brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.

Balvu Novada muzejā
Sestdien, 29.martā, muzejs slēgts. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam Valdim Matīsam. o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mūzikas skolas Lielajā zālē
10.aprīlī plkst. 18.00 GRUZIJAS bruņoto spēku centrālā orķestra metāla pūšaminstrumentu kvinteta koncerts. Piedalās: NBS orķestra metāla pūšaminstrumentu kvintets. Programmā: gruzīnu, latviešu, citu valstu komponistu oriģinālmūzika un pārlikumi metāla pūšaminstrumentu kvintetam. Ieeja brīva.

Kubulos
29.martā Balvu un Rugāju novadu dramatisko kolektīvu saspēle. Plkst.12.00 ČAUKSTENES, Anna Brigadere. Balvu pagasta dramatiskais kolektīvs.  Režisore Vaira Resne.
Plkst. 13.00 NEZINĪŠA PIEDZĪVOJUMI, pēc Nikolaja Nosova stāsta motīviem. Tilžas kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs. Režisore Astrīda Ivanova.
Plkst.13.30 NELAIMĪGĀ PIEKTDIENA, skečs. Lazdukalna pagasta dramatiskais kolektīvs “Zibšņi”. Režisore Arnita Rakstiņa.
Plkst. 14.00 KLEPERNĪKU POGOSTA ZVAIGZNE 2 (fragments), Kristīne Jokste. Briežuciema tautas nama dramatiskais kolektīvs “Sipiņi”. Režisore Valentīna Kaša.
Plkst. 15.00 SEŠI BRAŠI BUNDZINIEKI, pēc latviešu tautasdziesmas motīviem. Bērzkalnes pagasta Rubeņu ciema amatierteātris. Režisore Mudīte Maslova.
Plkst. 15.30 KAD VECMAMMIŅAI NENĀK MIEGS, skečs. Bērzpils pagasta jauniešu dramatiskais kolektīvs “Spiļka”. Režisore Mairita Rakstiņa.
Plkst. 16.00  BĪSTAMAIS VECUMS (fragments), pēc Elīnas Zālītes lugas motīviem. Vectilžas amatierteātris “Melnais kaķis”. Režisore Inese Daukste.
Plkst. 16.20 REIZ BIJA BIRZTALIŅA... Lazdulejas pagasta dramatiskais kolektīvs. Režisore Sņežana Pundure.
Plkst. 16.30  BET TĀ TAČU IR , Inese Vetriņa. Krišjāņu pagasta dramatiskais kolektīvs. Režisore Inese Kalniņa.
Ieeja bez maksas.

Briežuciemā
4. aprīlī akcijas “Satiec meistaru” pasākumi: plkst. 10.00 alus darīšanas meistardarbnīca “Dzintaru” mājās (iepriekš jāpiesakās pie Jāņa Kaša).
Plkst. 14.00 bibliotēkā piespraužu un ziedu gatavošana no dažādiem materiāliem.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas.
29.martā plkst. 18.00 kultūras namā SADANCIS Viļakā  “Kurmis Aldonis aicina”. Dejos: “Dēka”, “Bitīt’ matos”, Tirzas vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi, Viļakas un Rekavas līnijdejotājas, Baltinavas dāmu deju kopa “Gaspažas”, eksotisko deju grupa. Dziedās un spēlēs “Puiši” no “Rekavas Dzintara”. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
28.martā plkst. 11.00 Upītes tautas namā bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku”.

Rugāju novadā
4.aprīlī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dažādo talantu pasākums. Aicināti piedalīties dažādu vecumu dalībnieki, kuri uzskata, ka viņiem ir talants: dziedāt, runāt, spēlēt, dejot, parādīt citiem ko tādu, kas ne katram izdodas. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 1.aprīlim.
5.aprīlī plkst. 20.00 Rugāju tautas namā grupa “3 Stenori” ar pavasarīgu joku koncertprogrammu “Par, ap un zem...”. Ieejas maksa EUR 1,50 (Ls 1,05).
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.
20. aprīlī Lieldienu pasākumi notiks: garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem  Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Rugājos plkst. 16.00 Lieldienu izdarības skolas bērzos. Lieldienu koncerts Lazdukalna saietu namā plkst. 20.00, plkst. 22.00 balle.
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšējā pieteikuma uz pasākumu un no kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darbiniekiem līdz 23.04.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 21.martu

Balvos

25.martā plkst. 11.00  atceres pasākums komunistisko represiju upuru piemiņai pie Abrenes apriņķa komunistiskā genocīda upuru pieminekļa Balvos un pie piemiņas akmens represētajiem Balvu Stacijā.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
21.martā plkst. 11.00 6.starpnovadu konference “Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
22.martā plkst. 20.00 “No smieklu kules” - VI Starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle - konkurss. Muzicē grupa “BRUĢIS” (Madona), viesmākslinieks Kristaps Rasims -Jezups no seriāla “UgunsGrēks”. Iespējams rezervēt galdiņus.
26.martā plkst. 19.00 Gada balvas kultūrā “Mūsu lepnums” apbalvošanas pasākums. Nominanti publicēti “Vaduguns” 14.lpp.
29.martā plkst. 18.00  Agra Daņiļeviča 50 gadu jubilejas koncerts -  grupas “Dzirnas” dejas izrāde “Barčiks”. Biļešu cenas Eur 5 un EUR 7.  Kā atzīst pats horeogrāfs: “Izrāde ir jautra, asprātīga. Esmu pārsteigts par saviem dejotājiem un to humora dzirksti, ko viņos atklāju, šo izrādi veidojot. Man ir liels prieks, ka, strādājot pie šīs izrādes, izdevās savienot pilnīgi dullas un šķietami neapvienojamas lietas. “Barčikā” apvienotas dažādas deju tehnikas un žanri – rokenrols, nopietni un ne tik nopietni tango, tautas deju un baleta elementi, kā arī baroka laika vēsmas. Jāsaka, ka “Barčika” kokteili veido ārkārtīgi dažādas komponentes, kas kopā veido aizraujošu un asprātīgu dejas izrādi. Tieši pateicoties šiem kontrastiem, izrāde ir ieguvusi savu gaisotni un vienreizību.”
30.martā plkst. 15.00 cirka šovs 3D. Ar jaunu programmu “Planet of neon” krāšņais Eiropas cirka šovs ar mūsdienīgu lāzeru, neona, PRK gaismu un citu specefektu šovu. Biļetes iepriekšpārdošanā.
11.aprīlī plkst. 19.00 Daiņa Skuteļa solo koncerts. Biļešu iepriekšpārdošana. Ieejas maksa - Eur 5, 6, 7. Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Speciāli Daiņa Skuteļa pirmajiem solo koncertiem tika radīta jauna J.Strazda dziesma, kas būs dzirdama arī Latvijas radiostacijās. Vēl koncertā būs dzirdamas populāras dziesmas itāļu, spāņu un portugāļu valodās. Koncertos piedalīsies brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Kubulos
25.martā plkst. 11.30 Balvu Stacijā pasākums komunistiskā genocīda upuru piemiņai “Ir daudzi gadi pagājuši, bet sirdis sāpēt nenorimst...”. Kursēs autobuss uz Kubuliem un atpakaļ no laukuma pie novada domes plkst. 11.15.
29.martā Balvu un Rugāju novadu dramatisko kolektīvu saspēle. Piedalās Balvu, Bērzkalnes, Bērzpils, Briežuciema, Lazdukalna, Tilžas pagastu kolektīvi.

Tilžā
21.martā plkst. 13.00 Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstādes “Notverts mirklis” atklāšana. Tikšanās ar autori, aicināti visi interesenti.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.martā plkst. 18.00 kultūras namā SADANCIS Viļakā  “Kurmis Aldonis aicina”. Dejos: “Dēka”, “Bitīt matos”, Tirzas vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi, Viļakas un Rekavas līnijdejotājas, Baltinavas dāmu deju kopa “Gaspažas”, eksotisko deju grupa. Dziedās un spēlēs “Puiši” no “Rekavas Dzintara”. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
28.martā plkst. 11.00 Upītes tautas namā bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku”.

Rugājos
21.martā no plkst. 19.00 pavasara svinību pasākumi  tautas namā Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” izrāde “Gostu gosts”, ieejas maksa - EUR 2,50.
21.martā plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Galaktika”, var ņemt līdzi groziņus, ieejas maksa - EUR 3,50.
25.martā plkst. 10.00 aicinām uz svinīgu atceres brīdi un ziedu nolikšanu Komunistiskā genocīda upuru piemiņai Rugāju skvērā.
4.aprīlī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dažādo talantu pasākums. Aicināti piedalīties dažādu vecumu dalībnieki, kuri uzskata, ka viņiem ir talants: dziedāt, runāt, spēlēt, dejot, parādīt citiem ko tādu, kas ne katram izdodas. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 1.aprīlim.
5.aprīlī plkst. 20.00 tautas namā grupa “3 Stenori” ar pavasarīgu joku koncertprogrammu “Par, ap un zem...”. Ieejas maksa EUR 1,20 (Ls 1,05).
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.