1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-02-2020
Vārdadienas šodien: Ariadne, Eleonora

Rakstos

Afiša ar 7.februāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: Gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
8.februārī plkst. 18.00 konkurss “Mis un Misters Balvi”.  Biļešu iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā - EUR 14,23, EUR 11,38, EUR 7,11, stāvvietu biļešu nav.
14.februārī plkst. 21.00 Valentīndienas balle. Muzicēs grupa “Ginc & Es”. Iespējams rezervēt galdiņus.
15.februārī plkst. 16.00 Tautas mākslas kolektīvu tematisks koncerts “Es sapņoju par lieliem, baltiem kuģiem...”. Ieeja bezmaksas.
22.februārī plkst. 16.00 dokumentālā filma “Ghetto Games”.
23.februārī plkst. 16.00  “... par Sievieti” - Santa Zapacka un Harijs Ozols sirsnīgā koncertprogrammā. Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 4,27; EUR 5,69.
28.februārī plkst. 16.00 konkurss “Mūsu talanti”.

Balvu Novada muzejā
11.februārī plkst. 15.00 notiks mākslas draugu tikšanās. Mūsu novadnieka J.Ūdra darbi no muzeja krājuma un gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstādes. Visi aicināti!
Izstādes šobrīd
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
o Izstāde veltīta novadniekam Valdim Matīsam.
o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu pagastā
23.februārī plkst. 12.00 Meteņdiena Pilskalnā ar vizināšanos no kalna, pankūkām, grūbas biezputru. Interesantāko braucamrīku īpašniekus gaida pārsteiguma balvas.

Bērzpilī
21.februārī plkst. 22.00 saietu namā deju vakars kopā ar Aināru Lipski.
26.februārī plkst. 16.00 radošā meistardarbnīca - sveču liešana saietu namā.

Bērzkalnē
14.februārī plkst. 19.00 “Bez mīlestības nedzīvojiet...” - Valentīndienas diskoballe Rubeņu saietu namā.
Rubeņu saietu namā līdz 19.februārim skatāmas Tatjanas Ābeltiņas gleznas.

Kubulos

Līdz 1.martam kultūras nama mazajā zālē fotoizstāde “Mana zeme - Latvija”.

Vīksnā
14.februārī plkst. 22.00 tautas namā disko balle mīlētājiem ar DJ Ingaru (Bērzkalne). Ieeja - EUR 2 (Ls 1,42).
22.februārī plkst.13.00 neparasto slīdmodeļu parāde “Metenītis 2014” Vīksnā. Interesantāko modeļu īpašniekus gaida pārsteiguma balvas. Nobeigumā sildīsimies pie ugunskura ar karstu tēju un pankūkām. Pasākuma norise atkarīga no laika apstākļiem!

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
15.februārī plkst. 19.00 Valentīndienas pasākums “Mīlas ugunskurs”. Plkst. 22.00 balle kopā ar “Patriotiem LG”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2 (Ls 1,42), vēlāk - EUR 3 (Ls 2,11).

Šķilbēnos
14.februārī plkst. 20.00 Rekovas kultūras centrā koncerts “Ielūdz Vaļuks!”.  Plkst. 22.00 balle ar grupu “Rolise” (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2 (Ls 1,42), vēlāk - EUR 3 (Ls 2,11). Līdzi var ņemt groziņu.

Rugājos
8.februārī plkst. 12.00 tautas namā aicina iedzīvotājus apmeklēt Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novadu etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālo skati - koncertu. Ieeja brīva.
14.februārī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā organizē PĀRU Spēles. Aicināti pieteikties precētus un neprecētus pārus. Pāriem pieteikšanās līdz 10.februārim pie kultūras nodaļas vadītājas.

Lazdukalnā
15.februārī plkst. 22.00 saietu namā Valentīndienas dreskoda ballīte kopā ar grupu “OTTO”. Dreskoda dominējošā krāsa -sarkans/rozā. Ieejas maksa atbilstoši dreskodam - līdz plkst. 23.00 - EUR 2,50 (Ls 1,76), Vēlāk - EUR 3 (Ls 2,11). Ieejas maksa bez dreskoda no plkst. 22.00 - EUR 3,50 (Ls 2,46).
22.februārī plkst. 15.00 saietu namā Baltinavas dramatiskā kolektīva “Palādas” komēdija Danskovīte “Lauku kurots piļsātnīkīm”. Ieejas maksa - EUR 2,50 (Ls 1,76).

Baltinavā
22.februārī plkst. 16.00 kultūras namā filma “Ghetto games - tas ir tikai sākums”. Ieeja brīva. Plkst. 20.00 muzikāla dzejas kompozīcija “Viens gaismas mirklis”. Ieeja - brīva. Plkst. 22.00 balle ar VIA p.s. “SALA”. Ieejas maksa - EUR 1,42 (Ls 1).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 31.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
2.stāvā līdz 6.februārim Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.
8.februārī plkst.18.00 konkurss “Mis un Misters Balvi”.  Biļešu iepriekšpārdošana Balvu Kultūras un atpūtas centrā - 14,23 EUR, 11,38 EUR, 7,11 EUR, stāvvietu biļešu nav.
14.februārī plkst.21.00 Valentīndienas balle. Muzicēs grupa “Ginc & Es”. Iespējams rezervēt galdiņus.
15.februārī plkst.16.00 Tautas mākslas kolektīvu tematisks koncerts “Es sapņoju par lieliem, baltiem kuģiem...”. Ieeja bezmaksas.
22.februārī plkst.16.00 dokumentālā filma “Ghetto Games”.
23.februārī plkst. 16.00  “... par Sievieti” - Santa Zapacka un Harijs Ozols sirsnīgā koncertprogrammā. Biļetes iepriekšpārdošanā 4,27 EUR; 5,69 EUR.
28.februārī plkst.16.00 konkurss “Mūsu talanti”.

Balvu Novada muzejā
Izstādes šobrīd
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
o Veltījums novadniekam - sauszemes spēku brigādes ģenerālim, atjaunotās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektoram, Latvijas militārajam atašejam ASV, Kanādā un Krievijā - Valdim Matīsam. Izstādē skatāmas fotogrāfijas, dokumenti, ģenerāļa svētku un ikdienas formas tērpi, apbalvojumi.
o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
Līdz 31.janvārim Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

Balvu pagastā
23.februārī plkst.12.00 Meteņdiena Pilskalnā ar vizināšanos no kalna, pankūkām, grūbas biezputru. Interesantāko braucamrīku īpašniekus gaida pārsteiguma balvas.

Bērzpilī
21.februārī plkst.22.00 saietu namā deju vakars kopā ar Aināru Lipski.
26.februārī plkst.16.00 radošā meistardarbnīca - sveču liešana saietu namā.

Bērzkalnē
4.februārī plkst.17.00 sveču liešanas darbnīca kultūras un atpūtas telpās Bērzkalnē.
5.februārī plkst.17.00 sveču liešanas darbnīca Rubeņu saietu namā.
14.februārī plkst.19.00 “Bez mīlestības nedzīvojiet...” - Valentīndienas diskoballe Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
1.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts. Piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi un Baltinavas dāmu deju kolektīvs “Gaspažas”. Koncertā ieeja brīva.
Plkst. 22.00 balle. Spēlēs “Savējie”. Ballē tiem, kuri apmeklēja koncertu, ieejas maksa - 1 EUR (0,70 Ls), pārējiem - 2 EUR (1,42 Ls).

Kubulos
1.februārī plkst.17.00 kultūras namā tautisko deju kolektīvu sadancošanās “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam....XI”. Piedalās: TDK “Cielaviņa”(Kubuli), “Dzērvenīte” (Rīga), “Randiņš” (Cēsis), “Žuburi” (Lubāna), Lubānas vidusskolas DK, JDK  “Strūga” (Riebiņu nov.), Rugāju novada JDK.
No 1.februāra līdz 1.martam kultūras nama mazajā zālē fotoizstāde “Mana zeme - Latvija”.

Pansionātā “Balvi”
1.februārī plkst.14.00 tautisko deju kolektīvu sadancošanās “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam.... XI” labdarības koncerts. Piedalās Lubānas vidusskolas deju kolektīvi, Riebiņu KC JDK “Strūga”, “Dzērvenīte”(Rīga).

Tilžā
31.janvārī plkst.20.00 kultūras namā dramatisko kolektīvu saspēle “Kaimiņu būšana”. Piedalās Tilžas amatierteātris “Spogulis”, Vectilžas un Krišjāņu dramatiskie kolektīvi. Ieejas maksa - ziedojumi - 1 EUR (0,70 Ls). Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Zintis.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim tautas namā Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
14.februārī plkst.22.00 tautas namā disko balle mīlētājiem ar DJ Ingaru (Bērzkalne).  Ieeja - 2 EUR (Ls 1,42).
22.februārī plkst.13.00 neparasto slīdmodeļu parāde “Metenītis 2014” Vīksnas pagastā.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās".

Medņevā
15.februārī plkst. 19.00 Valentīndienas pasākums “Mīlas ugunskurs”. Plkst. 22.00 balle kopā ar “Patriotiem LG”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 -2 EUR (1,42 Ls), vēlāk - 3 EUR (2,11Ls).

Šķilbēnos
2.februārī plkst.17.00 Rekovas kultūras centrā Viktors Kozlitins ar koncerta programmu “Krievu romances”. Ieejas maksa - 3 EUR (Ls 2,11).

Rugājos
8.februārī  plkst. 12.00 un plkst.17.00 tautas namā aicina iedzīvotājus apmeklēt Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novadu etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālo skati- koncertu. Ieeja brīva.
14.februārī Rugāju tautas namā organizē PĀRU Spēles. Aicināti pieteikties precētus un neprecētus pārus. Pāriem pieteikšanās līdz 10.februārim pie kultūras nodaļas vadītājas.

Baltinavā
22.februārī plkst. 16.00 kultūras namā filma “Ghetto games - tas ir tikai sākums”. Ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 24.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.
25.janvārī no plkst. 14.00 un 26.janvārī no plkst. 11.00 4. Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls “Pa modes pakāpieniem”. Ieejas maksa uz katru dienu 2 EUR (Ls 1,41).
26.janvārī plkst. 16.30 Balvu pilsētas deju studiju koncerts un konkursa rezultātu paziņošana.
Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja redzēt radošus un interesantus stila un imidža tērpus, avangarda tērpus, vakartērpus un tērpus ar “Etno motīviem”, kā arī vairākas teatralizēto tērpu kolekcijas no Lietuvas un Latvijas.
28.janvārī sākas biļešu iepriekšpārdošana uz konkursu “Mis un Misters Balvi 2013”, kas notiks 8.februārī plkst. 18.00.
14.februārī plkst.21.00 Valentīndienas balle. Muzicēs grupa “Ginc & Es”. Iespējams rezervēt galdiņus.
15.februārī plkst.16.00 Tautas mākslas kolektīvu tematisks koncerts “Es sapņoju par lieliem, baltiem kuģiem...”. Ieeja bezmaksas.

Balvu Novada muzejā
Izstādes šobrīd
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde.
o Izstāde, veltīta novadniekam V.Matīsam.
o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
Līdz 31.janvārim Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
 
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Ar šī gada janvāri būs iespēja darboties pulciņā un apgūt:
* Elektronikas, elektrotehnikas pamatus, pašiem skaitot, rēķinot, lodējot dažādas darbības shēmas.
* Programmēšanas pamatus, kā arī ar saviem izstrādājumiem piedalīties robotikas sacensībās.
* Auto, kuģu, raķešu un lidmodelisma pamatus, caur tiem dziļāk izprotot dažādus fizikālus procesus.

Briežuciemā
1.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts. Piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi un Baltinavas dāmu deju kolektīvs “Gaspažas”. Koncertā ieeja brīva.
Plkst. 22.00 balle. Spēlēs “Savējie”. Ballē tiem, kuri apmeklēja koncertu, ieejas maksa - 1 EUR (0,70 Ls), pārējiem - 2 EUR (1,42 Ls).

Lazdulejā
25.janvārī plkst. 11.00 saietu namā pagasta iedzīvotāju fotoizstādes “Mūsu ģimenes mīluļi” atklāšana.

Tilžā
31.janvārī plkst.20.00 kultūras namā dramatisko kolektīvu saspēle “Kaimiņu būšana”. Piedalās Tilžas amatierteātris “Spogulis”, Vectilžas un Krišjāņu dramatiskie kolektīvi. Ieejas maksa - ziedojumi - 1 EUR (0,70 Ls). Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Zintis.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim tautas namā Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Šķilbēnos
2.februārī plkst.17.00 Rekovas kultūras centrā Viktors Kozlitins ar koncerta programmu “Krievu romances”. Ieejas maksa  3 EUR (Ls 2,11).

Rugājos
8.februārī  plkst. 12.00 un plkst.17.00 tautas namā aicina iedzīvotājus apmeklēt Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novadu etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu reģionālo skati- koncertu. Ieeja brīva.
14.februārī Rugāju tautas namā organizē PĀRU Spēles. Aicināti pieteikties precētus un neprecētus pārus. Pāriem pieteikšanās līdz 10.februārim pie kultūras nodaļas vadītājas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 18.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.
18.janvārī plkst. 17.00 “Vecais Jaunais gads” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Organizē krievu kultūras biedrība “Razdoļje”. Piedalās ansamblis “Harmonija” no Rēzeknes un grupa “Prieks” no Daugavpils. Ieeja bezmaksas.
25. un 26.janvārī 4.Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls “Pa modes pakāpieniem”.

Balvu Novada muzejā
Ar 21.janvāri visus priecēs mūsu pašu gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. Visi mīļi gaidīti apskatīt darbus un pārējās izstādes muzejā.
Izstādes šobrīd:
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
o Izstāde, veltīta novadniekam V.Matīsam.
Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas:
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
Līdz 31.janvārim Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.
 
Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Ar šī gada janvāri būs iespēja darboties pulciņā un apgūt:
* Elektronikas, elektrotehnikas pamatus, pašiem skaitot, rēķinot, lodējot dažādas darbības shēmas.
* Programmēšanas pamatus, kā arī ar saviem izstrādājumiem piedalīties robotikas sacensībās.
* Auto, kuģu, raķešu un lidmodelisma pamatus, caur tiem dziļāk izprotot dažādus fizikālus procesus.

Bērzpilī
22.janvārī plkst. 16.00 saietu namā jauna radošā darbnīca (maksas) - celaiņu un prievīšu aušana. Līdzi jāņem parastā dzija, tambordiegi. Pieteikties līdz 20.janvārim pie A.Krivišas.

Bērzkalnē
20.janvārī plkst. 17.00 barikāžu aizstāvju atceres diena Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
1.februārī plkst. 20.00 gada ieskaņas koncerts. Piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi un Baltinavas dāmu deju kolektīvs “Gaspažas”. Koncertā ieeja brīva.
Plkst. 22.00 balle. Spēlēs “Savējie”. Ballē tiem, kuri apmeklēja koncertu, ieejas maksa - 1 EUR (0,70 Ls), pārējiem - 2 EUR (1,42 Ls).

Lazdulejā
18.janvārī plkst. 17.00 saietu namā zolītes vakars.
25.janvārī plkst. 11.00 saietu namā pagasta iedzīvotāju fotoizstādes “Mūsu ģimenes mīluļi” atklāšana.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim tautas namā Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
18.janvārī plkst. 19.00 “Draudzības čemodāns”. Piedalās Viļakas, Balvu un Kārsavas novada dramatiskie kolektīvi. Muzicēs “Medņevas muzikanti”. Ieejas maksa uz balli - 1,50 EUR  (1,05 Ls). Līdzi var ņemt groziņu.

Lazdukalnā
18.janvārī plkst. 22.00 saietu namā twitter ballīte kopā ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa - 3  EUR (Ls 2,11).

Baltinavā
18.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā JAUNGADA diskoballīte ar DJ LB, DJ ZAI*, DJ ARTHUR SLISHAN. Būs atrakcijas un balvas (laimīgās stundas - 23.00, 00.00, 01.00). Ieejas maksa - 1,42 EUR (Ls1).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 10.janvāri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:
2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.
18.janvārī plkst. 17.00 “Vecais Jaunais gads” Balvu Kultūras un atpūtas centrā. Organizē krievu kultūras biedrība “Razdoļje”. Piedalās ansamblis “Harmonija” no Rēzeknes un grupa “Prieks” no Daugavpils. Ieeja bezmaksas.
25. un 26.janvārī 4.Starptautiskais bērnu un jauniešu talantu un modes festivāls “Pa modes pakāpieniem”.

Balvu Novada muzejā
Ar 15.janvāri  Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas.
Ar 20.janvāra plkst. 15.00 mūs visus priecēs mūsu pašu gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. Visi mīļi gaidīti!
Izstādes šobrīd:
o Līdz janvāra vidum vēl ir iespējams apskatīt V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstādi. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Līdz 13.janvārim vēl ir iespējams apskatīt N.Gorkina gleznu izstādi “Atgriešanās”.
o Izstāde, veltīta novadniekam V.Matīsam.
o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies!
Pastāvīgās ekspozīcijas:
o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
Līdz 31.janvārim Balvu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde.

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Ar šī gada janvāri būs iespēja darboties pulciņā un apgūt:
* Elektronikas, elektrotehnikas pamatus, pašiem skaitot, rēķinot, lodējot dažādas darbības shēmas.
* Programmēšanas pamatus, kā arī ar saviem izstrādājumiem piedalīties robotikas sacensībās.
* Auto, kuģu, raķešu un lidmodelisma pamatus, caur tiem dziļāk izprotot dažādus fizikālus procesus.

Bērzpilī
22.janvārī plkst. 11.00 saietu namā radošā darbnīca - gatavosim prievītes.

Bērzkalnē
11.janvārī plkst. 19.00 “Vecais Jaunais gads” Rubeņu saietu namā.
20.janvārī plkst. 17.00 barikāžu aizstāvju atceres diena Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
Aicinām piebiedroties līnijdejotāju pulciņam. Atnāc uz tautas namu 16.janvārī plkst. 19.00! Ja iepatiksies, dejosim savam priekam un kopīgi pavadīsim brīvo laiku.

Lazdulejā
11.janvārī plkst. 20.00 saietu namā Jaungada karnevāls.
18.janvārī plkst. 17.00 saietu namā zolītes vakars.
25.janvārī plkst. 11.00 saietu namā pagasta iedzīvotāju fotoizstādes “Mūsu ģimenes mīluļi” atklāšana.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim tautas namā Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.

Krišjāņos
10.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā Jaungada karnevāls. Masku parāde no plkst. 23.00 līdz 24.00. Ieejas maksa - 2 EUR  (Ls 1,41). Spēlēs Kaspars Maks (Gulbene).

Tilžā
11.janvārī plkst. 22.00 kultūras namā Jaungada karnevāls.  Plkst. 23.00 uguns deju šovs - Alex Valter (Rīga).
Masku parāde no plkst. 23.00 līdz 24.00. Ieejas maksa - 3 EUR (Ls 2,11). Spēlēs Zintis Krakops.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
10.janvārī plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - 1,50 EUR  (Ls 1,05), vēlāk - 2 EUR  (Ls 1,41).
18.janvārī plkst. 19.00 “Draudzības čemodāns”. Piedalās Viļakas, Balvu un Kārsavas novada dramatiskie kolektīvi. Muzicēs “Medņevas muzikanti”. Ieejas maksa uz balli - 1,50 EUR  (1,05 Ls). Līdzi var ņemt groziņu.

Šķilbēnos
11.janvārī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā Jaungada balle kopā ar grupu “Muiža” (Cēsis). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - 2 EUR (Ls 1,41), pēc plkst. 23.00 - 3 EUR (Ls 2,11). Līdzi var ņemt groziņu.

Lazdukalnā
18.janvārī plkst. 22.00 saietu namā twitter ballīte kopā ar grupu “Ginc un Es”. Ieejas maksa - 3  EUR (Ls 2,11).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.