1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-09-2020
Vārdadienas šodien: Maigurs, Mārica, Māris

Rakstos

Afiša ar 13.jūniju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
Edītes un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde “Mans bērns”.
Dzintara Putniņa fotoizstāde “Ziedi un ainavas”.
15.jūnijā plkst. 13.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI piecgadīgajiem balveniešiem.
23. jūnijā plkst.20.00 Līgo pasākums Balvu pilsētas parka estrādē. Sadziedāšanās koncerts ar jokiem pa vidu “23 skaistas latviešu dziesmas dzied Balvu iedzīvotāji”. Režisors Māris Lāpāns.
Plkst.22.00 ugunskura iededzināšana kopā ar tautas muzikantiem.
Plkst.22.30 dejas līdz rīta gaismai kopā ar grupu “Mani Mākoņi” un Dj Čivix.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
Līdz 30.jūnijam skatāma 6.klases skolēna Kristera Zelča no koka darināto darbu izstāde izstāžu ciklā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”.

Bērzkalnē
13.jūnijā plkst. 21.00  “Atkal vasara zied” disko-ballīte Rubeņu saietu namā.
23.jūnijā plkst.20.00 Līgo pasākums “Īsa bija Jāņu nakts…” Bērzkalnes pagasta estrādē.

Bērzpilī
22.jūnijā pagasta centrā plkst. 12.00 tirgus, aicināti mājražotāji ar alu, sieru, medu, maizi u.c.  Turpat centrā pie saietu nama ar dziesmām un rotaļām visus ielīksmos Bērzpils lauku kapela, folkloras kopa “Saivenis”, sieviešu vokālais ansamblis “Naktsvijoles”, Rugāju novada dāmu anasmblis. Būs vainagu gatavošanas meistardarbnīca. Līdzi jāņem savi materiāli: zaļumi, ziedi, diegi, šķēres.
28.jūnijā Bērnības svētki. Aicinām pieteikt bērnus līdz 15.jūnijam pie A.Krivišas saietu namā vai pa tālruni. (Ja būs mazāk par 5 bērniem, svētkus rīkos nākamgad).
28.jūnijā Jaunības svētki. Pagasta jauniešus, kuriem 18 gadi, aicinām pieteikties līdz 20.jūnijam pie A.Krivišas saietu namā vai pa tālruni.

Briežuciemā
21.jūnijā plkst. 21.00 pirmsjāņu ielīgošana. Tautas muzikantu koncerts “Sirds melodijas”. Piedalās Balvu, Viļakas, Baltinavas novadu muzikanti. Pēc koncerta - ugunskura iedegšana, muzicēšana, Līgo dziesmas. Ieeja brīva.

Kubulos
14.jūnijā piemiņas pasākums Komunistiskā genocīda upuriem pie Piemiņas akmens represētajiem Balvu stacijā.

Krišjāņos
20.jūnijā plkst. 11.00 Zaļais tirdziņš. Plkst. 20.00 pasākums “Līgo veci, līgo jauni!”. Pagasta karoga un logo prezentēšana. Plkst. 22.00 balle kopā ar muzikālo grupu “Sābri” (Salnava). Ieeja brīva.

Tilžā
23.jūnijā plkst. 9.00 tirgus laukuma atklāšana centrā un zaļais tirdziņš. Plkst. 21.00 estrādē pagasta pašdarbības kolektīvu koncertuzvedums “Īsa pamācība Līgo svētku svinēšanā”. Pēc uzveduma kopīga līgošana un ugunskura iedegšana. Plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar muzikantiem no salnavas. Ieeja brīva.

Vectilžā
21.jūnijā plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā Saikavas amatierteātra izrāde  V.Pupure “Kaimiņu būšana”. Ieejas maksa - 50 centi.
23.jūnijā plkst. 20.00 pagasta estrādē koncerts “Rūtoj bite, rūtoj saule”. Koncertā piedalās Vectilžas pagasta JTD kolektīvs, folkloras kopa “Saime”, Balvu KAC deju kopa “Atvasara”. Pēc koncerta - ugunskura iedegšana. Diskoballe. Ieeja brīva.

Vīksnā
21.jūnijā plkst. 15.00 tautas namā Bērnības svētki “Puķu balle” 2009.gadā dzimušajiem bērniem. Pieteikšanās.
28.jūnijā plkst. 19.00 pie tautas nama “Aizezeres kapelai -30!” Pēterdienas koncerts. Plkst. 21.00 pie tautas nama balle “Līgojam līdz Pēteriem” kopā ar Kasparu Maku. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāma Olgas Rečes gleznu izstāde “Daba iedvesmo”.
13.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidums. Pēc pasākuma ballīte parka estrādē (lietus gadījumā - kultūras namā).
23.jūnijā plkst. 20.00 pasākums “Sadzīduosem, sadoncuosem!”. Pēc tam balle  - brāļi Puncuļi. Ieeja brīva.  

Šķilbēnos
21.jūnijā plkst. 21.00 parkā pie Upītes tautas nama “Vasaras saulgriežu ielīgošana”. Ugunskurs, dziesmas, danči, siers un alus, kā arī Upītes tautas namā balle kopā ar grupu “Seniori”. Ieeja brīva.
22.jūnijā plkst. 18.00 stāvlaukumā pie kultūras centra “Rekova” ielīgot Jāņus aicina “Bitīt matos!” Piedalās rokgrupa “Naprouts”, deju kopa “Dēka”, Bērzpils jauniešu tautu deju kolektīvs un Upītes folkloras kopa, bet pagasta Līgas un Jāņus meklēs divas šarmantas dāmas - Dome un Stepce.

Medņevā
22.jūnijā plkst. 21.00 laukumā pie pagasta pasākums “Līgo, Jānīt, līgodams”. Vēlāk diskoballe. Ieeja brīva.

Rugāju novadā
14.jūnijā plkst. 10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Rugāju skvērā. Atnāciet, nolieciet ziedus un atdodiet godu tiem komunistiskā genocīda upuriem, kuri tika izsūtīti un neatgriezās no tālās Sibīrijas taigām.
23.jūnijā Līgo svētki Rugāju parkā ar kopīgu Jāņuguns iedegšanu, balēšanu un jautrām izdarībām kopā ar mūziķi Juri Ķirsonu no grupas “OTTO”. Ieeja brīva.
28.jūnijā plkst. 19.00 Rugāju parkā deju festivāls “Lustīgs šur, lustīgs tur”. Piedalās kolektīvi no vairākiem Latvijas novadiem un vieskolektīvs no Igaunijas. Plkst. 22.00 zaļumballe, spēlēs populārā šlāgergrupa “Gints un es”, ieejas maksa - EUR 3.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

 

Afiša ar 6.jūniju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
Edītes un Nikolaja Gorkinu fotoizstāde “Mans bērns”.
Dzintara Putniņa fotoizstāde “Ziedi un ainavas”.
15.jūnijā plkst. 13.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI piecgadīgajiem balveniešiem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 4.jūnijam.
23.jūnijā Balvu pilsētas parka estrādē - Līgo svētki ar muzikālu uzvedumu, kurā piedalās 20 dziedošie balvenieši.

Balvu Novada muzejā
Izstādes uz laiku slēgtas. Notiek ekspozīcijas rekonstrukcija.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
Līdz 30.jūnijam skatāma 6.klases skolēna Kristera Zelča no koka darināto darbu izstāde izstāžu ciklā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”.

Bērzkalnē
13.jūnijā plkst. 21.00  “Atkal vasara zied” disko-ballīte Rubeņu saietu namā.
23.jūnijā plkst. 20.00 Līgo pasākums “Īsa bija Jāņu nakts…” Bērzkalnes pagasta estrādē.

Bērzpilī
22.jūnijā pagasta centrā pie saietu nama plkst. 9.00 pirms Zāļu dienas tirgus un plkst. 9.30 visus ielīksmos Bērzpils lauku kapela, folkloras kopa “Saivenis”, sieviešu vokālais ansamblis. Būs dziesmas, rotaļas un citas jautras izdarības, saistītas ar Līgo svētkiem.
28.jūnijā Bērnības svētki. Aicinām pieteikt bērnus līdz 15.jūnijam pie A.Krivišas saietu namā vai pa tālruni. (Ja būs mazāk par 5 bērniem, svētki tiks rīkoti nākamgad).
28.jūnijā Jaunības svētki. Pagasta jauniešus, kuriem 18 gadi, aicinām pieteikties līdz 20.jūnijam pie A.Krivišas saietu namā vai pa tālruni.

Kubulos
7.jūnijā plkst. 12.00 kultūras namā Bērnības svētki 2009.gadā dzimušajiem Kubulu pagasta mazuļiem. Pieteikties pagasta pārvaldē.
14.jūnijā piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem pie Piemiņas akmens represētajiem Balvu stacijā.

Tilžā
7.jūnijā plkst. 14.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI. Aicinām piedalīties 2009./2010. gadā dzimušos bērnus.
7.jūnijā plkst. 22.00 Tilžas estrādē vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 2,50.
8.jūnijā plkst. 13.00 Tilžas evaņģēliski luteriskajā baznīcā Vasarsvētku dievkalpojums.

Vectilžā
21.jūnijā plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā Saikavas amatierteātra izrāde,  V.Pupure “Kaimiņu būšana”. Ieejas maksa - 50 centi.
23.jūnijā plkst. 20.00 pagasta estrādē koncerts “Rūtoj bite, rūtoj saule”. Koncertā piedalās Vectilžas pagasta JTD kolektīvs, folkloras kopa “Saime”, Balvu KAC deju kopa “Atvasara”. Pēc koncerta ugunskura iedegšana. Diskoballe. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāma Olgas Rečes gleznu izstāde “Daba iedvesmo”.
7.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 12.klases izlaidums.
13.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidums.  

Viļakā
7.jūnijā plkst. 18.00 pilsētas estrādē skanošā sestdiena “Īsa pamācība mīlēšanā” (pēc R.Blaumaņa noveļu motīviem) Viļakas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums. Plkst. 22.00 ZAĻUMBALLE. Spēlēs grupa “Kamēr jauni” (Madona).
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Šķilbēnos
21.jūnijā plkst. 21.00 parkā pie Upītes tautas nama “Vasaras saulgriežu ielīgošana”. Ugunskurs, dziesmas, danči, siers un alus, kā arī Upītes tautas namā balle kopā ar grupu “Seniori”. Ieeja brīva.

Medņevā
10.jūnijā plkst. 17.00 sporta deju skolas dalībnieku sezonas noslēguma koncerts.
22.jūnijā plkst. 21.00 laukumā pie pagasta pasākums “Līgo, Jānīt, līgodams”. Vēlāk diskoballe. Ieeja brīva.

Rugāju novadā
8.jūnijā plkst. 11.00 pirms dievkalpojuma Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā aicinām apmeklēt Vasarsvētku garīgās mūzikas koncertu vokālā ansambļa “Naktsputni” (no Lubānas) izpildījumā.
8.jūnijā plkst. 14.00 pirms dievkalpojuma Rugāju Romas katoļu baznīcā aicinām apmeklēt Vasarsvētku garīgās mūzikas koncertu. Piedalās Rugāju jauktais koris, dzied un spēlē Laura Bocāne no Daugavpils.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta
 

Afiša ar 30.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde. Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
31.maijā plkst. 13.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra festivāla atklāšanas pasākums “Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā”.
Plkst. 17.30 svētku gājiens no laukuma pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Maršruts: Bērzpils iela -Teātra iela- Partizānu iela -Brīvības iela.
15.jūnijā plkst. 13.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI piecgadīgajiem balveniešiem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 4.jūnijam.
23.jūnijā Balvu pilsētas parka estrādē - Līgo svētki ar muzikālu uzvedumu, kurā piedalās 20 dziedošie balvenieši.

Balvu pilsētas parkā
31.maijā plkst. 18.00 bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Lielkoncerts “BALVU VILCIŅŠ DEJOT SAUC”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautas deju kolektīvi.
Pēc koncerta ap plkst. 20.00 sadancošanās disko ritmos.

Balvu Novada muzejā
Izstādes uz laiku slēgtas. Notiek ekspozīcijas rekonstrukcija.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
No 2. līdz 30.jūnijam skatāma 6.klases skolēna Kristera Zelča no koka darināto darbu izstāde izstāžu ciklā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”.

Bērzkalnē
31.maijā plkst. 15.00 sezonas atklāšana Bērzkalnes estrādē. Piedalās Rēzeknes un Valmieras bērnu deju kolektīvi. Vīksnas pašdarbnieku teatralizēts uzvedums. Ap plkst. 21.00 balle. Muzicēs Zintis Krakops.
14.jūnijā plkst. 20.00  “Atkal vasara zied” disko-ballīte Rubeņu saietu namā.
23.jūnijā plkst.20.00 “Īsa bija Jāņu nakts…” Līgo pasākums Bērzkalnes pagasta estrādē.

Kubulos
31.maijā plkst. 15.00 kultūras namā dejo bērnu tautas deju kolektīvi - Gulbenes novada “Draiskuļi”, “Dzirkstīte”, “Rūsiņš” un Babītes novada “Kaspīne”.
7.jūnijā plkst.12.00 kultūras namā Bērnības svētki 2009.gadā dzimušajiem Kubulu pagasta mazuļiem. Pieteikties pagasta pārvaldē.
14.jūnijā piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem pie Piemiņas akmens represētajiem Balvu stacijā.

Balvu pansionātā
31.maijā plkst. 15.00 dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
7.jūnijā plkst. 14.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI. Aicinām piedalīties 2009./2010. gadā dzimušos bērnus. Svētku dalībniekus lūdzam pieteikt līdz 5.jūnijam pagasta pārvaldē vai kultūras darba organizatorei.
7.jūnijā plkst. 22.00 Tilžas estrādē vasaras sezonas atklāšanas zaļumballe. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - EUR 2,50.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
31.maijā plkst. 12.00 kultūras namā Bērnības svētki. Plkst. 22.00 Baltinavas parkā vasaras sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu “Elektrolīts”. Ieeja – brīva. Darbosies bufete.
1.jūnijā plkst. 15.00 kultūras namā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums.
4.jūnijā plkst. 11.00 kultūras namā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas izlaidums.
7.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 12.klases izlaidums.
13.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidums.  

Viļakā
7.jūnijā plkst. 18.00 pilsētas estrādē skanošā sestdiena “Īsa pamācība mīlēšanā” (pēc R.Blaumaņa noveļu motīviem) Viļakas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums. Plkst. 22.00 ZAĻUMBALLE. Spēlēs grupa “Kamēr jauni” (Madona).
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
22.jūnijā plkst. 21.00 laukumā pie pagasta pasākums “Līgo, Jānīt, līgodams”. Vēlāk diskoballe. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
30.maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā diskotēka. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50, vēlāk - EUR 2.

Rugāju novadā
8.jūnijā plkst. 11.00 pirms dievkalpojuma Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā aicinām apmeklēt Vasarsvētku garīgās mūzikas koncertu vokālā ansambļa “Naktsputni” (no Lubānas) izpildījumā.
8.jūnijā plkst. 14.00 pirms dievkalpojuma Rugāju Romas katoļu baznīcā aicinām apmeklēt Vasarsvētku garīgās mūzikas koncertu. Piedalās Rugāju jauktais koris, dzied un spēlē Laura Bocāne no Daugavpils.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta
 

Afiša ar 23.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde. Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
31.maijā plkst. 13.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra festivāla atklāšanas pasākums “Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā”.
Plkst. 17.30 svētku gājiens no laukuma pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Maršruts: Bērzpils iela - Teātra iela - Partizānu iela - Brīvības iela.
15.jūnijā plkst. 13.00 BĒRNĪBAS SVĒTKI piecgadīgajiem balveniešiem. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 4.jūnijam.

Balvu pilsētas parkā
31.maijā plkst. 18.00 bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Lielkoncerts “BALVU VILCIŅŠ DEJOT SAUC”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu deju kolektīvi.
Pēc koncerta ap plkst. 20.00 sadancošanās disko ritmos.

Balvu Novada muzejā
Izstādes uz laiku slēgtas. Notiek ekspozīcijas rekonstrukcija.

Balvu Mākslas skolā
o Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
o  Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”.
 o Lasītājas, gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem.
 o Latvijas valsts mežu fotoizstāde “Mežs”.

Bērzkalnē
31.maijā plkst. 15.00 sezonas atklāšana Bērzkalnes estrādē. Piedalās Rēzeknes un Valmieras bērnu deju kolektīvi. Vīksnas pašdarbnieku teatralizēts uzvedums. Ap plkst. 21.00 balle. Muzicēs Zintis Krakops.

Kubulos
31.maijā plkst. 15.00 kultūras namā dejo Gulbenes un Babītes novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Balvu pansionātā
31.maijā plkst. 15.00 dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem:
29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos;
31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
Tilžas kultūras namā skatāma Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā  fotogrāfiju izstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
31.maijā plkst. 12.00 kultūras namā Bērnības svētki. Plkst. 22.00 Baltinavas parkā vasaras sezonas atklāšanas balle kopā ar grupu “Elektrolīts”. Ieeja – brīva. Darbosies bufete.
1.jūnijā plkst. 15.00  kultūras namā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas izlaidums.
4.jūnijā plkst. 11.00 kultūras namā Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas izlaidums.
7.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 12.klases izlaidums.
13.jūnijā plkst. 19.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas 9.klases izlaidums.  

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro.

Medņevā
23.maijā tautas namā diskotēka. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 1,50, vēlāk - 2,50 EUR.
Maija dziedājumi: 25.maijā plkst. 18.00 - Medņevas krusts, plkst. 19.00 - Lodumas krusts.

Šķilbēnos
25.maijā plkst. 12.00 šķilbēnu pagasta Balkanos riteņbraukšanas sacensības.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 16.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde. Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.
17.maijā Balvos - Eiropas muzeju nakts.
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca būs atvērta no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Plkst. 19.00 tematisks pasākums.
Pie Balvu Novada muzeja plkst. 20.00 Muzeju nakts atklāšanā koncertēs folkloras kopa “Rekavas Dzintars” un Balvu novada bērnu tautu deju kolektīvi.
No plkst. 21.00 Dzintars Dvinskis ar draugiem piedāvās iepazīt senos motociklus. Piedalās deju studija “Leo” un “Terpsihora”.
Plkst. 21.00 Balvu ugunsdzēsēju (VUGD un BUB) padomi, kā savaldīt sarkano gaili.
Līdz pat pusnaktij būs skatāma Dzintara Putniņa fotoizstāde (un, iespējams, arī vēl  kādu Dzintaru) un Dzintara Studenta “Studentu” darba izstāde.
No plkst. 21.00 pie Balvu Bērnu un jauniešu centra darbosies “Sarkanais CHILI pagalms” ar iespēju baudīt sarkanu tēju un sarkanus saldumus, baudīt vakara atmosfēru un iesaistīties vakara veidošanā katram pašam.
Ēriks Kanaviņš aicinās doties ar plostu “Vilnītis” lūkoties dzintarainajā zvaigžņu atspulgā.
Pasākums “Dzintara elpa Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā” (Dārza ielā 2) no plkst. 21.00 līdz 24.00. Izstāde “Dzintara darinājumi”, dzintars mūzikā un literatūrā, “Tālim matīsam (1904.-1985.) - dzintara dziesminiekam -110”.

31.maijā plkst. 13.00 laukumā pie KAC festivāla atklāšanas pasākums "Saule danci ritināja pašā Balvu vidiņā". Plkst. 17.30 svētku gājiens. Maršruts: Bērzpils - Teātra - Partizānu - Brīvības iela.


Balvu pilsētas parkā
31.maijā plkst. 18.00 bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Lielkoncerts “BALVU VILCIŅŠ DEJOT SAUC”. Piedalās 15 novadu un pilsētu bērnu tautu deju kolektīvi. Pēc koncerta ap plkst. 20.00 sadancošanās disko ritmos. 
Kubulu kultūras namā plkst. 15.00 dejo Gulbenes un Babītes novadu bērnu tautas deju kolektīvi. Bērzkalnes pagasta estrādē dejo Rēzeknes, Valmieras pilsētu bērnu tautas deju kolektīvi. Balvu pansionātā dejo Baldones un Mālpils novadu bērnu tautas deju kolektīvi.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mākslas skolā
o Keramiķes un gleznotājas Vēsmas Ušpeles gleznu personālizstāde.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju Signijas un Ingas Voicišu radošo darbu izstāde “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”. o Lasītājas, gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieces Ingrīdas Skučas gleznas abonementā bērniem. o Latvijas valsts mežu fotoizstāde “Mežs”.

Bērzpilī
17.maijā pagasta svētki “Lielais pavasara jampadracis”. Plkst. 9.00 tirgus pagasta centrā pie saietu nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji.
Plkst. 11.00 Bērzpils vsk. sporta laukumā sporta aktivitātes visām paaudzēm; bērniem vizināšanās ar poniju (maksas pakalpojums); kā arī citas aktivitātes.
Pirms koncerta konkursu “Pagasta darbīgākās ģimenes” un “Izpalīdzīgā kaimiņa” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts “Ūdeņi, kas vieno”, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap 22.30 balle, spēlē grupa “Starpbrīdis” (Līvāni),  ieeja brīva.

Briežuciemā
Bibliotēkā apskatāma rotaļlietu un citu senu lietu izstāde.
Tautas namā fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbi.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 22.maijā plkst. 14.00 - Ranguču kapos; 29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos; 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
Tilžas kultūras namā skatāma Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrā fotogrāfiju izstāde “Iepazīsim Latviju - Balttour 2014”.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
Novada muzejā 17.maijā muzeju nakts “Dzintara pilieni Baltinavā”. Muzeju nakts aktivitātes sāksies plkst. 20.00 ar mākslinieces Olgas Rečes gleznu izstādes “Iedvesma dabā” atkāšanu. Muzeja viesiem būs unikāla iespēja piedalīties saulaino dzintarziepju gatavošanas meistardarbnīcā, ko vadīs Sandra Bukša. Interesentiem būs izdevība savērt saules lāses pavedienos pērļošanas meistardarbnīcā, ko vadīs Iveta Gabrāne. Vakara gaitā muzeja apmeklētāji varēs uzzināt dažādus dzintarīgus faktus un piedalīties aktivitātēs. Muzeju naktī arī pastāvīgā ekspozīcija būs atvērta apmeklētājiem!
16.maijā ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro. Pieteikšanās pagasta pārvaldē līdz 21.maijam.

Šķilbēnos
Riteņbraukšanas sacensības šķilbēnu pagasta Balkanos, kas bija paredzētas 18.maijā, pārceltas uz 25.maiju plkst. 12.00.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat iniciatīvu ieviest valsts apmaksātu zobārstniecību bērniem akūtās situācijās?

pozitīvi - 54.5%
negatīvi - 9.1%
pakalpojumi jau tiek apmaksāti - 9.1%
šāds pakalpojums jānodrošina visiem iedzīvotājiem - 27.3%
mani tas neinteresē - 0%

Balsis kopā: 11
Balsošana šajā aptaujā ir beigusies ir: Septembris 22, 2020