1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-09-2020
Vārdadienas šodien: Maigurs, Mārica, Māris

Rakstos

Afiša ar 9.maiju

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Bērzpilī
Līdz 14.maijam Bērzpils pagasta iedzīvotajiem tiek izsludināti konkursi.
1.konkurss  “Pagasta darbīgās ģimenes noteikšana” (ģimenes, kuras čakli darbojas Bērzpils pagasta sabiedriskajā dzīvē, kultūrā, sportā vai draudzē u.c.).
 2. konkurss “Mans izpalīdzīgais kaimiņš”.
Neesi kūtrs un vienaldzīgs, līdzdarbojies! Piesaki savu darbīgāko ģimeni kādā no minētajām sfērām vai arī izpalīdzīgo kaimiņu, kurš jums dzīvē un sadzīvē ir ļoti palīdzējis.
Pieteikt dalībniekus konkursiem var, iesniedzot pamatotu aprakstu brīvā formā. Tos izvērtēs žūrija, izvirzītie nominanti tiks sumināti pagasta svētkos 17.maijā. Sīkāka info par konkursiem pie A. Krivišas saietu namā.
17.maijā - pagasta svētki “Lielais pavasara jampadracis”.
Plkst. 9.00 tirgus pagasta centrā pie saietu nama. Aicināti piedalīties visi mājražotāji.
Plkst. 11.00 Bērzpils vsk. sporta laukumā sporta aktivitātes visām paaudzēm; bērniem vizināšanās ar poniju (maksas pakalpojums); kā arī būs citas aktivitātes.
Pirms koncerta konkursu  “Pagasta darbīgākās ģimenes” un “Izpalīdzīgā kaimiņa” laureātu sumināšana.
Plkst. 20.00 Bērzpils pagasta estrādē koncerts “Ūdeņi, kas vieno”, piedalās deju kolektīvi. Pēc koncerta ap 22.30 balle, spēlē grupa “Starpbrīdis” (Līvāni), ieeja brīva.

Briežuciemā
Ar 9.maiju skolā, tautas namā, audēju darbnīcā, bibliotēkā apskatāmas Briežuciema pamatskolas audzēkņu, starpnovadu amatu meistaru, mākslinieku, fotogrāfu darbi. Bibliotēkā apskatāma arī senu rotaļlietu izstāde.
10.maijā plkst. 12.00 starpnovadu amata meistaru tikšanās, internetkataloga “Orudi” prezentācija. Aicināti piedalīties ne tikai amata meistari, bet arī pārējie iedzīvotāji.
11.maijā plkst. 15.00 visi aicināti pulcēties Maija dziedājumiem Dukuļevas kapu kapličā.

Tilžā
Maija dziedājumi pie Tilžas pagasta krustiem: 22.maijā plkst. 14.00 - Ranguču kapos; 29.maijā plkst. 14.00 - Kāpessila kapos; 31.maijā plkst. 18.00 - Tilžas katoļu baznīcas dārzā pie Krusta.
9. maijā plkst. 19.00 kultūras namā koncerts “Māmiņ, es tevi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs un vējš no lapām rasas lāses trauks”. Ieeja brīva.
10. maijā plkst. 22.00 balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 2,50 EUR.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
28.maijā plkst. 15.00 Vēršukalnā Susāju pagasta pensionāru vakars. Dalības maksa - 5 eiro. Pieteikšanās pagasta pārvaldē līdz 21.maijam.

Medņevā
9.maijā plkst. 22.00 balle kopā ar GREGU. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - EUR 2,50, vēlāk -3 EUR.
11.maijā dziedājumi pie pagasta krustiem: plkst. 16.00 - Aizpurves krusts, plkst. 17.00 - Viduču krusts, plkst. 19.00 - Loduma krusts.

Vecumos
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 30.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
3.maijā plkst. 10.00  “Balvu teātrim” - 110 gadi.  “Ķiršu dārzam” - 10. Aicinām ķiršu kociņu īpašniekus, līdzi ņemot darbarīkus (spaini, lāpstu, dārza šķēres), piedalīties ķiršu dārza sakopšanas talkā!
4.maijā plkst. 16.00 Balvu Tautas teātris “Jaunā saimniece” (mācību izrāde pēc H.Vuolijoki lugas “Niskavuori jaunā saimniece” motīviem). Režisore Vaira Resne. Biļešu iepriekšpārdošana. Vietu skaits ierobežots. Ieejas biļetes cena -  EUR 2,85.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
1.maijā plkst. 13.00 koru sadziedāšanās koncerts “Nāc nākdama, vasariņa!”.
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Briežuciemā
Aprīlī Mazajā zālē apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbu izstāde.
Līdz 10.maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.
1.maijā plkst. 20.30 Tilžas vidusskolas 12.klases iestudētā izrāde “Brīnuma zālīte” (pēc Blaumaņa stāsta motīviem). Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja - EUR 2, pārējiem- 3 EUR.

Kubulos
1. maijā plkst. 17.00 ATPŪTAS PASĀKUMS VIDĒJAI UN VECĀKAJAI PAAUDZEI “Pavasaris, pavasaris - nu visiem līksmes laiks”. Koncertēs: TDK “Cielaviņa”,  vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Ieeja bez maksa. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Tilžā
1.maijā plkst. 18.00 kultūras namā pasākums “Augsim Latvijai”. Svinīga  jaunsargu uzņemšana jaunsardzē. Muzikāls sveiciens no Tilžas sieviešu vokālā ansamļa “Rasa” un Tilžas kora, pēc svinīgās daļas - dokumentālās filmas “četrreiz katrs viens” demonstrēšana. Ieeja brīva.

Vectilžā
Folkloras kopa “Saime” aicina piedalīties maija dziedājumos:
4.maijā plkst. 17.00 Krutovas ceļmalas krusta iesvētīšana.
11.maijā plkst. 17.00 pagasta centrā.
18.maijā plkst. 17.00 pie Upenieku krucifiksa.
25.maijā plkst. 17.00 Krutovas kapos.
       
Rugāju novadā
30.aprīlī plkst. 14.00 Rugāju parkā aicinām apmeklēt atceres pasākumu mūsu novadniekam operdziedātājam “T.Matīsam -110” un “Latvijai Eiropā-10”. Pēc pasākumiem Rugāju stadionā kopīgi vienosimies “Prieka lēcienam Latvijas brīvībai”, ko iemūžināsim fotogrāfijās.
3. maijā plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
4.maijā plkst. 19.00 kultūras namā svētku koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Janu no Ludzas. ieejas maksa - EUR 2.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā Ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Šķilbēnos
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 3 EUR.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

1.maijā  plkst. 11.00 kultūras namā “Viļakas novada Cālis - 2014”. Piedalās Viļakas novada mazie dziedātāji.
3.maijā plkst. 16.00 kultūras namā  “Muzikālais Šurumburums”. Viļakas novada kultūras iestāžu bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts.
4.maijā  plkst. 18.00 kultūras namā vieskoncerts - dzied Viktors Zemgals. Ieejas maksa - EUR 2.

Vecumos
1.maijā plkst. 15.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”. Piedalās viesi no Lazdukalna, Viļakas, Žīguriem un Borisovas.
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 25.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”.
25.aprīlī plkst. 11.00 Balvu novada mazo vokālistu konkurss “Cālis 2014”. Piedalās 19 dziedātāji. Ieeja bezmaksas.
26.aprīlī plkst. 14.00 Mūsdienu deju radošais festivāls “Move it! Move it!”.  Ieejas maksa EUR 1.
3.maijā plkst. 10.00  “Balvu Teātrim” - 110 gadi.  “Ķiršu dārzam” - 10. Aicinām ķiršu kociņu īpašniekus, līdzi ņemot darbarīkus (spaini, lāpstu, dārza šķēres), piedalīties ķiršu dārza sakopšanas talkā!
4.maijā plkst.16.00 Balvu Tautas teātris “Jaunā saimniece” (mācību izrāde pēc H.Vuolijoki lugas “Niskavuori jaunā saimniece” motīviem). Režisore Vaira Resne. Biļešu iepriekšpārdošana. Vietu skaits ierobežots. Ieejas biļetes cena -  EUR 2,85.
9.maijā plkst. 18.00 koncertuzvedums “Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”. Ieejas biļetes cena - EUR 4,27.
11.maijā plkst. 11.00 “BALTO ZEĶĪŠU SVĒTKI” ģimenēm, kuriem mazuļi dzimuši 2013.gadā. Piedalās deju studija “Terpsihora”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”, bērnu dziedāšanas studija “Yamaha”.
18.maijā plkst. 16.00 koncerts “Krievu romances”. Dzied Viktors Kozlitins. Ieejas biļetes cena - EUR 3.

Balvu muižas koncertzālē
1.maijā plkst. 13.00 koru sadziedāšanās koncerts “Nāc nākdama, vasariņa!”.
10.maijā plkst. 19.00 starpnovadu vokālo ansambļu sadziedāšanās - skate.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
25.aprīlī plkst. 19.00 bibliotēku nakts “Mežs ienāk bibliotēkā”.

Bērzpilī
26.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā  “Joku bānītis’’ iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Viļakas, Gulbenes, Lubānas u.c. novadiem. Ieeja -ziedojumi: EUR 1.

Briežuciemā
Aprīlī Mazajā zālē apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbu izstāde.
Līdz 10.maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.

1.maijā plkst. 20.30 Tilžas vidusskolas 12.klases iestudētā izrāde “Brīnuma zālīte” (pēc Blaumaņa stāsta motīviem). Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja - EUR 2, pārējiem- 3 EUR.

Kubulos
1. maijā plkst. 17.00 ATPŪTAS PASĀKUMS VIDĒJAI UN VECĀKAJAI PAAUDZEI “Pavasaris, pavasaris - nu visiem līksmes laiks”. Koncertēs: TDK “Cielaviņa”,  vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Ieeja bez maksa. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Rugāju novadā
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus.
30.aprīlī plkst. 14.00 Rugāju parkā aicinām apmeklēt atceres pasākumu mūsu novadniekam operdziedātājam “T.Matīsam -110” un “Latvijai Eiropā-10”. Ppēc pasākumiem Rugāju stadionā kopīgi vienosimies “Prieka lēcienam Latvijas brīvībai”, ko iemūžināsim fotogrāfijās.
3. maijā plkst. 22.00 Lazdukalna saietu namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
25.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā Baltinavas vidusskolas “POP-iela”. Plkst. 22.00 diskotēka. Ieeja brīva.
4.maijā plkst. 19.00 kultūras namā svētku koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Janu no Ludzas. Ieejas maksa - EUR 2.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.
16.maijā Ģimenes dienas aktivitātes. Plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs J.Ķirsons no grupas “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2.

Šķilbēnos
Līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst. 23.00 - 3 EUR.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
25.aprīlī kultūras namā no plkst. 16.00 “Nāc, piedalies!”.  Pasākums jauniešiem ar dažādām aktivitātēm – spēle “Vai Tu esi gudrāks par 5-klasnieku?”, darbs interešu grupās, darba grupu prezentācijas, noslēgums. Plkst. 22.00 diskotēka (ieeja  no plkst. 22.00 līdz 23.00 - EUR 1,50 , vēlāk - 3 EUR).
27.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā krievu romances dzied Viktors Kozlitins. Ieejas maksa - EUR 3.
1.maijā plkst. 11.00 kultūras namā “Viļakas novada Cālis - 2014”. Piedalās Viļakas novada mazie dziedātāji.
3.maijā plkst. 16.00 kultūras namā  “Muzikālais Šurumburums”. Viļakas novada kultūras iestāžu bērnu pašdarbības kolektīvu koncerts.
4.maijā plkst. 18.00 kultūras namā vieskoncerts -  dzied Viktors Zemgals. Ieejas maksa - EUR 2.

Medņevā
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes novadu kapelas. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Vecumos
1.maijā plkst. 15.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”. Piedalās viesi no Lazdukalna, Viļakas, Žīguriem un Borisovas.
10.maijā plkst. 20.00 viesosies Litenes tautas nama dramatiskais kolektīvs “Nebēdnieki” ar uzvedumu “Liksim jumtus”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta!

Afiša ar 17.aprīli

Balvos
21.aprīlī plkst. 12.30 pēc dievkalpojuma Balvu Romas katoļu baznīcā Balvu jauktā kora “Mirklis” Lieldienu koncerts, diriģents Uldis Kokars.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes:  gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
20.aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums - koncerts. Plkst. 20.00 deju vakars kafejnīcā. Spēlēs grupa “Galaktika”.
20. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu koncerts “Bērni,  putni dzied. Zaķi, saule dejo”. Pēc koncerta radošās darbnīcas, spēles un rotaļas Centrālajā laukumā.
20. aprīlī plkst. 20.00 deju vakars kafejnīcā. Spēlē grupa “Galaktika”. Ieejas maksa EUR 3.
25.aprīlī mazo vokālistu konkurss “Cālis 2014”.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
25.aprīlī plkst. 19.00 bibliotēku nakts “Mežs ienāk bibliotēkā”.

Balvu pagastā
20.aprīlī tautas namā  “Naudaskalnā” Lieldienu pasākumi: Plkst. 15.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde A.Brigadere “Čaukstenes”, režisore V.Resne. Jauktā vokālā ansambļa  “Malduguns” un Balvu pamatskolas 2.- 4.klašu vokālā ansambļa koncerts, kolektīvu vadītāja G.Ripa.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Alise”. Bezmaksas pasākumi.

Bērzpilī
20.aprīlī plkst. 13.00 saietu namā Lieldienu koncerts “Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...”. Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta pie estrādes šūposimies Lieldienu šūpolēs, notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja - krāsaina Lieldienu ola.
26.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā  “Joku bānītis’’ iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Viļakas, Gulbenes, Lubānas u.c. novadiem. Ieeja -ziedojumi: EUR 1.

Bērzkalnē
20.aprīlī plkst. 12.00 Bērzkalnē, sporta un atpūtas laukumā, Lieldienu pasākumi “Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, plkst. 15.00 Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
Aprīlī Mazajā zālē apskatāma fotokonkursa “Balvu novads caur fotoobjektīvu” dalībnieku darbu izstāde.
Līdz 10.maijam lūgums piedāvāt senas rotaļlietas, mūzikas instrumentus, spēles, lai varētu izveidot izstādi. Lietām tiks pievienoti apraksti, stāsti. Sīkāku informāciju var iegūt pie kultūras darba organizatores.
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums  “Lieldienu raibumiņi” (“Sipiņu” izrāde “Klepernīku pogasta zvaigzne 2”, skeči, dziesmas, dejas, rotaļas. Līdzi var paņemt krāsainu dziju, lentas u.t.t., lai kopīgi izveidotu krāsainus Lieldienu raibumiņus). Pēc pasākuma diskoballe. Ieeja brīva.
1.maijā plkst. 20.30 Tilžas vidusskolas 12.klases iestudētā izrāde “Brīnuma zālīte” (pēc Blaumaņa stāsta motīviem). Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Kasparu Maku. Ballē izrādes apmeklētājiem ieeja - EUR 2, pārējiem- 3 EUR.

Kubulos
20.aprīlī plkst. 20.00 kultūras namā apvienības “3 Stenori” joku programma Lieldienās “AP  PAR  ZEM...”. Īpašie viesi - dāmu ansamblis “Vakarblāzma”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Galdiņu rezervācija.
1. maijā plkst. 17.00 ATPŪTAS PASĀKUMS VIDĒJAI UN VECĀKAJAI PAAUDZEI “Pavasaris, pavasaris - nu visiem līksmes laiks”. Koncertēs: TDK “Cielaviņa”,  vidējās paaudzes deju kolektīvs, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis, Dagmāra Laicāne. Jautrākos dančus spēlēs ZINTIS KRAKOPS. Ieeja bez maksa. Līdzi ņemams groziņš. Transportu pieteikt pagasta pārvaldē.

Krišjāņos
20.aprīlī plkst. 12.00 pie tautas nama Lieldienu pasākums. Būs interesanti piedzīvojumi Lieldienu noskaņās, kā arī lielā olu-saldumu groza meklēšana. Katram līdzi jāņem viena krāsota ola un labs garastāvoklis.

Tilžā
Līdz 22.aprīlim kultūras namā skatāma fotogrāfes Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
20.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā izrāde “Brīnuma zālīte”. Ieeja brīva.
Plkst. 21.00 kultūras namā balle, spēlēs ansamblis “Draugi”. Ieeja brīva.

Vectilžā
20.aprīlī plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā Lieldienu koncerts “Rotā saule Lielu dienu”. Koncertā piedalās pagasta  mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Īpašie viesi - cirka mākslinieki (amatierteātra izpildījumā). Plkst. 22.00 balle. Grupa “Zaļā gaisma”. Ieeja - bez maksas.

Vīksnā
20.aprīlī plkst. 18.00 tautas namā  Pavasara saulgriežu pašdarbnieku koncerts un uzvedumi “Priecīgas Lieldienas!”. Piedalās: Vīksnas bērnu un pieaugušo dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Vārpiņa”, Vīksnas dramatiskais kolektīvs “Sadzīviskas ainas no Antonciema”, TDK “Piesitiens”, sieviešu deju grupa, mūsdienu bērnu deju grupa “Konča” un bērnu vokālais ansamblis “Luteklīši”.
Plkst. 21.00 Pavasara saulgriežu balle. Spēlēs grupa “Intriga” (Gulbene). Ieeja uz pasākumiem - brīva.

Rugājos
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.
20. aprīlī Lieldienu pasākumi: garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Rugājos plkst. 16.00 Lieldienu izdarības skolas bērzos. 
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšēja pieteikuma uz pasākumu un no kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darbiniekiem līdz 23.04.

Lazdukalnā
20.aprīlī plkst. 20.00 saietu namā Lieldienu pasākums. Piedalās Rugāju novada pašdarbnieki. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu “Ceļavējš”. Ieeja brīva.

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
20.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā  Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa priekšnesums un amatierteātra “Palādas” lugas “Pareizuo stidzine” pirmizrāde.
Plkst. 22.00  balle ar grupu “Kruīzs” no Gulbenes. Ieeja pasākumos brīva.
25.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā baltinavas vidusskolas “POP-iela”. Plkst. 22.00 diskotēka. Ieeja brīva.
4.maijā plkst. 19.00 kultūras namā svētku koncerts. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle kopā ar Janu no Ludzas. ieejas maksa - EUR 2.
15.maijā  no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
20.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā “Iekrāso gadu ar dziesmu...”. Lieldienu koncerts, vokālā ansambļa “Cansone” BENEFICE. Piedalās Viļakas, Žīguru, Medņevas un Baltinavas amatiermākslas kolektīvi. Visi laipni aicināti!
27.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā  krievu romances dzied Viktors Kozlitins. Ieejas maksa - EUR 3.

Šķilbēnos
Līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
20.aprīlī plkst. 19.00 Rekovas kultūras centrā Lieldienu koncerts.
Plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasarīga diskoballīte ar Dj INGARU. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 12.00 pie Upītes pamatskolas ozola iešūposim Lieldienas. Līdzi jāņem Lieldienu olas. Būs šūpošanās, atrakcijas un spēles.
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst.23.00 - 3 EUR.

Medņevā
20.aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu pavasara koncerts.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa - EUR 2.
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes novadu kapelas. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Vecumos
20.aprīlī plkst. 13.00 Borisovas tautas namā Lieldienu pasākums “Lielā diena Borisovā”.  Piedalās pašmāju pašdarbnieki. Turpinājumā diskoballe. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 - EUR 1,50, pēc plkst. 23.00  -  2 EUR.
1.maijā plkst. 19.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 11.aprīli

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
Izstādes: gleznošanas studijas “Olīves” dalībnieku darbu izstāde.
11.aprīlī plkst. 19.00 Daiņa Skuteļa solo koncerts. Ieejas maksa - Eur 5, 6, 7. Koncertā skanēs latviešu populārās mūzikas pērles no senākiem laikiem, kā arī aktuālā mūzika jaunos aranžējumos, R.Paula skaistākās dziesmas un līdz šim nedzirdēti Maestro skaņdarbi. Koncertos piedalīsies brīnišķīgais BELCANTO ORĶESTRIS.
12.aprīlī plkst. 13.00 tautu deju kolektīvu skate-koncerts. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums - koncerts. Plkst. 20.00 deju vakars kafejnīcā. Spēlēs grupa “Galaktika”.
25.aprīlī mazo vokālistu konkurss “Cālis 2014”.

Balvu Novada muzejā
o Jāņa Ūdra darbu izstāde no muzeja krājuma kolekcijas. o Gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejas izstāde. o Izstāde, veltīta novadniekam  Valdim Matīsam.  o Izstāde “Mans LĀCĪTIS vēsturei”.  Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo. Piedalies! o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.

Balvu Mūzikas skolā
16.aprīlī plkst. 16.00 Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts “Balvu Mūzikas skolai - 55”.

Balvu pagastā
20.aprīlī tautas namā  “Naudaskalnā” Lieldienu pasākumi: plkst. 15.00 Balvu pagasta dramatiskā kolektīva izrāde A.Brigadere “Čaukstenes”, režisore V.Resne. Jauktā vokālā ansambļa  “Malduguns” un Balvu pamatskolas 2.- 4.klašu vokālā ansambļa koncerts, kolektīvu vadītāja G.Ripa.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Alise”. Bezmaksas pasākumi.

Bērzpilī
20.aprīlī plkst. 13.00 saietu namā Lieldienu koncerts “Lai saulainās krāsās Lieldienas zied...”. Piedalās Bērzpils pagasta pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta pie estrādes šūposimies Lieldienu šūpolēs, notiks olu kaujas un citas Lieldienu izdarības. Ieeja - krāsaina Lieldienu ola.
26.aprīlī plkst. 19.00 Bērzpils vidusskolā  “Joku bānītis’’ iebrauc Bērzpilī. Piedalās dramatiskie kolektīvi no Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Viļakas, Gulbenes, Lubānas u.c. novadiem. Ieeja -ziedojumi: EUR 1.

Bērzkalnē
20.aprīlī plkst. 12.00 Bērzkalnē sporta un atpūtas laukumā Lieldienu pasākumi “Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās”, plkst. 15.00 Rubeņu saietu namā.

Briežuciemā
20. aprīlī plkst. 20.00 pasākums  “Lieldienu raibumiņi” (nelieli  teātra gabaliņi, dziesmas, dejas, rotaļas. Līdzi var paņemt krāsainu dziju, lentas u.t.t., lai kopīgi izveidotu krāsainus Lieldienu raibumiņus). Pēc pasākuma diskoballe. Ieeja brīva.

Kubulos
14.aprīlī plkst. 9.30 kultūras namā Leļļu teātra “Tims” teatralizēta koncertprogramma “Mežā”. Ieejas maksa - EUR 1,15.
16.aprīlī plkst. 10.00 kultūras namā starpnovadu konkurss “Mazais prātnieks”. Piedalās izglītības iestāžu 5-6-gadīgo grupu bērni.
20.aprīlī plkst. 20.00 kultūras namā apvienības “3 Stenori” joku programma Lieldienās “AP  PAR  ZEM...”. Īpašie viesi - dāmu ansamblis “Vakarblāzma”.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “OTTO”. Ieejas maksa - EUR 2,50. Galdiņu rezervācija.

Tilžā
Līdz 22.aprīlim kultūras namā skatāma fotogrāfes Marijas Račkovskas fotogrāfiju izstāde “Notverts mirklis”.
14.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā Leļļu teātra “Tims” teatralizēta koncertprogramma “Mežā”. Ieejas maksa - EUR 1,50.
20.aprīlī plkst. 18.00 kultūras namā Tilžas vidusskolas 12.klases iestudējumā izrāde “Brīnuma zālīte”. Ieeja brīva.
Plkst. 21.00 kultūras namā balle, spēlēs ansamblis “Draugi”. Ieeja brīva.

Vectilžā
20.aprīlī plkst. 20.00 sporta un atpūtas centrā Lieldienu koncerts “Rotā saule Lielu dienu”. Koncertā piedalās pagasta  mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Īpašie viesi - cirka mākslinieki (amatierteātra izpildījumā). Plkst. 22.00 balle. Grupa “Zaļā gaisma”. Ieeja - bez maksas.

Vīksnā
20.aprīlī plkst. 18.00 tautas namā pavasara Saulgriežu pašdarbnieku koncerts un uzvedumi “Priecīgas Lieldienas!”. Piedalās: Vīksnas bērnu un pieaugušo dramatiskais kolektīvs ar izrādi “Vārpiņa”, Vīksnas dramatiskais kolektīvs “Sadzīviskas ainas no Antonciema”, TDK “Piesitiens”, sieviešu deju grupa, mūsdienu bērnu deju grupa “Konča” un bērnu vokālais ansamblis “Luteklīši”.
Plkst. 21.00 pavasara Saulgriežu balle. Spēlēs grupa “Intriga” (Gulbene). Ieeja uz pasākumiem - brīva.

Rugājos
17.aprīlī no plkst. 9.00 Jauniešu iniciatīvu centrā “Tirdziņš-izstāde pirms Lieldienām”.
20. aprīlī Lieldienu pasākumi: garīgās mūzikas koncerti pirms dievkalpojumiem Rugāju Romas katoļu un Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcās.
Rugājos plkst. 16.00 Lieldienu izdarības skolas bērzos. 
25.aprīlī plkst. 13.00 Lazdukalna saietu namā uz atpūtas pasākumu aicinām Rugāju novada seniorus. Pēc iepriekšējā pieteikuma uz pasākumu un no kursēs novada transports. Uz pasākumu vēlama iepriekšēja pieteikšanās pie kultūras darbiniekiem līdz 23.04.

Lazdukalnā
20.aprīlī plkst. 20.00 saietu namā Lieldienu pasākums. Piedalās Rugāju novada pašdarbnieki. Ieeja brīva.
20.aprīlī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu

Baltinavā
Novada muzejā skatāmas Lucijas Ločmeles krāšņās un daudzveidīgās kolekcionētās puzles.
11.aprīlī plkst. 17.00 kultūras namā Lieldienu radošā darbnīca: līdzi ņemt aplikāciju papīru, zīmuli, šķēres. Visi laipni aicināti!
20.aprīlī plkst. 15.00 kultūras namā  Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa priekšnesums un amatierteātra “Palādas” lugas “Pareizuo stidzine” pirmizrāde.
Plkst. 22.00 balle ar grupu “Kruīzs” no Gulbenes. Ieeja pasākumos brīva.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.  o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
20.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā “Iekrāso gadu ar dziesmu...”. Lieldienu koncerts, vokālā ansambļa “Cansone” BENEFICE. Piedalās Viļakas, Žīguru, Medņevas un Baltinavas amatiermākslas kolektīvi. Visi laipni aicināti!
27.aprīlī plkst. 16.00 kultūras namā  krievu romances dzied Viktors Kozlitins. Ieejas maksa - EUR 3.

Šķilbēnos
Līdz 25.aprīlim Upītes tautas namā skatāma starpnovadu audēju izstāde.
20.aprīlī plkst. 19.00 Rekovas kultūras centrā Lieldienu koncerts.
Plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasarīga diskoballīte ar Dj INGARU. Ieeja - brīva.
20.aprīlī plkst. 12.00 pie Upītes pamatskolas ozola iešūposim Lieldienas. Līdzi jāņem Lieldienu olas. Būs šūpošanās, atrakcijas un spēles.
30.aprīlī plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā pavasara tusiņš kopā ar grupu “Transleiteris”, ieejas maksa - EUR 3.
3. maijā plkst. 22.00 Rekovas kultūras centrā balle ar grupu “ZAĻĀ GAISMA” (Rēzekne). Ieejas maksa - EUR 2, pēc plkst.23.00 - 3 EUR.

Medņevā
20.aprīlī plkst. 19.00 Lieldienu pavasara koncerts.
Plkst. 22.00 balle kopā ar Medņevas muzikantiem. Ieejas maksa - EUR 2.
26.aprīlī plkst. 20.00 kapelu maratons. Piedalās Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas un Rēzeknes novadu kapelas. Līdzi var ņemt groziņu. Ieeja brīva.

Vecumos
20.aprīlī plkst. 13.00 Borisovas tautas namā Lieldienu pasākums “Lielā diena Borisovā”.  Piedalās pašmāju pašdarbnieki. Turpinājumā diskoballe. Ieejas maksa līdz plkst. 22.00 -EUR 1,50, pēc plkst.23.00 - 2 EUR.
1.maijā plkst. 19.00 Borisovas tautas namā “Humora šovs 2014”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat iniciatīvu ieviest valsts apmaksātu zobārstniecību bērniem akūtās situācijās?

pozitīvi - 54.5%
negatīvi - 9.1%
pakalpojumi jau tiek apmaksāti - 9.1%
šāds pakalpojums jānodrošina visiem iedzīvotājiem - 27.3%
mani tas neinteresē - 0%

Balsis kopā: 11
Balsošana šajā aptaujā ir beigusies ir: Septembris 22, 2020