1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
29-05-2020
Vārdadienas šodien: Bernedīne, Biruta, Mairita

Rakstos

Afiša 16.-22.decembris

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
14.decembrī plkst. 15.00  “Ziemas pasaka”. Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstāžu atklāšana.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā Ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.
Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā no 14.decembra Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznas.
Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o N.Gorkina  gleznu izstāde  “Atgriešanās”.  o Izstāde veltīta novadniekam V.Matīsam.  oTautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.  o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
Dinas Babānes personālizstāde “Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejai.
Balvu pagastā
19.decembrī Ziemassvētku vecītis apciemos mājās Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Briežuciemā
13.decembrī plkst.16.00 latviešu filmu vakars mazajā zālē “Rūtoj, saule, rūtoj bite” un “Laika dečs” kopīga skatīšanās.
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
30.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma koncertballe kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā. Ieeja brīva.
Bērzkalnē
16.decembrī plkst.15.00 gaismu iedegšana  pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
20.decembrī plkst.10.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes bērnudārza zālē.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.
Bērzpilī
19.decembrī plkst. 10.00  vidusskolas internāta atpūtas telpā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar rotaļu grupiņu “Kripatiņas”.
21.decembrī plkst. 9.00  saietu namā Ziemassvētku tirdziņš- izstāde. Aicināti piedalīties ar veltēm  Ziemassvētkiem.
27.decembrī plkst. 19.00 vidusskolas sporta angārā Gada noslēguma pasākums - pagasta pašdarbnieku koncerts un balle. Pasākums ar galdiņiem. Ja nepieciešams, var rezervēt galdiņu. Spēlē Kaspars Maks. Ieeja brīva.
Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES -MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21.decembrī kultūras namā pagasta deju kolektīvu koncerts “Ziemai vārti vaļā”.
21. decembrī plkst. 15.00  tautas namā Saulgriežu koncerts “Ziemai vārti vaļā”. Piedalās TDK “Cielaviņa”, vidējās paaudzes DK, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 17.00  tautas namā dziedošās Laicānu ģimenes koncerts. Piedalās Balvu Mūzikas skolas  vijolnieku  ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 22.00  tautas namā Ziemassvētku balle ar grupu “Ceļā”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,85 EUR).
28. decembrī plkst. 11.00 tautas namā eglītes sarīkojums bērniem “Kā ežu ģimene Jauno gadu gaidīja”. Ieeja bez maksas.
Krišjāņos
20.decembrī plkst.11.00 tautas namā pirmsskolas vecuma  bērni  aicināti uz tikšanos ar Ziemassvētku vecīti.
29.decembrī plkst.19.00 tautas namā  Gada noslēguma pasākums  ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.  Plkst.21.00 svētku balle kopā ar Zinti Krakopu. ieeja brīva.
Tilžā
7.decembrī plkst. 9.00 “Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami”. Amatnieku darbu izstāde- pārdošana kultūras namā. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs  Kaspars Maks (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00  - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR).
13.decembrī plkst. 15.00 radošā darbnīca “Rotas mūsu eglītei” kultūras namā.
15.decembrī plkst. 16.00 gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.
Vectilžā
14.decembrī  plkst. 16.00 gaismu iedegšana lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.
Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).
Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
19.decembrī  plkst. 16.00 Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” Ziemassvētku eglīte Viļakas bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
25.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā Ziemassvētku koncerts - uzvedums “Brēmenes muzikantu pēdās...”. Notikumu izstāstīs teātra spēlmaņi, lieli un mazi muzikanti, dziedātāji un dejotāji. Nāciet - būs jautri un interesanti!
29.decembrī plkst.16.00 kultūras namā jauno ģitāristu VECGADA KONCERTS.
Medņevā
25.decembrī plkst. 19.30 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”.  Plkst. 22.00 balle kopā ar “Medņevas muzikantiem -junioriem -puikām”.
27.decembrī plkst. 22.00 ziemas nakts balle kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
28.decembrī plkst. 16.00 Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts. Ieeja brīva.
Šķilbēnos
20.decembrī plkst. 10.00  Upītē Ziemassvētku vecīšu salidojums.
25.decembrī plkst. 17.00 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle  kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.
28.decembrī plkst. 12.00  Brieksīnes kapos dzejnieka Ontona Slišāna pieminekļa iesvētīšana.
Plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
29.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā “Karnevāls”, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1, (1,42 EUR).
Žīguros
16.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā Viļakas  Mūzikas un mākslas skolas žīguru mācību punkta audzēkņu Ziemassvētku koncerts.
22.decembrī plkst. 17.00 kultūras namā koncertuzvedums “Ziemassvētku valstībā”.
28.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā Vecgada šovs. Pēc šova - vecgada balle.   Spēlēs GREGS. Visi pasākumi bez maksas.
Vecumos 
20.decembrī plkst.12.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku radošās darbnīcas.
25.decembrī plkst.18.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku koncerts “Rūķu mežā”.
Piedalīsies Borisovas Tautas nama pašdarbnieki, Medņevas dramatiskais kolektīvs.
Plkst.22.00  Ziemassvētku balle. Ieeja brīva.
Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žīguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.
 23. decembrī  plkst. 10.30 Rugāju tautas namā uz svētku eglīti aicināti Rugāju novada pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.
 24.decembrī pirms Svētās Mises plkst. 17.30 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā  Ziemassvētku dziesmu koncerts, piedalās dziedošo bērnu grupa un vokālais ansamblis.

Afiša ar 6.decembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
7.decembrī plkst. 18.00 sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...” pāriem, kuri laulību noslēguši 1988.gadā.
8.decembrī plkst. 15.00 koncerts “Krievu romances”, uzstājas Viktors Kozlitins. Ieejas maksa Ls 2 (2,85Eur).
11.decembrī plkst. 18.20 septiņu animācijas filmu programma “Multenītes sniegā 2013”.
14.decembrī plkst. 15.00  “Ziemas pasaka”. Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstāžu atklāšana.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā līdz 12.decembrim skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.
No 14.decembra Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
• Dinas Babānes personālizstāde “Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejai.

Briežuciemā
13.decembrī plkst.16.00 latviešu filmu vakars mazajā zālē “Rūtoj, saule, rūtoj bite” un “Laika dečs” kopīga skatīšanās.
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
29.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma pasākums un balle kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā.

Bērzkalnē
16.decembrī plkst.15.00 gaismu iedegšana pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
20.decembrī plkst.10.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes bērnudārza zālē.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES -MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21.decembrī kultūras namā pagasta deju kolektīvu koncerts “Ziemai vārti vaļā”.

Tilžā
7.decembrī plkst. 9.00 “Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami”. Amatnieku darbu izstāde- pārdošana kultūras namā. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Kaspars Maks (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00  - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR)..
13.decembrī plkst. 15.00 radošā darbnīca “Rotas mūsu eglītei” kultūras namā.
15.decembrī plkst. 16.00 gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.

Vectilžā
14.decembrī  plkst. 16.00 gaismu iedegšana lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  - Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Šķilbēnos
19.decembrī plkst. 14.00 pie Upītes tautas nama Ziemassvētku vecīšu salidojums.
28.decembrī plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
28.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā karnevāls, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1, (1,42 EUR).                                                                                          

Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žiguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.

Baltinavā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 13.decembrim ir apskatāma Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012” radošo darbu konkursa  bērnu un jauniešu izstāde “Latvijas novadu tradīcijas stāsta”.
Baltinavas kultūras namā līdz 13.decembrim  apskatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Magnusa Putniņa daiļrade”.
Baltinavas Novada muzejā  Baltinavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.
13.decembrī plkst. 16.00  pie Baltinavas novada domes ēkas: novada eglītes iedegšana. Visi laipni aicināti!
26.decembrī plkst. 21.00 kultūras namā ķekatnieku vakars (ar dziesmām, dejām, rotaļām utt.). Pēc pasākuma balle kopā ar Jāni Keišu. Ieeja  brīva.
27.decembrī  plkst. 14.00 kultūras namā mazā eglīte. aicinām Baltinavas novada pirmsskolas vecuma bērnus uz tikšanos ar Salatēti!
28.decembrī  plkst. 21.00 kultūras namā  “Gadu aizvadot....”. Tihovsku ģimenes koncerts, pēc tam balle ar grupu “Ginc un Es”. Darbosies bufete. Līdzi drīkst ņemt groziņus. Ieeja - brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 29.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš.
1.decembrī plkst. 17.00 gaismiņu iedegšana pilsētas lielajā eglē.
7.decembrī plkst. 18.00 sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...”. Pāri, kuri laulību noslēguši 1988.gadā, aicināti pieteikties personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Balvos, Sporta ielā 1.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
30.novembrī plkst. 14.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Programmā: dokumentālā filma par padomju saimniecību; pagasta pašdarbnieku neliels koncerts. Par mūziku parūpēsies grupa “Draugi”. Ja nepieciešams transports, zvanīt A.Krivišai līdz 29.novembrim.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 ansambļa “Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās viesi no Balviem, Bērzkalnes. Dančus spēlēs Vīksnas lauku kapela. Līdzi ņemt groziņu. Ieeja bezmaksas.

Vīksnā
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
No 5.decembra līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
30.novembrī plkst. 15.00 ziemas ieskaņu koncerts “Kad ilgojies gaismas, ieskaties tumsā”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvi un brāļi Puncuļi - Ingars un Artūrs no Rēzeknes.

Medņevā
30.novembrī plkst. 19.00 tautas namā  “Ermoņiku skaņas”. Večerinka kopā ar tautas muzikantiem no Viļakas, Balvu, Kārsavas un citiem novadiem. Ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņu.

Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00  Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žiguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.

Baltinavā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 13.decembrim ir apskatāma Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012” radošo darbu konkursa  bērnu un jauniešu izstāde “Latvijas novadu tradīcijas stāsta”.
Baltinavas kultūras namā līdz 13.decembrim ir apskatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Magnusa Putniņa daiļrade”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta!

Afiša ar 22.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR 4,27, 5,69, 7,11)

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
23.novembrī plkst.13.00 atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem saietu namā.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā  psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 ansambļa “Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās viesi no Balviem, Bērzkalnes, Bērzpils. Dančus spēlēs Vīksnas lauku kapela. Līdzi ņemt groziņu. Ieeja bezmaksas.

Tilžā
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Vectilžā
23.novembrī plkst.19.00 sporta un atpūtas centrā Litenes dramatiskā kolektīva “Nebēdnieki” izrāde E.Vulfs “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50 (0,71 EUR). Plkst. 22.00 balle (Ainārs Lipskis, Ludza). Ieeja brīva.

Vīksnā
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
30.novembrī plkst. 15.00 kultūras ziemas ieskaņu koncerts “Kad ilgojies gaismas, ieskaties tumsā”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvi un brāļi Puncuļi - Ingars un Artūrs no Rēzeknes.

Medņevā
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR), pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēša un Kangara laikiem, līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta
     

Afiša ar 15.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
17.novembrī plkst.18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts tematisks pasākums “Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts!”. Piedalās vokālais ansamblis “Dobeles Zemessargi”, jauktais koris “ Mirklis”, deju kopa “Cielaviņa”, etnogrāfiskais ansamblis “Saime”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”. Ieeja bezmaksas.
Plkst. 21.00 deju vakars ar grupu “Tērvete”. Ieeja bezmaksas.
18.novembrī plkst. 16.00 “Mazā raganiņa” - biedrības “Balvu Teātris” izrāde visai ģimenei pēc O.Preislera stāsta motīviem. Ieejas maksa - Ls1 (1,42 EUR).
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR 4,27, 5,69, 7,11)
Izstādes: 1. stāvā - “Tautas frontei-25”. 2. stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu pagastā
16.novembrī plkst. 16.00 Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Plkst. 22.00 balle kopā ar TV šova “Dziedošās ģimenes” dalībniekiem Krūmiņu ģimeni no Alūksnes. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
15.novembrī plkst. 10.00  Bērzkalnes bēnudārza zālē un plkst. 19.00 Rubeņu saietu namā  Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Dokumentālās filmas “Par Balvu rajonu” demonstrēšana.

Briežuciemā
17.novembrī plkst. 14.00 postfolkloras grupas “RIKŠI” koncerts. Ieeja brīva.

Bērzpilī
16.novembrī plkst. 20.00 vidusskolas zālē Bērzpils pagasta sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, piedalās arī vokālie ansambļi no Balvu un Rugāju novadiem.
23.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Līdzi ņemiet groziņu un jautru garastāvokli. Jūs iepriecinās Bērzpils pagasta pašdarbnieki un Bērzkalnes pagasta kapela. Par transportu interesēties pie A. Krivišas līdz 22.novembrim.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Tilžā
15.novembrī plkst. 20.00 tautas namā koncerts, veltīts Latvijas valsts svētkiem “Mana dziesma tēvu zemei”. Piedalās Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis. Ieeja brīva. Plkst.22.00 balle. Spēlēs grupa “Rondo”. Ieejas maksa -  Ls 1 (1,42 EUR). Pagasta pašdarbniekiem ieeja brīva.
18.novembrī plkst. 18.00 Tilžas centrā aicina pagasta iedzīvotājus no sarkanām un baltām svecītēm veidot Latvijas Valsts karoga siluetu.
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 20.00 Ingas un Normunda vieskoncerts “10 gadi uz skatuves”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Rondo”. Ieejas maksa  - Ls 1,50 (2,13 EUR). Pērkot biļeti gan uz pasākumu, gan balli, ieejas maksa - Ls 2,50 (3,56 EUR). Biļetes pie kultūras darba organizatores.

Vectilžā
23.novembrī plkst.19.00 sporta un atpūtas centrā Litenes dramatiskā kolektīva “Nebēdnieki” izrāde E.Vulfs “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1, (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50 (0,71 EUR). Plkst. 22.00 balle (Ainārs Lipskis, Ludza). Ieeja brīva.

Vīksnā
15.novembrī plkst. 18.00 tautas namā sveču liešanas darbnīcas. Vēlams līdzi paņemt izdegušas sveces, kādu interesantu formiņu vai glāzi, kafijas pupiņas, sausos ziedus. Dalības maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
16.novembrī plkst. 13.00 tautas namā Litenes dramatiskā kolektīva izrāde “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50  (0,71 EUR).
16.novembrī plkst. 22.00 diskoballe ar DJ Ingaru. Var rezervēt galdiņus. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pēc plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa- Ls 2 (2,84 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Zaļo pakalnu kori. Ieeja brīva.
20.novembrī plkst. 13.00 kinofilma “Mammu, es tevi mīlu”. Ieeja brīva.
29.novembrī plkst. 14.00 Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).

Susājos
15.novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā “Vēršukalns” svētku pasākums “Ar ticību nākotnei...”.

Medņevā
15.novembrī plkst. 14.00 svinīgs pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai Viduču pamatskolā.
15.novembrī plkst. 22.00  tautas namā balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
15.novembrī  plkst. 19.00 kultūras centrā “Rekova” Šķilbēnu pagasta pašdarbnieku sarūpētais SVĒTKU ieskaņas koncerts, turpinājumā balle ar gupu “OTTO”, ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR), pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēša un Kangara laikiem līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

Vecumos
16.novembrī plkst. 16.00 Borisovas tautas namā dziesmu koncerts “Mūsu zemītei”. Turpinājumā diskoballe.

Žīguros
16.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts koncerts “Tu esi Latvija”. Piedalās Žīguru pamatskolas un kultūras nama kolektīvi, ieeja brīva. Plkst. 21.00  diskoballe visām paaudzēm. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pašdarbniekiem - brīva.

Rugāju novadā
15. novembrī plkst.14.00 Lazdukalna saietu namā Latvijas Republikas 95 gadu jubilejas pasākums un izstāde “Mana Latvija un mans novads”.
15.novembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju komandu spēle “Uzmini vai zini par Latviju, par Rugāju novadu” (no katras iestādes darbiniekiem lūgums veidot jauktu komandu 4 cilvēku sastāvā, kā arī veidot pagasta iedzīvotāju komandas). Vēlams pieteikties līdz 12.novembrim pie kultūras darbiniekiem.
17.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā zālē Latvijas Republikas 95.gadadienas  svētku koncerts “Skani, manas tautas dziesma!”. Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu Liepari - 17.50, Skujetnieki -18.00, Keibenieki - 18.10, Pokrata - 18.10, Tikaiņi - 18.15, Krampenes - 18.20, Beņislava - 18.30, Kapūne -18.35, Rugāji - 18.40.
17.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā aicināti uz svētku balli, kurā muzicēs grupa “OTTO”, ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņus, būs galdiņi.
18.novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā svētku dievkalpojums un aizlūgums par Rugāju novadu, pēc tā - pateicības pasākums par veiktajiem baznīcas labiekārtošanas darbiem (pirmā svētā Mise pēc baznīcas grīdas rekonstrukcijas un citiem darbiem). Pirms svētās Mises plkst. 11.20 muzikāla Kunga slavēšana dziesmās un instrumentu skaņās - Marijas no Nācaretes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionāru izpildījumā (jauniešu grupa).
Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu: Rugāji - 10.00, Pokrata - 10.15, Tikaiņi - 10.15,  Skujetnieki - 10.30, Liepari - 10.40, Ozolnes - 10.50, Beņislava -10.55, Kapūne - 11.00.

Baltinavā
17.novembrī plkst. 19.00 LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Pēc koncerta balle ar muzikālo apvienību “Lapkritis”. Darbosies bufete. Ieeja bezmaksas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat deputāta Andra Kazinovska lēmumu izstāties no JKP frakcijas Saeimā?