1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
21-09-2020
Vārdadienas šodien: Maigurs, Mārica, Māris

Rakstos

Afiša ar 20.decembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
20.decembrī plkst. 18.00 dalībnieku uzņemšana jaunajā teātra studijā. Režisore Inese Daukste.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē Balvu novada jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, dziedošā Laicānu ģimene, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Katram 10.apmeklētājam - ieeja bez maksas.
26.decembrī plkst. 15.00  “Iedegsim prieku!” - Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts. Ieeja bezmaksas.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums “Ziemassvētku jampadracis”. Iepriekšēja pieteikšanās.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.
1.janvārī plkst. 0.30 Jaungada salūts laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra. Plkst. 1.00 Jaungada balle Balvu Kultūras un atpūtas centrā.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.  2.stāvā Ilzes Krastiņas “Porcelāna pasakas” un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o N.Gorkina  gleznu izstāde “Atgriešanās”. o Izstāde veltīta novadniekam V.Matīsam.  oTautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.  o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Briežuciemā
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
30.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma koncertballe kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā. Ieeja brīva.

Bērzkalnē
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Bērzpilī
21.decembrī plkst. 9.00  saietu namā Ziemassvētku tirdziņš - izstāde. Aicināti piedalīties ar veltēm  Ziemassvētkiem.
27.decembrī plkst. 19.00 vidusskolas sporta angārā gada noslēguma pasākums - pagasta pašdarbnieku koncerts un balle. Pasākums ar galdiņiem. Ja nepieciešams, var rezervēt galdiņu. Spēlē Kaspars Maks. Ieeja brīva.

Lazdulejā
28.decembrī plkst.12.00 saietu namā Ziemassvētku eglīte bērniem.

Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES - MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21. decembrī plkst. 15.00  tautas namā saulgriežu koncerts “Ziemai vārti vaļā”. Piedalās TDK “Cielaviņa”, vidējās paaudzes DK, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 17.00  tautas namā dziedošās Laicānu ģimenes koncerts. Piedalās Balvu Mūzikas skolas vijolnieku  ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 22.00  tautas namā Ziemassvētku balle ar grupu “Ceļā”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,85 EUR).
28. decembrī plkst. 11.00 tautas namā eglītes sarīkojums bērniem “Kā ežu ģimene Jauno gadu gaidīja”. Ieeja bez maksas.

Krišjāņos
29.decembrī plkst. 19.00 tautas namā gada noslēguma pasākums  ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.  Plkst.21.00 svētku balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.

Tilžā
22.decembrī plkst. 12.00 kultūras namā Labais Lācis un viņa draugi visus pirmsskolas vecuma bērnus ielūdz uz svētku pasākumu.
25.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā pasākums “Raida Tilžas reģionālā televīzija”. Plkst.21.00 balle kopā ar Ēriku Gruzniņu.

Vectilžā
22.decembrī plkst. 14.00  sporta un atpūtas centrā pasākums bērniem “Kā ežu saime Ziemassvētkus gaidīja”. Pasākumu aicināti apmeklēt visi pagasta pirmsskolas vecuma bērni.
27.decembrī plkst.19.00  sporta un atpūtas centrā koncertuzvedums “Ziemas saulgriežu laikā”. Ieejas maksa - ziedojums Ls 1 (1,42 EUR). Plkst.21.00 balle. Spēlē “Zaļā gaisma”.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).

Vecumos 
25.decembrī plkst.18.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku koncerts “Rūķu mežā”. Piedalīsies Borisovas tautas nama pašdarbnieki, Medņevas dramatiskais kolektīvs.  Plkst. 22.00  Ziemassvētku balle. Ieeja brīva.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
25.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā Ziemassvētku koncerts - uzvedums “Brēmenes muzikantu pēdās...”. Notikumu izstāstīs teātra spēlmaņi, lieli un mazi muzikanti, dziedātāji un dejotāji. Nāciet, būs jautri un interesanti!
29.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā jauno ģitāristu VECGADA KONCERTS.

Medņevā
25.decembrī plkst. 19.30 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”.  Plkst. 22.00 balle kopā ar “Medņevas muzikantiem -junioriem -puikām”.
27.decembrī plkst. 22.00 ziemas nakts balle kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
28.decembrī plkst. 16.00 Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts. Ieeja brīva.

Šķilbēnos
25.decembrī plkst. 17.00 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.
28.decembrī plkst. 12.00  Brieksīnes kapos dzejnieka Ontona Slišāna pieminekļa iesvētīšana.
Plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
29.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā “Karnevāls”, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1 (1,42 EUR).

Žīguros
22.decembrī plkst. 17.00 kultūras namā koncertuzvedums “Ziemassvētku valstībā”.
28.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā Vecgada šovs. Pēc šova - Vecgada balle. Spēlēs GREGS. Visi pasākumi bez maksas.

Rugāju novadā
23. decembrī  plkst.  9.00 Ziemassvētku izstāde - tirdziņš Rugāju jauniešu centrā.
Plkst. 10.30 Rugāju tautas namā uz svētku eglīti aicināti Rugāju novada pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.
24.decembrī pirms Svētās Mises plkst. 17.30 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā Ziemassvētku dziesmu koncerts, piedalās dziedošo bērnu grupa un vokālais ansamblis.
25.decembrī pirms Svētās Mises plkst. 11.30 Rugāju Romas katoļu baznīcā ar Ziemassvētku dziesmām koncertē jauktais koris.
25.decembrī plkst. 17.00 Rugāju tautas namā aicinām apmeklēt pasākumu “Nerātnie piedzīvojumi Ziemassvētkos ”, piedalās bērnu deju kolektīvs “Ķipariņi” un deju kopa “Rugāji”.
25.decembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā Ziemassvētku balle, spēlēs ansamblis ”Kontrasts”, ieeja brīva.
1.janvārī plkst. 1.00 Lazdukalna saietu namā  Jaungada nakts balle. Spēlēs grupa “Draugi”. Ieeja bezmaksas.

Baltinavā
Baltinavas Novada muzejā Baltinavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.
26.decembrī plkst. 19.00 kultūras namā ķekatnieku vakars (ar dziesmām, dejām, rotaļām utt.). Plkst. 21.00 balle kopā ar Jāni Keišu. Ieeja  brīva.
27.decembrī  plkst. 14.00 kultūras namā MAZĀ EGLĪTE. Aicinām Baltinavas novada pirmsskolas vecuma bērnus uz tikšanos ar Salatēti!
28.decembrī  plkst. 19.00 kultūras namā  “Gadu aizvadot....”. Tihovsku ģimenes koncerts. Plkst. 22.00 balle ar grupu “Ginc un Es”. Darbosies bufete. Līdzi drīkst ņemt groziņus. Ieeja - brīva.

1.janvārī plkst. 0.30 svētku salūts. Plkst. 1.00  jaungada ballīte kopā ar Māri Zaharovu. ieeja brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša 16.-22.decembris

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
14.decembrī plkst. 15.00  “Ziemas pasaka”. Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstāžu atklāšana.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā Ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.
Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā no 14.decembra Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznas.
Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o N.Gorkina  gleznu izstāde  “Atgriešanās”.  o Izstāde veltīta novadniekam V.Matīsam.  oTautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.  o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.
Balvu Centrālajā bibliotēkā
Dinas Babānes personālizstāde “Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejai.
Balvu pagastā
19.decembrī Ziemassvētku vecītis apciemos mājās Balvu pagasta pirmsskolas vecuma bērnus, kuri neapmeklē bērnudārzu.
Briežuciemā
13.decembrī plkst.16.00 latviešu filmu vakars mazajā zālē “Rūtoj, saule, rūtoj bite” un “Laika dečs” kopīga skatīšanās.
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
30.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma koncertballe kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā. Ieeja brīva.
Bērzkalnē
16.decembrī plkst.15.00 gaismu iedegšana  pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
20.decembrī plkst.10.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes bērnudārza zālē.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.
Bērzpilī
19.decembrī plkst. 10.00  vidusskolas internāta atpūtas telpā Ziemassvētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar rotaļu grupiņu “Kripatiņas”.
21.decembrī plkst. 9.00  saietu namā Ziemassvētku tirdziņš- izstāde. Aicināti piedalīties ar veltēm  Ziemassvētkiem.
27.decembrī plkst. 19.00 vidusskolas sporta angārā Gada noslēguma pasākums - pagasta pašdarbnieku koncerts un balle. Pasākums ar galdiņiem. Ja nepieciešams, var rezervēt galdiņu. Spēlē Kaspars Maks. Ieeja brīva.
Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES -MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21.decembrī kultūras namā pagasta deju kolektīvu koncerts “Ziemai vārti vaļā”.
21. decembrī plkst. 15.00  tautas namā Saulgriežu koncerts “Ziemai vārti vaļā”. Piedalās TDK “Cielaviņa”, vidējās paaudzes DK, deju kopa “Rūtas”, jauktais vokālais ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 17.00  tautas namā dziedošās Laicānu ģimenes koncerts. Piedalās Balvu Mūzikas skolas  vijolnieku  ansamblis. Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 22.00  tautas namā Ziemassvētku balle ar grupu “Ceļā”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,85 EUR).
28. decembrī plkst. 11.00 tautas namā eglītes sarīkojums bērniem “Kā ežu ģimene Jauno gadu gaidīja”. Ieeja bez maksas.
Krišjāņos
20.decembrī plkst.11.00 tautas namā pirmsskolas vecuma  bērni  aicināti uz tikšanos ar Ziemassvētku vecīti.
29.decembrī plkst.19.00 tautas namā  Gada noslēguma pasākums  ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.  Plkst.21.00 svētku balle kopā ar Zinti Krakopu. ieeja brīva.
Tilžā
7.decembrī plkst. 9.00 “Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami”. Amatnieku darbu izstāde- pārdošana kultūras namā. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs  Kaspars Maks (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00  - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR).
13.decembrī plkst. 15.00 radošā darbnīca “Rotas mūsu eglītei” kultūras namā.
15.decembrī plkst. 16.00 gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.
Vectilžā
14.decembrī  plkst. 16.00 gaismu iedegšana lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.
Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).
Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
19.decembrī  plkst. 16.00 Viļakas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš” Ziemassvētku eglīte Viļakas bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu.
25.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā Ziemassvētku koncerts - uzvedums “Brēmenes muzikantu pēdās...”. Notikumu izstāstīs teātra spēlmaņi, lieli un mazi muzikanti, dziedātāji un dejotāji. Nāciet - būs jautri un interesanti!
29.decembrī plkst.16.00 kultūras namā jauno ģitāristu VECGADA KONCERTS.
Medņevā
25.decembrī plkst. 19.30 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”.  Plkst. 22.00 balle kopā ar “Medņevas muzikantiem -junioriem -puikām”.
27.decembrī plkst. 22.00 ziemas nakts balle kopā ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
28.decembrī plkst. 16.00 Harija Ozola un Santas Zapackas koncerts. Ieeja brīva.
Šķilbēnos
20.decembrī plkst. 10.00  Upītē Ziemassvētku vecīšu salidojums.
25.decembrī plkst. 17.00 Rekovas kultūras centrā Žīguru amatierteātra “Virši” izrāde “Rupucs zem deča”. Plkst. 22.00 Ziemassvētku balle  kopā ar Zinti Krakopu. Ieeja brīva.
28.decembrī plkst. 12.00  Brieksīnes kapos dzejnieka Ontona Slišāna pieminekļa iesvētīšana.
Plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
29.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā “Karnevāls”, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1, (1,42 EUR).
Žīguros
16.decembrī plkst. 16.00 kultūras namā Viļakas  Mūzikas un mākslas skolas žīguru mācību punkta audzēkņu Ziemassvētku koncerts.
22.decembrī plkst. 17.00 kultūras namā koncertuzvedums “Ziemassvētku valstībā”.
28.decembrī plkst. 19.00  kultūras namā Vecgada šovs. Pēc šova - vecgada balle.   Spēlēs GREGS. Visi pasākumi bez maksas.
Vecumos 
20.decembrī plkst.12.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku radošās darbnīcas.
25.decembrī plkst.18.00 Borisovas tautas namā Ziemassvētku koncerts “Rūķu mežā”.
Piedalīsies Borisovas Tautas nama pašdarbnieki, Medņevas dramatiskais kolektīvs.
Plkst.22.00  Ziemassvētku balle. Ieeja brīva.
Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žīguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.
 23. decembrī  plkst. 10.30 Rugāju tautas namā uz svētku eglīti aicināti Rugāju novada pirmsskolas vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu un skolu.
 24.decembrī pirms Svētās Mises plkst. 17.30 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā  Ziemassvētku dziesmu koncerts, piedalās dziedošo bērnu grupa un vokālais ansamblis.

Afiša ar 6.decembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
7.decembrī plkst. 18.00 sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...” pāriem, kuri laulību noslēguši 1988.gadā.
8.decembrī plkst. 15.00 koncerts “Krievu romances”, uzstājas Viktors Kozlitins. Ieejas maksa Ls 2 (2,85Eur).
11.decembrī plkst. 18.20 septiņu animācijas filmu programma “Multenītes sniegā 2013”.
14.decembrī plkst. 15.00  “Ziemas pasaka”. Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznu izstāžu atklāšana.
21.decembrī plkst. 20.00  koncerts “Ejot pie Tevis”. Muzicē jauktais koris “Mirklis”, Gulbenes novada mūzikas skolas orķestris, īpašais viesis Ingus Ulmanis. Ieeja bez maksas.
25.decembrī plkst. 20.00  lielā ziemas balle. Spēlē grupa “Gunārs un Zane”.
26.decembrī plkst. 15.00 Tautas pūtēju orķestra “Balvi” koncerts.
27.decembrī plkst. 11.00  bērnu eglītes sarīkojums.
27.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas amatierteātra “Palādas” viesizrāde  - Danskovīte “Kuozu goda jubileja”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 Eur). Biļešu iepriekšpārdošana.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā līdz 12.decembrim skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.
No 14.decembra Ilzes Krastiņas un Andra Kaļiņina gleznas.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”. o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu Centrālajā bibliotēkā
• Dinas Babānes personālizstāde “Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas “Olīves” 5 gadu jubilejai.

Briežuciemā
13.decembrī plkst.16.00 latviešu filmu vakars mazajā zālē “Rūtoj, saule, rūtoj bite” un “Laika dečs” kopīga skatīšanās.
20.decembrī eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar pamatskolas skolēniem Briežuciema pamatskolā.
29.decembrī plkst.21.00 gada noslēguma pasākums un balle kopā ar brāļiem Puncuļiem tautas namā.

Bērzkalnē
16.decembrī plkst.15.00 gaismu iedegšana pagasta lielajā eglē pie Bērzkalnes pagasta ēkas.
20.decembrī plkst.10.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem Bērzkalnes bērnudārza zālē.
28.decembrī plkst.19.00 Vecgada balle pagasta iedzīvotājiem kultūrai paredzētajās telpās.

Kubulos
Decembrī kultūras nama mazajā zālē skatāma Stacijas pamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde “ES -MANA ĢIMENE, MANS PAGASTS, MANA LATVIJA”,veltījums Latvijas Republikas 95. dzimšanas dienai.
21.decembrī kultūras namā pagasta deju kolektīvu koncerts “Ziemai vārti vaļā”.

Tilžā
7.decembrī plkst. 9.00 “Šujam, adām, cepam, vārām, Ziemassvētkus gaidīdami”. Amatnieku darbu izstāde- pārdošana kultūras namā. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Kaspars Maks (Gulbene). Ieejas maksa līdz plkst. 23.00  - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR)..
13.decembrī plkst. 15.00 radošā darbnīca “Rotas mūsu eglītei” kultūras namā.
15.decembrī plkst. 16.00 gaismu iedegšana Tilžas pagasta lielajā eglē pagasta centrā.

Vectilžā
14.decembrī  plkst. 16.00 gaismu iedegšana lielajā eglē Vectilžas pagasta estrādē.

Vīksnā
Līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst. 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  - Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.  o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija.  o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Šķilbēnos
19.decembrī plkst. 14.00 pie Upītes tautas nama Ziemassvētku vecīšu salidojums.
28.decembrī plkst. 14.00 Upītes tautas namā dzejnieka Ontona Slišāna 65 gadu jubilejas atceres pasākums “Ir meili te maņ, kur pasauļs vyss munā volūdā skaņ”.
28.decembrī plkst. 21.00  Upītes tautas namā karnevāls, pusnaktī masku apbalvošana. Balle kopā ar grupu “Medņevas juniori”. Maskām ieeja brīva, pārējiem - Ls 1, (1,42 EUR).                                                                                          

Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žiguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.

Baltinavā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 13.decembrim ir apskatāma Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012” radošo darbu konkursa  bērnu un jauniešu izstāde “Latvijas novadu tradīcijas stāsta”.
Baltinavas kultūras namā līdz 13.decembrim  apskatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Magnusa Putniņa daiļrade”.
Baltinavas Novada muzejā  Baltinavas vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu un Paaudžu centra audēju rokdarbu izstāde.
13.decembrī plkst. 16.00  pie Baltinavas novada domes ēkas: novada eglītes iedegšana. Visi laipni aicināti!
26.decembrī plkst. 21.00 kultūras namā ķekatnieku vakars (ar dziesmām, dejām, rotaļām utt.). Pēc pasākuma balle kopā ar Jāni Keišu. Ieeja  brīva.
27.decembrī  plkst. 14.00 kultūras namā mazā eglīte. aicinām Baltinavas novada pirmsskolas vecuma bērnus uz tikšanos ar Salatēti!
28.decembrī  plkst. 21.00 kultūras namā  “Gadu aizvadot....”. Tihovsku ģimenes koncerts, pēc tam balle ar grupu “Ginc un Es”. Darbosies bufete. Līdzi drīkst ņemt groziņus. Ieeja - brīva.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 29.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš.
1.decembrī plkst. 17.00 gaismiņu iedegšana pilsētas lielajā eglē.
7.decembrī plkst. 18.00 sudrabkāzu balle “Viss, ko šodien domāšu, būs balts...”. Pāri, kuri laulību noslēguši 1988.gadā, aicināti pieteikties personīgi Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Balvos, Sporta ielā 1.

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
30.novembrī plkst. 14.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Programmā: dokumentālā filma par padomju saimniecību; pagasta pašdarbnieku neliels koncerts. Par mūziku parūpēsies grupa “Draugi”. Ja nepieciešams transports, zvanīt A.Krivišai līdz 29.novembrim.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 ansambļa “Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās viesi no Balviem, Bērzkalnes. Dančus spēlēs Vīksnas lauku kapela. Līdzi ņemt groziņu. Ieeja bezmaksas.

Vīksnā
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
No 5.decembra līdz 31.janvārim Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde “Pieturas punkts”.
6.decembrī plkst. 19.00 Baltinavas dramatiskā teātra “Palādas” Danskovītes komēdija “Tāva meitas”. Ieejas maksa Ls 2 (2,85 EUR). Biļešu iepriekšpārdošana tautas namā.
26.decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts “Balts sniedziņš krīt uz skujiņām”.
28.decembrī plkst. 19.00 Vecgada karnevāls bērniem. Skaistāko masku īpašniekiem - balvas.
28.decembrī plkst 22.00 Vecgada karnevāla balle ar Zinti Krakopu. Pirmo trīs vietu skaistāko masku īpašniekiem - balvas. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk  -Ls 2 (2,85 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
30.novembrī plkst. 15.00 ziemas ieskaņu koncerts “Kad ilgojies gaismas, ieskaties tumsā”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvi un brāļi Puncuļi - Ingars un Artūrs no Rēzeknes.

Medņevā
30.novembrī plkst. 19.00 tautas namā  “Ermoņiku skaņas”. Večerinka kopā ar tautas muzikantiem no Viļakas, Balvu, Kārsavas un citiem novadiem. Ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņu.

Rugāju novadā
13.decembrī plkst. 14.30 lielo egļu iedegšana Rugājos pie novada domes, Lazdukalnā pie saietu nama.
13.decembrī plkst. 19.00  Rugāju tautas namā dziedošais Lucijas dienas pasākums “Ar cerību, gaismu un mīlestību sirdī”. Piedalās Žiguru vokālais ansamblis “Relako”, Bērzpils vokālais ansamblis, Rugāju novada garīgo dziesmu vokālais ansamblis “Sonāte”, Rugāju dāmu vokālais ansamblis.

Baltinavā
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā līdz 13.decembrim ir apskatāma Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2012” radošo darbu konkursa  bērnu un jauniešu izstāde “Latvijas novadu tradīcijas stāsta”.
Baltinavas kultūras namā līdz 13.decembrim ir apskatāma Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas programmas “Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu darbu izstāde “Magnusa Putniņa daiļrade”.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta!

Afiša ar 22.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR 4,27, 5,69, 7,11)

Izstādes:
1. stāvā - “Tautas frontei - 25”.
2.stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”.
o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba.
o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.
o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
23.novembrī plkst.13.00 atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem saietu namā.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā  psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Kubulos
30.novembrī plkst. 15.00 ansambļa “Vakarblāzma” 5 gadu jubilejas pasākums. Piedalās viesi no Balviem, Bērzkalnes, Bērzpils. Dančus spēlēs Vīksnas lauku kapela. Līdzi ņemt groziņu. Ieeja bezmaksas.

Tilžā
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Vectilžā
23.novembrī plkst.19.00 sporta un atpūtas centrā Litenes dramatiskā kolektīva “Nebēdnieki” izrāde E.Vulfs “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50 (0,71 EUR). Plkst. 22.00 balle (Ainārs Lipskis, Ludza). Ieeja brīva.

Vīksnā
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas:
o Viļakas novada vēsture.
o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”.
o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti.
o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. 
o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde.
o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
29.novembrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).
30.novembrī plkst. 15.00 kultūras ziemas ieskaņu koncerts “Kad ilgojies gaismas, ieskaties tumsā”. Piedalās Viļakas kultūras nama, mūzikas skolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvi un brāļi Puncuļi - Ingars un Artūrs no Rēzeknes.

Medņevā
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR), pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēša un Kangara laikiem, līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta
     

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat iniciatīvu ieviest valsts apmaksātu zobārstniecību bērniem akūtās situācijās?

pozitīvi - 54.5%
negatīvi - 9.1%
pakalpojumi jau tiek apmaksāti - 9.1%
šāds pakalpojums jānodrošina visiem iedzīvotājiem - 27.3%
mani tas neinteresē - 0%

Balsis kopā: 11
Balsošana šajā aptaujā ir beigusies ir: Septembris 22, 2020