1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
22-09-2020
Vārdadienas šodien: Maigurs, Mārica, Māris

Rakstos

Afiša ar 15.novembri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
17.novembrī plkst.18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts tematisks pasākums “Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts!”. Piedalās vokālais ansamblis “Dobeles Zemessargi”, jauktais koris “ Mirklis”, deju kopa “Cielaviņa”, etnogrāfiskais ansamblis “Saime”, bērnu tautu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš”. Ieeja bezmaksas.
Plkst. 21.00 deju vakars ar grupu “Tērvete”. Ieeja bezmaksas.
18.novembrī plkst. 16.00 “Mazā raganiņa” - biedrības “Balvu Teātris” izrāde visai ģimenei pēc O.Preislera stāsta motīviem. Ieejas maksa - Ls1 (1,42 EUR).
29.novembrī plkst. 19.00 komēdija “Balkona ragneši”. Lomās Nacionālā un Dailes teātra aktieri, režisors Voldemārs Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR 4,27, 5,69, 7,11)
Izstādes: 1. stāvā - “Tautas frontei-25”. 2. stāvā skatāmi Balvu Mākslas skolas 2013.gada diplomdarbi.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo!   o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu pagastā
16.novembrī plkst. 16.00 Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Plkst. 22.00 balle kopā ar TV šova “Dziedošās ģimenes” dalībniekiem Krūmiņu ģimeni no Alūksnes. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
15.novembrī plkst. 10.00  Bērzkalnes bēnudārza zālē un plkst. 19.00 Rubeņu saietu namā  Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Dokumentālās filmas “Par Balvu rajonu” demonstrēšana.

Briežuciemā
17.novembrī plkst. 14.00 postfolkloras grupas “RIKŠI” koncerts. Ieeja brīva.

Bērzpilī
16.novembrī plkst. 20.00 vidusskolas zālē Bērzpils pagasta sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, piedalās arī vokālie ansambļi no Balvu un Rugāju novadiem.
23.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Līdzi ņemiet groziņu un jautru garastāvokli. Jūs iepriecinās Bērzpils pagasta pašdarbnieki un Bērzkalnes pagasta kapela. Par transportu interesēties pie A. Krivišas līdz 22.novembrim.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Tilžā
15.novembrī plkst. 20.00 tautas namā koncerts, veltīts Latvijas valsts svētkiem “Mana dziesma tēvu zemei”. Piedalās Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis. Ieeja brīva. Plkst.22.00 balle. Spēlēs grupa “Rondo”. Ieejas maksa -  Ls 1 (1,42 EUR). Pagasta pašdarbniekiem ieeja brīva.
18.novembrī plkst. 18.00 Tilžas centrā aicina pagasta iedzīvotājus no sarkanām un baltām svecītēm veidot Latvijas Valsts karoga siluetu.
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 20.00 Ingas un Normunda vieskoncerts “10 gadi uz skatuves”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Rondo”. Ieejas maksa  - Ls 1,50 (2,13 EUR). Pērkot biļeti gan uz pasākumu, gan balli, ieejas maksa - Ls 2,50 (3,56 EUR). Biļetes pie kultūras darba organizatores.

Vectilžā
23.novembrī plkst.19.00 sporta un atpūtas centrā Litenes dramatiskā kolektīva “Nebēdnieki” izrāde E.Vulfs “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1, (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50 (0,71 EUR). Plkst. 22.00 balle (Ainārs Lipskis, Ludza). Ieeja brīva.

Vīksnā
15.novembrī plkst. 18.00 tautas namā sveču liešanas darbnīcas. Vēlams līdzi paņemt izdegušas sveces, kādu interesantu formiņu vai glāzi, kafijas pupiņas, sausos ziedus. Dalības maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
16.novembrī plkst. 13.00 tautas namā Litenes dramatiskā kolektīva izrāde “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50  (0,71 EUR).
16.novembrī plkst. 22.00 diskoballe ar DJ Ingaru. Var rezervēt galdiņus. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pēc plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa- Ls 2 (2,84 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba.
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Zaļo pakalnu kori. Ieeja brīva.
20.novembrī plkst. 13.00 kinofilma “Mammu, es tevi mīlu”. Ieeja brīva.
29.novembrī plkst. 14.00 Valmieras teātra aktieru izrāde bērniem, skolēniem “Smurfiņi un zelta statuete”. Ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR).

Susājos
15.novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā “Vēršukalns” svētku pasākums “Ar ticību nākotnei...”.

Medņevā
15.novembrī plkst. 14.00 svinīgs pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai Viduču pamatskolā.
15.novembrī plkst. 22.00  tautas namā balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
15.novembrī  plkst. 19.00 kultūras centrā “Rekova” Šķilbēnu pagasta pašdarbnieku sarūpētais SVĒTKU ieskaņas koncerts, turpinājumā balle ar gupu “OTTO”, ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR), pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēša un Kangara laikiem līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

Vecumos
16.novembrī plkst. 16.00 Borisovas tautas namā dziesmu koncerts “Mūsu zemītei”. Turpinājumā diskoballe.

Žīguros
16.novembrī plkst. 19.00 kultūras namā Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltīts koncerts “Tu esi Latvija”. Piedalās Žīguru pamatskolas un kultūras nama kolektīvi, ieeja brīva. Plkst. 21.00  diskoballe visām paaudzēm. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pašdarbniekiem - brīva.

Rugāju novadā
15. novembrī plkst.14.00 Lazdukalna saietu namā Latvijas Republikas 95 gadu jubilejas pasākums un izstāde “Mana Latvija un mans novads”.
15.novembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju komandu spēle “Uzmini vai zini par Latviju, par Rugāju novadu” (no katras iestādes darbiniekiem lūgums veidot jauktu komandu 4 cilvēku sastāvā, kā arī veidot pagasta iedzīvotāju komandas). Vēlams pieteikties līdz 12.novembrim pie kultūras darbiniekiem.
17.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā zālē Latvijas Republikas 95.gadadienas  svētku koncerts “Skani, manas tautas dziesma!”. Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu Liepari - 17.50, Skujetnieki -18.00, Keibenieki - 18.10, Pokrata - 18.10, Tikaiņi - 18.15, Krampenes - 18.20, Beņislava - 18.30, Kapūne -18.35, Rugāji - 18.40.
17.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā aicināti uz svētku balli, kurā muzicēs grupa “OTTO”, ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņus, būs galdiņi.
18.novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā svētku dievkalpojums un aizlūgums par Rugāju novadu, pēc tā - pateicības pasākums par veiktajiem baznīcas labiekārtošanas darbiem (pirmā svētā Mise pēc baznīcas grīdas rekonstrukcijas un citiem darbiem). Pirms svētās Mises plkst. 11.20 muzikāla Kunga slavēšana dziesmās un instrumentu skaņās - Marijas no Nācaretes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionāru izpildījumā (jauniešu grupa).
Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu: Rugāji - 10.00, Pokrata - 10.15, Tikaiņi - 10.15,  Skujetnieki - 10.30, Liepari - 10.40, Ozolnes - 10.50, Beņislava -10.55, Kapūne - 11.00.

Baltinavā
17.novembrī plkst. 19.00 LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Pēc koncerta balle ar muzikālo apvienību “Lapkritis”. Darbosies bufete. Ieeja bezmaksas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 8.novembri

Balvos
11.novembrī plkst.17.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem vakara junda “Par gudru un stipru tēvzemi”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
11.novembrī plkst.18.00 sarīkojums “Mans Tautas frontes laiks...” - Imanta Koliņa atmiņu grāmatas par TF atvēršana; izstādes “Balvenieši LTF kustībā” atklāšana; iespēja plkst. 20.00 noskatīties A.Saulīša filmu “Atmodas antoloģija”; muzicēs grupa “Mani Mākoņi”.
17.novembrī plkst.18.00 tematisks pasākums “Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts!”.
18.novembrī plkst. 16.00 “Mazā raganiņa” - biedrības “Balvu Teātris” izrāde visai ģimenei pēc O.Preislera stāsta motīviem. Ieejas maksa -Ls1 (1,42 EUR).

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Līdz 9.novembrim fotoizstāde par motokrosu “Mazo rokās lielie darbi”.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! o Tautastērpu izstāde “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu pagastā
16.novembrī plkst. 16.00 Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Balvu Mūzikas skolas audzēkņu koncerts. Plkst. 22.00 balle kopā ar TV šova “Dziedošās ģimenes” dalībniekiem Krūmiņu ģimeni no Alūksnes. Ieeja bezmaksas.

Bērzkalnē
15.novembrī plkst. 10.00  Bērzkalnes bēnudārza zālē un plkst. 19.00 Rubeņu saietu namā  Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. Dokumentālās filmas “Par Balvu rajonu” demonstrēšana.

Briežuciemā
8.novembrī plkst. 20.00 desmito reizi pasākums “Vīriešu diena Briežuciemā”. Kā vienmēr piedalās Balvu, Viļakas, Baltinavas novadu atraktīvie kultūras ļaudis ar nopietniem un jautriem priekšnesumiem par vīriešiem, sievietēm un dzīvi. Visus vīriešus apciemos un sveiks Krapaču Ļuce. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR). Uz balli var nākt ar groziņiem.
17.novembrī plkst. 14.00 postfolkloras grupas “RIKŠI” koncerts. Ieeja brīva.

Bērzpilī
16.novembrī plkst. 20.00  vidusskolas zālē Bērzpils pagasta sieviešu vokālā ansambļa jubilejas pasākums, piedalās arī vokālie ansambļi no Balvu un Rugāju novadiem.
23.novembrī plkst. 13.00 saietu namā atpūtas pēcpusdiena pagasta pensionāriem. Līdzi ņemiet groziņu un jautru garastāvokli. Jūs iepriecinās Bērzpils pagasta pašdarbnieki un Bērzkalnes pagasta kapela. Par transportu interesēties pie A. Krivišas līdz 22.novembrim.
26.novembrī plkst. 10.00 saietu namā psalmu dziedājumi par mirušajiem.

Tilžā
8.novembrī  plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs grupa “Galaktika”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 2 (2,82 EUR), vēlāk Ls 2,50 (3,56 EUR).
15.novembrī plkst. 20.00 tautas namā koncerts, veltīts Latvijas valsts svētkiem “Mana dziesma tēvu zemei”. Piedalās Kubulu pagasta jauktais vokālais ansamblis. Ieeja brīva. Plkst.22.00 balle. Spēlēs grupa “Rondo”. Ieejas maksa -  Ls 1 (1,42 EUR). Pagasta pašdarbniekiem ieeja brīva.
22.novembrī plkst. 20.00 pagasta pašdarbnieku balle. Spēlēs Kaspars Maks.

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 20.00 Ingas un Normunda vieskoncerts “10 gadi uz skatuves”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Rondo”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Pērkot biļeti gan uz pasākumu, gan balli, ieejas maksa - Ls 2,50 (3,56 EUR). Biļetes pie kultūras darba organizatores.

Kubulos
8.novembrī (plkst.21.00-04.00) kultūras namā notiks dzīvās mūzikas grupu festivāls “Savējie 2013”. Piedalās: Ceļā, Canzone, Napruots, Mani Mākoņi, Elektrolīts, Karburators, Sikspārnis, Green Novice, Medņevas Juniori, Double Blast Heroes. No Balvu autoostas plkst. 20.20 kursēs speciāls autobusa reiss uz Kubuliem (atpakaļ plkst.03.00), biļetes cena vienā virzienā Ls 0,20 (0,28 EUR)). Darbosies kafejnīca (pasākumā ienest savus pārtikas produktus un dzērienus aizliegts). Ieejas maksa Ls 3 (4,27 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
9.novembrī plkst. 15.00 kultūras namā “Mārtiņdienas lustes”. Pasākums ar Mārtiņdienas masku izrādīšanu, dramatizējumiem, dziesmām un dančiem. Piedalās kultūras nama dramatiskais kolektīvs, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, deju kolektīvs un līnijdeju grupa.
Atceroties Latvijas brīvības cīņu varoņus, 11.novembrī plkst. 15.00 svētbrīdis Viļakas katoļu baznīcā. Plkst. 16.00 gājiens no baznīcas ielas uz Brāļu kapiem. Plkst. 16.30 piemiņas pasākums Brāļu kapos.
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Zaļo pakalnu kori. Ieeja brīva.

Susājos
15.novembrī plkst. 17.00 kultūrvēstures muzejā “Vēršukalns” svētku pasākums “Ar ticību nākotnei...”.

Medņevā
15.novembrī plkst. 14.00 svinīgs pasākums, veltīts Latvijas dzimšanas dienai Viduču pamatskolā.
15.novembrī plkst. 22.00  tautas namā balle kopā ar Zinti Krakopu. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 18.00 tautas namā tautas muzikantu koncerts “Ermoņiku skaņas”.

Šķilbēnos
9.novembrī plkst.12.00 pulcēšanās pie Upītes tautas nama - brauksim pie Ančipovas ezera, sakopsim Brīvības cīnītāju piemiņas vietu. Ar dziesmām pie ugunskura godināsim brīvības cīnītājus. Plkst. 14.00 Lotušu kapos noliksim ziedus, iedegsim svecītes un kopā ar priesteri Ivaru Viguli vienosimies lūgšanā par Brīvības cīņās mirušajiem varoņiem. (Ančipovas ezers un Lotušu kapi atrodas pierobežas zonā.)
15.novembrī  plkst. 19.00 kultūras centrā “Rekova” Šķilbēnu pagasta pašdarbieku sarūpētais SVĒTKU ieskaņas koncerts, turpinājumā balle ar gupu “OTTO”, ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Līdzi var ņemt groziņu.
23.novembrī plkst. 19.00 Upītes tautas namā. patriotisks Latvijas dzimšanas dienai veltīts labo vārdu pašdarbnieku koncerts “Gūdi”. Pēc koncerta balle kopā ar grupu “Ginc un Es”. Koncertā ieeja brīva, ballē ieeja Ls 1,50 (2,13 EUR) pēc plkst. 23. 00 - Ls 2 (2,84 EUR). Uz pasākumu un balli jāierodas, ievērojot šādus ģērbšanās nosacījumus: vīrieši - militārajā apģērbā, kāds ir lietots Latvijā, sākot no Lāčplēšu un Kangaru laikiem, līdz pat mūsdienām. Sievietēm - militārajā apģērbā vai elegantā balles kleitā.

Vecumos
8.novembrī plkst. 22.00 ballīte hipiju stilā. Ar atbilstošu dreskodu-ieeja brīva.
16.novembrī Borisovas tautas namā pasākums “Mūsu zemīte”.

Rugāju novadā
9.novembrī plkst. 19.00 Lazdukalna pagasta saietu namā amatierteātru salidojuma pasākums “Karaliskais Zibsnis”. Ieejas maksa pasākumā - Ls 0,50 (0,71 EUR).
Valsts svētku pasākumu nedēļa Rugāju novadā
11.novembrī plkst. 16.00 Lāčplēša dienas pasākumi:
O svinīgs piemiņas brīdis Rugājos pie Nacionālo partizānu un Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas akmens, pēc tam lāpu gājiens un gaismas ceļš līdz skvēram, dziesmota vakara junda pie kopīga ugunskura un siltas tējas.
O Lazdukalnā plkst. 16.00 svinīgs piemiņas brīdis pie saietu nama. Gaismas ceļa izveide, pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Gaismas iedegšana kritušo cīnītāju piemiņas vietās.
Aicinām visus iedzīvotājus 11.novembra vakarā iedegt un ielikt svecīti savu māju logos, tādējādi pieminot Latvijas brīvības cīņās kritušos varoņus. Iedzīvotājus aicinām, ejot uz pasākumiem, līdzi ņemt svecītes un lāpas.
14.novembrī plkst.13.00 Rugāju tautas namā CIRKS ALLĒ. Starptautiskā cirka festivāla Parīzē laureāti: komiķu grupa “GROG”, burvju mākslinieki un dažādi dzīvnieki. Ieejas maksa - Ls 0,80 (1,14 EUR).
15. novembrī plkst.14.00 Lazdukalna saietu namā Latvijas Republikas 95 gadu jubilejas pasākums un izstāde “Mana Latvija un mans novads”.
15.novembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju komandu spēle “Uzmini vai zini par Latviju, par Rugāju novadu” (no katras iestādes darbiniekiem lūgums veidot jauktu komandu 4 cilvēku sastāvā, kā arī veidot pagasta iedzīvotāju komandas). Vēlams pieteikties līdz 12.novembrim pie kultūras darbiniekiem.
17.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas nama zālē Latvijas Republikas 95. gadadienas  svētku koncerts “Skani, manas tautas dziesma!”. Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu Liepari - 17.50, Skujetnieki - 18.00, Keibenieki - 18.10, Pokrata - 18.10, Tikaiņi - 18.15, Krampenes - 18.20, Beņislava - 18.30, Kapūne - 18.35, Rugāji - 18.40.
17.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā aicināti uz svētku balli, kurā muzicēs grupa “OTTO”, ieeja brīva. Līdzi var ņemt groziņus, būs galdiņi.
18.novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā svētku dievkalpojums un aizlūgums par Rugāju novadu. Pēc tā - pateicības pasākums par veiktajiem baznīcas labiekārtošanas darbiem (pirmā svētā Mise pēc baznīcas grīdas rekonstrukcijas un citiem darbiem). Pirms svētās Mises plkst. 11.20 muzikāla Kunga slavēšana dziesmās un instrumentu skaņās - Marijas no Nācaretes kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas misionāru izpildījumā (jauniešu grupa).
Kursēs pašvaldības transports pa maršrutu: Rugāji - 10.00, Pokrata - 10.15, Tikaiņi - 10.15, Skujetnieki - 10.30, Liepari - 10.40, Ozolnes - 10.50, Beņislava -10.55, Kapūne - 11.00.

Baltinavā
9.novembrī plkst. 12.00 kultūras namā Rīgas cirks “Allē”. Biļetes cena - Ls 1 (1,42 EUR).
11.novembrī plkst. 17.00 lāpu gājiens. Pēc gājiena Zanes Ludboržas mūzikas skolas Akordeonistu orķestra koncerts. Ieeja bezmaksas.
17.novembrī plkst. 19.00 LR Proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Pēc  koncerta balle ar muzikālo apvienību “Lapkritis”. Darbosies bufete. Ieeja bezmaksas.

Vīksnā
15.novembrī plkst. 18.00 tautas namā sveču liešanas darbnīcas. Vēlams līdzi paņemt izdegušas sveces, kādu interesantu formiņu vai glāzi, kafijas pupiņas, sausos ziedus. Dalības maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR).
16.novembrī plkst. 13.00 tautas namā Litenes dramatiskā kolektīva izrāde “Līnis murdā”. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), skolēniem - Ls 0,50  (0,71 EUR).
16.novembrī plkst. 22.00 diskoballe ar DJ Ingaru. Var rezervēt galdiņus. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR), pēc plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR).
30.novembrī plkst. 22.00 deju vakars. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa- Ls 2 (2,84 EUR).

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 1.novembri

Balvos
2.novembrī plkst.14.00 laukumā pie Balvu Kultūras un atpūtas centra instalācijas “Par dzīvību” atklāšana.
2.novembrī plkst.19.00 Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā koncertuzvedums “Ar skatu uz debesīm”. Muzicē Goran Gora (Jānis Holšteins), Imanta Ziedoņa dzeju lasa Jana Babre-Laime.
11.novembrī plkst.17.00 pie pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem vakara junda “Par gudru un stipru tēvzemi”.

Balvu Kultūras un atpūtas centrā
1.novembrī plkst.19.00  Pateicības vakars Balvu novada tautas mākslas kolektīvu, pašdarbības pulciņu dalībniekiem. Muzicē grupa “Ginc un es”.
3.novembrī plkst. 15.00 “Džimlai Rūdi rallallā!”. Muzikāls koncertuzvedums ar Jāņa Paukštello, Gunāra Placēna, Veltas Skurstenes, Irinas Tomsones, Jura Puškas, Mārtiņa Egliena vai Ivara Auziņa, Lailas Ilzes Purmalietes piedalīšanos. Pie taustiņiem  - Valdis Zilveris.  Biļešu cena - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR - 4,27; 5,69; 7,11).
6.novembrī plkst. 14.30 kinofilma “Mammu, es tevi mīlu”. Ieejas maksa Ls 0,50 (0,71EUR).
7.novembrī plkst. 19.00 Liepājas simfoniskā orķestra Rudens tūres koncerts. Ieeja bez maksas! Diriģents: Atvars Lakstīgala. Programmā: Volfgangs Amadejs Mocarts - uvertīra no operas “Figaro kāzas”, Pēteris Čaikovskis - “Rokoko variācijas” čellam ar orķestri. Solists Ēriks Kiršfelds. Jānis Ivanovs - 17.simfonija.
11.novembrī plkst.18.00 sarīkojums “Mans Tautas frontes laiks...” - Imanta Koliņa atmiņu grāmatas par TF atvēršana; izstādes “Balvenieši LTF kustībā” atklāšana; iespēja plkst. 20.00 noskatīties A.Saulīša filmu “Atmodas antoloģija”; muzicēs grupa “Mani Mākoņi”.
17.novembrī plkst.18.00 tematisks pasākums “Dvēseles slieksnis ir jāpatur balts!”.

Balvu Novada muzejā
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Līdz 9.novembrim fotoizstāde par motokrosu “Mazo rokās lielie darbi”.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk nekā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
1.novembrī plkst. 22.00 saietu namā balle. Spēlēs Ainārs Lipskis. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50 (2,13 EUR), vēlāk - Ls 2 (2,85 EUR).
5.novembrī plkst. 16.00 saietu namā radošā meistardarbnīca - gatavosim apsveikumus. Mācīs Iveta Useniece. Sīkāka informācija pie A.Krivišas.

Briežuciemā
3.novembrī plkst. 10.00 mazajā zālē visi aicināti piebiedroties psalmu dziedājumiem.
8.novembrī plkst. 20.00 desmito reizi pasākums “Vīriešu diena Briežuciemā”. Kā vienmēr piedalās Balvu, Viļakas, Baltinavas novadu atraktīvie kultūras ļaudis ar nopietniem un jautriem priekšnesumiem par vīriešiem, sievietēm un dzīvi. Visus vīriešus apciemos un sveiks Krapaču Ļuce. Ieeja brīva. Plkst. 22.00 balle. Spēlēs Zintis Krakops. Ieejas maksa - Ls 1 (1,42 EUR). Uz balli var nākt ar groziņiem.
17.novembrī plkst. 14.00 postfolkloras grupas “RIKŠI” koncerts. ieeja brīva.

Tilžā
8.novembrī  plkst. 22.00 kultūras namā balle. Spēlēs grupa “Galaktika”. Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 - Ls 2 (2,82 EUR), vēlāk Ls 2,50 (3,56 EUR).

Krišjāņos
16.novembrī plkst. 20.00 Ingas un Normunda vieskoncerts “10 gadi uz skatuves”. Ieejas maksa - Ls 1,50 (2,13 EUR). Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Rondo”. Ieejas maksa  - Ls 1,50 (2,13 EUR). Pērkot biļeti gan uz pasākumu, gan balli - ieejas maksa - Ls 2,50 (3,56 EUR). Biļetes ar 5.novembri pie kultūras darba organizatores.

Kubulos
8.novembrī (plkst.21.00-04.00) kultūras namā notiks dzīvās mūzikas grupu festivāls “Savējie 2013”. Piedalās: Ceļā, Canzone, Napruots, Mani Mākoņi, Elektrolīts, Karburators, Sikspārnis, Green Novice, Medņevas Juniori, Double Blast Heroes. No Balvu autoostas plkst. 20.20 kursēs speciāls autobusa reiss uz Kubuliem (atpakaļ plkst.03.00), biļetes cena vienā virzienā Ls 0,20 (0,28 EUR)). Darbosies kafejnīca (pasākumā ienest savus pārtikas produktus un dzērienus aizliegts). Ieejas maksa Ls 3 (4,27 EUR).

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
9.novembrī plkst. 15.00 kultūras namā “Mārtiņdienas lustes”. Pasākums ar Mārtiņdienas masku izrādīšanu, dramatizējumiem, dziesmām un dančiem. Piedalās kultūras nama dramatiskais kolektīvs, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, deju kolektīvs un līnijdeju grupa.
Atceroties Latvijas brīvības cīņu varoņus, 11.novembrī plkst. 15.00 svētbrīdis Viļakas katoļu baznīcā. Plkst. 16.00 gājiens no baznīcas ielas uz Brāļu kapiem. Plkst. 16.30 piemiņas pasākums Brāļu kapos.
18.novembrī plkst. 18.00 Valsts ģimnāzijas sporta hallē Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums. Atzinības un Pateicības rakstu pasniegšana. Koncerts kopā ar Zaļo pakalnu kori. Ieeja brīva.

Vecumos
2.novembrī plkst. 14.00 senioru pēcpusdiena. ielūgti visi pagasta seniori. Plkst. 22.00 diskotēka. Ieejas maksa Ls 1, (1,42 EUR).
8.novembrī plkst. 22.00 ballīte hipiju stilā. Ar atbilstošu dreskodu-ieeja brīva.

Žīguros
2. novembrī plkst. 19.00 Ā.Elksnes 85 gadu jubilejai veltīts dzejas un mūzikas vakars “šai gaismas mirklī”.

Baltinavā
5.novembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 kultūras namā donoru diena.

Rugāju novadā
1.novembrī  plkst.14.00 Rugāju tautas namā biedrības “Balvu rajona partnerība” konference.
9.novembrī plkst. 19.00 Lazdukalna  pagasta saietu namā amatierteātru salidojuma pasākums “Karaliskais Zibsnis”. Ieejas maksa pasākumā - Ls 0,50 (0,71 EUR).
11.novembrī plkst. 16.00  Lāčplēša dienas pasākumi: svinīgs piemiņas brīdis Rugājos pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens, pēc tam lāpu gājiens un gaismas ceļš līdz skvēram, dziesmota vakara junda pie kopīga ugunskura. Lazdukalna “Slavītos” pie Nacionālo partizānu piemiņas akmens. Iedzīvotājus aicinām, ejot uz pasākumu, līdzi ņemt svecītes un lāpas.
14.novembrī plkst. 13.00 Rugāju tautas nama zālē izklaidējoša cirka programma, starptautiskā cirka festivāla laureāti, grupa “GROG” ar burvju māksliniekiem un dažādiem dzīvniekiem. Ieejas makas - Ls 0,80 (1,14 EUR).
15.novembrī plkst. 18.00 Rugāju tautas namā pašvaldības iestāžu un iedzīvotāju komandu spēle “Uzmini vai zini par Latviju, par Rugāju novadu”. No katras iestādes darbiniekiem lūgums veidot jauktu komandu 4 cilvēku sastāvā,  kā arī veidot pagasta iedzīvotāju komandas. Vēlams pieteikties līdz 12.novembrim pie kultūras darbiniekiem.
17.novembrī plkst. 19.00 Rugāju tautas namā zālē koncertuzvedums “Skani, manas tautas dziesma!”.
17.novembrī plkst. 22.00 Rugāju tautas namā aicināti uz svētku balli, kurā muzicēs grupa “OTTO”, ieeja brīva.
18.novembrī plkst. 12.00 Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā svētku dievkalpojums un aizlūgums par Rugāju novadu. Pēc tā - pateicības pasākums par veiktajiem baznīcas labiekārtošanas darbiem. Pirms svētās Mises plkst. 11.20 garīgās mūzikas koncerts.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 18.oktobri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
19.oktobrī plkst. 17.00  “Pa dzīves pavedienu” - senioru vakarēšana. Muzicē grupa “Melodija”. Līdzi groziņš.
26.oktobrī plkst. 19.00 brāļi Auzāni - jauna programma - koncerts “Vakariņas uz sešiem”.
Sākusies biļešu iepriekšpārdošana.
3.novembrī plkst. 15.00 “Džimlai Rūdi rallallā!”. Muzikāls koncertuzvedums ar Jāņa Paukštello, Gunāra Placēna, Veltas Skurstenes, Irinas Tomsones, Jura Puškas, Mārtiņa Egliena vai Ivara Auziņa, Lailas Ilzes Purmalietes piedalīšanos. Pie taustiņiem  - Valdis Zilveris.  Biļešu cena - Ls 3, Ls 4, Ls 5 (EUR - 4,27; 5,69; 7,11).
6.novembrī plkst. 14.30 kinofilma “Mammu, es tevi mīlu”. Ieejas maksa Ls 0,50 (0,71EUR).
7.novembrī plkst. 19.00 Liepājas simfoniskā orķestra Rudens tūres koncerts.

Balvu Novada muzejā
23. un 24.oktobrī Ziemeļlatgales lasījumi II. Lūdzam pieteikties, iepriekš piezvanot, vai elektroniski - e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
o V.Baškirova un A.Grinčukas darbu personālizstāde. Divu dažādu mākslinieku domu lidojums tiekas vienā izstādē un dod iespēju apskatīt gan Lāčplēša motīvu citā gaismā, gan Gaujas skaistumu un vēl daudz ko citu, tikpat aizraujošu.
o Fotoizstāde par motokrosu “Mazo rokās lielie darbi”.
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”. Mums jau vairāk kā 100 lācīši. Papildini lācīšu pulciņu ar savējo! 
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”. 
o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Bērzpilī
Līdz 31.oktobrim Marijas Račkovskas fotoizstāde saietu nama 2.stāvā.

Tilžā
18.oktobrī plkst. 19.00 kultūras namā Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas pasākums “Man bij’ dziesmu trīs pūriņi”.
26.oktobrī plkst. 22.00 kultūras namā deju vakars ar Zinti Krakopu.

Vīksnā
24.oktobrī plkst. 13.00 tautas namā tiek aicināti seniori uz atpūtas pēcpusdienu. Pieteikšanās līdz 20.oktobrim  tautas namā.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: o Viļakas novada vēsture. o Viļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. o Bīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija. o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. o Fotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.
19.oktobrī plkst. 15.00 kultūras namā viesizrāde “Balkona ragneši”. Režisors Voldemārs Šoriņš. Piedalās Latvijas Nacionālā teātra, Dailes teātra un Neatkarīgā teātra “Kabata” aktieri.  Biļešu cena iepriekšpārdošanā - Ls 3 (4,27 EUR), izrādes dienā - Ls 4 (5,69 eur).

Medņevā
19.oktobrī  plkst. 14.00 svinīgs pasākums I.Kaluga piemiņai. Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba “Medņeva” ēkas atklāšana.  Dalības maksa - Ls 3 (4,27 EUR).
Plkst. 21.00 “Es paliku dziesmā...” I.Kaluga  piemiņas balle. Muzicēs grupas - “Medņevas puikas”, “Medņevas juniori”, “Karburators”, “SOLO” no Salnavas, “Napruots”, Jānis Keišs, Kupravas, Jaungulbenes u.c. muzikanti.
26.oktobrī plkst. 18.00 sieviešu vokālā ansambļa “Melodija” 10 gadu jubilejas koncerts.
30.oktobrī plkst. 11.00 psalmu dziedāšana pagasta mirušajām dvēselēm.

Baltinavā
19.oktobrī no plkst. 21.00 līdz 4.00 kultūras namā “OTTO” gadskārtas ballīte. Viesi - grupas “Ginc un ES”, “Vēja runa”, Greg, Jānis Keišs. Starplaikos par jautrību gādās Andris Baltacis un DJ Ingars. Vakara pārsteigums - Alesh Walker uguns šovs. Ieejas maksa - Ls 3 (4,27 EUR).
25.oktobrī plkst. 19.00 kultūras namā grupas “Patrioti.LG” koncerts (ieejas maksa - Ls 2 (2,84 EUR) un plkst. 22.00 balle (ieejas maksa  - Ls 1 (1,42 EUR), uzrādot koncerta biļeti - bez maksas).

Lazdukalnā
19.oktobrī plkst. 22.00 saietu namā balle kopā ar grupu “Patrioti.LG”. Ieejas maksa no plkst. 22.00 - Ls 1,50 (2,14 EUR), pēc plkst. 22.30 - Ls 2 (2,85 EUR).

18.oktobrī Grāmatu svētki
Plkst. 11.00 svētku atklāšana grāmatnīcā “Zvaigzne”.
Plkst. 12.00 Balvu Valsts ģimnāzijā Aivars Kļavis, Māra Svīre, Dace Judina.
Plkst. 12.00 Balvu pamatskolā Valdis Rūmnieks.
Plkst. 12.00 Stacijas pamatskolā  Bruno Šulcs.
Plkst. 12.00 Balvu Centrālajā bibliotēkā Ilze Freimane.
Plkst. 13.00 Balvu Novada muzejā Inga Jeruma un Regīna Devīte.
Plkst. 14.00  Rugāju novada vidusskolā Aivars Kļavis, Dace Judina.
Plkst. 14.00 Balvu Valsts ģimnāzijā Andrejs Migla, Valdis Rūmnieks,  Bruno Šulcs.
Plkst. 14.30 Balvu Centrālajā bibliotēkā Māra Svīre.
Plkst. 13.30 un 14.30 Tilžas kultūras namā Linda Nemiera.
Plkst. 13.30  Tilžas pagasta bibliotēkā Anna Rancāne.
Plkst. 13.30 -15.30 orientēšanās sacensības “Vai tu proti lasīt orientējoties?”. Starts/finišs - pie Balvu Centrālās bibliotēkas.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

Afiša ar 4.oktobri

Balvos
Balvu Kultūras un atpūtas centrā
5.oktobrī plkst. 21.00 rudens sezonas atklāšanas balle kafejnīcā kopā ar grupu “Gunārs un Zane” (Alūksne).
9. un 11.oktobrī plkst. 17.30 pirmās ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Līdzi ņemt paklājiņu.
17.oktobrī plkst. 19.00 stand-up komēdija pieaugušajiem ar Jāni Jarānu “Mana kaķa dienasgrāmata”. Biļešu cenas Ls 3,16 (4,50 EUR) un Ls 4,22 ( 6 EUR).
19.oktobrī Balvu pilsētas senioru balle.
26.oktobrī plkst. 19.00 brāļi Auzāni - jauna programma -koncerts “Vakariņas uz sešiem”.

Balvu Novada muzejā
o Izstāde “Mans Lācītis vēsturē”.  o Medību trofeju izstāde. 
o Nikolaja Gorkina  fotoizstāde “Mūsu spārnotie draugi”.
o Tautastērpu izstāde  “Pērle māsu pulciņā”. o Gleznotāja Jāņa Ūdra piemiņas istaba. o Izstāde “Kārļa Ozoliņa mantojums”.  o Izstāde “Latgales partizānu pulks”.  o Fotoizstāde “Balvi senajās fotogrāfijās”.

Balvu Bērnu un jauniešu centrā
Atvērto durvju diena 9.oktobrī no plkst 16.00 līdz 19.00.
Plkst. 16.00  “Di-dancers” (Dita Nipere); plkst. 16.00 skaistumkopšana (renāte kaspare, Inta Ozola); plkst. 16.00  velosipēdistu apmācības (Žanis Pērkons); plkst. 16.30  čaklie pirkstiņi (Inese Hmara); plkst. 17.00 angļu valoda (4-6g., Dita Nipere); plkst. 17.00  elektronika (Edgars Dārznieks); plkst. 17.00  ģitārspēle (Edvīns Timošenko); plkst. 17.30  kokapstrāde (Viktors Šļuncevs); plkst. 18.00 improvizācijas teātris (Vija Birkova); NVO “Kalmārs”un Brīvā laika centrs.

Bērzpilī
No 9. līdz 31.oktobrim Marijas Račkovskas fotoizstāde saietu nama 2.stāvā.

Briežuciemā
13.oktobrī plkst. 14.00 Vectilžas seniori aicina Briežuciema pagasta vecāko paaudzi  kopīgi palustēt atpūtas pēcpusdienā. Izbraukšana plkst. 13.00. Dalības maksa - Ls 1 (1,42 EUR). Briežuciema seniori, braucienam uz Vectilžu jāpiesakās līdz 10.oktobrim pagastā vai pie Zitas.

Kubulos
11.oktobrī plkst. 19.00 Kubulu kultūras namā pasākums “Gada skolotājs-2013”.

Krišjāņos
5.oktobrī gaismas nakts “Staburagā” ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.
15.oktobrī pensionāru pēcpusdiena Krišjāņu tautas namā.

Tilžā
4.oktobrī plkst. 13.00 kultūras namā Balvu teātra studijas izrāde “Mazā raganiņa”.
18.oktobrī plkst. 19.00 kultūras namā  Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas pasākums “Man bij’ dziesmu trīs pūriņi”.
26.oktobrī plkst. 22.00 kultūras namā deju vakars ar Zinti Krakopu.

Vīksnā
10.oktobrī tiek organizēta senioru ekskursija uz Gulbenes novada bioloģiskajām zemnieku saimniecībām. Pieteikšanās līdz 8.oktobrim  tautas namā pie Ligitas.
24.oktobrī plkst. 13.00 tautas namā tiek aicināti seniori uz atpūtas pēcpusdienu. Pieteikšanās līdz 20.oktobrim  tautas namā pie Ligitas.

Viļakā
Novada muzejā skatāmas pamatekspozīcijas: oViļakas novada vēsture. oViļakas reliģisko draudžu garīdznieki jeb “Baltā istaba”. oBīskapu viļacēnu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba. o Senie darbarīki un sadzīves priekšmeti. o Jāņa  Laicāna filumēnijas kolekcija o Jāņa Laicāna un Annas Laicānes gleznu izstāde. oFotoizstāde “Viļakas hronika fotogrāfijās”.

Medņevā
5.oktobrī plkst. 13.00 pensionāru vakars “Reiz zaļoja jaunība”. Koncertā dziedās Viktors Lapčenoks, dejosim kopā ar “Medņevas junioriem”.
19.oktobrī  plkst. 14.00 svinīgs pasākums I.Kaluga piemiņai. Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba “Medņeva” ēkas atklāšana. Lūdzam pieteikties līdz 12.oktobrim pie Aivara Tūča. Dalības maksa - Ls 3 (4,27 EUR).
Plkst. 21.00 “Es paliku dziesmā...” I.Kaluga  piemiņas balle. Muzicēs grupas - “Medņevas puikas”, “Medņevas juniori”, “Karburators”, “SOLO” no Salnavas, “Napruots”, Jānis Keišs, Kupravas, Jaungulbenes u.c. muzikanti.
26.oktobrī plkst. 18.00 sieviešu vokālā ansambļa “Melodija” 10 gadu jubilejas koncerts.
30.oktobrī plkst. 11.00 psalmu dziedāšana pagasta mirušajām dvēselēm.

Baltinavā
8.oktobrī plkst. 14.00 kultūras namā Valmieras teātra izrāde “Smurfiņi un zelta statuete”. Biļetes cena - Ls 1,50 (2,13 EUR). Notiek biļešu iepriekšpārdošana.
11.oktobrī plkst. 15.00 kultūras namā senioru balle. Spēlēs Salnavas kapela. Laipni aicināti visi novada seniori. Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu uz pasākumu, iepriekš pieteikties pie kultūras darba organizatores. Pēc balles būs transports, kas aizvedīs pasākuma dalībniekus uz mājām.
19.oktobrī no plkst. 21.00 līdz 4.00 kultūras namā “OTTO” gadskārtas ballīte. Viesi - grupas “Ginc un ES”, “Vēja runa”, Greg, Jānis Keišs. Starplaikos par jautrību gādās Andris Baltacis un DJ Ingars. Vakara pārsteigums - Alesh Walker uguns šovs. Ieejas maksa - Ls 3 (4,27 EUR).

Lazdukalnā
5.oktobrī plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “Inga un Normunds”. Ieeja - Ls 2 (2,84 EUR).

Rugājos
9.oktobrī plkst. 18.00 tautas namā uz pirmo nodarbību pilates vingrošanā gaidīta ikviena dāma neatkarīgi no vecuma.

* Pārpublicēšanas gadījumā "Vaduguns" atsauce obligāta

vadi

Veiksmes prognoze


.

Apmeklētāju aptauja

Kā vērtējat iniciatīvu ieviest valsts apmaksātu zobārstniecību bērniem akūtās situācijās?

pozitīvi - 54.5%
negatīvi - 9.1%
pakalpojumi jau tiek apmaksāti - 9.1%
šāds pakalpojums jānodrošina visiem iedzīvotājiem - 27.3%
mani tas neinteresē - 0%

Balsis kopā: 11
Balsošana šajā aptaujā ir beigusies ir: Septembris 22, 2020