1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
25-09-2020
Vārdadienas šodien: Rauls, Rodrigo

Dievkalpojumi septembrī. Svecīšu vakari (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – sakarā ar remontdarbiem draudzes baznīcā no 7.septembra līdz 31.oktobrim visi dievkalpojumi notiks Sakrālās Kultūras centrā.
6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00
Balvu pansionātā – 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.septembrī - Sv.Mise, draudzes svētki, godinot Svētos Erceņģeļus - plkst. 17.00.
Šķilbēnos – 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 13.septembrī plkst. 9.00; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 9.00; 20.septembrī plkst. 9.00; 27.septembrī plkst. 9.00.
Baltinavā – 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 13.septembrī plkst. 11.30; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 11.30; 20.septembrī plkst. 11.30; 27.septembrī plkst. 11.30.
Tilžā - 6.septembrī - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 13.septembrī plkst. 14.30; 14.septembrī - Svētā Krusta pagodināšanas svētki – plkst. 14.30; 20.septembrī plkst. 14.30; 27.septembrī plkst. 14.30.
Bēržos - 6.septembrī plkst. 9.30; 13.septembrī plkst. 10.00; 20.septembrī plkst. 9.30; 27.septembrī plkst. 10.00.
Augustovā - 6.septembrī plkst. 12.00; 20.septembrī - Svētā Asīzes Franciska Stigmātu diena, draudzes svētki – plkst. 11.30 ieklausīsimies projektā “Ērģeļu skaņas no pagātnes tagadnē un nākotnē” iegādāto digitālo ērģeļu skaņās, plkst. 12.00 Svētā Mise, pēc tam procesija (noslēgumā kopīga Agape baznīcas dārzā.
Rugājos - 6.septembrī plkst. 14.00.
Krišjāņos - 13.septembrī plkst. 13.00; 27.septembrī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 4.septembrī plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIIl svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 8.septembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 12.septembrī - 10 gadu priesterības pateicības Sv.Mise – plkst. 18.00; 13.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 20.septembrī – Liturģiskā laikposma XXV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 27.septembrī – Liturģiskā laikposma XXVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 13.septembrī - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 20.septembrī - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 27.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā – 13.septembrī - Svētdienas dievkalpojums – plkst. 15.00; 27.septembrī– Pļaujas svētku dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 27.septembrī – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 16.00.
Kārsavā - 20.septembrī– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 (priestera tālr. 20223040).
5.septembrī –Visnakts dievkalpojums - plkst. 18.00; 6.septembrī – Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 11.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 12.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst. 18.00; 13.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 19.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst.18.00; 20.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15; 20.septembrī - Visnakts dievkalpojums - plkst. 18.00; 21.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija – plkst. 8.15; 26.septembrī - Visnakts dievkalpojums – plkst. 18.00; 27.septembrī - Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija - plkst. 8.15.

 

Svecīšu vakari

 

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu kapsētās
3.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 4.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 10.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst. 16.00 Naudaskalna kapos; 11.oktobrī plkst. 15.30 Pansionāta kapos un plkst. 16.00 Silaciema-Kurnas kapos; 17.oktobrī plkst. 15.30 Miezāju kapos un plkst. 16.00 Čāgu kapos; 18.oktobrī plkst. 15.30 Pērkonu kapos un plkst. 16.00 Egļukalna kapos; 24.oktobrī plkst. 14.30 Mežarijas kapos un plkst. 15.30 Priedaines kapos; 25.oktobrī plkst. 15.30 Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rožu kapos.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju kapsētās
19.septembrī plkst. 15.00 Golvoru kapos, plkst. 16.30 Līdumnieku kapos un plkst. 18.00 Saksmales kapos; 26.septembrī plkst. 15.00 Bēržu kapos 15.00, plkst. 16.30 Mastarīgas kapos un plkst. 18.00 Lieparu kapos; 3.oktobrī plkst. 15.00 Putrānu kapos un plkst. 17.00 Dekšņu kapos; 10.oktobrī plkst. 13.00 Slavītu kapos, plkst. 14.30 Vārnienes kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 17.oktobrī plkst. 13.00 Čušļu kapos, plkst. 14.30 Stāmeru kapos – 14.30, plkst. 16.00 Dubļukalna kapos un plkst. 17.30 Vilkavas kapos; 24.oktobrī plkst. 13.00 Kraukļevas kapos, plkst. 14.00 Auškas kapos , plkst. 15.30 Sudarbes kapos un plkst. 17.00 Cūkusalas kapos; 31.oktobrī plkst. 12.00 Silenieku kapos, plkst. 13.30 Reibānu kapos un plkst. 15.00 Bolupes kapos.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas kapsētās
3.oktobrī plkst. 14.00 Plešovas kapos, plkst. 15.30 Vilkovas kapos un plkst. 17.00 Čilipīnes kapos; 10.oktobrī plkst. 14.00 Plieševas kapos, plkst. 15.30 Bēliņu kapos un plkst. 17.00 Breksenes kapos; 17.oktobrī plkst. 14.00 Dukuļevas kapos, plkst. 15.30 Dansku kapos un plkst. 17.00 Merkuzīnes kapos; 24.oktobrī plkst. 14.00 Buku-Zelču kapos un 15.30 Slobodas kapos; 31.oktobrī plkst. 16.00 Tilžas kapos; 7.novembrī plkst. 13.00 Kāpessila kapos, plkst. 14.30 Lutanāna kapos un plkst. 16.00 Ranguču kapos; 14.novembrī plkst. 13.00 Ūdrenes kapos, plkst. 14.30 Purviņu kapos un plkst. 16.00 Runcenes kapos.

Viļakas kapsētās
3.oktobrī plkst. 16.00 Vēdeniešu kapos; 10.oktobrī plkst. 16.00 Viduču kapos; 17.oktobrī plkst. 16.00 Lāšku kapos; 24.oktobrī plkst. 16.00 Viļakas kapos.

Luteriskajās draudzēs
3.oktobrī plkst. 18.00 Balvu kapsētā; 4.oktobrī plkst. 15.00 Kamoļkalna kapsētā; 4.oktobrī plkst. 16.00 Vectilžas kapsētā; 4.oktobrī plkst. 18.00 Čudarienes kapsētā; 10.oktobrī plkst. 15.00 Andrakalna kapsētā; 10.oktobrī plkst. 17.00 Garosilu kapsētā; 10.oktobrī plkst. 18.00 Pokratas kapsētā; 11.oktobrī plkst. 16.00 Gaiļakalna kapsētā; 17.oktobrī plkst. 16.00 Krišjāņu kapsētā; 17.oktobrī plkst. 18.00 Kāpessila kapsētā; 18.oktobrī plkst. 16.00 Miezāju kapsētā; 24.oktobrī plkst. 16.00 Priedaines kapsētā; 25.oktobrī plkst. 16.00 Jaškovas kapsētā.

 

Dievkalpojumi un kapusvētki augustā (2020.g.)

Dievkalpojumi augustā

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.augustā – Liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.augustā – Liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.augustā – Liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 30.augustā – Liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 30.augustā – Liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 23.augustā – Liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 9.augustā plkst. 9.00; 15.augustā - Vissv. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 20.00; 16.augustā plkst. 9.00; 23.augustā plkst. 9.00; 30.augustā plkst. 9.00.
Baltinavā – 2.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 9.augustā plkst. 11.30; 15.augustā - Vissv. J. Marijas Debesīs uzņemšanas svētki – plkst. 18.00; 16.augustā plkst. 11.30; 23.augustā plkst. 11.30; 30.augustā plkst. 11.30.
Tilžā - 2.augustā - mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 9.augustā plkst. 14.30; 16.augustā plkst. 14.30; 23.augustā plkst. 14.30; 30.augustā plkst. 14.30.
Bēržos - 2.augustā plkst. 9.30; 9.augustā plkst. 10.00; 16.augustā plkst. 9.30; 23.augustā plkst. 10.00.
Augustovā - 2.augustā plkst. 12.00; 16.augustā plkst. 12.00.
Rugājos - 2.augustā plkst. 14.00; 16.augustā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 9.augustā plkst. 13.00; 23.augustā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 7.augustā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 1.augustā - koncerts baznīcā, spēlē Ilona Birģele un dzied Ilze Grēvele – plkst. 16.00; 2.augustā – parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (pēc sv.Mises kapusvētki Viļakas Sv. Mateuša kapos); 9. augustā – parastā liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 14.augustā - Sv. Meinarda svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00 (Krustaceļš baznīcas dārzā plkst. 21.00); 15.augustā – V.J.Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 ( Euharistiskā procesija, lauku zāļu un augļu svētīšana); 16.augustā – parastā liturģiskā laikposma XX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 23.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 30.augustā – parastā liturģiskā laikposma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 (svētība skolēniem, studentiem un pedagogiem).

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 2.augustā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 9.augustā– Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 16.augustā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 23.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 30.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā - 30.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 30.augustā – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums - plkst. 16.00.
Kārsavā - 23.augustā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.

Kapusvētki
Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 - Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.

Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.

Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.

Viļakas draudzes kapsētās
2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.

Luteriskajās draudzēs
2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

Kapusvētki jūlijā (2020)

 

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.

Luteriskajās draudzēs
4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam rekolekcijas priesteriem Rēzeknē; 12.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 19.jūlijā – Liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 12.jūlijā – Liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 9.00; 12.jūlijā plkst. 9.00; 14.jūlijā plkst. 9.00; 19.jūlijā plkst. 9.00; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 11.30; 12.jūlijā plkst. 11.30; 14.jūlijā plkst. 11.30; 19.jūlijā plkst. 11.30; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 5. jūlijā - mēneša pirmā svētdiena - plkst. 14.30; 12.jūlijā plkst. 14.30; 14.jūlijā plkst. 14.30; 19.jūlijā plkst. 14.30; 26.jūlijā - Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena – plkst. 14.30.
Bēržos - 5.jūlijā plkst. 9.30; 12.jūlijā plkst. 10.00; 19.jūlijā plkst. 9.30; 26.jūlijā plkst. 10.00.
Augustovā - 5.jūlijā plkst. 12.00; 19.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos - 5.jūlijā plkst.14.00; 19.jūlijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 12.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 3.jūlijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 5.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00;
12.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 19.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00; 26.jūlijā – Rīgas Metropolijas dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 5.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 12.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00; 19.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 26.jūlijā – Svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) - plkst. 10.00.
Tilžā - 26.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 13.00.
Viļakā - 12.jūlijā - Svētdienas dievkalpojums - plkst. 12.00.
Kārsavā - 26.jūlijā - Kapusvētku dievkalpojums - plkst. 11.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040).
4.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 5.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Kunga Priekšteča un Kristītāja, slavējamā Pravieša Jāņa Piedzimšana: 6.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Dievmātes Tihvinas ikonas: 8.jūlijā plkst. 18:00 Visnakts dievkalpojums; 9.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Svēto slavējamo un teicamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas diena: 11.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 12.jūlijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Svētā svētmocekļa Jāņa (Pommera), Rīgas un Latvijas Arhibīskapa svēto relikviju iegūšana: 14.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 15.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
Sirdssk. Sergija, Radoņežas Igumena godājamo relikviju iegūšana: 17.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 18.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.
18.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 19.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 25.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 26.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūlijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums.
Vīksnā - 11.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 28.jūlijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

 

KAPUSVĒTKI 2020

Romas katoļu draudzēs
Balvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 - Dampadruvas kapos un plkst. 16.00 - Kačupes kapos; 28.jūnjā plkst. 16.00 – Lācupes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos un plkst. 16.00 – Naudaskalna kapos; 25.jūlijā plkst. 15.00 – Salmaņu kapos un plkst. 16.00 Dūrupes kapos; 1.augustā plkst. 15.00 – Pansionāta kapos un plkst. 16.00 – Silaciema-Kurnas kapos; 9.augustā plkst. 14.00 – Pērkonu kapos un plkst. 15.00 Egļukalna kapos; 16.augustā plkst. 14.00 – Sebežu kapos un plkst. 15.00 – Romūkstu kapos.
Bēržu, Augustovas, Krišjāņu un Rugāju katoļu draudžu kapsētās
6.jūnijā plkst. 15.00 – Sudarbes kapos, plkst. 16.00 – Kraukļevas kapos un plkst. 17.00 – Auškas kapos; 13.jūnijā plkst. 11.30 – Vilkavas kapos, plkst. 13.00 – Putrānu kapos, plkst. 14.30 – Kaupiņu kapos un plkst. 16.00 - Ķeiseļovas kapos; 20.jūnijā plkst. 13.30 - Līdumnieku kapos, plkst. 14.30 – Golvoru kapos un plkst. 16.30 - Reibānu kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Cūkusalas kapos, plkst. 13.00 – Dubļukalna kapos, plkst. 14.30 – Stāmeru kapos un plkst. 15.30– Čušļu kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Mastarīgas kapos, plkst. 15.00 – Lieparu kapos un plkst. 16.30 - Saksmales kapos; 11.jūlijā plkst. 11.30 – Silenieku kapos, plkst. 13.00 – Vārnienes kapos, plkst. 14.00 - Cepurnieku kapos un plkst. 15.30 - Slavītu kapos; 25.jūlijā plkst. 14.00 - Bēržu kapos un plkst. 16.00 – Dekšņu kapos; 1.augustā plkst. 11.30 – Upatnieku kapos, plkst. 13.00 – Grūzīšu kapos un plkst. 14.00 - Bolupes kapos.
Baltinavas un Šķilbēnu katoļu draudžu kapsētās
13.jūnijā plkst. 12.00 – Gubas kapos un plkst. 13.30 – Dagunovas kapos; 20.jūnijā plkst. 12.00 – Slobodas kapos, 13.30 – Loginu kapos un plks. 15.00 - Dansku kapos; 27.jūnijā plkst. 12.00 – Gusakovas kapos, plkst. 13.30 – Vilkovas kapos un plkst. 15.00 - Čilipīnes kapos; 4.jūlijā plkst. 12.00 – Ostraleiduma kapos, plkst. 13.30 - Ančepovas kapos un plkst. 15.00 – Plieševas kapos; 11.jūlijā plkst. 12.00 – Kozlovas kapos, plkst. 13.30 – Buku-Zelču kapos un plkst. 15.00 – Plešovas kapos; 18.jūlijā plkst. 12.00 – Bakarevas kapos, plkst. 13.30 Ploskīnes kapos un plkst. 15.00 Breksenes kapos; 25.jūlijā plkst. 12.00 – Lotušu kapos, plkst. 13.30 – Dukuļevas kapos un plkst. 15.00 – Merkuzīnes kapos; 1.augustā plkst. 12.00 – Svičevas kapos, plkst.13.30 – Bēliņu kapos un plkst. 15.00 – Augstasila kapos.
Tilžas katoļu draudzes kapsētās
14.jūnijā plkst. 16.00 – Kāpessila kapos; 21.jūnijā plkst. 16.00 – Ūdrenes kapos; 28.jūnijā plkst. 16.00 - Ranguču kapos; 5.jūlijā plkst. 16.00 - Lutanāna kapos; 12.jūlijā plkst. 16.00 - Runcenes kapos; 19.jūlijā plkst. 16.00 - Purviņu kapos; 26.jūlijā plkst.16.00 – Tilžas kapos (Svētā Mise par mirušajiem notiks kapusvētku dienā – plkst. 14.30 Tilžas katoļu draudzes baznīcā).
Viļakas draudzes kapsētās
4.jūlijā plkst. 14.00 - Viduču kapos un plkst. 16.00 - Olutovas kapos; 11.jūlijā plkst. 14.00 - Slotukalna kapos un plkst. 16.00 - Lašku kapos; 18.jūlijā plkst. 14.00 - Skandines kapos un plkst. 16.00 - Aizgalīnes kapos; 26.jūlijā plkst. 12.00 - Kupravas baznīcā Sv. Mise, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00 un plkst. 15.00 - Liepnas Saidu kapos; 2.augustā - Viļakas Sv.Mateja kapos pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 8.augustā plkst. 13.00 - Vēdeniešu kapos; 22.augustā plkst. 15.00 - Rejevas kapos.
Luteriskajās draudzēs
27.jūnijā plkst. 13.00 – Čukuļkalna kapos; 4.jūlijā plkst. 11.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 13.00 – Vectilžas kapos un plkst. 15.00 – Gaiļakalna kapos; 5.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos un plkst. 13.00 - Miezāju kapos; 11.jūlijā plkst. 11.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Garosilu kapos un plkst. 16.00 - Čudarienes kapos; 12.jūlijā plkst. 15.00 – Andrukalna kapos; 26.jūlijā plkst. 11.00 – Kārsavas kapos; 1.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 13.00 – Krišjāņu kapos un plkst. 16.00 - Kāpessila kapos; 2.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 9.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

 

DIEVKALPOJUMI
LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 7.jūnijā - Trīsvienības svētku un Iesvētību dievkalpojums plkst. 10.00; 14.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 28.jūnijā– Svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00.
Tilžā - 28.jūnijā – Svētdienas dievkalpojums - plkst. 15.00.
Viļakā - 7.jūnijā – Vasarsvētku un Trīsvienības svētku dievkalpojums - plkst. 15.00.
Kārsavā - 21.jūnijā plkst. 13.00.

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 17.jūnijā – Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 11.jūnijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00; 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 20.jūnijā Sv.Mise plkst. 19.00 (Sv.Misi vadīs jauniesvētītais priesteris Mārtiņš Kārklis); 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja dzimšana, Sv.Mise - plkst. 11.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 7.30, plkst. 11.00 un plkst. 19.00.
Balvu pansionātā – 14.jūnijā – Liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 28.jūnijā – Liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 7.jūnijā - Vissvētā Trīsvienība (draudzes svētki), Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.jūnijā – Liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Bēržos - 7.jūnijā plkst. 9.30; 11.jūnijā plkst. 9.30; 14.jūnijā plkst. 10.00; 21.jūnijā plkst. 9.30; 28.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā - 7.jūnijā plkst. 12.00; 11.jūnijā plkst. 12.00; 21.jūnijā plkst. 12.00;
Rugājos - 7.jūnijā plkst. 14.00; 11.jūnijā plkst. 14.00; 21.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos - 14.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā plkst.14.00; 28.jūnijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 19.jūnijā plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (priestera tālr. 20223040). Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 10.00 Panihida mirušo piemiņai Balvu pareizticīgo baznīcā, plkst. 12.00 Balvu kapos; 7.jūnijā plkst. 11.00 Panihida mirušo piemiņai Dubļavas kapos, plkst. 12.30 Vīksnas kapos un plkst. 14.30 Miezāju kapos.
Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena: 6.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija plkst. 10.00 Panihida; Svētās Trijādības diena: 18.00 Visnakts dievkalpojums; 7.jūnijā plkst. 07.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; Svētā Gara diena: 7.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 8.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 13.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 14.jūnijā plkst. 08.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 20.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 21.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 23.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 24.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija; 27.jūnijā plkst. 18.00 Visnakts dievkalpojums; 28.jūnijā plkst. 8.15 Grēksūdze. Stundas. Dievišķā liturģija.

 

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi septembrī. Svecīšu vakari (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – sakarā ar remontdarbiem draudzes baznīcā no 7.septembra līdz 31.oktobrim visi dievkalpojumi notiks Sakrālās Kultūras centrā. 6.septembrī – Liturģiskā laikposma XXIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00;...

 • Dievkalpojumi un kapusvētki augustā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Dievkalpojumi augustā ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.augustā – Liturģiskā laikposma XVIII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.augustā – Liturģiskā laikposma XIX svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.augustā –...

 • Kapusvētki jūlijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās 4.jūlijā plkst. 12.00 - Začu kapos un plkst. 15.00 – Balvu Rozu kapos; 11.jūlijā plkst. 15.00 – Mežarijas kapos un plkst. 16.30 – Priedaines kapos; 18.jūlijā plkst. 15.00 – Pilskalna kapos...

 • Dievkalpojumi jūlijā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.jūlijā – Liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 14.00 Pirmā Svētā Komūnija (tikai svētdienas skolas bērniem, vecākiem un tuviniekiem); no 6.jūlija līdz 9.jūlijam...

 • Kapusvētki 2020 un dievkalpojumi jūnijā (2020)

  (Derīgas Ziņas)

    KAPUSVĒTKI 2020 Romas katoļu draudzēsBalvu un Sprogu katoļu draudžu kapsētās13.jūnijā plkst. 15.00 - Miezāju kapos un plkst. 16.00 - Čāgu kapos; 20.jūnijā plkst. 15.00 - Tutinavas kapos un plkst. 16.30 - Derdziņu kapos; 21.jūnijā plkst. 15.00 -...

 • Dievkalpojumi martā (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.martā – Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.martā – Krustaceļš - plkst. 18.00; 8.martā – Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.martā plkst. 18.00; 13.martā –...

 • Dievkalpojumi februārī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī – Kunga prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.februārī – Sv.Blazijs (piemiņas diena, sveču svētīšana Sv.Blazija godam pēc katras Svētās Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00 un...

 • Dievkalpojumi janvārī (2020.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 5.janvārī – II svētdiena pēc Kristus dzimšanas, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 6.janvārī – Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30. plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi decembrī (2019.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 15.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst....

 • Dievkalpojumi un svecīšu vakari novembrī (2019.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  DIEVKALPOJUMI ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 2.novembrī - Visu Ticīgo mirušo piemiņas diena, Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00, kā arī Sv.Mise plkst....

vadi

Veiksmes prognoze


.