1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
26-04-2018
Vārdadienas šodien: Alīna, Rūsiņš, Sandris

Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 22.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 29.aprīlī - Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā - 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 29.aprīlī - Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 22.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Sv.Mise -plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 8.aprīlī – Dieva Žēlsirdības svētdiena – plkst. 9.00; 9.aprīlī – Kunga Pasludināšanas svētki – plkst. 9.00; 15.aprīlī – 3.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 22.aprīlī – 4.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00; 29.aprīlī – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 9.00.
Baltinavā – 8.aprīlī – Dieva Žēlsirdības svētdiena – plkst. 11.30; 9.aprīlī – Kunga Pasludināšanas svētki – plkst. 11.30; 15.aprīlī – 3.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 22.aprīlī – 4.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30; 29.aprīlī – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 11.30.
Tilžā - 8.aprīlī – Dieva Žēlsirdības svētdiena – plkst. 14.30; 9.aprīlī – Kunga Pasludināšanas svētki – plkst. 14.30; 15.aprīlī – 3.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 22.aprīlī – 4.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30; 29.aprīlī – 5.Lieldienu svētdiena – plkst. 14.30.
Bēržos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena –plkst. 10.00; 9.aprīlī – Kunga Pasludināšanas svētki – plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena – plkst. 9.30; 22.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 10.00; 29.aprīlī - Lieldienu V svētdiena – plkst. 10.00.
Krišjāņos –8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 13.00; 22.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena – plkst. 13.00.
Skujetniekos –7. aprīlī - Lieldienu I svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena – plkst. 13.00.
Augustovā – 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos – 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) –plkst. 15.30; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena – plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas katoļu baznīcā, Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas katoļu baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas katoļu baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 22.aprīlī - Lieldienu IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas katoļu baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 29.aprīlī - Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas katoļu baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 8.aprīlī - Baltās svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 15. aprīlī plkst. 10.00; 22.aprīlī plkst. 10.00; 29.aprīlī plkst. 10.00.
Viļakā - 8.aprīlī plkst. 12.00; 22.aprīlī plkst. 13.00.
Tilžā - 29.aprīlī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 6.aprīlī– Lielā Piektdiena - plkst. 16.00; 7.aprīlī – grēksūdze - plkst. 22.00; 8.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums - plkst. 00.00; 17.aprīlī – aizlūgums par mirušajiem – plkst. 8.00.
Šķilbēnos – 6.aprīlī– Lielā Piektdiena - plkst. 9.00; 8.aprīlī plkst. 15.00; 17.aprīlī – aizlūgums par mirušajiem – plkst. 13.00; 28.aprīlī plkst. 10.00.
Baltinavā – 6.aprīlī– Lielā Piektdiena - plkst. 14.00; 8.aprīlī plkst. 8.00; 17.aprīlī – aizlūgums par mirušajiem – plkst. 15.00.
Tilžā – 7.aprīlī plkst. 8.00.
Rugājos – 16.aprīlī – aizlūgums par mirušajiem – plkst. 10.00.
Stāmerienā - 8.aprīlī plkst. 10.00.

 

Dievkalpojumi martā (2018.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 16.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 19.martā - Sv.Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 23.martā - Dieva žēlsirdības svētceļojums - plkst. 15.00 Dieva žēlsirdības kronītis, plkst.17.00 Krustaceļš un plkst.18.00 Sv.Mise; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (ziedojumi tiek vākti Starpdiecēžu Katoļu Garīgā Semināra uzturēšanai); 29.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 15.00; 31.martā - Lielā Sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 10.00, plkst. 15.00 un pēc vigīlijas sv.Mises Sv.Mise plkst. 18.00; 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums - Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 2.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 14.00; 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 11.00.
Sprogu baznīcā – 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 31.martā - Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija (Lieldienu ēdienu svētīšana) - plkst. 22.00.
Šķilbēnos – 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 9.00; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 9.00; 19.martā – Sv.Jāzepa svēki - plkst. 9.00; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 9.00; 29.martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 20.00; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 20.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 22.00; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 10.00.
Baltinavā – 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 11.30; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 11.30; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki - plkst. 11.30; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 11.30; 29.martā – Lielā Ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena – plkst. 18.00; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 15.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 18.00; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 7.00.
Tilžā - 4.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.martā – Gavēņa IV svētdiena - plkst. 14.30; 18.martā – Gavēņa V svētdiena - plkst. 14.30; 19.martā – Sv.Jāzepa svētki - plkst. 14.30; 25.martā – Palmu (pūpolu) jeb Kunga ciešanu svētdiena - plkst. 14.30; 30.martā – Lielā Piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena – plkst. 17.00; 31.martā – Svētku Vigilija, Kristus Augšāmcelšanās svētki – plkst. 14.30; 1.aprīlī – Pirmās Lieldienas – plkst. 14.30.
Bēržos – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.30; 11.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 10.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 9.30; 19.martā - Sv. Jāzeps, Vissv. Jaunavas Marijas Līgavainis, lieli svētki – plkst.11.00; 25.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 9.30; 29.martā - Lielās nedēļas ceturtdiena – plkst. 18.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 9.30; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 18.00; 1.aprīlī - Kunga Augšāmcelšanās, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 9.00; 2.aprīlī - II Lieldienu svētdiena – plkst. 12.00.
Krišjāņos – 11.martā - 4. Gavēņa svētdiena – plkst. 13.00; 25.martā –Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 15.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) –plkst. 15.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 16.00; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00.
Skujetniekos – 24.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 11.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 10.00.
Augustovā – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst. 12.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 12.00; 25.martā – Pūpolsvētdiena (šajā dienā tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra vajadzībām) – plkst. 12.00; 30.martā - Lielā Piektdiena (atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 12.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) – plkst. 13.00; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 12.00.
Rugājos – 4.martā - I mēneša svētdiena, 3. Gavēņa svētdiena – plkst.14.00; 18.martā - 5. Gavēņa svētdiena – plkst. 14.00; 31.martā - Kunga Augšāmcelšanās svētku Vigilija (uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana) –plkst. 15.30; 1.aprīlī – Kunga Augšāmcelšanās diena, lieli svētki (Lieldienu maltītes svētīšana. Pirms svētās Mises procesija) – plkst. 15.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2., 9.,16., 23.martā Krustaceļš plkst. 17.00, Sv.Mise plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 4. martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 18.martā - Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 19.martā - Sv. Jāzepa svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 22.martā - Dieva žēlsirdības svētceļojums -plkst. 17.00 Dieva žēlsirdības kronītis un plkst.18.00 Sv.Mise; 25.martā - Palmu jeb Kunga ciešanu svētdiena (Pūpolsvētdiena), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās (ziedojumi Rīgas Garīgā Semināra uzturēšanai); 29.martā - Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise - plkst. 18.00 Viļakas baznīcā; 30.martā - Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums - plkst. 14.00 un Krustaceļš pa Viļakas pilsētu plkst. 18.30 (sākums Eržepoles ielā 61); 31.martā - Lielā Sestdiena Kristus Augšāmcelšanās svētku Vigilija – plkst. 18.:00 Viļakas baznīcā ( Lieldienu ūdens, uguns un ēdienu svētīšana. Ūdens jāpaņem līdzi pašiem); 1.aprīlī – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums-Euharistiskā procesija, Sv.Mise - plkst. 8.00 (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana); 2.aprīlī - Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise - plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.martā - dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 10.00; 11.martā - Ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.martā plkst. 10.00; 25.martā - Pūpolsvētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 11.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 18.00; 30.martā - Lielās piektdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.martā - Kristus Augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas dievkalpojums - plkst. 23.30; 1.aprīlī - Lieldienu sadraudzības brokastis - plkst. 9.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 10.00.
Viļakā - 11.martā plkst. 12.00; 30.martā - Lielās Piektdienas dievkalpojums - plkst.13.00.
Tilžā - 11.martā plkst. 15.00; 29.martā - Zaļās ceturtdienas dievkalpojums - plkst. 15.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums - plkst. 13.00.
Kārsavā – 18.martā plkst. 13.00; 1.aprīlī - Lieldienu dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 9.martā plkst. 9.00; 21.martā plkst. 17.00.
Tilžā – 3.martā plkst. 8.00.
Šķilbēnos – 10.martā plkst. 10.00; 24.martā plkst. 10.00; 31.martā plkst. 9.00.
Baltinavā – 3.martā plkst. 10.00; 31.martā plkst. 13.00.

Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī - Sv.Blazijs (piemiņas diena), Sv.Mise - plkst. 9.00 un plkst. 18.00; 4.februārī - parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.februārī - Sv.Agate (maizes un ūdens svētīšana pēc katras Sv.Mises), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 18.00; 11.februārī - parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena, Slimnieku diena (Sv.Mises laikā svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.februārī - Pelnu trešdiena (stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 7.00 un plkst. 11.00; 16.februārī - Krustaceļš - plkst. 17.00 un Sv.Mise - plkst.18.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 23.februārī – Krustaceļš - plkst.18.00; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 5.februārī - Sv.Agate (maizes un ūdens svētīšana pēc katras Sv.Mises), Sv.Mise - plkst. 11.00, 11.februārī - parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena, Slimnieku diena (Sv.Mises laikā svētība slimniekiem), Sv.Mise - plkst. 14.00; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 4.februārī - parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.februārī –Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 9.00; 4.februārī – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 11.februārī (svētība slimniekiem) plkst. 9.00; 14.februārī – Pelnu trešdiena - plkst. 9.00; 18.februārī – 1.Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00; 25.februārī – 2.Gavēņa svētdiena - plkst. 9.00.
Baltinavā – 2.februārī –Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 11.30; 4.februārī – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 11.februārī (svētība slimniekiem) plkst. 11.30; 14.februārī – Pelnu trešdiena - plkst. 11.30; 18.februārī – 1.Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30; 25.februārī – 2.Gavēņa svētdiena - plkst. 11.30.
Tilžā - 2.februārī –Kunga prezentācijas svētki (Sveču diena) – plkst. 14.30; 4.februārī – mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 11.februārī (svētība slimniekiem) plkst. 14.30; 14.februārī – Pelnu trešdiena - plkst. 14.30; 18.februārī – 1.Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30; 25.februārī – 2.Gavēņa svētdiena - plkst. 14.30.
Bēržos – 2.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena – plkst. 10.00; 3.februārī - šajā dienā tiks svinēta Sv.Bīskapa un mocekļa Blazija diena (tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām) – plkst. 10.00; 4.februārī - I mēneša svētdiena – plkst. 9.30; 5.februārī - Sv.Agates diena (svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 10.00; 11.februārī plkst. 10.00; 14.februārī - Pelnu trešdiena (gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem) – plkst. 9.30; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena – plkst. 9.30; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena – plkst. 10.00.
Krišjāņos – 2.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī Svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 13.00; 11. februārī pulksten 13.00; 25. februārī - Gavēņa II svētdiena – plkst. 12.00.
Skujetniekos – 5. februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī Svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi,ūdeni un sāli) – plkst. 12.00.
Augustovā – 3.februārī - Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla un mēles slimībām) – plkst. 14.00; 4.februārī - I mēneša svētdiena (svinēsim Sv.Agates dienu, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 12.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena – plkst. 12.00.
Rugājos – 4.februārī - I mēneša svētdiena, Kunga prezentācijas diena jeb Sveču diena (šajā dienā tiks svinēta Svētā Bīskapa un mocekļa Blazija diena, tiks svētītas sveces un ar tām dota svētība pret kakla slimībām. Tiks svinēta arī Svētās Agates diena, svētīšanai līdzi ņemiet maizi, ūdeni un sāli) – plkst. 14.00; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena – plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 2.februārī - Kunga prezentācija - Sveču diena (sveču svētīšana, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 3.februārī - Sv.Blazijs, Sv.Mise (svētība kaklam) - plkst. 8.00 Viļakas baznīcā; 4.februārī - parastā liturģiskā laikaposma V svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 5.februārī - Sv.Agate, Sv.Mise (maizes, ūdens svētīšana) - plkst. 8.00 Viļakas baznīcā; 11.februārī - parastā liturģiskā laikaposma VI svētdiena (slimnieku diena), Sv.Mises laikā svētība slimniekiem - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 14.februārī - Pelnu trešdiena (stingrs gavēnis), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 16.februārī - Krustaceļš - plkst. 17.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst.18.00 Viļakas baznīcā; 18.februārī - Gavēņa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 23.februārī - Krustaceļš - plkst. 17.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst.18.00 Viļakas baznīcā; 25.februārī - Gavēņa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 4.februārī - dievkalpojums un sadraudzība - plkst. 10.00; 11.februārī - Ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 18.februārī plkst. 10.00; 25.februārī plkst. 10.00.
Viļakā - 11.februārī plkst. 12.00; 25.februārī plkst. 17.00.
Tilžā - 11.februārī plkst. 15.00; 25.februārī plkst. 13.00.
Kārsavā – 18.februārī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 10.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 8.00; 15.februārī plkst. 9.00.
Šķilbēnos – 10.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 13.00; 24.februārī plkst. 10.00.
Baltinavā – 10.februārī – aizlūgums par mirušajiem - plkst. 15.00.
Rugājos – 16.februārī plkst. 10.00

Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācija klusumā no plkst. 19.00 līdz 20.00; 6.janvārī - Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī - Kunga Jēzus Kristīšana, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 14.janvārī - parastā liturģiskā laika posma II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 21.janvārī - parastā liturģiskā laika posma III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 28.janvārī - parastā liturģiskā laika posma IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00.
Balvu pansionātā – 14.janvārī - parastā liturģiskā laika posma II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 28.janvārī - parastā liturģiskā laika posma IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 7.janvārī - Kunga Jēzus Kristīšana, Sv.Mise - plkst. 14.00; 21.janvārī - parastā liturģiskā laika posma III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 1.janvārī - Vissv. Jaunava Marija - Dieva Māte – plkst. 18.00; 6.janvārī - Kunga Parādīšanās svētki (Triju Ķēniņu diena) – plkst. 9.00; 7.janvārī - Kunga Jēzus kristīšana, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 9.00; 14.janvārī plkst. 9.00; 21.janvārī plkst. 9.00; 28.janvārī plkst. 9.00.
Baltinavā – 1.janvārī - Vissv. Jaunava Marija - Dieva Māte – plkst. 11.30; 6.janvārī - Kunga Parādīšanās svētki (Triju Ķēniņu diena) – plkst. 11.30; 7.janvārī - Kunga Jēzus kristīšana, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 11.30; 14.janvārī plkst. 11.30; 21.janvārī plkst. 11.30; 28.janvārī plkst. 11.30.
Tilžā - 1.janvārī - Vissv. Jaunava Marija - Dieva Māte – plkst. 14.30; 6.janvārī - Kunga Parādīšanās svētki (Triju Ķēniņu diena) – plkst. 14.30; 7.janvārī - Kunga Jēzus kristīšana, mēneša pirmā svētdiena – plkst. 14.30; 14.janvārī plkst. 14.30; 21.janvārī plkst. 14.30; 28.janvārī plkst. 14.30.
Bēržos – 1.janvārī plkst. 11.00; 6.janvārī (šajā dienā tiks svētīts krīts vīraks un cēlmetāli) plkst. 11.00; 7.janvārī - mēneša I svētdiena – plkst. 9.30; 14.janvārī plkst. 10.00; 21.janvārī plkst. 9.30; 28.janvārī plkst. 10.00.
Krišjāņos – 6.janvārī plkst. 13.00 (šajā dienā tiks svētīts krīts vīraks un cēlmetāli); 14.janvārī plkst. 13.00; 28.janvārī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 5. janvārī plkst. 12.00 (šajā dienā tiks svētīts krīts vīraks un cēlmetāli).
Augustovā – 7.janvārī - mēneša I svētdiena (šajā dienā tiks svētīts krīts vīraks un cēlmetāli) – plkst. 12.00; 21.janvārī plkst. 12.00.
Rugājos – 7.janvārī - mēneša I svētdiena (šajā dienā tiks svētīts krīts vīraks un cēlmetāli) – plkst. 14.00; 21.janvārī plkst. 14.00.
Kupravā – svētdienās plkst. 12.00.
Viļakā – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības) - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 6.janvārī - Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības) - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 7.janvārī - svētdiena, Kunga Jēzus Kristīšana - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 14.janvārī - parastā liturģiskā laika posma II svētdiena - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 21.janvārī - parastā liturģiskā laika posma III svētdiena - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 28.janvārī - parastā liturģiskā laika posma IV svētdiena - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās.
Liepnā - 1.janvārī – V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv. Mise - plkst. 14.00; 6.janvārī – Kunga parādīšanās, Triju Ķēniņu diena (obligātas svinības), Sv. Mise - plkst. 14.00; 7.janvārī – svētdiena, Kunga Jēzus Kristīšana, Sv. Mise - plkst. 14:00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laika posma II svētdiena, Sv. Mise - plkst. 14.00; 21.janvārī – parastā liturģiskā laika posma III svētdiena, Sv. Mise - plkst. 14.00; 28.janvārī - parastā liturģiskā laika posma IV svētdiena, Sv. Mise - plkst. 14.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 6.janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 7.janvārī - dievkalpojums un draudzes eglīte - plkst. 10.00; 14.janvārī - ģimeņu dievkalpojums - plkst. 10.00; 21.janvārī plkst. 10.00; 28.janvārī plkst. 10.00.
Viļakā - 14.janvārī - dievkalpojums un draudzes eglīte - plkst. 12.00.
Tilžā – 28.janvārī plkst. 13.00.
Kārsavā – 21.janvārī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 6.janvārī – vakara dievkalpojums – plkst. 20.00; 6.janvārī – Ziemassvētku dievkalpojums – plkst. 24.00; 19.janvārī plkst. 9.00.
Šķilbēnos –7.janvārī plkst. 14.00; 13.janvārī plkst. 10.00; 18.janvārī plkst. 9.00.
Baltinavā – 7.janvārī plkst. 8.00; 19.janvārī plkst. 14.00.
Tilžā – 6.janvārī plkst. 8.00; 18.janvārī plkst. 16.00.
Rugājos – 6.janvārī plkst. 10.00; 18.janvārī plkst. 14.00.
Stāmerienā – 7.janvārī plkst. 10.00; 19.janvārī plkst. 17.00.

Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

 

ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS
Balvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 9.decembrī - Dzimtas dziedināšanas rekolekcijas, Sv.Mise - plkst. 9.00; 10.decembrī - Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 17.decembrī - Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.decembrī - Adventa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas Svinību Vigilija, Sv.Mise - plkst. 18.00 un plkst. 24.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 26.decembrī - Sv.Stefans Pirmmoceklis - II Ziemassvētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00 (pēc katras Sv.Mises auzu svētīšana mājdzīvniekiem); 31.decembrī - Svētās Ģimenes svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 11.00 (svētība ģimenēm).
Balvu pansionātā – 8.decembrī - Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 14.00; 10.decembrī - Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 14.00; 31.decembrī - Svētās Ģimenes svētki, Sv.Mise – plkst. 14.00.
Sprogu baznīcā – 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 17.decembrī - Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 14.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas Svinību Vigilija, Sv.Mise - plkst. 21.00.
Šķilbēnos – 3.decembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise – plkst. 9.00; 8.decembrī – Vissv.Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise – plkst. 9.00; 10.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise – plkst. 9.00; 17.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise – plkst. 9.00; 24.decembrī – Adventa IV svētdiena, Sv.Mise – plkst. 9.00; 24.decembrī – Kristus Dzimšanas svētki, Vigilijas Mise – plkst. 18.00; 25.decembrī – Dienas Mise – plkst. 9.00; 26.decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv.Mise – plkst. 9.00; 31.decembrī – Sv.Ģimenes-Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki, Sv.Mise – plkst. 9.00; 31.decembrī – Vecā gada noslēguma pateicības Sv.Mise – plkst. 23.00.
Baltinavā – 3.decembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.30; 8.decembrī – Vissv.Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise – plkst. 11.30; 10.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.30; ; 17.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.30; 24.decembrī – Adventa IV svētdiena, Sv.Mise – plkst. 11.30; 24.decembrī – Kristus Dzimšanas svētki, Vigilijas Mise – plkst. 22.00; 25.decembrī – Dienas Mise – plkst. 11.30; 26.decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv.Mise – plkst. 11.30; 31.decembrī – Sv.Ģimenes-Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki, Sv.Mise – plkst. 11.30; 31.decembrī – Vecā gada noslēguma pateicības Sv.Mise – plkst. 20.00.
Tilžā - 3.decembrī – Adventa I svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.30; 8.decembrī – Vissv.Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise – plkst. 14.30; 10.decembrī – Adventa II svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.30; ; 17.decembrī – Adventa III svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.30; 24.decembrī – Adventa IV svētdiena, Sv.Mise – plkst. 14.30; 25.decembrī – Dienas Mise – plkst. 14.30; 26.decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv.Mise – plkst. 14.30; 31.decembrī – Sv.Ģimenes - Jēzus, Marijas un Jāzepa svētki, Sv.Mise – plkst. 14.30.
Bēržos – 3.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa I svētdiena – plkst. 9.30; 8.decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Ieņemšana – plkst. 10.00; 10.decembrī - Adventa II svētdiena – plkst. 10.00; 17.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 9.30; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigilijas Svētā Mise – plkst. 20.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 9.30; 26.decembrī - Svētais Stefans Pirmmoceklis – plkst. 11.00; 27.decembrī - Svētais Jānis, Apustulis un Evaņģēlists – plkst. 11.00 (šajā dienā svēta sauso vīnu un sulas); 28.decembrī - Svētie nevainīgie bērniņi mocekļi – plkst. 11.00; 31.decembrī Svētā Ģimene – Jēzus, Marija un Jāzeps, Vecgada diena – plkst. 9.30 (tiekam aicināti pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām un lūgsim svētību nākamajam gadam).
Krišjāņos – 3.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa I svētdiena – plkst. 15.00; 10.decembrī - Adventa II svētdiena – plkst. 13.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigilijas Svētā Mise – plkst. 18.00.
Skujetniekos – 2.decembrī - Adventa I svētdiena – plkst. 13.00; 24.decembrī -Kristus Dzimšanas svinību Vigilijas Svētā Mise – plkst. 15.00.
Augustovā – 3.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa I svētdiena – plkst.12.00; 17.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 12.00; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas svinību Vigilijas Svētā Mise – plkst. 17.00; 31.decembrī - Svētā Ģimene – Jēzus, Marija un Jāzeps, Vecgada diena – plkst. 12.00 (tiekam aicināti pateikties Dievam par saņemtajām žēlastībām un lūgsim svētību nākamajam gadam).
Rugājos – 3.decembrī - mēneša I svētdiena, Adventa I svētdiena – plkst. 14.00; 17.decembrī - Adventa III svētdiena – plkst. 14.00; 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki – plkst. 12.00.
Kupravā – svētdienās plkst.12.00.
Viļakā – 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas Bezvainīgā Ieņemšana, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 10.decembrī - Adventa II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 17.decembrī - Adventa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās; 24.decembrī - Adventa IV svētdiena, Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā; 24.decembrī - Kristus Dzimšanas Svinību Vigilija, Sv.Mise - plkst. 16.00 klostera telpās un Sv.Mise plkst. 23.55 Viļakas baznīcā (pusnaktī); 25.decembrī - Kristus Dzimšanas svētki (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā; 26.decembrī - Sv.Stefans Pirmmoceklis - II Ziemassvētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 Viļakas baznīcā; 31.decembrī - Svētās Ģimenes svētki (svētība ģimenēm), Sv.Mise - plkst. 11.00 Viļakas baznīcā un Sv.Mise plkst. 18.00 klostera telpās.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos - 3.decembrī - Pirmās adventes svētdienas dievkalpojums – plkst. 10.00 (koncerts un sadraudzība); 10.decembrī - Otrās adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums - plkst.10.00 (koncerts); 17.decembrī - Trešās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00 (koncerts); 24.decembrī - Ceturtās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst.10.00 (koncerts); 24.decembrī - Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums - plkst.18.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.decembrī - Vecgada svētdienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 31.decembrī - Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums - plkst.23.30; 6.janvārī - Zvaigznes dienas dievkalpojums - plkst. 10.00; 7.janvārī plkst.10.00 (sadraudzība).
Viļakā - 10.decembrī - Otrās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst.12.00; 24.decembrī - Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums - plkst.15.00.
Tilžā – 10.decembrī - Otrās adventes svētdienas dievkalpojums - plkst.16.00; 25.decembrī - Ziemsvētku dievkalpojums - plkst.13.00; 31.decembrī - Vecgada dievkalpojums - plkst.13.00.
Kārsavā – 25.decembrī - Ziemassvētku dievkalpojums - plkst.16.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Viļakā – dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 9.00. 4.decembrī plkst. 9.00; 9.decembrī – vakara dievkalpojums – plkst. 17.00; 19.decembrī plkst. 8.00; 6.janvārī – vakara dievkalpojums – plkst. 20.00; 7.janvāri – Ziemassvētku dievkalpojums – plkst. 00.00.
Šķilbēnos – 9.decembrī plkst. 10.00; 30.decembrī plkst. 10.00; 7.janvārī plkst. 14.00.
Baltinavā – 2.decembrī plkst. 10.00; 16.decembrī plkst. 10.00; 7.janvārī plkst. 8.00.
Tilžā – 25.decembrī plkst. 9.00; 6.janvārī plkst. 8.00.
Rugājos – 19.decembrī – Baznīcas svētki - plkst. 10.00, 6.janvārī plkst. 10.00.
Stāmerienā – 7.janvārī plkst. 10.00.

 

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi aprīlī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 8.aprīlī - Lieldienu II svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 9.aprīlī - Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise - plkst. 7.30 un plkst. 11.00; 15.aprīlī - Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi martā (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 4.martā - Gavēņa III svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 5.martā - Sv.Mise - plkst. 18.00; 9.martā - Krustaceļš - plkst. 18.00; 11.martā - Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.februārī - Kunga prezentācija, Sveču diena (Sveču svētīšana katrā Sv.Mises laikā, gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem šodien nav saistoša), Sv.Mise - plkst. 7.00, plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 3.februārī -...

 • Dievkalpojumi janvārī (2018.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.janvārī - V.J.Marija Dieva Māte (obligātas svinības), Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 3.janvārī - Vissvētais Jēzus Vārds, Sv.Mise - plkst. 18.00; 4.janvārī - Svētā Stunda, Vissvētākā Altāra Sakramenta...

 • Dievkalpojumi decembrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 2.decembrī - Vigilijas Sv.Mise - plkst. 18.00 iesākot Adventa laiku kopā ar draudzes jauniešiem un bērniem; 3.decembrī - Adventa I svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.decembrī - Vissv.J.Marijas...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari1.novembrī plkst. 17.00 Začu kapos; 2.novembrī plkst. 18.00 Balvu-Rozu kapos; 4.novembrī plkst. 14.00 Golvoru kapos un plkst. 16.00 Cepurnieku kapos; 4.novembrī Bēliņu kapos un plkst. 16.00 Ploskīnes kapos; 5.novembrī plkst. 12.00...

 • Dievkalpojumi un Svecīšu vakari septembra nogalē-oktobrī (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Dievkalpojumi oktobrī ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.oktobrī - parastā liturģiskā laikaposma XXVI svētdiena, ražas svētki, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 4.oktobrī - Sv.Mise par mirušajiem - plkst.7.30; 8.oktobrī - parastā liturģiskā...

 • Sākušies svecīšu vakari

  (Derīgas Ziņas)

  Romas katoļu draudzēs: 23.septembrī plkst. 14.00 Silenieku kapos; plkst. 16.00 Slavītu kapos; plkst. 18.00 Līdumnieku kapos; 30.septembrī plkst. 15.00 Dubļukalna kapos; plkst. 17.00 Cūkusalas kapos. 23.septembrī plkst. 14.00 Plešovas kapos,...

 • Dievkalpojumi septembrī

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 3.septembrī - parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena, Sv.Mise - plkst. 8.00 un plkst. 11.00; 8.septembrī - Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšana, svētki, Sv.Mise - plkst. 7.00; plkst. 11.00 un plkst. 18.00;...

 • Dievkalpojumi augustā (2017.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  ROMAS KATOĻU DRAUDZĒS• 17.augustā - Rīgas Katoļu Garīgajā seminārā jauno studentu uzņemšana.• 20.augustā plkst. 12.00 V.E. bīskapa Jāņa Buļa kanoniskā vizitācija Šķilbēnu draudzē (Iestiprināšanas sakramenta piešķiršana). • 22.augustā - Rēzeknes - Aglonas...

Laika prognoze

9.1°C

Balvi

Lietus
Humidity: 69%
Wind: ZR at 11.3 kmh
Piektdiena2°C/12°C
Sestdiena6°C/14°C
Svētdiena7°C/16°C
Pirmdiena12°C/19°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop
vadi

Veiksmes prognoze

Ceturtdiena

Laimes māte visiem un joprojām dala veiksmes pīrādziņus. Tikai ilgi nečammājies, jo tos ātri var izķert. Un pēc plkst. 12.50, kad sāksies ‘čika’ laiks, to vairāk nebūs. Pēcpusdienā jau Tavā ceļā var stāties tukšo stundu ķibelītes: ātras dusmas, pārpratumi, pārlieks pedantisms vai kuņģa dumpošanās un tehnikas niķi. Arī vērtīgus pirkumus labāk iegādāties priekšpusdienā līdz plkst. 13.00.