1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
16-07-2024
Vārdadienas šodien: Estere, Hermīne

Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

 

Katoļu draudzēs
Balvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVI svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 28.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Balvu pansionātā – 5.jūlijā – Sv. Mise pansionātā plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 7.jūlijā plkst. 10.00; 14.jūlijā plkst. 10.00; 21.jūlijā plkst. 10.00; 28.jūlijā plkst. 10.00.
Baltinavā – 7.jūlijā plkst. 12.00; 14.jūlijā plkst. 12.00; 21.jūlijā plkst. 12.00; 28.jūlijā plkst. 12.00.
Tilžā – 7.jūlijā plkst. 14.30; 14.jūlijā plkst. 14.30; 21.jūlijā plkst. 14.30; 28.jūlijā plkst. 14.30.
Bēržos – 7.jūlijā – mēneša I svētdiena  plkst. 9.30; 14.jūlijā plkst. 10.00; 21.jūlijā plkst. 9.30; 28.jūlijā –  Draudzes svētki plkst. 11.00.
Augustovā – 7.jūlijā - mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 21.jūlijā plkst. 12.00.
Rugājos – 7.jūlijā – mēneša I svētdiena  plkst. 14.00; 21.jūlijā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 14.jūlijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 5.jūlijā plkst. 12.00.
Kupravā – 7. jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00; 21.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVl svētdiena, Sv. Mise  plkst. 14.00.
Liepnā – 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00; 28.jūlijs – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv. Mise plkst. 14.00.
Viļakā – 7. jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv. Mise  plkst. 11.00; 21.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XVl svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00; 28.jūlijs – Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, Sv. Mise - plkst. 11.00.  

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 7.jūlijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 14.jūlijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda)  plkst. 10.00; 21.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 28.jūlijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00.
Tilžā – 28.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 14.jūlijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00.
Kārsavā – 21.jūlijā – kapusvētku dievkalpojums plkst. 12.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
3.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 6.jūlijā plkst. 16.15 Panihida. Visnakts dievkalpojums; 7.jūlijā plkst. 8.00 Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 10.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 11.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 12.jūlijā plkst. 8.00 Svēto slavējamo un teicamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas diena. Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 12.jūlijā plkst. 17.00 Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums; 13.jūlijā plkst. 8.00 Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 13.jūlijā plkst. 16.15 Panihida. Visnakts dievkalpojums; 17.jūlijā plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 18.jūlijā plkst. 8.00  Sirdssk. Sergija, Radoņežas igumena godājamo relikviju iegūšana. Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 20.jūlijā plkst. 16.15  Panihida. Visnakts dievkalpojums; 21.jūlijā plkst. 8.00 Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 24.jūlijā plkst. 17.00  Akafists. Aizlūgums; 25.jūlijā plkst. 17.00 Akafists. Aizlūgums; 26.jūlijā plkst. 6.00 izbraukšana uz Jēkabpils Svētā Gara klosteri; 27.jūlijā plkst. 8.00 Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 27.jūlijā plkst. 16.15 Panihida. Visnakts dievkalpojums.
Vīksnā (Svētā kņaza Vladimira pareizticīgo draudzes dievkalpojumu saraksts) – 28.jūlijā plkst. 7.30  ūdens iesvētīšanas aizlūgums; 28.jūlijā plkst. 8.00  Ap. piel. lielkņ. Vladimira. Grēksūdze. Dievišķā liturģija. Krusta gājiens. Aizlūgums.

 

Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

Katoļu draudzēs
Balvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 9.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma X svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 (Sv.mises 12.00 nebūs saistībā ar bīskapa vizitāciju Viļakā); 16.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 23.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 24.jūnijā – Sv.Jāņa Kristītāja Dzimšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 30.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (pēc summas – euharistiskā procesija).
Balvu pansionātā – 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise plkst. 14.00.
Šķilbēnos – 2.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 10.00; 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds plkst. 18.00; 9.jūnijā sakarā ar V.E. Bīskapa Jāņa Buļa vizitāciju Viļakas draudzē Svēta Mise Šķilbēnos nenotiks; 16.jūnijā plkst. 10.00; 23.jūnijā plkst. 10.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja Dzimšana plkst. 18.00; 28.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils, vigilija plkst. 18.00; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 10.00; 30.jūnijā plkst. 10.00.
Baltinavā – 2.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 12.00; 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds plkst. 12.00; 9.jūnijā Svēto Misi vadīs un Kristības Sakramentu piešķirs priesteris, Rēzeknes-Aglonas diecēzes ģenerālvikārs Staņislavs Prikulis plkst. 9.00; 16.jūnijā plkst. 12.00; 23.jūnijā plkst. 12.00; 24.jūnijā – Sv.Jāņa Kristītāja Dzimšana plkst. 12.00; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 12.00; 30.jūnijā plkst. 12.00.
Tilžā – 2.jūnijā – Euharistiskā procesija pie četriem altāriem Kristus Vissvētas Miesas un Asiņu svinību piemiņai (svētīsim bērnus un lauku zāles) plkst. 14.30; 9.jūnijā plkst. 14.30; 16.jūnijā plkst. 14.30; 23.jūnijā plkst. 14.30; 29.jūnijā – Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils plkst. 14.30; 30.jūnijā plkst. 14.30.
Bēržos – 2.jūnijā – mēneša I svētdiena – plkst. 9.30; 9.jūnijā plkst. 10.00; 16.jūnijā plkst. 9.30; 23.jūnijā plkst. 10.00; 30.jūnijā plkst. 10.00.
Augustovā – 2.jūnijā – mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 16.jūnijā plkst. 12.00; 27.jūnijā – Nemitīgās Palīdzības Dievmātes piemiņas godināšanas diena. Svēto Misi svinēs vairāki priesteri, pēc Mises – procesija. Noslēgumā – kopīga maltīte baznīcas dārzā plkst. 18.00.
Rugājos – 2.jūnijā – mēneša I svētdiena plkst. 14.00; 16.jūnijā plkst. 14.00.
Krišjāņos – 9.jūnijā plkst. 13.00; 23.jūnijā – Draudzes svētki plkst. 13.00.
Skujetniekos – 7.jūnijā plkst. 12.00 .
Kupravā – 2. jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena plkst. 14.00; 16.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00.
Liepnā – 9.jūnijā plkst. 14.00; 23.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00.
Viļakā – 2. jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, pirmā Sv. Komūnija, Sv. Mise plkst. 11.00; 7. jūnijā – Jēzus Sirds svētki (draudzes svētki), Sv. Mise plkst. 11.00; 8.jūnijā – Marijas Sirds svētki, Sv.Mise plkst. 9.00; 9.jūnijā – Jēzus Sirds svētku noslēgums, V. E. Rēzeknes -Aglonas bīskapa Jāņa Buļa vizitācija, iestiprināšanas sakraments, Sv.Mise plkst. 11.00 (procesija, bērnu un lauku ziedu, zāļu svētīšana); 16.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XI svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00; 23.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XII svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00; 24.jūnijā – Sv. Jāņa Kristītāja diena, Sv. Mise plkst. 11.00; 29.jūnijā – Svētie apustuļi Pēteris un Pāvils (obligātas svinības, draudzes svētki), Sv. Mise plkst. 11.00; 30.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma XIII svētdiena, Sv. Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 2.jūnijā – dievkalpojums, draudzes nama pateicības 10 gadu svētki plkst. 10.00; 9.jūnijā – svētdienas dievkalpojums (bez Dievgalda) plkst. 10.00; 16.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 23.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 30.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 30.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 9.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 12.00; 23.jūnijā – svētdienas dievkalpojums kopā ar vācu māsu draudzi plkst. 12.00.
Kārsavā – 16.jūnijā – svētdienas dievkalpojums plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 1.jūnijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 2.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 5.jūnijā plkst. 17.00 –Akafists. Aizlūgums; 8.jūnijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 9.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 12.jūnijā plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 13.jūnijā plkst. 8.00 – Kunga Debesīs Pacelšanās svētki. Dievišķā Liturģija. Aizlūgums; 15.jūnijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 16.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 19.jūnijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 21.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 un plkst. 17.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Balvu pareizticīgo kapos; 22.jūnijā plkst. 8.00 – Trijādības svētku mirušo piemiņas sestdiena. Dievišķā liturģija. Panihida. No plkst. 12.00 līdz 16.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Balvu pareizticīgo kapos, plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 23.jūnijā plkst. 8.00 – Svētās Trijādības diena. Dievišķā liturģija. Vakara dievkalpojums. Plkst. 12.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Priedaines kapos, plkst. 13.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Vīksnas kapos, plkst. 15.00 – Mirušo pieminēšana (litijas) Miezāju kapos; 24.jūnijā plkst. 8.00 – Svētā Gara diena. Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 26.jūnijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 30.jūnijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums.
Balvu pansionātā – 12.jūnijā plkst. 10.00 – Aizlūgums; 24.jūnijā plkst. 12.00 – mirušo pieminēšana (litijas) Balvu pansionāta kapos.

Kapusvētki

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
8.jūnijā: Miezāju kapos plkst. 15.00, Čāgu kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Tutinavas kapos plkst. 14.00, Derdziņu kapos plkst. 15.30; 22.jūnijā: Dampadruvas kapos plkst. 15.00, Kačupes kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Začu kapos plkst. 15.00; 30.jūnijā: Balvu Rozu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); 6.jūlijā: Mežarijas kapos plkst. 15.00, Priedaines kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Pilskalna kapos plkst. 15.00, Naudaskalna kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Salmaņu kapos plkst. 15.00, Dūrupes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Pansionāta kapos plkst. 15.30, Silaciema-Kurnas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Pērkonu kapos plkst. 14.00, Egļukalna kapos plkst. 15.00; 4.augustā: Sebežu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); Romūkstu kapos plkst. 16.00 (svētdiena).
Začu un Balvu Rozu kapusvētkos izmaiņas saistībā ar Baznīcas svētkiem.

Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
1.jūnijā: Sudarbes kapos plkst. 14.30, Kraukļevas kapos plkst. 16.00, Auškas kapos plkst. 14.00; 8.jūnijā: Golvoru kapos plkst. 14.00, Līdumnieku kapos plkst. 15.30, Saksmales kapos plkst. 17.00; 15.jūnijā: Dubļukalna kapos plkst. 12.00, Vilkavas kapos plkst. 14.00, Slavītu kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Reibānu kapos plkst. 12.00, Dekšņu kapos plkst. 14.00; 6.jūlijā: Bēržu kapos plkst. 12.00, Mastarīgas kapos plkst. 15.00, Lieparu kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Putrānu kapos plkst. 12.00, Kaupiņu kapos plkst. 13.30, Ķeiseļovas kapos plkst. 15.00; 20.jūlijā: Cepurnieku kapos plkst. 12.00, Silenieku kapos plkst. 14.00, Vārnienes kapos plkst. 15.30; 27.jūlijā: Cūkusalas kapos plkst. 12.00, Stāmeru kapos plkst. 14.30, Čušļu kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Upatnieku kapos plkst. 11.30, Gruzīšu kapos plkst. 14.30, Bolupes kapos plkst. 14.30.

Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
1.jūnijā: Loginu kapos plkst. 14.00, Merkuzīnes kapos plkst. 16.00; 8.jūnijā: Bakarevas kapos plkst. 14.00, Plieševas kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Ančepovas kapos plkst. 14.30, Bēliņu kapos plkst. 16.00; 22.jūnijā: Gubas kapos plkst. 10.00, Runcenes kapos plkst. 14.00; 22.jūnijā: Purviņu kapos plkst. 15.00, Ranguču kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Kāpessila kapos plkst. 15.30, Ūdrenes kapos plkst. 16.30; 6.jūlijā: Lutanānu kapos plkst. 14.00, Plešovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Ploskīnes kapos plkst. 14.30, Vilkovas kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Dagunovas kapos plkst. 14.30, Breksenes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Lotušu kapos plkst. 14.00, Tilžas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Svičevas kapos plkst. 14.30, Dukuļevas kapos plkst. 16.00; 10.augustā: Buku-Zelču kapos plkst. 15.00, Slobodas kapos plkst. 16.00; 17.augustā: Kozlovas kapos plkst. 14.30, Augstasila kapos plkst. 16.00.

Viļakas, Kupravas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās
6.jūlijā: Viduču kapos plkst. 14.00, Olutovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Slotukalna kapos plkst. 14.00, Lašku kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Skandines kapos plkst. 14.00, Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 28.jūlijā: Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā); 28.jūlijā: Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.30, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 4.augustā: Viļakas sv. Mateja kapos, pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 10.augustā: Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 17.augustā: Rejevas kapos plkst. 15.00; 25.augustā: Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 8.septembrī: Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30.

Luterāņu draudžu kapsētās
22.jūnijā plkst. 11.00 – Čukuļkalna kapos; 6.jūlijā plkst. 11.00 – Andrukalna kapos, plkst. 13.00 – Kamoļkalna kapos, plkst. 14.00 – Vectilžas kapos, plkst. 16.00 –Čudarienes kapos; 7.jūlijā plkst. 11.00 – Balvu kapos, plkst. 13.00 – Miezāju kapos; 13.jūlijā plkst. 11.00 – Garosilu kapos, plkst. 12.00 – Pokratas kapos, plkst. 13.00 – Gaiļakalna kapos; 21.jūlijā plkst. 12.00 – Kārsavas kapos; 3.augustā plkst. 11.00 – Beņislavas kapos, plkst. 12.00 – Krišjāņu kapos, plkst. 14.00 – Kāpessila kapos; 4.augustā plkst. 10.00 – Jaškovas kapos; 11.augustā plkst. 12.00 – Priedaines kapos.

Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

Katoļu draudzēs
Balvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 15.maijā – V.J.M No Aglonas, Latvijas Galvenā Aizbildne, svinības, Sv.Mise plkst. 7.30; 19.maijā – Svētā Gara Nosūtīšana, Vasarsvētki, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (euharistiskā procesija); 26.maijā – parastā liturģiskā laikposma VIII svētdiena, Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 30.maijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00.
Balvu pansionātā – 3.maijā – Sv.Mise plkst. 11.00.
Šķilbēnos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums plkst. 10.00; 9.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena plkst. 10.00; 15.maijā – Vissvētākā Jaunava Marija no Aglonas, Latvijas galvenā aizbildne plkst. 18.00; 19.maijā – Svētā gara nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 10.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība plkst. 10.00; 30.maijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis plkst. 18.00.
Baltinavā – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, pirms Sv. Mises Jēzus Sirds dievkalpojums plkst. 12.00 (pēc Sv. Mises euharistiskā procesija); 9.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 12.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena plkst. 12.00; 15.maijā – Vissvētākā Jaunava Marija no Aglonas, Latvijas galvenā aizbildne plkst. 12.00; 19.maijā – Svētā gara nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 12.00; 23.maijā – Mūsu Kungs Jēzus Kristus Augstais un Mūžīgais Priesteris plkst. 18.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība plkst. 12.00; 30.maijā – Kristus Vissvētā Miesa un Asinis plkst. 12.00.
Tilžā – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, pirms Sv. Mises – Jēzus Sirds dievkalpojums plkst. 14.30; 9.maijā – Kunga Debeskāpšana plkst. 14.30; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena plkst. 14.30; 19.maijā – Svētā gara nosūtīšana, Vasarsvētki plkst. 14.30; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība plkst. 14.30.
Bēržos – 5.maijā – mēneša I svētdiena plkst. 9.30; 12.maijā plkst. 10.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 9.30; 26.maijā plkst. 10.00.
Augustovā – 5.maijā – mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 12.00.
Rugājos – 5.maijā – mēneša I svētdiena plkst. 14.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 14.00.
Krišjāņos – 12.maijā plkst. 13.00; 19.maijā – Vasarsvētki plkst. 14.30; 26.maijā plkst. 13.00.
Skujetniekos – 17.maijā plkst. 12.00.
Kupravā – 5.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 19.maijā – Vasarsvētki, Sv.Mise plkst. 14.00.
Liepnā – 12.maijā – Lieldienu VIl svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise plkst. 14.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise plkst. 14.00.
Viļakā – 4.maijā Sv. Mise Viļakā nebūs, plkst. 9.00 svētku dievkalpojums Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā; 5.maijā – Lieldienu Vl svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 9.maijā – Kunga Debeskāpšana (obligātas svinības), Sv.Mise plkst. 11.00; 12.maijā – Lieldienu VIl svētdiena, Mātes diena, Sv.Mise plkst. 11.00; 18.maijā – Vasarsvētku viģīlija, Sv.Mise plkst. 18.00; 19.maijā – Vasaras svētki, Sv.Mise plkst. 11.00; 26.maijā – Vissvētā Trīsvienība, Sv.Mise - plkst. 11.00; 30.maijā – Kristus Miesas un Asins svētki (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 18.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 5.maijā plkst. 10.00; 9.maijā – Debesbraukšanas dienas dievkalpojums plkst. 18.00; 12.maijā – Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst.10.00; 19.maijā – Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 10.00; 26.maijā – Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 10.00.
Tilžā – 12.maijā plkst. 15.00; 26.maijā – Vasarsvētku, Trīsvienības svētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 12.maijā – Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums plkst. 12.00; 19.maijā – Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 13.00.
Kārsavā – 19.maijā – Vasarsvētku dievkalpojums plkst. 15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
1.maijā plkst. 17.00 – Rīta dievkalpojums; 2.maijā plkst. 7.30 – Lielā ceturtdiena. Svētā Vakarēdiena iestādīšanas atcere. Grēksūdze. Dievišķā liturģija. Plkst. 17.00 – Rīta dievkalpojums ar 12 Evaņģēliju lasījumiem par mūsu Kunga Jēzus Kristus Svētajām Ciešanām; 3.maijā plkst. 9.00 – Lielā piektdiena. Ķēniņa stundas. Plkst. 17.00 – Lielais vakara dievkalpojums. Svētā Līķauta (Plašaņicas) iznešana. Krusta gājiens; 4.maijā plkst. 7.00 – Lielā sestdiena. Grēksūdze. Dievišķā liturģija. Pashas ēdiena iesvētīšana. No plkst. 15.00 līdz 16.00 – Pashas ēdiena iesvētīšana, plkst. 21.00 – Saliktais apustuļu darbu lasījums, plkst. 22.00 – Lielais pavakara dievkalpojums, plkst. 24.00 – Krusta gājiens. Pashas Gaišais Rīta dievkalpojums. Dievišķā liturģija. Pashas ēdiena iesvētīšana ar Pashas stihiru dziedājumiem; 5.maijā plkst. 9.00 – Pashas aizlūgums. Pashas ēdiena iesvētīšana; 11.maijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 12.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija; 13.maijā plkst. 17.00 – Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums. Panihida; 14.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Panihida. Plkst. 12.00 – Mirušo piemiņas litija Balvu pareizticīgo kapsētā ar Pashas stihiru dziedājumiem; 15.maijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 18.maijā plkst. 16.15 – Panihida.Visnakts dievkalpojums; 19.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 21.maijā plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 22.maijā plkst. 8.00 – Svētītāja un brīnumdarītāja Nikolaja relikviju pārnešana. Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 25.maijā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 26.maijā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 29.maijā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums.
Vīksnā – 5.maijā plkst. 11.00 – Pashas aizlūgums. Pashas ēdiena iesvētīšana.
Balvu pansionātā – 6.maijā plkst. 10.00 – Pashas aizlūgums. Pashas ēdiena iesvētīšana.

KAPUSVĒTKI

Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās
8.jūnijā: Miezāju kapos plkst. 15.00, Čāgu kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Tutinavas kapos plkst. 14.00, Derdziņu kapos plkst. 15.30; 22.jūnijā: Dampadruvas kapos plkst. 15.00, Kačupes kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Začu kapos plkst. 15.00; 30.jūnijā: Balvu Rozu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); 6.jūlijā: Mežarijas kapos plkst. 15.00, Priedaines kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Pilskalna kapos plkst. 15.00, Naudaskalna kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Salmaņu kapos plkst. 15.00, Dūrupes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Pansionāta kapos plkst. 15.30, Silaciema-Kurnas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Pērkonu kapos plkst. 14.00, Egļukalna kapos plkst. 15.00; 4.augustā: Sebežu kapos plkst. 15.00 (svētdiena); Romūkstu kapos plkst. 16.00 (svētdiena).
Začu un Balvu Rozu kapusvētkos izmaiņas saistībā ar Baznīcas svētkiem!
Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu katoļu draudžu kapsētās
1.jūnijā: Sudarbes kapos plkst. 14.30, Kraukļevas kapos plkst. 16.00, Auškas kapos plkst. 14.00; 8.jūnijā: Golvoru kapos plkst. 14.00, Līdumnieku kapos plkst. 15.30, Saksmales kapos plkst. 17.00; 15.jūnijā: Dubļukalna kapos plkst. 12.00, Vilkavas kapos plkst. 14.00, Slavītu kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Reibānu kapos plkst. 12.00, Dekšņu kapos plkst. 14.00; 6.jūlijā: Bēržu kapos plkst. 12.00, Mastarīgas kapos plkst. 15.00, Lieparu kapos plkst. 16.30; 13.jūlijā: Putrānu kapos plkst. 12.00, Kaupiņu kapos plkst. 13.30, Ķeiseļovas kapos plkst. 15.00; 20.jūlijā: Cepurnieku kapos plkst. 12.00, Silenieku kapos plkst. 14.00, Vārnienes kapos plkst. 15.30; 27.jūlijā: Cūkusalas kapos plkst. 12.00, Stāmeru kapos plkst. 14.30, Čušļu kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Upatnieku kapos plkst. 11.30, Gruzīšu kapos plkst. 14.30, Bolupes kapos plkst. 14.30.
Baltinavas, Šķilbēnu un Tilžas katoļu draudžu kapsētās
18.maijā: Gusakovas kapos plkst. 15.00, Čilipīnes kapos plkst. 16.00; 25.maijā: Ostraleidumu kapos plkst. 14.30, Dansku kapos plkst. 16.00; 1.jūnijā: Loginu kapos plkst. 14.00, Merkuzīnes kapos plkst. 16.00; 8.jūnijā: Bakarevas kapos plkst. 14.00, Plieševas kapos plkst. 16.00; 15.jūnijā: Ančepovas kapos plkst. 14.30, Bēliņu kapos plkst. 16.00; 22.jūnijā: Gubas kapos plkst. 10.00, Runcenes kapos plkst. 14.00; 22.jūnijā: Purviņu kapos plkst. 15.00, Ranguču kapos plkst. 16.00; 29.jūnijā: Kāpessila kapos plkst. 15.30, Ūdrenes kapos plkst. 16.30; 6.jūlijā: Lutanānu kapos plkst. 14.00, Plešovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Ploskīnes kapos plkst. 14.30, Vilkovas kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Dagunovas kapos plkst. 14.30, Breksenes kapos plkst. 16.00; 27.jūlijā: Lotušu kapos plkst. 14.00, Tilžas kapos plkst. 16.00; 3.augustā: Svičevas kapos plkst. 14.30, Dukuļevas kapos plkst. 16.00; 10.augustā: Buku-Zelču kapos plkst. 15.00, Slobodas kapos plkst. 16.00; 17.augustā: Kozlovas kapos plkst. 14.30, Augstasila kapos plkst. 16.00.
Viļakas, Kupravas un Liepnas katoļu draudžu kapsētās
6.jūlijā: Viduču kapos plkst. 14.00, Olutovas kapos plkst. 16.00; 13.jūlijā: Slotukalna kapos plkst. 14.00, Lašku kapos plkst. 16.00; 20.jūlijā: Skandines kapos plkst. 14.00, Aizgalīnes kapos plkst. 16.00; 28.jūlijā: Liepnas Saidu kapos plkst. 15.00 (katru gadu pēdējā jūlija svētdienā); 28.jūlijā: Kupravas baznīcā sv. Mise plkst. 12.30, pēc tam uz kapiem plkst. 14.00; 4.augustā: Viļakas sv. Mateja kapos, pēc Sv. Mises baznīcā (ap plkst. 12.30); 10.augustā: Vēdeniešu kapos plkst. 13.00; 17.augustā: Rejevas kapos plkst. 15.00; 25.augustā: Purnavas kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30; 8.septembrī: Kudupes kapos (Liepnas draudze) plkst. 15.30.

Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

Katoļu draudzēs
Balvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.aprīlī – Lieldienu IV svētdiena, Labā Gana svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 28.aprīlis – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00.
Briežuciemā – 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena plkst. 10.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana plkst. 18.00; 14.aprīlī – Lieldienu trešā svētdiena plkst. 10.00; 21.aprīlī– Labā Gana svētdiena plkst. 10.00; 28.aprīlī – Lieldienu piektā svētdiena plkst. 10.00.
Baltinavā – 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu trešā svētdiena plkst. 12.00; 21.aprīlī – Labā Gana svētdiena plkst. 12.00; 28.aprīlī – Lieldienu piektā svētdiena plkst. 12.00.
Tilžā – 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena plkst. 14.30; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana plkst. 14.30; 14.aprīlī– Lieldienu trešā svētdiena plkst. 14.30; 21.aprīlī – Labā Gana svētdiena plkst. 14.30; 28.aprīlī – Lieldienu piektā svētdiena plkst. 14.30.
Bēržos – 7.aprīlī – mēneša I svētdiena plkst. 9.30; 14.aprīlī plkst. 10.00; 21.aprīlī plkst. 9.30; 28.aprīlī plkst. 10.00.
Augustovā – 7.aprīlī – mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 21.aprīlī plkst. 12.00.
Kupravā – 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena plkst. 14.00; 21.aprīlī – Labā Gana svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00
Rugājos – 7.aprīlī – mēneša I svētdiena plkst.14.00; 21.aprīlī plkst. 14.00.
Krišjāņos – 14.aprīlī plkst. 13.00; 28.aprīlī plkst. 13.00.
Skujetniekos – 20.aprīlī plkst. 12.00.
Liepnā – 14.aprīlī – Lieldienu lll svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00; 28.aprīlī – Lieldienu V svētdiena, Sv. Mise plkst. 14.00.
Viļakā – 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena plkst. 11.00; 8.aprīlī –  Kunga pasludināšanas svētki (pārceltie svētki), Sv. Mise plkst. 11.00; 14.aprīlī – Lieldienu lll svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 21.aprīlī – Labā Gana svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00; 28.aprīlī – Lieldienu V svētdiena, Sv.Mise plkst. 11.00.

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 7.aprīlī – Baltās svētdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 14.aprīlī plkst. 10.00; 21.aprīlī plkst. 10.00; 28.aprīlī plkst. 10.00.
Tilžā – 14.aprīlī dievkalpojums plkst. 15.00; 28.aprīlī plkst. 13.00.
Viļakā – 14.aprīlī plkst. 12.00; 28.aprīlī plkst. 16.00.
Kārsavā – 21.aprīlī plkst. 13.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00.
6.aprīlī plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 7.aprīlī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 13.aprīlī plkst. 16.00 – Grēksūdze. Eļļas svaidīšanas Sakraments; 14.aprīlī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 17.aprīlī plkst. 17.00 –Rīta dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšanu; 19.aprīlī plkst. 17.00 – Vakara dievkalpojums. Rīta dievkalpojums. Akafists; 20.aprīlī plkst. 8.00 – Vissvētās Dieva dzemdētājas Slavinājums. Dievišķā liturģija. Aizlūgums, plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 21.aprīlī plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 26.aprīlī plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 27.aprīlī plkst. 8.30 – Lācara sestdiena. Dievišķā liturģija Vīksnā, plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums Balvos; 28.aprīlī plkst. 8.00 – Kunga Ieiešana Jeruzālemē. Dievišķā liturģija. Aizlūgums.

Dievkalpojumi martā (2024.g.)

Katoļu draudzēs
Balvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 17.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 19.martā – Sv. Jāzepa svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 24.martā – Palmu svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 28.martā – Lielā ceturtdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 (Pestītāja pēdējo vakariņu dievkalpojums, procesija uz “Kristus ciešanu altāri”. Rūgtās sāpes. Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis nav saistoši); 29.martā – Lielā piektdiena, Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst. 15.00 (pēc dievkalpojuma Rūgtās sāpes. Pilnas atlaidas par piedalīšanos krusta dorācijā un Sv.krusta pagodināšanu Kunga ciešanu liturģijas laikā. Lielajā piektdienā ievēro gavēni ēšanā un atturību no gaļas ēdieniem; 30.martā – Lielā sestdiena, Sv.Mise plkst. 18.00 vigīlija (Uguns un ūdenssvētīšana, kristības solījumu atjaunošana (par to pilnas atlaidas), adorācija pie Kristus kapa. Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. Ēdienu svētīšana); 31.martā – Lieldienas, Kunga Augšāmcelšanās, Sv.Mise plkst. 8.00 (ēdienu svētīšana); 1.aprīlī – Otrās Lieldienas, Sv.Mise plkst. 8.00.
Balvu pansionātā – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30.
Šķilbēnos – 3.martā – Lielā Gavēņa trešā svētdiena plkst. 10.00; 10.martā – Lielā Gavēņa ceturtā svētdiena plkst. 10.00; 17.martā – Lielā Gavēņa piektā svētdiena plkst. 10.00; 9.martā – Sv. Jāzeps. Vissv. Jaunavas Marijas Līgavainis plkst. 18.00; 24.martā – Kunga ciešanu svētdiena (svētīsim palmu zarus) plkst. 9.00; 28.martā – Lielā ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena plkst. 18.00; 29.martā – Lielā piektdiena plkst. 18.00; 30.martā – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija plkst. 18.00; 31.martā – Kunga Augšāmcelšanās plkst. 12.00.
Baltinavā – 3.martā – Lielā Gavēņa trešā svētdiena plkst. 12.00; 10.martā – Lielā Gavēņa ceturtā svētdiena plkst. 12.00; 17.martā – Lielā Gavēņa piektā svētdiena plkst. 12.00; 19.martā – Sv. Jāzeps. Vissv. Jaunavas Marijas Līgavainis plkst. 18.00; 24.martā – Kunga ciešanu svētdiena (svētīsim palmu zarus) plkst. 12.00; 28.martā – Lielā ceturtdiena, Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena plkst. 19.30; 29.martā – Lielā piektdiena plkst. 15.00; 30.martā – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija plkst. 21.00; 31.martā– Kunga Augšāmcelšanās plkst. 9.00.
Tilžā – 3.martā – Lielā Gavēņa trešā svētdiena plkst. 14.30; 10.martā – Lielā Gavēņa ceturtā svētdiena plkst. 14.30; 17.martā – Lielā Gavēņa piektā svētdiena plkst. 14.30; 19.martā – Sv. Jāzeps. Vissv. Jaunavas Marijas Līgavainis plkst. 14.30; 24.martā – Kunga ciešanu svētdiena (svētīsim palmu zarus) plkst. 14.30; 29.martā – Lielā piektdiena plkst. 12.00; 30.martā – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija plkst. 14.30; 31.martā – Kunga Augšāmcelšanās plkst. 14.30.
Bēržos – 3.martā – mēneša I svētdiena plkst. 9.30; 10.martā plkst. 10.00; 17.martā plkst. 9.30; 19.martā – Svētais Jāzeps plkst. 11.00; 24.martā – Pūpolsvētdiena plkst. 9.30; 28.martā – Lielā ceturtdiena plkst. 18.00; 29.martā – Lielā piektdiena plkst. 18.00; 30.martā – Lieldienu vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 19.00; 31.martā – Pirmās Lieldienas, pēc dievkalpojuma Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 9.00.
Augustovā – 3.martā – Mēneša I svētdiena plkst. 12.00; 17.martā plkst. 12.00; 24.martā – Pūpolsvētdiena plkst. 12.00; 29.martā – Lielā piektdiena plkst. 12.00; 30.martā – Lieldienu vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana plkst.16.00; 31.martā – Pirmās Lieldienas, pēc dievkalpojuma Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 12.00.
Rugājos – 3.martā – mēneša I svētdiena plkst. 14.00; 17.martā plkst. 14.00; 24.martā – Pūpolsvētdiena plkst. 14.00; 30.martā – Lieldienu vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 13.00; 31.martā – Pirmās Lieldienas, pēc dievkalpojuma Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 15.00.
Krišjāņos – 10.martā plkst. 13.00; 24.martā – Pūpolsvētdiena plkst. 16.30; 29.martā – Lielā piektdiena plkst. 15.00; 30.martā – Lieldienu vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 11.30.
Skujetniekos – 16.martā plkst. 12.00; 23.martā –  Pūpolsvētdiena plkst. 12.00; 30.martā – Lieldienu vigīlija, uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana plkst. 10.00.
Kupravā – 3.martā – Gavēņa IIII svētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 14.00; 17.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 14.00; 29.martā – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst. 16.00; 30.martā – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku vigilija, Lieldienu ūdens, uguns un līdzpaņemto ēdienu svētīšana (ūdens jāpaņem līdzi pašiem) plkst. 14.00; 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 14.00.
Liepnā – 10. martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 14.00; 24.martā – Pūpolsvētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 11.00; 28.martā – Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 16.00; 29.martā – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst. 14.00; 30.martā – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku vigīlija baznīcā, Lieldienu ūdens, uguns un līdz paņemto ēdienu svētīšana (ūdens jāpaņem līdzi pašiem) plkst. 17.00.
Viļakā – katru piektdienu gavēņa laikā plkst. 17.00 krustaceļš, pēc tam plkst. 18.00 Sv. Mise. 3.martā – Gavēņa IIII svētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 11.00; 10. martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 11.00; 17.martā – Gavēņa V svētdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 11.00; 19.martā – Sv. Jāzepa svētki, Sv.Mise baznīcā plkst. 11.00 un plkst. 18.00; 25.martā – Kunga Pasludināšana (svinības), Sv.Mise baznīcā plkst. 11.00; 28.martā – Lielā Ceturtdiena, Sv.Mise baznīcā plkst. 18.00; 29.martā – Lielā Piektdiena (stingrs gavēnis), Kunga ciešanu dievkalpojums plkst. 11.00 (krustaceļš pa katoļu baznīcas dārzu plkst. 19.00); 30.martā – Lielā Sestdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētku vigīlija
Viļakas baznīcā, Lieldienu ūdens, uguns un līdzpaņemto ēdienu svētīšana (ūdens jāpaņem līdzi pašiem) plkst. 20.00; 31.martā – Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, pirms Svētās Mises Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojums – Euharistiskā procesija, Sv.Mise (pēc Sv.Mises Lieldienu ēdienu svētīšana) plkst. 8.00; 1.aprīlī – Otrās Lieldienas, Kristus Augšāmcelšanās svētki, Sv.Mise plkst. 11.00; 7.aprīlī – Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise Viļakas baznīcā plkst. 11.00 .

LUTERISKAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – 3.martā plkst. 10.00; 10.martā plkst. 10.00; 17.martā plkst. 10.00; 24.martā – Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10.00; 28.martā – Zaļās ceturtdienas dievkalpojums plkst. 18.00; 29.martā – Lielās piektdienas dievkalpojums plkst. 10.00; 30.martā – Kristus Augšāmcelšanās svētku sagaidīšanas dievkalpojums plkst. 23.30; 31.martā – Lieldienu dievkalpojums plkst.10.00.
Tilžā – 17.martā plkst. 15.00; 31.martā – Lieldienu dievkalpojums plkst. 13.00.
Viļakā – 17.martā plkst. 12.00; 29.martā – Lielās piektdienas dievkalpojums plkst. 13.00; 1.aprīlī – Lieldienu dievkalpojums plkst. 11.00.
Kārsavā – 31.martā – Lieldienu dievkalpojums plkst. 15.00.

PAREIZTICĪGAJĀS DRAUDZĒS
Balvos – sestdienās plkst. 17.00; svētdienās plkst. 8.15. Baznīca atvērta katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00. 2.martā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 3.martā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 6.martā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 9.martā plkst. 8.00 – Vispasaules mirušo piemiņas sestdiena. Dievišķā liturģija. Panihida. Plkst. 17.00 Visnakts dievkalpojums; 10.martā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 13.martā plkst. 17.00 – Akafists. Aizlūgums; 16.martā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 17.martā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums. Piedošanas kārta; 18.martā plkst. 17.00 – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja grēku nožēlas kanona lasīšanu; 19.martā plkst. 17.00 – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja grēku nožēlas kanona lasīšanu; 20.martā plkst. 17.00 – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja grēku nožēlas kanona lasīšanu; 21.martā plkst. 17.00 – Lielais pavakara dievkalpojums ar sirdssk. Krētas Andreja grēku nožēlas kanona lasīšanu; 22.martā plkst. 17.00 – Visnakts dievkalpojums; 23.martā plkst. 8.00 – Lielmoc. Feodora Tīrona (ap. 306) Dievišķā liturģija. Plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 24.martā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums; 30.martā plkst. 16.15 – Panihida. Visnakts dievkalpojums; 31.martā plkst. 8.00 – Dievišķā liturģija. Aizlūgums.

Derīgas Ziņas

 • Dievkalpojumi jūlijā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

    Katoļu draudzēsBalvos – 5.jūlijā  – 7.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XIV svētdiena, Sv.Mise  plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.jūlijā – parastā liturģiskā laikposma XV svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 21.jūlijā – parastā...

 • Dievkalpojumi jūnijā (2024.g.) un kapusvētki

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.jūnijā – parastā liturģiskā laikposma IX svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00 (summas laikā 1.Sv. komūnija un pēc Sv.mises euharistiskā procesija ar 4 evaņģēlijiem); 7.jūnijā – Vissvētā Jēzus Sirds Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi maijā un kapusvētki (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 5.maijā – Lieldienu VI svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 9.maijā – (Ceturtdiena) Kunga Debes kāpšana, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 12.00 un 18.00; 12.maijā – Lieldienu VII svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un...

 • Dievkalpojumi aprīlī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 7.aprīlī – Lieldienu II svētdiena, Kunga Žēlsirdības svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 8.aprīlī – Kunga Pasludināšana, Sv.Mise plkst. 12.00; 14.aprīlī – Lieldienu III svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00;...

 • Dievkalpojumi martā (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 1.martā – mēneša pirmā piektdiena, Sv.Mise plkst. 07.30; 3.martā – Gavēņa III svētdiena, mēneša pirmā svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 Jēzus Sirds dievkalpojums; 10.martā – Gavēņa IV svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi februārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 2.februārī – Kunga Prezentācija (Sveču diena), Sv.Mise plkst. 12.00, plkst. 14.00 un plkst. 18.00; 4.februārī – parastā liturģiskā laikposma V svētdiena, Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv. Mise plkst. 12.00 (Jēzus Sirds...

 • Dievkalpojumi janvārī (2024.g.)

  (Derīgas Ziņas)

  Katoļu draudzēsBalvos – 6.janvārī – Kunga Epifānija (obligātās svinības), Sv.Mise plkst. 12.00 un plkst. 18.00; 7.janvārī – Kunga Kristīšana, svētki, Sv.Mise plkst. 8.00 un plkst. 12.00; 14.janvārī – parastā liturģiskā laikposma II svētdiena, Sv.Mise...

 • Dievkalpojumi decembrī (2023.G.)

  (Derīgas Ziņas)

    KATOĻU DRAUDZĒSBalvos – 1.decembrī – mēneša 1. Piektdiena, Sv.Mise plkst. 7.30; 3.decembrī – Adventa I svētdiena (mēneša pirmā svētdiena), Sv.Mise plkst. 8.00 un Sv.Mise plkst. 12.00 (beigās Jēzus Sirds dievkalpojums); 8.decembrī –V.J.Marijas...

 • Dievkalpojumi novembrī

  (Derīgas Ziņas)

  Balvos – 1.novembrī – Visu Svēto diena, obligātās svinības, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 ( pēc Sv.Mises – Vesperes par mirušajiem); 2.novembrī – Visu Ticīgo Mirušo piemiņas diena, Sv.Mise plkst. 11.00 un plkst. 18.00 (plkst. 16.00...

 • Svecīšu vakari un dievkalpojumi oktobrī

  (Derīgas Ziņas)

  Svecīšu vakari Balvu un Sprogu Romas katoļu draudžu kapsētās7.oktobrī plkst. 15.00 Tutinavas kapos un plkst. 16.00 Derdziņu kapos; 8.oktobrī plkst. 15.00 Dampadruvas kapos un plkst. 15.30 Kačupes kapos; 14.oktobrī plkst. 15.30 Pilskalna kapos un plkst....

Juristi
vadi

Veiksmes prognoze


.