1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Lapa atjaunota:
26-05-2020
Vārdadienas šodien: Vilhelms, Vilis

Svētki kļūst košāki un jautrāki

Grāmatu fragmenti. Klausītājus zālē uzrunāja izteiksmīgi nolasītie rakstnieku grāmatu fragmenti. Par puķēm, izjūtām, kādu atgadījumu… Grāmatas pārlapoja ģimnāzijas direktores vietniece Lelde Leja, skolotāja Aija Dvinska, arī Paula, Agnese, Zane (foto) un vēl citi audzēkņi. Meitenes teica, ka gatavošanās šim pasākumam viņām bijis patīkams un interesants darbiņš, jo viņas ir lielas lasītājas.


Guna un Jānis Rukšāni. Tie, kuri atnāca uz tikšanos ar pazīstamajiem dārzkopjiem Gunu un Jāni Rukšāniem, izjuta gadalaiku elpu un izdzīvoja dārza burvību. Ne velti Gunas Rukšānes jaunākais darbs tā arī saucas “Dārza  maģija”. Taču viņai, kura studējusi Latvijas Valsts universitātē juristos, bijusi režisore, pazīstama kultūras darbiniece Cēsīs, dārzs sākotnēji nepavisam nebija sirdslieta. Tikai 1995.gadā, kad Guna apprecējās ar izcilo selekcionāru Jāni Rukšānu, viņa ieraudzīja, ka dārzs vienmēr ir miera, harmonijas un prieka oāze pretstatā ikdienas kņadai. Par ziediem, to krāsām un šo dabas burvību Guna runāja ar neizstāstāmu mīļumu, jo viņas atziņa ir, ka dārzs  nekad nepieviļ, tas nepieprasa nedalītu uzmanību, tas pacietīgi gaida savu veidotāju, kopēju un apbrīnotāju.


Kas var būt skaistāks par ziediem! Guna Rukšāne atzina, ka viņai ne mazāk svarīgs par grāmatas saturu ir arī tās ārējais izskats, noformējums un bilde uz vāka. Pirms drukāšanas viņa redz skaidru vīziju, kādai jābūt  grāmatai. “Dārza maģija” ir liela, koša un viegli lasāma. Fotogrāfijas un teksts tur ir attiecībā puse uz pusi. Ir daiļdarba ievirzes teksts un netrūkst arī praktisku padomu. Gunai padomā  jau nākamais plāns, par ko viņa rakstīs. Tas būs saistībā ar Latvijas cilvēku daiļdārziem, un viņa cer ciemoties interesantās un ļoti skaistās sētās.


Ciemiņi ieradušies. Iepazīstinot ar rakstnieku grupu, direktore pirmo zāles priekšā izsauca Arno Jundzi (foto). Pirms tam visi bija noklausījušies jautro “Joka pēc alfabēts” dziesmiņu ģimnāzijas kora izpildījumā, kurā “Apaļš ābols bumbierim cep čības…”.


Dāvina atlaižu kuponus. Lai nemaldītos lielās Balvu Valsts ģimnāzijas labirintos un zinātu, kad un kurp doties, katram grāmatu autoram piestiprināja savu krustmāti – cilvēku, kurš kopā  ar rakstnieku pavadīja visu dienu. Zaiga Lāpāne (foto) bija kopā ar Āriju Iklāvu. Grāmatu draugiem bija iespēja saņemt atlaižu kuponus grāmatu iegādei “Zvaigzne ABC” grāmatnīcā.


Uzmanīgi klausās. Galvenie autoru sarunbiedri bija skolu jaunatne. Vienā no klasēm notika tikšanās ar Arno Jundzi. Viņa vārdu labi pazīst televīzijas skatītāji no raidījuma “Simts gramu kultūras”. Viņš ir žurnālists un literatūrzinātnieks. Savas jaunākās grāmatas “Putekļi smilšu pulkstenī” tapšanai Jundze veltījis 10 gadus. Pats saka, ka tie nav jautri stāstiņi. Tie ir pietiekami dziļi stāsti, kas uzrakstīti vieglā formā, lai būtu vieglāk lasīt. Uzrunādams ģimnāzijas audzēkņus, Arno Jundze aicināja nopietni apsvērt turpmākās izglītošanās nozīmi, meklējot atbildi uz jautājumu: vai Latvijas augstskolas patiešām ir labākās, kur studēt? Viņa ieteikums – pastudēt ārzemēs un gūt citāda veida pieredzi, kur arī nav jāmaksā vairāk kā Latvijas skolās. Viņaprāt, mēs šodien Latvijā dzīvojam “apjukušā sabiedrībā” bez skaidrības, kas notiks tālāk. Par sliktu, viņš uzsvēra, nāk arī tas, ka latvieši ir pārāk kautrīgi un bailīgi.


Idejas autore un uzturētāja. Grāmatu svētki nenotiktu bez  Balvu Centrālās bibliotēkas direktores Rutas Cibules gādības. Šoreiz viņas vēlējums bija,- lai izdodas sadzirdēt vienam otru, tiekoties lasītājiem ar grāmatu autoriem. Ruta izteica arī prieku, ka svētku galvenās organizatoriskās rūpes šoreiz uzņēmusies Balvu Valsts ģimnāzija.


Raksta memuārus. Ārija Iklāva Balvos pēdējoreiz bijusi pirms pieciem gadiem, tādēļ tagad ciemojās ar lielu prieku. Viņa atzin, ka paticis vērot pārvērtības pilsētvidē un ielās. Pēc izglītības būdama pedagoģe, viņa uzmanīgi apskatījusi arī ģimnāziju secinādama, ka skolā strādā talantīgi skolotāji. Iklāvas kundzes stāstījums pamatīgi  izsmīdināja skolas audzēkņus. Viņa atcerējās daudz smieklīgu piedzīvojumu no sava garā darba mūža dzimtsarakstu birojā. Ā.Iklāva atklāja, cik jocīgos un nepārdomātos vārdos vecāki dažkārt nosauc bērnus, kā arī pastāstīja par gadījumiem, kad laulību reģistrācijas laikā sieva pateica vārdu ‘nē’. Viņas aktīvie darba gadi beigušies tikai pirms trim gadiem - 79 gadu vecumā. Lasītāji var iepazīties ar viņas atmiņu grāmatu “Ir visādi gājis”.

Pasniedz Gada balvas izglītībā

 

Šogad Balvu novadā lēma, ka tradicionālo balvu “Gada skolotājs” nomainīs ar nominācijām “Gada balva izglītībā”, kurai pēc nolikuma varēja pieteikt gan pedagogus, gan izglītības iestādes.

Šogad neparastāk. Pasākuma scenāriju rakstīja un vakaru vadīja Maija Laicāne, “Gada balvas izglītībā” pasniedza Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis un citi deputāti. Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Nora Apīne pastāstīja, ka jau 5.februārī domes sēdē apstiprināts nolikums, kas paredzēja, ka uzvarētāji visās nominācijās  saņems balvu 70 eiro vērtībā, par ko viņa pateicās novada vadībai un deputātiem.


Skolai atdoti 43 darba gadi. Briežuciema pamatskolas skolotāja Anita Platniece “Gada balvu izglītībā” saņēma nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”. Anitas audzēkņi guvuši panākumus ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas olimpiādēs. Pagājušajā gadā viņas skolniece piedalījās divās valsts olimpiādēs, gūstot augstus sasniegumus. Desmit skolēni sagatavoti Starpnovadu olimpiādēm, kur izcīnītas 2 pirmās, 1 otrā un 2 trešās vietas. Skolotāja prot novērtēt katra skolēna spējas un atrast individuālu pieeju to attīstīšanai.


Balvu “Par inovācijām izglītības procesā” iegūst Anna Krēmane. Viņas kopējais darba stāžs ir 35 gadi, un skolotāju valstī pazīst gan ar piedalīšanos mācību līdzekļu izstrādē, gan publikācijām presē. Anna ir arī 5.pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes pedagogs.


Nominācija “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”.  Šeit uz galveno balvu pretendēja Bērzpils vidusskolas skolotāja Ārija Logina, Balvu pamatskolas skolotāja Lilita Leišavniece, Briežuciema pamatskolas skolotāja Anita Platniece, Tilžas internātpamatskolas skolotāja Iveta Zelča, Stacijas pamatskolas skolotāja Anna Jaudzema, Balvu Sporta skolas treneris Arnis Voika un Balvu Mūzikas skolas pedagoģe Linda Vītola.


Nominācija “Par inovācijām izglītības procesā”. Šai balvai bija pieteikti seši pretendenti: Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja Irēna Šaicāne, Tilžas vidusskolas skolotāja Evija Kaša, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās skolas skolotāja Anna Krēmane, Balvu pamatskolas skolotāja Nadežda Bogdanova, Tilžas internātpamatskolas skolotāja Vita Prancāne un Kubulu pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa” skolotāja Ija Falizanova.


Tikai viens nominants. Nominācijā “Par veiksmīgāko pedagoga debiju”  balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja Līga Andersone. Viņa  veiksmīgi debitējusi gan kā programmas “Iespējamā misija” 5.iesaukuma absolvente, gan kā klases audzinātāja, gan kā mācību procesa organizētāja, aktīvi ieviešot modernās tehnoloģijas.


Nominācija “Par pilsonisko līdzdalību novada un valsts izglītības un kultūrvides veidošanā”.  No izvirzītajām trīs izglītības iestādēm - Balvu pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” un “Sienāzītis”, kā arī Balvu Mākslas skolas, “Gada balvu izglītībā” saņēma pirmsskolas izglītības iestāde  “Sienāzītis”, kuru vada Iveta Barinska.

 

Izvērtē izglītības iestādes. Nominācijā ”Par inovācijām izglītības iestādes darbībā” bija pieteiktas Balvu Valsts ģimnāzija, Tilžas internātpamatskola un Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”. Balvu saņēma Balvu Valsts ģimnāzija, kuras direktore ir Inese Paidere.


“Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”. Šajā nominācijā uz Gada balvu pretendēja Bērzpils vidusskolas direktore Ilona Stepāne, Balvu Mūzikas skolas direktors Egons Salmanis un Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Vita Belindževa.  Balvu pasniedza Egonam Salmanim, jo viņa vadībā mūzikas skolas pūtēju orķestris pagājušajā gadā skatē ieguva visaugstāko vērtējumu valstī. Direktors apliecinājis sevi kā aktīvu un radošu vadītāju, kas savu darbu veic ar lielu atbildību un entuziasmu.


Novērtē skolai un skolēniem veltīto darba mūžu. Balvu novada Pateicības rakstu par ilggadēju darbu Stacijas pamatskolā saņēma bijusī matemātikas un fizikas skolotāja Ināra Pugeja.

Rugājos vingro divi simti piecdesmit skolēnu

 

 

Piektdien visā valstī, tostarp Rugājos, notika Latvijas Olimpiskā diena 2014, kas sākās ar rīta vingrošanu, lai ikvienu pamodinātu un sagatavotu turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādinātu par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.


Paceļ Olimpisko karogu. Karogu pacēla olimpiskais vicečempions bobslejists Daumants Dreiškens no Gulbenes.

 

Klausās olimpieša stāstījumu. Rugāju novada vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča kopā ar bērniem priecājās par olimpieša Daumanta Dreiškena uzņēmību un izcīnīto sudraba medaļu Sočos. Jautāta, kad Rugājiem būs savs olimpietis, direktore prognozēja, ka tuvākajos 10 gados noteikti jābūt! Viņai piekrita sporta skolotāja Vija Lancmane:  “Viens potenciālais olimpietis mums jau izslīdēja no pirkstiem. Mūsu skolas absolvents Jānis Balodis savulaik izturēja pārbaudījumu jeb testu vienlaikus ar olimpieti Arvi Vilkasti. Diemžēl Jānis aizgāja no lielā sporta.”

 

Ilgi gaidītais ciemiņš. Bērni un jaunieši no olimpieša Daumanta Dreiškena vēlējās uzzināt visdažādākās sporta dzīves nianses, piemēram, ko profesionālie sportisti ēd, cik reizes viņš ir kritis, kāda ir bobsleja stūre u.t.t. Sportists vaļsirdīgi atbildēja uz visiem jautājumiem, kā arī ļāva ikvienam apskatīt un paturēt rokās olimpisko sudraba medaļu, tostarp apskatīt bobslejista ekipējumu. Viņš arī atklāja dažus kuriozus, piemēram, ka gadījies pirms starta aizmirst novilkt kalošas (speciāli apavi, kurus uzvelk uz sporta apaviem ar nagliņām), kā arī neielēkt bobā. Interesanti, ka kādās sacīkstēs bobsleja četrinieku diskvalificēja, jo pieļaujamo 630 kg vietā viņi svēra 631 kg. Jautāts, kāpēc tā notika, Daumants atjokoja, ka, iespējams, kāds nebija aizgājis uz tualeti.

 

Vingro abu novadu skolu audzēkņi. Rugāju novada bērni un jaunieši apliecināja, ka olimpiskās vērtības – draudzība un cieņa - ir nezūdošas.

 

Kopbilde. Pēc rīta vingrošanas skolēni un pedagogi izveidoja cilvēka figūru, lai to iemūžinātu bildēs.

 

Sporta entuziasts. Vairākus jautājumus olimpietim uzdeva Vilis Strungs (no kreisās), piemēram, vai sievietēm bobslejā ir vieta? D.Dreiškens atzina, ka, viņaprāt, daiļā dzimuma pārstāvēm nevajadzētu trenēties bobslejā, jo tas ir ļoti bīstams sporta veids. Ne velti uzsākt treniņus bobslejā atļauts tikai no 18 gadiem.

 

Sportiskas aktivitātes. Pēc tikšanās ar olimpieti skolēni devās uz stadionu, kur viņiem nācās izturēt dažādus pārbaudījumus. 6.klases skolēns Daniels Lietuvietis lieliski tika galā ar skriešanu un bumbiņas pārnešanu no vienas vietas uz otru (foto).

 

Pasmaga. Desmitgadīgā Kristiāna Keiša, apskatot medaļu, secināja, ka tā ir pasmaga. Jāpiebilst, ka olimpiskais sudrabs pabija visu bērnu rokās un, kā neslēpa tās īpašnieks, medaļa jau vienreiz ciemojusies arī pie juveliera. “Nācās nopulēt, tomēr nekautrējieties – droši ņemiet rokās,” atļāva D.Dreiškens.

 

Kā ezis. 5.klases audzēknes Gabriela Aleksejeva un Olga Semjonova, apskatot bobslejista apavus, secināja, ka to nagliņas ir ārkārtīgi asas. “Tāpēc jau tās pa ledu neslīd,” viņas prātoja.  

 

Iepazīst mini handbolu. Šogad Olimpiskās dienas moto bija “Iepazīsties – mini handbols”. Rugāju novada vidusskolas un Eglaines pamatskolas skolēni tagad ne tikai zina, kas ir mini handbols, bet arī prot izdarīt trāpīgus metienus, kā arī driblēt ar bumbu.

 

Gaismas pilī atzīmē Novadu dienu

 

28.augustā ar plašu kultūras programmu norisinājās Latvijas Nacionālās bibliotēkas atklāšanas nedēļas Novadu diena, - pasākums par godu Gaismas pils atvēršanai lasītājiem, kurā pulcējās teju visi Latvijas novadi. Viļakas novadu pārstāvēja Medņevas folkloras kopa “Egle”.  


Latvijas Nacionālās bibliotēkas 68,3 m augstā, 44 m platā un 170 m garā ēka daudzos ciemiņus sagaidīja grezni saposta. Katrs stāvs bija atvēlēts kādam Latvijas novadam. Un bija ar ko lepoties - vieni rādīja tērpus un villaines, citi - amatu prasmes, bet Viļakas novads lepojās ar muzicējošajiem un dziedošajiem medņeviešiem. Ziedoņa zālē Liepājas Simfoniskais orķestris atskaņoja trīs koncertus, bibliotēkas rampā notika Valmieras Drāmas teātra izrādes, pie ēkas fasādes - skeitborda paraugdemonstrējumi.  Iespaidīga bija novadu sadziedāšanās, kas skanēja visos bibliotēkas stāvos.

Atklāj Novadu dienu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks gan bibliotēkas 8. stāva, gan Novadu dienu atklāšanā uzsvēra, ka šī diena ir visas Latvijas svētki. “Visa Latvijas kultūra šodien ir pie mums,” uzsvēra A.Vilks. Savukārt 8. stāvā būs mācību un bibliotēku konsultatīvais centrs, kā arī informācijas zinātņu lasītava.


Ierodas ministre. Kultūras ministre Dace Melbārde (no kreisās) ieradās paklausīties Medņevas folkloras kopas “Egle” kolorītos priekšnesumus. Medņevieši viņai pasniedza “Vēršukalnā” cepto maizīti un pašmāju sieru.

Intervija pēc intervijas. Ināra Sokirka un Inita Raginska sniedza intervijas četriem medijiem, kuri izrādīja lielu interesi par “Egles” dziedājumiem un muzicēšanu.


Tērpus maina trīs reizes. Pirmajā uzstāšanās reizē folkloras kopa “Egle” muzicēt un dziedāt devās Latgales arheoloģiskajos tautu tērpos. Uz nākamajiem diviem koncertiem medņevieši pārģērbās atkal, pārsteidzot klausītājus ik reizi jaunā veidolā ne tikai ar tērpiem, bet arī ar dziesmu programmu.

Svinīgajā pieņemšanā. Ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta direktori Anitu Goldbergu tikās izdevēja Ilona Vītola un režisore Maruta Castrova, kura pārstāvēja Balvu muižu. Balvu novadu pārstāvēja Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule.


Satiek direktoru. Viļakas novada bibliotēkas vadītāja Vija Circāne, ar kolektīvu apskatot izstādi “Latvijas mazās gaismas pilis”, kurā redzama arī Viļakas novada bibliotēka, nejauši satika Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku. “Nāciet uz kopīgu foto!” aicināja Vija. Kopā ar viņu bija arī kolēģes Aija Lesniece un Sandra Dvinska.


Kapelas muzicēšana iedvesmo dejai. Jestrie mūzikas ritmi klātesošos iedvesmoja dejai, un tajā devās gan “Egles” dziedātājas, gan tuvi un tāli ciemiņi.  

Spēlē dūdas. Jau ceturto gadu  folkloras kopā “Egle” dzied Daidze Andersone no Balvu pagasta. Viņa dzied, spēlē stabuli, kokli, kā arī dūdas, kuru spēli iemācījusi cēsiniece Rasa Roze.

Izcīna godalgas “Baltā brieža” mototrasē

28. un 29.jūnijā Viļakas novada Susāju pagastā, “Baltā brieža” trasē, ar spraigām cīņām noslēdzās Latvijas čempionāta 2.posms motokrosā, kuram paralēli notika 2.Baltijas čempionāta posms, kā arī 3.Latvijas Kausa un Latvijas Junioru čempionāta posms. Sacensībās ar pašmāju un ārvalstu motobraucējiem tradicionāli spēkiem mērojās arī mūspuses sportisti –Lauris Eizāns, Valters Logins, Elvis Bartkevičs un Ivo Benedikts Skabs.

Šogad Latvijas čempionāta sacensību motokrosā organizētāji un atbalstītāji sarūpēja arī pārsteigumu – ikvienam “MX85”, “MX125”, “MX1”, “MX2”, “Q Pro” un “B/V” klases motobraucējam katrā posmā bija iespēja sadalīt 4500 eiro lielu balvu fondu, prēmijas saņemot katras klases labāko sešiniekam. Turklāt, lai arī sacensībās Viļakā uzvaras garša un emocijas dažkārt mijās ar motosportistu gūtajām traumām, sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem vilties nevajadzēja - aizvadītās sacensības tradīcijām bagātajā “Baltā brieža” mototrasē bija pozitīvs lādiņš un motivācija turpmākajiem startiem. Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

resized-IMG 6241

Starta taisnē. Par punktiem Latvijas kausa kopvērtējumā un vietām uz goda pjedestāla cīnījās arī klases “Iesācēji” motosportisti. Jāteic, starts ir viens no aizraujošākajiem motokrosa elementiem.

resized-IMG 6331

Lidojums pretī panākumiem. Sacensību dalībnieki “Baltā brieža” trasē ar īstas motokrosa atmosfēras radīšanu neskopojās, kas sanākušajiem līdzjutējiem bija saldais ēdiens divu dienu garumā.

resized-IMG 6415

Nav panākumu bez grūtībām! Motobraucējiem izveicība un meistarība īpaši noderēja pirmajā pagriezienā pēc starta taisnes. Kritieni ik pa laikam gadījās arī blakusvāģu klases pārstāvjiem.

resized-IMG 6377

Pēc finiša taisnes šķērsošanas. Komandas “CAMK Latgale” pārstāvis baltinavietis Valters Logins (attēlā no kreisās) klases “MX - 85” divu braucienu kopvērtējumā izcīnīja augsto 5.vietu. Godam cīnījās arī viņa kluba biedrs baltinavietis (no labās) Ivo Benedikts Skabs.

resized-Lielaa bilde

Kausi, emocijas un šampanietis! Viens no gaidītākajiem motosportistiem sacensībās Viļakā noteikti bija Eiropas un Pasaules čempions 125cm3 klasē – latvietis Pauls Jonass (attēlā centrā). Talantīgais sportists guva arī pārliecinošas uzvaras braucienos “Baltā brieža” mototrasē. Otrajā vietā kopvērtējumā ierindojās Roberts Justs, trešajā – igaunis Andre Park.

resized-IMG 6488

Nepieciešama palīdzība! Motokross ir azartisks sporta veids, tādēļ tā dalībniekiem allaž jārēķinās ar iespējamiem negadījumiem trasē. Sacensību organizators Ē.Eizāns pastāstīja, ka sacensību pirmajā dienā traumas guva vairāki sportisti – kāds iedzīvojās rokas lūzumā, cits – muguras sasitumā.

 resized-IMG 6090

Lauris Eizāns. Balvenietis Lauris Eizāns, kurš startēja sacensību pirmajā dienā, Latvijas Junioru čempionāta kopvērtējumā pārliecinoši atrodas 1.vietā. Labākā kvadracikla vadītāja titulu balvenietis bauda arī Baltijas čempionāta kopvērtējumā, par trīs punktiem apsteidzot tuvāko sāncensi. Nākamās sacensības Laurim būs Igaunijā. Turēsim īkšķus!

resized-IMG 6639

Rainers Žuks. Pirmo vietu klasē “MX 85” abos braucienos un kopvērtējumā izcīnīja Rainers Žuks, kurš pēc godalgas saņemšanas un nokāpšanas no goda pjedestāla augstākā pakāpienā iemūžināja kopīgu fotomirkli ar tēvu.

resized-IMG 6509

Fanu telts. Motokrosa sacensībās ikviens līdzjutējs bija laipni gaidīts fanu teltī, kas savu sezonu uzsāka tieši Viļakā! Motokrosa cienītājiem fanu teltī bija iespēja ne tikai sacensties par dažādām balvām un piedalīties citās aktivitātēs, bet arī tikties ar talantīgiem Latvijas motobraucējiem. Attēlā redzams perspektīvais un panākumiem bagātais Pauls Jonass, kura lielisko sniegumu “Baltā brieža” mototrasē novērtēja arī paši mazākie motokrosa līdzjutēji.

resized-IMG 6602

Pēc labi padarīta darba. Sacensību organizators un motosporta kluba “Motokruīzs” valdes priekšsēdētājs Ēriks Eizāns kopā ar sievu Antru Eizāni sacensību noslēgumā parūpējās par uzvarētāju apbalvošanu.

 

Reportāžas

 • Viļakā ierodas revizore

  (Reportāža)

    Pagājušās nedēļas nogale Viļakas kultūras nama darbiniekiem, pašdarbniekiem un ciemiņiem izrādījās ļoti nervoza un saspringta. Kā nu ne, ja revīziju veica Žurka Kornēlija, kura divu dienu laikā iemanījās apošņāt un nogaršot visus tur piedāvātos...

 • “Tu esi super!”

  (Reportāža)

    Aizvadītajā sestdienā Briežuciemā valdīja jestra gaisotne, kurā satikās pagājušo gadu konkursu “Misis briežciemiete”, “Misters briežciemietis”, “Super vecmāmiņa” un “Super vectētiņš” dalībnieki. Briežuciema kultūras pasākuma organizatore Zita...

 • “... un tad atnāk dziesma”

  (Reportāža)

    Sestdien ar 20 gadu jubilejas koncertu “... un tad atnāk dziesma” svētkus nosvinēja Krišjāņu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Elija”. Savu nosaukumu “Elija” ieguva no tā laika dziedošo dalībnieču vārdu pirmajiem burtiem. Visas dziedātājas...

 • Iededz sveci, lai kliedētu tumsu

  (Reportāža)

    Viļakas novada ļaudis ziemas ieskaņu koncertu pavadīja kultūras namā, kur pasākumā caurvijās sveču tēma. Ne velti, kā pasākuma vadītāji uzsvēra, sveces liesma pavada cilvēku visos svarīgākajos un svinīgākajos mirkļos – sniedz gaismu un siltumu...

 • Sporta veids, kurā nesteidz sasteigt

  (Reportāža)

      1.-2.novembrī Viļakas pamatskolas 2.kategorijas šautuvē pulcējās sportisti, lai startētu tradicionālajās Broņislava Bondara piemiņas balvas izcīņas sacensībās ložu šaušanā. Ar rezultātu gandarīts. Sacensības tiesāja 3.kategorijas tiesnesis Ēvalds...

 • Priecājas par Mārtiņrožu laiku

  (Reportāža)

    Sestdien Kubulu kultūras namā pulcējās tautas muzikanti un Eiropas deju kopas, lai dancotu, dziedātu un kopā jestri atpūstos koncertballē “Mārtiņrožu laiks”. Maija Laicāne, atklājot koncertu, uzsvēra, ka šodien runās pavisam maz: “Galvenais ir...

 • Lai kalpo Dievam par godu

  (Reportāža)

    Svētdien Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā valdīja svētku noskaņa – prāvests un katoļu draudze pateicās visiem, kuri palīdzēja baznīcas torņa atjaunošanā un vētras postījumu sakopšanā ap baznīcu. Draudzes prāvests Oļģerts Misjūns,...

 • Pretī zelta rudenim...

  (Reportāža)

      11.oktobrī laikraksta “Vaduguns” kolektīvs pārliecinājās, ka nav jābrauc aiz trejdeviņu zemēm, lai gūtu jaunus iespaidus. Madonas un Lubānas pusē lūkojāmies, ar ko lepojas un nodarbojas tautieši simts kilometru attālumā no Ziemļlatgales.   Pirmā...

 • Satikšanās brīži dara pasauli gaišāku

  (Reportāža)

    28.septembrī Medņevas tautas namā ar pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Melodija” dziesmu “Likteņa sūtnis” sākās pensionāru pēcpusdiena, kas turpinājās līdz pat vēlam vakaram. Senioru pēcpusdienas šeit ir kā laba tradīcija jau piecpadsmit gadus,...

 • Ei, latgalieti, kur tu ej

  (Reportāža)

    21.septembrī Viļakas novada Upītē jau astoņpadsmito reizi, svinot simbolisko pilngadību, izskanēja vecākais latgaliešu mūzikas un dzejas festivāls “Upītes Uobeļduorzs”, kuru vadīja komiķis Jānis Skutelis. Kā jau pilngadības svētkos pieklājas,...

vadi

Veiksmes prognoze


.